Massage Ads Sri Lanka

වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

🔴❤️ Tamil speaking muslim boy 💯👍 🔴 HI GIRLS LADIES AND COUPLES AM SIRAJ MY AGE 30 AM TAMIL SPEEKING MUSLIM BOY 🔴 AM A PROFESSIONAL TERAPY AM IN COLOMBO WARAKAPOLA GAMPHA KEGALLE KURUNEGALA AND BATTICALOA 🚘 📱0750805230 WHATSAPP 🔴 AM GIVING GOOD TRETMANT FOR GIRLS LADIES WOMAN LESBIAN AND COUPLES ❤️ 🔜( DONT CONTACT GAY PEOPLES AND SINGLE MAN AND BOY )❌ ✔️MY SERVICE IS 100💯 CONFIDENTIAL AND TRUSTWORTHY 👍 🔜MY SERVICE FULL BODY MASSAGE NURA MASSAGE 👍 👍AM USING OIL AND LOTION 🔴කොහොමද ඔයාට මම සිරාජ් වයස 30 මම ඉන්නේ කොළඹ ගම්පහ කුරුණෑගල මඩකලපුව 🚘 👍මගෙන් ඔයාට නිදහසේ හොද සේවාවක් ගන්න පුලුවන් 📱0750805230 🔴COME RELX AND ENJOY❤️

Normal Ad
Massage | 1 week ago
466 0
Lanka ads Superad image

🔴❤️ Tamil speaking muslim boy 💯👍

🔴❤️ Tamil speaking muslim boy 💯👍 🔴 HI GIRLS LADIES AND COUPLES AM SIRAJ MY AGE 30 AM TAMIL SPEEKING MUSLIM BOY 🔴 AM A P...

Colombo

〰️ HI SIR I AM ROSIE රෝසි 〰️ 💯 REAL PHOTO ATTACHED💯 🧡 39 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL🧡 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👇 BROWN SKIN 👇 BIG AND BEAUTIFUL BOOB'S 👇 ALL FEELING WITH HAPPY ENDING 👇 PUSSY LICKING OK 👇 FEET LOVERS OK 👇 HAPPY ENDING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🚫NO VISIT NO ANAL🚫 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💟THIS IS MY REAL PHOTO 💟REAL ESCORT GIRL 💟THIS IS MY NUMBER 0723547962 📍Kandy ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Normal Ad
Massage | 1 week ago
4382 150
Lanka ads Superad image

නෝටී රෝසි 39 FEELING HAPPY ENDING

〰️ HI SIR I AM ROSIE රෝසි 〰️ 💯 REAL PHOTO ATTACHED💯 🧡 39 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL🧡 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••...

Kandy

HAPPY ENDING MASSAGE FEELING MASSAGE RELAXING MASSAGE PUNISHMENT TREATMENT FULL BODY MASSAGE B 2 B MASSAGE 2 IN 1 ලස්සන ගෑනු ලමයි දෙන්නෙක් HI I'M MADU 30 YEAR OLD I'M VER BEAUTIFUL AND FRIENDLY CHUBBY GIRL KANDY PILIMATHALAWA නුවර පිළිමතලාව 077 148 0795 ENTRANCE RS 2000/- CLEAN AND SAFE PLACE HIDDEN CAR PARKING

Normal Ad
Massage | 1 week ago
3220 150
Lanka ads Superad image

මදු B 2 B MASSAGE KANDY

HAPPY ENDING MASSAGE FEELING MASSAGE RELAXING MASSAGE PUNISHMENT TREATMENT FULL BODY MASSAGE B 2 B MASSAGE 2 IN 1 ලස්සන...

Kandy

🔶Hi 🔶I am samantha 🔶35years old 🔶I am very clean boy 🔶very friendly 🚫ladies and couple only ⭕ Kagalle ,kurunagala,gampaha area ✔️head and shoulders massage ✔️full body Massage Ladies and couple full body massage and feelings 0756373787 💠hotel and home Visit

Normal Ad
Massage | 1 week ago
512 0
Lanka ads Superad image

ANY SERVICE'S FOR LADIES & COUPLES...

