කාන්තාවන් සහ Couple සදහා පමණයි. Ladies Or Couples Only If you are a couple who try to spice things up, give me a call or message via whatsapp 💞100% confidential and privacy (රහස්‍යභාවය 100% ආරක්ෂා කරම් ) 💞100% protection and healthy මම වයස 26ක් වෙන කොල්ලෙක්. ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙක්. I'm 26 year old business owner. දිනපතා workout කරනවා, හොද aesthetic body එකක් maintain කරනවා. Photo එකේ ආකාරයේ body එකක් ඇත. I workout daily and maintain an aesthetic body. 💞 Hi dear ladies & Girls 💞ඔබ මානසික සුවය සොයන කාන්තාවක් ද ? තනිව ඉන්න ඔබට ජිවිතේ වෙනසක් අත්විදිමට කැමතිද ? ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කෙරේ…. ඔබට පහසු ස්ථානයක් වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාවද ඇත. කාන්තා ඔබගේ ඒකාකාරී ජීවිතයට නව අත්දැකීමක් සහ සැබෑ වෙනසක් ලබා ගන්න තනිකම්න් පාලුවෙන් සිටින කාන්තාවනි , ජිවිතයේ වෙනසක් විදින්න අමතන්න (ඔබගේ ගෙදරට, අපාර්ට්මන්ට් එකට මම එනවා) Would you like to experience a change in life if you are alone? Your privacy is protected…. You also have the option of booking a convenient location. Ladies get a new experience and real change in your monotonous life Lonely and lonely women, call for a change in life (I can come to your house, apartment) හොරන, ඉංගිරිය අවට විශේෂයි.. Ingiriya, Horana 💞කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්තව ඇසුරු කිරිමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ කාන්තාවකට ඇරයුම් කරමි. I invite a girl or woman for a short-term or long-term faithful relationship. වයස 18 - 30 අතර කාන්තාවන් සදහා විශේශයි. Special for women between the ages of 18-30. ආර්ථික දුෂ්කරතා සඳහා මුදලින් උපකාර කළ හැක (එක් වරක් හෝ හමුවීමෙන් පසු) Financial assistance may be provided for financial hardship (one time or after appointment) 💞 විශ්වාසවන්ත ලෙස විනෝදයක් හා ආදරයක් ලබා ගන්න. ඔබව තෘප්තිමත් වෙන පරිදි විනෝදයක් ලබාගෙන නිදහසේ විනෝද වෙන්න. Have fun and love faithfully. Have fun to your heart's content and enjoy yourself freely. Whatsapp හරහා පමණක් සම්බන්ධවීමට කාරුණික වන්න. 0720723478

VIP Ad
Full Service | 9 hours ago
240 30
post image

කාන්තාවන් සදහා පමණයි. Ladies only

කාන්තාවන් සහ Couple සදහා පමණයි. Ladies Or Couples Only If you are a couple who try to spice things up, give me a call or messa...

Horana

3 SOME OK • LESBIAN OK • FULL NIGHT OK • ANAL OK ~ BEAUTIFUL MODELING GIRL FULL SERVICE IN COLOMBO, WATTALA, JAELA AREA ~ SHRI VINU 33 YEAR OLD ~ REAL PHOTO ATTACHED > 2 HOURS RS 15000/ > FULL NIGHT RS 20000/ > LESBIAN 1 HOUR RS 10000/- > 3 SOME 1 HOUR RS 15000/- ~ NORMAL CALL 0779609007 ~ WhatsApp CALL 0722763676 ° ANAL OK ° SUCK OK ° PUASY LIKING OK ° ANY POSITION OK ° ALL FEELING WITH HAPPY ENDING

VIP Ad
Full Service | 17 hours ago
4582 570
post image

SHRI VINU ESCORT FULL SERVICE CALL...

3 SOME OK • LESBIAN OK • FULL NIGHT OK • ANAL OK ~ BEAUTIFUL MODELING GIRL FULL SERVICE IN COLOMBO, WATTALA, JAELA AREA ~...

COLOMBO, WATTALA, JAELA

💯 My real pictures 🔷Im Himaya,20 years 🔷Today Im in Kottawa 🔷0755868565 💢I am doing full service in Hotel Room(safety place) with Hidden Car Park .(with safety) ❌No visit❌ ❤️1hour 1 time Rs.5500 ❤️full night Rs.18000 ✔️Boob Suck ✔️Suck with condom ✔️ Lip Kiss ❌No ❌No licking ❌No 69 ❌No visit 🌺To have fun with me give a call to 0755868565

Super Ad
Full Service | 1 hour ago
98 30
post image

Kottawa💟💟 Full Service 5500/=

💯 My real pictures 🔷Im Himaya,20 years 🔷Today Im in Kottawa 🔷0755868565 💢I am doing full service in Hotel Room(safety pla...

Kottawa කොට්ටාව

🔥 Hot and sexy Figure 🔥 Looking cute pretty 🔥 Giving you girl friend experience 🔥 behavior 💯💯💯 🔥 Real photo added 💐Hotel visit only :- 🥀 Kollupitiya 🥀Bambalapitiya 🥀Dehiwala 🥀Mount Lavania 🥀Rathmalana 🥀Battaramulla ⚫️OUR PACKAGES:- 💝 1 hour 1 shot = 12000/- 💝2 hours 2 shots = 20000/- 💝3 hours 3 shots = 25000/- 🎈🎈🎀 we’re specially recommending for party’s = 40000/- 🎈🎈 💥 if u want more details please text in WhatsApp or call 📞 the number below ⬇️ ☎️ 0775156190 ( calls answer by Roshel or Niroshan) 💥 don’t waste our time making unnecessary phone 📞 calls ..then I’ll block you 🌸😘

Super Ad
Full Service | 4 hours ago
544 210
post image

😍 hey this is Shero ❤️ Malay Girl...

🔥 Hot and sexy Figure 🔥 Looking cute pretty 🔥 Giving you girl friend experience...

🥀 Kollupitiya 🥀Bambalapi...

🌹🌹I am...... Anu 🌹🌹 💯% My real picture 🌷im Anu sy chabby girl 🌷27years hot & y girl👍 🌷white skin 💛🤍 🌷High 5 4👍 🌷Today stay at..... TALATHUGODA 🌹 Working times 6 pm to 6 am 💢I am doing full service with safety (with condom) 💢I have a very safety and very clean place ❤ 💢Available in car parking hide location ❤ 🌹🌹❤BODY TO BODY MASSAGE OK.....🌹🌹 🔷Full service Charges 🔷 🔲1hour 1 time Rs5500 🔲 🔲1 hour 2time Rs.7500 🥰🥰 🌺 Bo.obs Suck Ok ✔️ ... 🌺 Suck Ok ✔️ with condom ... 🌺 Lip Kiss ✔️ ... 🌺 69 Position Ok ✔️ .... 🌺 Lik🤪ing Ok ✔️ ... 🌺 Any Position Ok ✔️ ... 🌺 No Visit .. 🌺No A.n.a.l 😜❌❌ 💖💝 IM Very Clean /Freindly & Teen Girl .. 💝💖 Come and Enjoy With Unlimited Fun .. 💖💝 Welcome Genuine VIP Caustomer 🎀🎀 .. 💝💖 Today is My Special Service Package For Gentleman 💖💝 This One is 100% Real Profile , Dont Worry about that ( Please Dont Time Pass )... 💖💝🏵️ VIP Real Genuine Caustomer Please Call Only 💝💖🏵️ Thanks ...... 📲 0705673367

Super Ad
Full Service | 5 hours ago
1048 180
post image

3 SOME OK BEAUTIFUL EROTIC GIRL

🌹🌹I am...... Anu 🌹🌹 💯% My real picture 🌷im Anu sy chabby girl 🌷27years hot & y girl👍 🌷white skin 💛🤍 🌷Hi...

TALATHUGODA තලවතුගොඩ

DANCING GIRLS • OFFICE WORKING GIRLS • WE'LL EDUCATES YOUNGER GIRL'S • 21 TO 26 AGE SOOO BEAUTIFUL UNMARRIED GIRLS DEHIWALA, BAMABALPITI, WELLAWATTHA, BORELLA VISIT OK COLOMBO AREA 📞 CALL TO DILSHAN NORMAL CALL 0712342718 WhatsApp app 0759554517 ♥ ANAL Ok. ♥ FULL SERVICE OK. ♥ B.O.B.S SUCK OK. ♥ ♋ POSITION OK. ♥ DOGY STYLE OK. ♥ LIK😋ING OK. ♥ ANY POSITION OK. ♥ SUC.KNG OK (with condom) ♥ GIRL FRIEND EXPERIENCE OK ♥ LIP KISS OK. ♥ LESBIAN SERVICE OK. ♥ BODY 2 BODY SERVICE ♥ COUPLE SERVICE OK. ♥ BOYS SERVICE OK. 🔥 VISIT OK DEHIWALA 🔥 MOUNT LAVENIYA 🔥 BAMBALAPITIA 🔥 WELLAWATTHA ◽ DANCING GIRLS ◽ OFFICE WORKING GIRLS ◽ WELL EDUCATED YOUNG GIRLS PLEASE DONT MAKE TIME VASTE CALL LOOKING FOR REAL CUSTOMERS OUR PACKAGE 1 HOUR RS 15000/- 2 HOURS RS 25000/- 3 HOURS RS 30000/- FULL NIGHT RS 55000/- GIRLFRIEND FRIEND EXPERIENCE

Super Ad
Full Service | 7 hours ago
820 150
post image

ESCORT FULL SERVICE 21 TO 26 YEARS...

DANCING GIRLS • OFFICE WORKING GIRLS • WE'LL EDUCATES YOUNGER GIRL'S • 21 TO 26 AGE SOOO BEAUTIFUL UNMARRIED GIRLS DEHIWALA,...

COLOMBO AREA VISIT

NAME.. THARUSHI KALPANA. AGE..25. FULL SERVICE.. CONTACT 0768810447 CITY. NEGOMBO DAY SERVICE. 5000/= NIGHT SERVICE. 15000/= BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ALL FEELING WITH HAPPY ENDING

Super Ad
Full Service | 8 hours ago
1108 90
post image

REAL ESCORT GIRL FULL SERVICE

NAME.. THARUSHI KALPANA. AGE..25. FULL SERVICE.. CONTACT 0768810447 CITY. NEGOMBO DAY SERVICE. 5000/= NIGHT SERVICE. 1...

NEGOMBO මීගමුව

DILKI , KANCHANA , NILU TODAY THERE ARE 3 BEAUTIFUL GIRLS FOR YOUR SELECTION. #FULL SERVICE WITH ROOM RS 6000/= #FULL BODY MASSAGE WITH ROOM RS 1200/= ° PUNISHMENT SERVICE ° WE ACCEPT VISA & MASTER CARDS °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ▶️ AGE 21 TO 25 🌹 ඇත්තම ෆොටෝ ❣️ REAL PHOTO ATTACHED °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🧡 24 HOURS SERVICE 🧡 ❣️# KELANIYA කැලණිය ☎️ 0772899303 ☎️ 0710501373 ☎️ 0113491022 ☎️ 0760603859 ☎️ 0742932065 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 💛 SLIM BODY 🧡 BROWN SKIN 🩷 BEAUTIFUL BOOB'S ❤️ RED NIPPLE'S 💙 HOT & TIGHT PUSSY °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 💖 BOOB'S SUCK OK 💖 PUSSY LIKING OK 💖 2 IN 1 💖 B 2 B OK 💖 ANY POSITION OK °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ❌ NO VISIT ❌ NO ANAL °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 💟🩵 PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER 💟 SAFE AND CLEAN ROOM 💟 HIDDEN CAR PARKING °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°

Super Ad
Full Service | 8 hours ago
850 210
post image

කිසිදා නොවිඳි සතුටක් අපි යාලුවෝ තුන...

DILKI , KANCHANA , NILU TODAY THERE ARE 3 BEAUTIFUL GIRLS FOR YOUR SELECTION. #FULL SERVICE WITH ROOM RS 6000/= #FULL BODY MA...

Kelaniya

🌹 වඩාගෙන උනත් කරන්න පුලුවන් 👌👅 අපි නැ බැ කියන්නේ නෑ.ඔයා කියන ඕනෙම දෙයක් අපි කරනවා 👅 😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වැඩේ කරන්න සුපිරි සැපක් ගන්න පුළුවන් එකම තැන💦 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ✅ Full service,Body massage one hour 5000/= with room ✅ Full body massage & B to B,Full sex,nude one hour one shot 6000/=😋 ✅ 2 hour 3 shots 14000/= ✅ Big Boobs 🍑 Sexy nipples 👅 ✅ Lips kiss ok ✔ ✅ Suck ok without condom ✔ ✅ Boob suck ok ✔ ✅ Pussy licking ok ✔ ✅ Doggy style ok✔ ✅️ 69 ✔ 📞 070 441 7110 📲 📞 071 123 0080 📲 📞 071 604 2410 📲 👉Apsara 👅 Suck ok without condom💦 🥀උදේ 9.30 සිට පසුවදා පාන්දර 2.30 වන තෙක් ඉන්නවා.🙏 👉 ඉතාම ආරක්ෂාකාරී නිදහස් ස්ථානයක පවත්වාගෙන යන SPA ආයතනයකි

Super Ad
Full Service | 10 hours ago
1050 120
post image

Juicy tight pussy🥀Full Service & F...

🌹 වඩාගෙන උනත් කරන්න පුලුවන් 👌👅 අපි නැ බැ කියන්නේ නෑ.ඔයා කියන ඕනෙම දෙයක් අපි කරනවා 👅 😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වැඩේ...