🔶Hi 🔶I am samantha 🔶35years old 🔶I am very clean boy 🔶very friendly 🚫ladies and couple only ⭕ Kagalle ,kurunagala...

Gampaha,Kegalle,Kurunegala

කාන්තා/පිරිමි ඔබ සොයන්නේ විශ්වාසවන්ත සම්බාහන සේවාවක්ද? Note :- ♻️මෙම සියලුම සේවාවන් පලපුරුදු තෙරපිවරුන් වයස( 19-23 )ඔබගේ නිවසට පැමින සිදුකරදෙනු ලැබේ. කාන්තා/පිරිමි ඔබගේ එකාකාරී ජීවිතයට නව අත්දැකීමක් සහ සැබෑ වෙනසක් ♻️අපගේ සේවාවේ විශේෂත්වය 🔘 ඔබගේ කැමැත්ත පරිදි සේවාව ලබා දීම. 🔘 ඔබගේම පහසු ස්තානයකට පැමින සේවාව ලබා දීම. 🔘 100% ක් විශ්වාසනීය සේවාව සහා සියලුම සම්භාහන ක්‍රම සිදු කරනු ලබයි. ☎☎ 0701745832 ( whatsapp ) பெண்கள்/ஆண்கள் நம்பகமான மசாஜ் சேவையைத் தேடுகிறீர்களா? குறிப்பு :- ♻️ இந்தச் சேவைகள் அனைத்தும் உங்கள் வீட்டிற்கு வரும் (19-23) வயதுடைய அனுபவமிக்க சிகிச்சையாளர்களால் செய்யப்படுகிறது. பெண்கள்/ஆண்கள் உங்கள் சலிப்பான வாழ்க்கையில் ஒரு புதிய அனுபவம் மற்றும் உண்மையான மாற்றம் ♻️எங்கள் சேவையின் சிறப்பு 🔘 உங்கள் விருப்பத்திற்கு ஏற்ப சேவையை வழங்குதல் 🔘 உங்களுக்கு வசதியான இடத்தில் சேவையை வழங்குதல். 🔘 100% நம்பகமான சேவை மற்றும் அனைத்து மசாஜ் நடைமுறைகளும் செய்யப்படுகின்றன. ☎☎ 0701745832 ( whatsapp ) Women/Men Are you looking for a reliable massage service? Note :- ♻️ All these services are performed by experienced therapists aged (19-23) coming to your home. Women/Men A new experience and real change in your monotonous life ♻️The specialty of our service 🔘 Providing the service according to your wishes 🔘 Providing service at your own convenient location. 🔘 100% reliable service and all massages are performed. ☎☎ 0701745832 ( whatsapp )

Normal Ad
Massage | 1 week ago
1454 1K
Lanka ads Superad image

TREATMENT CENTER

කාන්තා/පිරිමි ඔබ සොයන්නේ විශ්වාසවන්ත සම්බාහන සේවාවක්ද? Note :- ♻️මෙම සියලුම සේවාවන් පලපුරුදු තෙරපිවරුන් වයස( 19-23 )ඔබගේ නිව...

International,Ampara,Anuradhap...

* Tantra massage * Deep relaxing massage Talk with me and relax your self Your will never feel this from anywhere. Money back guarantee. Call me. 0716196039 Genuine service. Boobs and pussy suck one hour. For your required aervice.

Normal Ad
Massage | 1 week ago
514 60
Lanka ads Superad image

Only for girls

* Tantra massage * Deep relaxing massage Talk with me and relax your self Your will never feel this from anywhere. Money bac...

Colombo

💠HI DEAR IM KUSHAN 💠28 YEARS OLD 🌹MY SERVICE 🔴FULL BODY MASSAGE TRETMANT 🔴THAI MASSAGE TRETMANT 🔴FULL BODY SCRUB AND MASSAGE 🔴FOOT MASSAGE TRETMANT 🌿 THIS A GENUINE THAI TRETMANT 👍 🌿 LOCATION - ALL ISLAND

Normal Ad
Massage | 2 weeks ago
406 0
Lanka ads Superad image

Genuine thai massage for Girls wome...