Kottawa කොට්ටාව

💞FULL SERVICE👉 Rs. 3500/= 0776316272 අලුතින් බැහැපු සුපිරි ලස්සන පොඩි කෙල්ලො දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඇවිත් බලන්න කොහොමද සැප කියලා😍😍😋😋👌👧 🌺We are doing everything for you💞💞 😍Hello Gentman💋💋💋 💉Everyone is vaccinated with a third dose💉 🌺We have a lot of young & beautiful girls💋💋 🌺Age between 22 & 28 years🥀🥀 💯24 Hours Open💯 (1).🌺Full Body massage with Happy ending Rs.3000/=👍👍👍 (2).🌺Full Service Rs.3500/=👌👌Special Offer,Only today👍👍 (3).🌺Body to Body massage with Full Service Rs. 5500/=👍👍 (4).Two in one massage 1500/= 🌺Available in👇👇 👉Boralasgamuwa, Papiliyana,Delkanda, Raththanapitiya 👈 🌺Welcome genuine customers💋💋 🌺Call us genuine customers ☎️0776316272 💞ෆුල් සර්විස්👉Rs 3500/=💞බොරලැස්ගමුව 💞 ☎️0776316272 🌺අපි ඔබ වෙනුවෙන් පැය 24ම සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු💞💞 😍ආයුබෝවන් මහත්මයානෙනි💋💋💋 💉සියලු දෙනාටම COVID-19තුන්වන මාත්‍රාව එන්නත් කර ඇත💉 🌺අපිට ගොඩක් තරුණ ලස්සන කෙල්ලො ඉන්නවා💋💋 💞වයස අවුරුදු 22 සහ 28 අතර🌹🌹 💯පැය 24 විවෘතයි💯 (1).🌺ෆුල් බොඩි මසාජ් හැපි එන්ඩින් එක සමග Rs 3000/=👍👍👍 (2).🔥ෆුල් සර්විස් රු.3500/=🔥විශේෂ දීමනාව.👍👍 (3).🌺බොඩි ටු බොඩි මසාජ් ෆුල් සර්විස් එක සමග රු.5500/=👍👍👍 (4). එකම මසාජ් එක දෙන්නෙක් ගෙන් 1500/= ❤️ ඔබගේ සේවාව,අපගේ පහත ශාකාවන් හීදී ලබාගත හැක❤️ 👉🚦 බොරලැස්ගමුව පැපිලියාන දෙල්කඳ රත්තනපිටිය🚦 💚සැබෑ පාරිභෝගිකයින් සාදරයෙන් පිළිගනිමු💋💋 💚සැබෑ පාරිභෝගිකයන් අපව අමතන්න ☎️0776316272

Super Ad
Full Service | 10 hours ago
364 90
post image

BORALESGAMUWA 💞FULL SERVICE👉Rs. 3...

💞FULL SERVICE👉 Rs. 3500/= 0776316272 අලුතින් බැහැපු සුපිරි ලස්සන පොඩි කෙල්ලො දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඇවිත් බලන්න කොහොමද සැප කියලා😍😍😋...

Boralasgamuwa Papiliyana Delkanda

👍 Ashwagandha Capsules කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම සුදුසු ශක්තිය වර්දකය👍 Ashwagangha - (500 mg x) 60 capsules Rs. 2300.00 Island wide delivery - Rs.300.00 Ashwagangha Extract - (500 mg x) 60 capsules Rs. 6000.00 Island wide delivery - Rs.300.00 Description - 💊ඉක්මන් ක්‍රියාකාරීබවින් යුතු ය. 💊ශරීර ශක්තිය වර්ධනය කිරීමට උපකාරී වේ. 💊වයසට යාම පාලනයට උපකාරී වේ. 💊තරුණ පෙනුම පවත්වාගෙන යාමට උපකාරී වේ. 💊සම පැහැපත්ව තබාගැනීමට උපකාරී වේ. 💊100% Natural Herbal Capsules. 💊No any side effects. 💊Manufactured in Sri Lanka. How to Use - 01 or 02 capsules once or twice a day. (see label) For orders 077 888 3 111 WhatsApp

Super Ad
Full Service | 10 hours ago
324 90
post image

👍 Ashwagandha Capsules කාන්තා පිරි...

👍 Ashwagandha Capsules කාන්තා පිරිමි දෙපාර්ශවයටම සුදුසු ශක්තිය වර්දකය👍 Ashwagangha - (500 mg x) 60 capsules Rs. 2300.00...

Colombo

💕🌹Full service 3500 Nugegoda,Kohuwala,Papiliyana🌹🌹🌹 🤗Hello gentmen💋💋💋 🌺We have a lot of girls young and beautiful💋💋💋 🌺Age between 22 and 28 years🌹🌹 🌺Full body massage with happy ending 3000👍👍👍 🌺Two in one massage 1500💋💋💋 🌺Full service 3500🌹🌹🌹 🌺Body to body massage with full service 5500💋💋💋 🌺We are doing everything for you💕💕 🌺 Available Nugegoda ,Kohuwala,Papiliyana,Delkanda👍👍👍 🌺Well come genuine customers💋💋 🌺Call us Genuine customers 📞0764441277

Super Ad
Full Service | 11 hours ago
296 90
post image

💞 Full service 3500 Nugegoda 💞 Ro...

💕🌹Full service 3500 Nugegoda,Kohuwala,Papiliyana🌹🌹🌹 🤗Hello gentmen💋💋💋 🌺We have a lot of girls young and beautifu...

Nugegoda Kohuwala Papiliyana Delkanda

🙏💜We are doing everything for you💞💞 ☯️Hello Gentman💋💋💋 💉Everyone is vaccinated with a third dose💉 ☯️We have a lot of young & beautiful girls💋💋 ☯️Age between 21 & 28 years🥀🥀 🏪🏪24 Hours Open🏪🏪 (1) Full Body massage with Happy ending Rs 3000/= (2) Full Service Rs 3500/= Special Offer Only today (3) Body to Body massage with Full Service Rs 5500/= (4) Two in one massage 1500/= ➡️Available in👇👇 ➡️ Weliwita Kaduwela Malabe Hanwella Thalahena Athurugiriya 👈 🔘 Welcome genuine customers💋💋 🔘 Call us genuine customers ☎️ 0769097424 💜🖤ෆුල් සර්විස්👉Rs 3500/= ☯️ වැලිවිට කඩුවෙල මාලඹේ හංවැල්ල තලාහේන අතුරුගිරිය ☯️ ☎️ 0769097424 ☯️අපි ඔබ වෙනුවෙන් පැය 24ම සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු💞💞 🙏 ආයුබෝවන් මහත්මයානෙනි 🙏 💉සියලු දෙනාටම COVID-19තුන්වන මාත්‍රාව එන්නත් කර ඇත💉 ☯️ අපිට ගොඩක් තරුණ ලස්සන කෙල්ලො ඉන්නවා💋💋 ☯️ වයස අවුරුදු 21 සහ 28 අතර🌹🌹 🏪🏪පැය 24 විවෘතයි🏪🏪 (1) ෆුල් බොඩි මසාජ් හැපි එන්ඩින් එක සමග Rs 3000/= (2) ෆුල් සර්විස් රු 3500/= විශේෂ දීමනාව (3) බොඩි ටු බොඩි මසාජ් ෆුල් සර්විස් එක සමග රු 5500/= (4) එකම මසාජ් එක දෙන්නෙක් ගෙන් 1500/= ➡️ ඔබගේ සේවාව,අපගේ පහත ශාකාවන් හීදී ලබාගත හැක❤️ ➡️ වැලිවිට කඩුවෙල මාලඹේ හංවැල්ල තලාහේන අතුරුගිරිය 🚦 🔘සැබෑ පාරිභෝගිකයින් සාදරයෙන් පිළිගනිමු💋💋 🔘සැබෑ පාරිභෝගිකයන් අපව අමතන්න ☎️0769097424

Super Ad
Full Service | 12 hours ago
408 150
post image

KADUWELA 💞FULL SERVICE👉Rs 3500/=...