💠HI DEAR IM KUSHAN 💠28 YEARS OLD 🌹MY SERVICE 🔴FULL BODY MASSAGE TRETMANT 🔴THAI MASSAGE TRETMANT 🔴FULL BODY SCRUB AN...

Sri Lanka

Treatment is done at Thalawathugoda; call before coming 10000/= for 1 hour and 30 mins Professionally done swedish massage Only for genuine customers only Please dont call to time pass. The benefits of body massage There are numerous benefits to massage, and a weekly massage for 6 to 8 weeks will help restore balance to the body, especially where there are health issues. A maintenance massage, which is a regular monthly massage, provides therapeutic relief to people of all ages and walks of life, from the competitive athlete to the home gardener to the over-stressed business person. Massage offers a drug/medical free and non-invasive, humanistic approach to health and wellness based on the body's innate and natural ability to heal itself. In order to care for ourselves more fully and to optimize our health and well-being, a massage can help the body to maintain vitality, energy, and overall health. A regular hour and a half of massage can possibly make everything you do less stressful and less painful, allowing you to be more productive with the rest of your day. It is a fantastic way to demonstrate honor to yourself.

Normal Ad
Massage | 2 weeks ago
1146 90
Lanka ads Superad image

Professional Swedish Massage 5000/=...

Treatment is done at Thalawathugoda; call before coming 10000/= for 1 hour and 30 mins Professionally done swedish massage Only...

Thalawathugoda

Location: KANDY 👍SELECTIONS AVAILABLE 👍6 girls Today 💋NADI (20) - 075 68 64 081 💋DINU (20) - 071 190 46 55 💋AMA (27) - 0788 900 580 💋NETHU (28) 💋PIYUMI (30) ❤️ Head Massage ❤️ Foot Massage ❤️ FULLBODY Massage ❤️ Feeling Massage ❤️ Rilax Massage ❤️ 2 in 1 Massage ❤️ B to B Massage 🔅Aged 20, 23, 28, 27 and 30 therapists for treatments 🔅Room with ATTACHED BATHROOM 🔅Government Registered 👉 Entrance RS.2000/= Time: 8.30am to 12pm 📞Contact us for more details and appointments. Hotline - 074 258 44 11

Normal Ad
Massage | 2 weeks ago
2074 240
Lanka ads Superad image

💗SPA KANDY💗B to B💗 FULLBODY💗HOT...

Location: KANDY 👍SELECTIONS AVAILABLE 👍6 girls Today 💋NADI (20) - 075 68 64 081 💋DINU (20) - 071 190 46 55 💋AMA (...

Kandy

🔻OUR SERVICES🔻 ✴️ FOOT TREATMENT ✴️ HAIR TREATMENT ✴️ CAROTENE HAIR TREATMENT ✴️ HEAD & SHOULDER ✴️ BODY SCRUB & POLISHING ✴️ PEDICURE ♥️ සිතට සහනය... ගතට සුවය... ♥️ සුහදශීලි කාරැණික තෙරපිවරියන්... ♥️ අරක්ෂාකාරි,නිස්කලංක වටපිටාව.... ♥️ ගෙවන මුදලට උපරිම ⁣සේවය... 📍 LOCATION - COLOMBO 03 👉 FOOT MASSAGE 1 HOUR Rs 2500/- 👉 HEAD & SHOULDER MASSAGE 1 HOUR Rs 4000/- 👉 FULL BODY SCRUB & POLISHING 90 MIN Rs 7500/- 👉 HEAD, SHOULDER & FOOT MASSAGE 1 HOUR Rs 5000/- 👉 PEDICURE Rs 2500/- 👉 MAINCURE Rs 1800/- 🤩 අදම පැමිණ... වෙනස වටහා ගන්න... ☎️ CALL - 0768529292 📳 WHATS APP - 0770768943

Normal Ad
Massage | 2 weeks ago
686 90
Lanka ads Superad image

COLOMBO UNISEX SALON & FOOT CARE සේ...