🙏💜We are doing everything for you💞💞 ☯️Hello Gentman💋💋💋 💉Everyone is vaccinated with a third dose💉 ☯️We have a lot...

Weliwita Kaduwela Malabe Hanwella Thalah...

Hello 🙋 😏 💘 I am dilini 💘 My age is 25 year old & cute girl 💕💕 💘butifull 👄👄 💘 I am doing full service 💕💕 ♥️ Today I am staying pannipitiya area 💖One ur one time 3500🌷 💖One and half ur two time 5000 🌷 👄👄 ♥️ No a.n.l🚫 ♥️ lip kiss ok ♥️ boob suk ok ❤️ drinking & smoking ok ♥️ No visit ♥️ Parking availab 💯💯 sefty Welcome genuine customers 🌹🌹 💘If you need girl friend experience 💕💕 Call me 📞 0771908605☎️

Super Ad
Full Service | 14 hours ago
854 90
post image

🧜Full service at pannipitiya 💝

Hello 🙋 😏 💘 I am dilini 💘 My age is 25 year old & cute girl 💕💕 💘butifull 👄👄 💘 I am doing full service 💕💕 ♥️ Today...

Pannipitiya

#ලස්සනයි #සුදුයි #රතු තොල් @ ෆුල් සර්විස් #FULL SERVICE * Hi මම සමන්මලී REAL ESCORT GIRL # මම ඉන්නේ කැස්බෑව පිළියන්දල අවට •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👙 ඔයලට කැමති විදිහෙ 🌹හොඳ සැපක් එක්ක හොඳ ෆන් එක්ක ගන්න එන්න •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🌻 අනිත් අය වගෙ නෑ බෑ කියන්නේ නෑ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💟❣️ඔයා ගෙවන මුදලට උපරිම ෆන් එකක් දෙනවා 🌻 මේ මගේ ඇත්තම පොටෝ එකක් •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💝💗 COME AND HAVE FUN WITH ME 👄 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #BOOB'S SUCK OK #PUSSY LICKING OK #ANY POSITION OK #THIS IS MY REAL PICTURE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #SAMANMALI #BEAUTIFUL #GIRL ❌ NO ANAL ❌ NO VISIT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• #KESBAWA #PILIYANDALA ☎️ 0720975467 ☎️☎️☎️ ----------------------------------------------------------- #FULL SERVICE RS 3600/= WITH HOTEL ROOM 💝 NO EXTRA CHARGES ❤️ 1 HOUR 1 SHOT ❤️❤️❤️ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💖💝 BEAUTIFUL BOOB'S ❤️❤️ ❤️❤️ RED NIPPLE'S 💝💖 💝💖 SWEET PUSSY ❤️❤️ ❤️ CLEAN & FRIENDLY GIRLS 💝 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👍 CLEAN & SAFE HOTEL ROOM 👍 HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Super Ad
Full Service | 14 hours ago
1356 300
post image

සමන්මලී Rs 3500/- WITH HOTEL ROOM

#ලස්සනයි #සුදුයි #රතු තොල් @ ෆුල් සර්විස් #FULL SERVICE * Hi මම සමන්මලී REAL ESCORT GIRL # මම ඉන්නේ කැස්බෑව පිළියන්දල අවට...

කැස්බෑව පිළියන්දල

🌹🌹HAI AM PAMUDI 🌹🌹My age 30 years old 🌹🌹today am staying adiambalama katunayaka minuwangoda area 🌹🌹 genuine full service 🌹🌹 1 hour 1 shot 2500 (with out room ) 🌹🌹2 hour 2 shot 5000 (with out room ) 🌷Boobs suck ok 🌷suck okay 🌷69 position ok 🌷Liking ok 🌷Any position ok 🚫no lipkiss 🚫no Anel 🚫no visit 👌Hotel room 100% very safe place& car park Available ✋welcome genuine beast caustomer 💕this my real pictures ☎my phone no 0711718884

Super Ad
Full Service | 14 hours ago
1570 210
post image

1 HOUR 1 SHOT Rs 2500/ - WITHOUT RO...

🌹🌹HAI AM PAMUDI 🌹🌹My age 30 years old 🌹🌹today am staying adiambalama katunayaka minuwangoda area 🌹🌹 genuine full ser...

ADIAMBALAMA KATUNAYAKE MINUWANGODA

🌹 වඩාගෙන උනත් කරන්න පුලුවන් 👌👅 අපි නැ බැ කියන්නේ නෑ.ඔයා කියන ඕනෙම දෙයක් අපි කරනවා 👅 😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වැඩේ කරන්න සුපිරි සැපක් ගන්න පුළුවන් එකම තැන💦 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ✅ Full service,Body massage one hour 5000/= with room ✅ Full body massage & B to B,Full sex,nude one hour one shot 6000/=😋 ✅ 2 hour 3 shots 14000/= ✅ Big Boobs 🍑 Sexy nipples 👅 ✅ Lips kiss ok ✔ ✅ Suck ok without condom ✔ ✅ Boob suck ok ✔ ✅ Pussy licking ok ✔ ✅ Doggy style ok✔ ✅️ 69 ✔ 📞 070 441 7110 📲 📞 071 123 0080 📲 📞 071 604 2410 📲 👉Apsara 👅 Suck ok without condom💦 🥀උදේ 9.30 සිට පසුවදා පාන්දර 2.30 වන තෙක් ඉන්නවා.🙏 👉 ඉතාම ආරක්ෂාකාරී නිදහස් ස්ථානයක පවත්වාගෙන යන SPA ආයතනයකි

Super Ad
Full Service | 14 hours ago
704 180
post image

Juicy tight pussy🥀Full Service & F...

🌹 වඩාගෙන උනත් කරන්න පුලුවන් 👌👅 අපි නැ බැ කියන්නේ නෑ.ඔයා කියන ඕනෙම දෙයක් අපි කරනවා 👅 😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වැඩේ...

Kottawa කොට්ටාව

UNMARRIED හින්දා ඔක්කොම ලස්සනයි... කොණ්ඩ කිරිල්ලී • 1 HOUR 1 SHOT RS 6500/= WITH ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • ඉහත සදහන් ගාස්තු ෆුල් සර්විස් සමග කාමර ගාස්තු ඇතුළත්ව. • ඉහත සදහන් ගාස්තු වලට අමතරව වෙනත් කිසිදු ගාස්තුවක් අය නොකෙරේ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ° HI I'M SHANI ශානි ° 29 YEAR OLD ° BEAUTIFUL WHITE SKIN NAKED GIRL ° REAL PHOTO ඇත්තම ෆොටෝ එක •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• # MAWANELLA KEGALLA මාවනැල්ල කෑගල්ල @ 0714875187 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ~ SUCK OK WITH CONDOM ~ BOOB'S SUCK OK ~ PUSSY LIKING OK ~ HARD FEELINGS OK ~ ANY POSITION OK •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @ BEAUTIFUL BOOB'S @ BEAUTIFUL NIPPLE'S @ SWEET PUSSY @ BIG ROUND ASS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• × NO VISIT × NO ANAL × •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ✓ SAFE & CLEAN HOTEL ROOM ✓ HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Super Ad
Full Service | 16 hours ago
1370 120
post image

UNMARRIED XXX GIRL BIG BOOB'S BIG A...

UNMARRIED හින්දා ඔක්කොම ලස්සනයි... කොණ්ඩ කිරිල්ලී • 1 HOUR 1 SHOT RS 6500/= WITH ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••...

MAWANELLA KEGALLA කෑගල්ල

💋Hi!! Gentman’s 💋I’m chapa 💋30 years old friendly,chubby , beautiful, cute & can girl. 💋New girl 💋Great quality service from pannipitiya Area 💋Safety hidden parking availab 💋I’m doing full service 1 ur 1 time 3500/= 2 urs 2 times 5000/= 👉👉About full services😘😘 😍no visit 😍No Anal 😍s ok 😍 with condom 😍Girl friend feelings 😍Special feelings 💝 full night ok 😚😚ඔයත් වැඩ රාජකාරි නිසා හෙම්බත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ද?….😚😚 ඉතින් තවත් හිත හිතා ඉන්නේ නැතුව එන්න මගේ ළගට…. නිස්කලංක ආරක්ෂාකාරී පරිසරයක ජීවිතයේ අමතක නොවන ආයෙමත් එන්න හිතෙන මිහිරිතම අත්දැකීමක් විදගන්න මාත් එක්ක….😍😍 My Contact Number: ☎️071 549 9149

Super Ad
Full Service | 16 hours ago
454 60
post image

🧜full service at pannipitiya💝 350...

💋Hi!! Gentman’s 💋I’m chapa 💋30 years old friendly,chubby , beautiful, cute & can girl. 💋New girl 💋Great quality service...

Pannipitiya

SUCK OK WITHOUT CONDOM NIGHT OK HI, GENTLEMAN'S I'M SITHU , 26 YEARS OLD. FRIENDLY, BEAUTIFUL, CUTE & GIRL. REAL PICTURE °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🍃 GREAT QUALITY SERVICE FROM KURUNEGALE WARIYAPOLA කුරුණෑගල වාරියපොල °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🌿 FULL SERVICE 6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣/=💦 ONE HOUR ONE SHOT WITH OUT ROOM 6000 🌙 FULL Night's 1️⃣6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣/=💦 16000 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🍀 GIRL FRIEND FEELINGS 🍀 SPECIAL FEELINGS °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🚫 NO A.N.A.L 🍌 SUCK WITHOUT CONDOM 💃 ANY POSITION 👅 LOCKING 🦢 BOOB'S SUCK 6️⃣9️⃣ 🚫 NO VISIT 🚘 PARKING AVAILABLE 🏙️ HOTEL ROOM °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ලස්සනට තියෙන පිරිසිදු තැනක්... එ වගෙම ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලෙක් .... මග ඔබට සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න මගේ ගාවට (ආදරණීය සේවාවක් ලබා ආදරයෙන් බෙදා ගන්න)💐 කරුනාකර නිකරුනේ දුරකථන ඇමතුම් ගැනිමෙන් වලකින්න 📲My Contact Number :0711032535

Super Ad
Full Service | 17 hours ago
1330 540
post image

අවු 26 සිතූ ලස්සනම ලස්සන පුංචි කෙල්...

SUCK OK WITHOUT CONDOM NIGHT OK HI, GENTLEMAN'S I'M SITHU , 26 YEARS OLD. FRIENDLY, BEAUTIFUL, CUTE & GIRL. REAL PICTURE...

කුරුණෑගල වාරියපොල

• FULL SERVICE OK • B.O.B.S SUCK OK • SUCKK OK ( WITHOUT CONDOM ) • BEAUTIFUL BOOB'S • BIG ASSS • BROWN SKIN • REAL PHOTO × NO VISIT × NO ANAL × NAME: NISANSALA AGE: 30 LOCATION: MINUWANGODA ADIAMBALAMA KATUNAYAKA SEEDUWA 1 SHOT RS 4000/- WITH ROOM 2 SHOT RS 7000/- WITH ROOM ☎ 0711317533

Super Ad
Full Service | 18 hours ago
1654 150
post image

FULL SERVICE BROWN SKIN CHUBBY GIRL

• FULL SERVICE OK • B.O.B.S SUCK OK • SUCKK OK ( WITHOUT CONDOM ) • BEAUTIFUL BOOB'S • BIG ASSS • BROWN SKIN • REAL PHOTO...

මිනුවන්ගොඩ කටුනායක සීදූව

කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්තව ඇසුරු කිරිමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ කාන්තාවකට ඇරයුම් කරමි. වයස 18 - 50 අතර කාන්තාවන් සදහා විශේශයි. Shamale හෝ කාන්තාවන් ආර්ථික දුෂ්කරතා සඳහා මුදලින් උපකාර කළ හැක (එක් වරක් හෝ හමුවීමෙන් පසු) 💞 විනෝදයක් හා ආදරයක් ලබා ගන්න ඔබව තෘප්තිමත් වෙන පරිදි විනෝදයක් ලබා දීමට නිදහසේ විනෝද වෙන්න. 💞100% confidential and privacy (රහස්‍යභාවය 100% ආරක්ෂා කරම් ) 💞100% protection and healthy 💞ඔබ මානසික සුවය සොයන කාන්තාවක් ද ? තනිව ඉන්න ඔබට ජිවිතේ වෙනසක් අත්විදිමට කැමතිද ? ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කෙරේ…. ඔබට පහසු ස්ථානයක් වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාවද ඇත. කාන්තා ඔබගේ ඒකාකාරී ජීවිතයට නව අත්දැකීමක් සහ සැබෑ වෙනසක් ලබා ගන්න තනිකම්න් පාලුවෙන් සිටින කාන්තාවනි , ජිවිතයේ වෙනසක් විදින්න අමතන්න (ඔබගේ ගෙදරට, අපාර්ට්මන්ට් එකට මම එනවා)

Super Ad
Full Service | 18 hours ago
318 0
post image

ඕනැම කාන්තාවන් කතා කරන්න

කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්තව ඇසුරු කිරිමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ කාන්තාවකට ඇරයුම් කරමි. වයස 18 - 50 අතර කාන්තාවන් සදහා විශේශය...