🔻OUR SERVICES🔻 ✴️ FOOT TREATMENT ✴️ HAIR TREATMENT ✴️ CAROTENE HAIR TREATMENT ✴️ HEAD & SHOULDER ✴️ BODY SCRUB &...

Colombo 03

This is not a scam or fake service. This is a trustable and genuine service. I literally know some couple/lady can't find a right person to get the confidential service. This is a special moment to fulfill your dreams/desires. Anyone interested can privately inbox me. This is very confidential and private service. Privacy assured. Your privacy and social background are very safe with me. Your trust is mine. I know some are looking for a change in life style. Looking for a new sexual experience this is a nice opportunity to get it. If anyone really interested in cuckold or threesome life style can contact me privately I'm here guide or help you. Age doesn't matter so no worries. Hi I'm edwin professional massage therapist (masseur) doing full body swedish massage and deep tissue massage. Also available yoni massage for pleasurable moment. Happy ending massage are available only if you're interested I'm open-minded trustworthy person. I always respect your family and social background. Don't be a stranger let's build some pleasant time with trust. I specially doing home visit service for safety reasons. Thank you මෙය වංචාවක් හෝ ව්‍යාජ සේවාවක් නොවේ මෙය විශ්වාසදායක සහ අව්‍යාජ සේවාවකි. මම වචනානුසාරයෙන් දන්නවා සමහර යුවලකට/කාන්තාවකට රහස්‍ය සේවය ලබා ගැනීමට සුදුසු පුද්ගලයෙක් සොයාගත නොහැකි බව. මෙය ඔබගේ සිහින/ආශාවන් ඉටුකර ගැනීමට විශේෂ අවස්ථාවක්. කැමති ඕනෑම කෙනෙකුට පුද්ගලිකව මට inbox කළ හැක. මෙය ඉතා රහසිගත සහ පුද්ගලික සේවාවකි. පෞද්ගලිකත්වය සහතිකයි. ඔබේ පෞද්ගලිකත්වය සහ සමාජ පසුබිම මා සමඟ ඉතා ආරක්ෂිතයි. ඔබේ විශ්වාසය මගේ ය. සමහරු ජීවන රටාවේ වෙනසක් සොයන බව මම දනිමි. නව ලිංගික අත්දැකීමක් සොයමින් එය ලබා ගැනීමට මෙය කදිම අවස්ථාවක්. කුකුළා හෝ ත්‍රිත්ව ජීවන රටාව ගැන සැබවින්ම උනන්දුවක් දක්වන ඕනෑම කෙනෙකුට මා පෞද්ගලිකව සම්බන්ධ කර ගත හැකි නම්, මම මෙහි ඔබට මඟ පෙන්වීමක් හෝ උපකාරයක් කරමි. වයස ප්‍රශ්නයක් නෑ ඒ නිසා කලබල වෙන්න එපා. හායි මම එඩ්වින් වෘත්තීය සම්බාහන චිකිත්සක (සම්භාහන) සම්පූර්ණ ශරීරය ස්වීඩන් සම්බාහන සහ ගැඹුරු පටක සම්බාහනය කරමින් සිටිමි. ප්‍රසන්න මොහොතක් සඳහා යෝනි සම්බාහනය ද ලබා ගත හැකිය. සතුටින් අවසන් වන සම්බාහනය ලබා ගත හැක්කේ ඔබ කැමති නම් පමණි මම විවෘත මනසක් ඇති විශ්වාසවන්ත පුද්ගලයෙක්. මම හැමවිටම ඔබේ පවුලට සහ සමාජ පසුබිමට ගරු කරනවා. ආගන්තුකයෙකු නොවන්න අපි විශ්වාසයෙන් ප්‍රසන්න කාලයක් ගොඩනඟමු. මම විශේෂයෙන් ආරක්ෂිත හේතූන් මත නිවසට පැමිණීමේ සේවාව කරමි. ඔබට ස්තුතියි නිවසේ සිටින්න ආරක්ෂිතව සිටින්න

Normal Ad
Massage | 2 weeks ago
5130 300
Lanka ads Superad image

FOR LADIES AND MARRIED COUPLE කාන්ත...