Any District

FULL SERVICE 💞💞 TALATHUGODA 🌹❤BODY 2 BODY MASSAGE OK❤🌹 3 Dome Ok 0716902933 Chat on WhatsApp Special offer 5000 full service 0716902933 FULL SERVICE 💞💞 තලවතුගොඩ 🌹❤BODY 2 BODY MASSAGE OK❤🌹 0716902933 🌹🌹I am...... Anu 🌹🌹 💯% My real picture 🌷im Anu sy chabby girl 🌷27years hot & y girl👍 🌷white skin 💛🤍 🌷High 5 4👍 🌷Today stay at..... TALATHUGODA 🌹 Working times 6 pm to 6 am 💢I am doing full service with safety (with condom) 💢I have a very safety and very clean place ❤ 💢Available in car parking hide location ❤ 🌹🌹❤BODY TO BODY MASSAGE OK.....🌹🌹 🔷Full service Charges 🔷 🔲1hour 1 time Rs5000 🔲 🔲1 hour 2time Rs.7500 🥰🥰 🌺 Bo.obs Suck Ok ✔️ ... 🌺 Suck Ok ✔️ with condom ... 🌺 Lip Kiss ✔️ ... 🌺 69 Position Ok ✔️ .... 🌺 Lik🤪ing Ok ✔️ ... 🌺 Any Position Ok ✔️ ... 🌺 No Visit .. 🌺No A.n.a.l 😜❌❌ 💖💝 IM Very Clean /Freindly & Teen Girl .. 💝💖 Come and Enjoy With Unlimited Fun .. 💖💝 Welcome Genuine VIP Caustomer 🎀🎀 .. 💝💖 Today is My Special Service Package For Gentleman 💖💝 This One is 100% Real Profile , Dont Worry about that ( Please Dont Time Pass )... 💖💝🏵️ VIP Real Genuine Caustomer Please Call Only 💝💖🏵️ Thanks ...... 📲 0716902933

Normal Ad
Full Service | 5 hours ago
250 60
post image

3 SOME OK BEAUTIFUL EROTIC GIRL

FULL SERVICE 💞💞 TALATHUGODA 🌹❤BODY 2 BODY MASSAGE OK❤🌹 3 Dome Ok 0716902933 Chat on WhatsApp Special offer 500...

TALATHUGODA තලවතුගොඩ

👩🏼Hi I’m Hiru 🌹24 Years Old 🏡I’m in Rajagiriya 😍I will do full service ✅ Rs.5000/= 😋Work time 10 a.m. to 2 a.m. 🤗 I will do service in my private place 👱🏻‍♀️Real Photo 🛑No Visit 📸 WsApp video calls service ☘️ 20m - 1500 😘Only genuine meet ❌ Don’t call Time wasters / Phone Sex seekers And drunkers 😉😘If u want to get my full service t me know before 01 Hour 👅Suck 🙊Anal fun 👄Body Liking 💋Kissing 💞Rimming 😋Nipple play 😛Ball ing 😮Cum in mouth 😍Cum in face 🤗Cum in body💯 📱 Wsapp - 0768562304

Normal Ad
Full Service | 7 hours ago
5394 750
post image

Hiru Hot Sexy Shemale | Rajagiriya

👩🏼Hi I’m Hiru 🌹24 Years Old 🏡I’m in Rajagiriya 😍I will do full service ✅ Rs.5000/= 😋Work time 10 a.m. to 2 a.m....

Rajagiriya | රාජගිරිය

✌️👩🏼Hi I’m Niha Shemale 🏡I’m in Colombo area 😍I will do full service 🤗🧚‍♀️I will do service in my own place 😚👱🏻‍♀️Real photo 🔍📞WhatsApp video calls 15 minutes 3000 service 👩‍❤️‍👨😘Only genuine meet 👆🧐Don’t call -:Time weasters Phone seekers And drunkers 😉😘If u want to get my full service let me know before 01 hour.. 👅Suck 🙊Anal 👀Ass liciking 👄Body licking 💋Kissing 💞Rimming 😋Nipple play 😛Ball sucking 😮Cum in mouth 😍Cum in face 🤗Cum in body💯 My Charges 🧚‍♀️1hour 7000 💰😉 🧚‍♀️2 hour 15000 for visit💰😉 0741482967

Normal Ad
Full Service | 11 hours ago
446 90
post image

GENUINE SHEMALE ESCORT AT COLOMBO

✌️👩🏼Hi I’m Niha Shemale 🏡I’m in Colombo area 😍I will do full service 🤗🧚‍♀️I will do service in my own place 😚👱🏻‍♀️Rea...

Colombo

🐔️HI suba (tamil girl ) 🐔️FULL SERVISE OK 🐔️AGR 30 ❤️ location .colombo 🐔️REYAL POTOS (මෙ පොටො එකෙ ඉන්නෙ මන් ම තමා කිසි වෙනසක් නැ බොරුවට පොටොස් එවන්න කියන්න එපා එවන්නෙ නැ පොටොස් 100/100 SUWAR) 🐋FULL SERVISE 🙏1SHOT 7000/= 🐶CONDITIONS ❤️VITH CONDAM ❤️SUC OK ❤️BUDDS SUC OK ❤️ANAL NO ❤️LIP KISS no (Whatsapp NOMBER 0717571193 ✈නිකරුනෙ කොල් ගැනිමේන් වලකින්න . ඔයාලට සෙවිස් එක ගන්න ඔනිනම් කොල් කරන්න . ටයිම් පස් කරන්න කොල් ගන්න එපා .මා වෙත පැමින හොද ෆන් එකක් ගමු

Normal Ad
Full Service | 12 hours ago
654 30
post image

🧚Genuine tamil girl full service...

🐔️HI suba (tamil girl ) 🐔️FULL SERVISE OK 🐔️AGR 30 ❤️ location .colombo 🐔️REYAL POTOS (මෙ පොටො එකෙ ඉන්නෙ මන් ම තමා කිසි ව...

Colombo

💛 NIGHT OK 🩷 SHORT TIME OK 🧡 HI I'M SENU සෙනු අවු 27 💛 REAL PHOTO ATTACHED 💟 FULL SERVICE RS 5000/- SHORT TIME 1 HOUR 💟💕 FULL NIGHT RS 18000/- 💙 පිළියන්දල PILIYANDALA 💜☎️ 0760803107 ☎️☎️☎️ 💘 BOOB'S SUCK OK 💘 PUSSY LIKING OK 💘 SUCK OK WITH CONDOM 💘 KISSING OK ♥️❣️ I'M BEAUTIFUL AND FRIENDLY GIRL 💞 BEAUTIFUL BOOBS 💞 RED NIPPLE'S 💞 HOT AND TIGHT PUSSY ⛔ NO VISIT ⛔ NO ANAL 💙 SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM 💙 HIDDEN CAR PARKING

Normal Ad
Full Service | 16 hours ago
540 30
post image

SENU BEAUTIFUL GIRLS REAL PHOTO ATT...

💛 NIGHT OK 🩷 SHORT TIME OK 🧡 HI I'M SENU සෙනු අවු 27 💛 REAL PHOTO ATTACHED 💟 FULL SERVICE RS 5000/- SHORT TIME 1 HOUR...

පිළියන්දල PILIYANDALA

BEAUTIFUL MODELING GIRL'S FULL SERVICE IN COLOMBO AREA 1 HOUR RS 15000/ 2 HOURS RS 25000/ 3 HOURS RS 32000/ FULL NIGHT RS 55000/ PHONE ANSWER BY SAMAN 0712342718 DIRECT 0759554517 WHATSAPP GIRLS AGE 22 to 26 ANAL OK SUCK OK PUASY LIKING OK ANY POSITION OK ALL FEELING WITH HAPPY ENDING

Normal Ad
Full Service | 17 hours ago
408 30
post image

MY WORLD SRI LANKA REAL ESCORT GIRL...

BEAUTIFUL MODELING GIRL'S FULL SERVICE IN COLOMBO AREA 1 HOUR RS 15000/ 2 HOURS RS 25000/ 3 HOURS RS 32000/ FULL NIGHT R...

COLOMBO AREA VISIT

🩱Hi gentleman 💃🏼Name Tharu 👗Age 24 👙I Do Full service Piliyandala Kesbewa Kottawa Boralasgamuwa Maharagama Moratuwa Area 🎥 This is My Real picture Suck ok✔️ Lip kiss ok✔ 🚫 No A.N.L. 🚫No Visit 👗1 Hour 1Shot 5500With Room ✅Parking Available💯 👙Genuine customer call me ☎️My Number 0757828659

Normal Ad
Full Service | 18 hours ago
686 30
post image

Full Service 5500/= 💖Hot And S e x...

🩱Hi gentleman 💃🏼Name Tharu 👗Age 24 👙I Do Full service Piliyandala Kesbewa Kottawa Boralasgamuwa Maharagama Moratuwa Ar...

Piliyandala Kesbewa Boralasgamuwa Kottaw...

❤️❣️BIG BOOBS ❤️❣️ BIG ASS ❤️❣️CHUBBY GIRL 🟢 100% Real picture 🟡 Hi I'm Madu 35 Years Old Clean Lady 🟠 Today I am at Seeduwa, Katunayake 🔴 100% ඇත්තම photo එක. 🟣 බොරු photo නැ 🟡 බොරු වයස නැ 🟢 ගෙවන මුදලට උපරිම සැපක් දෙනවා ❤️ MADU අවු 35 🟩 Full Service 1 Hour Rs 3500/= with Room 💚 FULL NIGHT RS 10000/= WITH ROOM 🟥 සීදුව, කටුනායක SEEDUWA KATUNAYAKE ☎️ 0701484903 ▪️Boobs Shuck Ok ▪️Pussy Licking Ok ▪️Doggy Style Ok ❌No Anal ▪️සුපිරි සැපක් ▪️සුපිරි වෙනසක් නැවුම් අත්දැකීමක්

Normal Ad
Full Service | 18 hours ago
1308 90
post image

Rs 3500/- NIGHT OK මධු CHUBBY LADY

❤️❣️BIG BOOBS ❤️❣️ BIG ASS ❤️❣️CHUBBY GIRL 🟢 100% Real picture 🟡 Hi I'm Madu 35 Years Old Clean Lady 🟠 Today I am at...

💟❣️Seeduwa | Katunayake❣️💟

🔥Hi..Have a nice day 💥Im HARSHI 🔥21 years hot & y girl👍 💥white skin 💛🤍 🔥High 5.1👍 💥This is My Real pictures 💯 🔥Today stay in BAMBALAPITY area ❤‍🔥I am doing FULL service with safety (with condom) ❤‍🔥I have a very safety and very clean place  ❤‍🔥Available in car parking hide location  🧵Full service Charges  🧶1 Hour 1 Shot Rs 12000/=( without Room ) 🧶2 hour 2 Shot Rs.20000(with out Room )  🧶3 Hour 2 Shot Rs25000 (without Room) 🧶Full Night For Rs.35000 unlimited shots ( with out Room )  🌹My Conditions 🌹 🌺 Bo.obs Suck OK ✔️ 🌺 Suck Ok ✔️ with condom ... 🌺 Lip Kiss ✔️ ... 🌺 69 Position Ok ✔️ .... 🌺 Lik🤪ing Ok ✔️ ... 🌺 Any Position Ok ✔️ ...  🌺 Visit OK ( + )Rs3000 cash payment ☘️Came show ☘️ 🍀Available ....☘️ 🌸No A.n.a.l 😜❌❌  🍁 A/C, NON A/C, Hotel Room 100% Very Safe place & Car Park Available .... 🍂IM Very Clean /Freindly & Teen Girl .. 🍁 Come and Enjoy With Unlimited Fun .. 🍂 Welcome Genuine VVIP Caustomer  🍁Today is My Special Service Package For Gentleman  🌼🌻🌼Thanks ......

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
3832 330
post image

FULL SERVICE COLOMBO 《Visit OK 》

🔥Hi..Have a nice day 💥Im HARSHI 🔥21 years hot & y girl👍 💥white skin 💛🤍 🔥High 5.1👍 💥This is My Real pictures 💯...

Bambalapitiya

★✩★ Hi..Rashmi and Nadini ★✩★ 21 and 24 years young 2 girls ★✩★Lasbion service ok ★✩★ location Colombo ★✩★ one ur one st Rs12000 ( one Girl) ★✩★ 3 ur two st Rs25000 ( one girl ) ★✩★ Full Night Rs 35000 ( one girl ) ★✩★ This 100% real my pictures ★✩★ Full safety pvt place have ★✩★ parking availab ★✩★ ● Lips kiss ok ● Bobs ok ● No ● VISIT OK COLOMBO NEAR HOTEL ● witut condom ok ★✩★ pase call VIP customers only ★✩ ★✩★ my number 0701415947★✩ ★✩★ pase call comform with come ★✩★ Tnx★✩★

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
596 30
post image

FULL SERVICE COLOMBO Rs.12000 《Vis...

★✩★ Hi..Rashmi and Nadini ★✩★ 21 and 24 years young 2 girls ★✩★Lasbion service ok ★✩★ location Colombo ★✩★ one ur one st Rs1200...