This is not a scam or fake service. This is a trustable and genuine service. I literally know some couple/lady can't find a rig...

Ampara,Anuradhapura,Balangoda,...

Engineering Undergraduate looking to have pleasure with you. Perfect build, looking handsome & decent boy. Your age doesn,t matter. No need to have video fun. Need real fun. Massage n therapies can be provided. Fulfill ur all desires n positions with me. Real Photos can be sent on WhtsApp. 100% Privacy & Security will be assured. Since it is very essential to me. I’ll be visiting in my vehicle. Need real amusement. Visits ok. Apartments, Rooms, Cars. Exclusively for ladies Sugar dating is mostly welcome 0757262307, 0712979922 - Thimira Rathnayake

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
334 60
Lanka ads Superad image

24 years old boy for Decent Ladies

Engineering Undergraduate looking to have pleasure with you. Perfect build, looking handsome & decent boy. Your age doesn,t matt...

Colombo

〰️ HI SIR I AM ROSIE රෝසි 〰️ 💯 REAL PHOTO ATTACHED💯 🧡 39 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL🧡 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👇 BROWN SKIN 👇 BIG AND BEAUTIFUL BOOB'S 👇 ALL FEELING WITH HAPPY ENDING 👇 PUSSY LICKING OK 👇 FEET LOVERS OK 👇 HAPPY ENDING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🚫NO VISIT NO ANAL🚫 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💟THIS IS MY REAL PHOTO 💟REAL ESCORT GIRL 💟THIS IS MY NUMBER 0723547962 📍Kandy ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
4586 870
Lanka ads Superad image

නෝටී රෝසි 39 FEELING HAPPY ENDING

〰️ HI SIR I AM ROSIE රෝසි 〰️ 💯 REAL PHOTO ATTACHED💯 🧡 39 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL🧡 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••...

Kandy

Hi sir 💋Im NADI 20yrs 💋New To Kandy 💋Hot slim very beautiful girl 💋100% REAL photo 💋Safety place 💋8am to 5.30pm available 💋Fullbody massage 2000 🙏No full service 🙏

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
3802 180
Lanka ads Superad image

💋NADI නදී💋20 yr beautiful hot gir...

Hi sir 💋Im NADI 20yrs 💋New To Kandy 💋Hot slim very beautiful girl 💋100% REAL photo 💋Safety place 💋8am to 5.30pm ava...

Kandy

💖Im DINU 20yrs 💖Slim and beautiful girl 💖REAL photo 💖Safety place 💖8am to 5.30pm available 💖Fullbody massage 2000 🙏No full service 🙏

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
3686 270
Lanka ads Superad image

💖20yr girl💖DINU Kandy💖

💖Im DINU 20yrs 💖Slim and beautiful girl 💖REAL photo 💖Safety place 💖8am to 5.30pm available 💖Fullbody massage 2000...

Kandy

💓I'm AMA 27 years 💓Hot CHUBBY cute girl 💓💯real photo 💓Safety place 💓Body to Body massage 💓Fullbody massage 2000 🙏No full service🙏

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
4958 450
Lanka ads Superad image

B to B🌹27 yr girl🌹Ama🌹kandy🌹

💓I'm AMA 27 years 💓Hot CHUBBY cute girl 💓💯real photo 💓Safety place 💓Body to Body massage 💓Fullbody massage 20...

Kandy

Massage - For Ladies, Gents & Couples By A Male Therapist I am a professional male massage therapist in Sri Lanka. I undertake home visit massage for ladies in Sri Lanka. “Take a deep breath and just enjoy life” “Give your body a little love, it deserves it.” 🌼Happiness is a choice. You can choose to be happy. There's going to be stress in life, but it's your choice whether you let it affect you or not. 🌸 Especially for Female's & Couple’s 💯LADIES COME AND ENJOY WITH YOUR DESIRES !! 💯 PRIVATE AND CONFIDENTIAL SERVICE. FULLY TRUSTABLE. ℹ️ MASSAGE DAY IS THE BEST DAY IN A WEEK 🔄 WEEKDAY AND WEEKEND SPECIAL SESSIONS ✅ HAPPINESS LIES IN RELIEVING YOUR PAINS ✅ YOU WILL FEEL THE CHANGE FOR SURE ℹ️ QUALIFIED AND PROFESSIONAL MALE THERAPIST HANDLING DESIERES OF MY CUSTOMERS DREAMS 💯 SPECIAL MASSAGES AVAILABLE FOR POYA DAYS AND HOLIDAYS 🌼SPECIALLY MADE THIS FOR LADIES. GET RELAX AND COMFORTABLE CHANGE IS WITHIN YOU CHOICE IS YOURS 💯 1️⃣ SWEDISH MASSAGE 2️⃣ DEEP TISSUE MASSAGE 3️⃣ FACIAL MASSAGE 4️⃣ PRENATAL MASSAGE 5️⃣ REFLEXOLOGY MASSAGE 6️⃣ YONI MASSAGE 7️⃣ SPECIAL L-I-C-K-I-N-G SERVICE 8️⃣ SPECIAL BREST MASSAGE ℹ️BEST AND MOST AFFORDABLE SERVICE. ℹ️ PACKAGES AVAILABLE CONTACT FOR FURTHER INFORMATION 🌼THIS IS A SPECIAL MASSAGE FOR FEMALES FOR MORE INFORMATION CALL 0774017175 . 💯THIS IS A HOME AND HOTEL VISIT SERVICE. STAY HOME STAY SAFE. HAVE A WONDERFUL DAY

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
594 180
Lanka ads Superad image

Massage for ladies

Massage - For Ladies, Gents & Couples By A Male Therapist I am a professional male massage therapist in Sri Lanka. I undertake...

International,Ampara,Anuradhap...

〰️ HI SIR I AM ROSIE රෝසි 〰️ 💯 REAL PHOTO ATTACHED💯 🧡 39 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL🧡 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👇 BROWN SKIN 👇 BIG AND BEAUTIFUL BOOB'S 👇 ALL FEELING WITH HAPPY ENDING 👇 PUSSY LICKING OK 👇 FEET LOVERS OK 👇 HAPPY ENDING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🚫NO VISIT NO ANAL🚫 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💟THIS IS MY REAL PHOTO 💟REAL ESCORT GIRL 💟THIS IS MY NUMBER 0723547962 📍Kandy ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
3074 390
Lanka ads Superad image

නෝටී රෝසි 39 FEELING HAPPY ENDING

〰️ HI SIR I AM ROSIE රෝසි 〰️ 💯 REAL PHOTO ATTACHED💯 🧡 39 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL🧡 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••...

Kandy

❤️ Massage For Ladies Gents Couples And Shemales ෆුල් බොඩි මසාජ් / ෆීලින්ග් මසාජ් ❤️0775994325 ❤️I DO FULL BODY MASSAGE / FEELING MASSAGE / HAPPY ENDING 💞 ෆුල් බොඩි මසාජ් / ෆීලින්ග් මසාජ් / සතුටු අවසානයක් සැමියා විදෙස්ගත තනිකඩ සිටින කාන්‍තා සහ හුදෙකලා වි සිටිය කාන්තාවන් සදහා විශේෂ සේවාවක් ලබා දෙනු ලැබේ 😍😍😍😍 👍 Hotel or Home visit නිවසට හෝ ඔබ සිටින ස්ථානය ට පැමිණ සේවාව ලබා දෙනු ලැබේ . ❤️ Ladies Gents And Couple massage service And Shemale Massage service 💞 කාන්තාවන් සහ පිරිමි දෙපාර්ශවය ටම සේවාව ලබා ගත හැක. 0775994325

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
2678 390
Lanka ads Superad image

❤️ Massage For Ladies Gents Couples...

❤️ Massage For Ladies Gents Couples And Shemales ෆුල් බොඩි මසාජ් / ෆීලින්ග් මසාජ් ❤️0775994325 ❤️I DO FULL BODY MASSAGE / FEEL...

Any Area

Women & Couple I am boy, Professional massage therapist from colombo. I'm providing good massage services. I’m offering 🧘Yoga Breathing section 💆Head Massage 👣Foot Massage 🚺 Full Body Massage 👏 Relax Massage 🚿 Shower section Full treatment more than 2 hours and give a memorable experience life time. 🌹Special service for pregnant women.It is 💯 feeling and caring. ❤️ Services can be tailored to your needs. ❤️ 100% Confidential and privacy ❤️ 100% protection and Healthy ❤️ HOME VISIT & HOTEL VISIT AVAILABLE Prices 3000/= msg or call and whatsapp to book your session or ideas. 072 425 2445

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
328 0
Lanka ads Superad image

LADIES AND COUPLES

Women & Couple I am boy, Professional massage therapist from colombo. I'm providing good massage services. I’m offering 🧘Yo...

Colombo

Are you feeling tired after endless Hardwork at Residence or Office. Here's the ideal opportunity to relax for mind and body. Professional Sensual Massage Services offered to Ladies by Matured Decent and Experienced Male Therapist.... Can Visit Residence or Hotel of your choice. Prior Appointments Only....

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
332 0
Lanka ads Superad image

Male Therapist for Ladies

Are you feeling tired after endless Hardwork at Residence or Office. Here's the ideal opportunity to relax for mind and body....

Colombo

🔶Hi 🔶I am samantha 🔶35years old 🔶I am very clean boy 🔶very friendly 🚫ladies and couple only ⭕ Kagalle ,kurunagala,gampaha area ✔️head and shoulders massage ✔️full body Massage 💠hotel and home Visit

Normal Ad
Massage | 3 weeks ago
3346 240
Lanka ads Superad image

Full Body Massage For Ladies

🔶Hi 🔶I am samantha 🔶35years old 🔶I am very clean boy 🔶very friendly 🚫ladies and couple only ⭕ Kagalle ,kuru...

Massage ads in Sri Lanka – From relaxation to satisfaction

This section of Lanka Ads is dedicated to ultimate relaxation, rejuvenation, and physical satisfaction, where your desires take center stage. Services abound among massage ads for an extraordinary opportunity to experience blissful relaxation at home or in an establishment. Picture yourself escaping the stresses of everyday life as skilled hands work their magic on your body, melting away tension and leaving you feeling renewed.

Online massage ads for singles and couples

Whether you gravitate toward a moment of solitude or wish to share this experience with a loved one, say no more. Step into a sanctuary of tranquility and let therapists pamper you with the perfect massage. For those seeking personal relaxation, professionals can ensure a tailored full-body or foot experience that focuses solely on your needs. If you fancy reconnecting with your partner and adding fun to your life, you should consider massage sessions for couples to set off on a shared journey. Both of you will love it!

Private massage ads for at-home service

Imagine enjoying the luxury of a satisfying massage in the comfort of your own bedroom or hotel room. Many massage ads can bring this experience to your doorstep, offering the convenience and privacy you deserve. No need to battle traffic or rush through busy streets; simply unwind in familiar surroundings as beautiful therapists create a personalized oasis of tranquility within your home.

VIP treatment and foot massage

For those seeking an elevated level of contentment, VIP service providers are here to arrange a premium session that transcends the ordinary. This allows you – no matter the age – to immerse yourself in opulence, where every rubbing movement is well-thought-out to ensure your utmost satisfaction. You’ll be treated like royalty, with personalized attention to your physical desires and fantasies.

And let’s not forget the feet, the foundation of your pleasure. Some Sri Lanka massage ads extend beyond the traditional to include specialized foot pampering. This will work well for you if you can’t wait to rejuvenate your tired soles, release tension, and revitalize your entire body from the ground up. Foot massage has unparalleled transformative power for the renewed sense of energy that flows through your body.

Additional services

Most Lanka Ads massage advertisements are all about:

But you’re also welcome to dive into additional services to receive your perfect, long-awaited massage with Lanka Ads. Oil body treatments, facials, shaving, waxing, and other services are available, too. To take this opportunity, click on the profile of the massage therapist. That’s where you can get a clue about private sessions, prices, and extras for your feel-good time.