💟 COLOMBO AREA VISIT OK 💟

🦋🤍 Hi lovely guys 🦋🤍 I am subaseni 🦋🤍 Age 21 🦋🤍 Tamil girls 🦋🤍 Real photo 100% 💥 Service💥 💞😘 Lips kissing ok 💞😘 boobs licking /sucking/ playing ok 💞😘 Boddy to body playing ok 💞😘 Very smart looking 💞😘 69 positions 💞😘 Hard playing hand money more 💞😘 Happy endng 🙂 Packages 🙂 💥 1hours 2 shot - 10000/= 💥 5hours 3 hot- 20000/= 💥 full night unlimited shot- 30000/= 🐰 No comedy calls 🐰 Call answering (boy Karan) 🐰 0773687239 🐰 Good service 100% warranty 🐰 Location from Bambalapitiy 💖 Thank you all 💥🦋

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1870 420
post image

Full service BAMBALAPITIYA

🦋🤍 Hi lovely guys 🦋🤍 I am subaseni 🦋🤍 Age 21 🦋🤍 Tamil girls 🦋🤍 Real photo 100% 💥 Service💥 💞😘 Lips kiss...

BAMBALAPITIYA

girls and ladies I am independent boy Dinuka 23 years old from Gampaha. I am aslo um not a money minded person... your satisfaction is my will☺️☺️☺️☺️ Now I am. giving my services around katunayaka andGampaha Area. Your indenty will be hide and except same. I am available in Ja ela,gampaha,yakkala,kadawatha,bemmulla,nittabuwa, and Gamapaha These are my original pictures I am educated decent guy who loves serving females amd also conduct old sessions I am giving these services and Much more as per requirement of client. My services is:- licking Anal massage face sitting Girls cum swallowing Golden shower BDSM Cum on body Cum on face Threesome GFE GFL Nuru massage Deepthroat Facesittng Fisting Giving rimming Receiving rimming Giving harsports Spanking Oral Reverse oral Role play Party Couple special Cuckold sessions for couples. Expert for couple sessions.* Can play as a bull for cuckold cpls. - Sleeeping together* - Show time - ing Both - Bottom part. /Top part I am clean safe and hygiene and completely professional Iam quiet but a warm person who can lift your spirit with ease so don waste time and buzzzzzz me asap to experience something different on whole new level.? I also keep the privacy as it should be and also. Im expecting the same..... if you are a virgin i love to satisfied you 1000% without harming your virginity And much more as per client requirement, if you need my services u can call me any time and whats app me, And also through a normal call.... And u can email me I will reply your email or whats app within10 mints. WhatsApp me for booking. Only Genuine people No Time passers or fake people please 0762641719

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
498 60
post image

Full service

girls and ladies I am independent boy Dinuka 23 years old from Gampaha. I am aslo um not a money minded person... your satisfactio...

Gampaha,Yakkala,Nittabuwa,katunayaka,kad...

21 to 26 age SOOO BEAUTIFUL UNMARRIED GIRLS DEHIWALA & BAMABALPITI ,WELLAWATTHA BORELLA VISIT OK COLOMBO  🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 📞 CALL TO DILSHAN 0763673316 HI…...🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 22,23,24,25,26 YEARS UNMARRIED, VERY CLEAN AND BEAUTIFUL GIRLS ARE AVAILABLE 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 ♥ ANAL Ok.  ♥ FULL SERVICE OK.  ♥ B.O.B.S SUCK OK.  ♥ ♋ POSITION OK.  ♥ DOGY STYLE OK.  ♥ LIK😋ING OK.  ♥ ANY POSITION OK.  ♥ SUC.KNG OK (with condom)  ♥ GIRL FRIEND EXPERIENCE OK  ♥ LIP KISS OK.  ♥ LESBIAN SERVICE OK.  ♥ BODY 2 BODY SERVICE  ♥ COUPLE SERVICE OK.  ♥ BOYS SERVICE OK.  🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 🔥 VISIT ok ( DEHIWALA,  🔥 MOUNTLAVENIYA,  🔥 BAMBALAPITIA , 🔥 WELLAWATTHA.  & DEHIWALA AREA) 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 ◽ DANCING GIRLS ◽ OFFICE WORKING GIRLS ◽ WELL EDUCATED YOUNG GIRLS  🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 PLEASE DONT MAKE TIME VASTE CALL LOOKING FOR REAL CUSTOMERS OUR PACKAGE ⏩⏩ 1 hawar 12000 2 hawar 18000 3 hawar 25000 5 hawar 33000 Pul nait 40000 GIRLFRIEND EXPEIRIANC

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
2324 180
post image

FULL SERVICE 21 TO 26 YEARS UNMARRI...

21 to 26 age SOOO BEAUTIFUL UNMARRIED GIRLS DEHIWALA & BAMABALPITI ,WELLAWATTHA BORELLA VISIT OK COLOMBO  🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸...

BAMBALAPITIYA බම්බලපිටිය

🌹Hi.. 🌹අපි නිලූ සහ මදූ 👸 🌹Nilu 32 | Madu 26👸 🌺Full Service 6000/= One Hour One Shot 👍👍 🌺🌺Bo.obs suck.Ok👍 🌺🌺Suck Ok👍With condom... 🌺🌺Ok Lip kiss.💋 🌺🌺69 position Ok.. 🌺🌺Lik😜ing Ok.👍 🌺🌺Any position Ok.👍 🌺🌺No Visit.🙏🙏 🌺🌺No anel🙏🙏 🔴 Location - Nugegoda | Kalubowila | Aththidiya | Mahara gama | Narahen pita | Borales gamuwe | Kesbewa 🌺🌺100%very safe place & car park Available...👈 🌺🌺Welcome Genuine Vvip Best Caustomer..🙏 👉Cll genuine customers.🤳 0728896940 👍

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1896 150
post image

Full Service Nilu and Madu Rs.6000/...

🌹Hi.. 🌹අපි නිලූ සහ මදූ 👸 🌹Nilu 32 | Madu 26👸 🌺Full Service 6000/= One Hour One Shot 👍👍 🌺🌺Bo.obs suck.Ok👍 🌺🌺S...

Nugegoda | Maharagama | Boralasgamuwa

තනිකමෙන් පාළුවෙන් සිටින ඔබට සතුටක් දීමට මා සූදානම්.විශ්වාසය ආරක්ෂා කරමි.මා හා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න.
💯විශ්වාසවන්ත 💯පෞද්ගලිකත්වය 💯 ආරක්ෂා කරනු ඇත. whatsapp හරහා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගත හැක. Iam Young Boy Clean And Handsome Boy Here I have mentioned all of my services below!! ❤️‍🔥 Working Locations Are Nugegoda , Kirulapana , Nawala , Rajagiriya , Borella , Maradana , Wattala And Kollupitiya ❤️Body Massage ❤️B&B Massage ❤️Felling Massage ❤️Boobs Massage ❤️Head Massage ❤️Shoulder Massage ❤BDSM service ❤Slave roles ❤️Lip Kissing ❤️Hard Kissing ❤️Body Kissing
❤️Boobs Sucking ❤️Full Body licking ❤️Licking(Special licking sessions for lesbian) ❤️golden shower ❤️Hard ing ❤️Anal ❤️Doggy Style ❤️Pretzel Dip ❤️Flatiron ❤️CowGirl ❤️Reverse CowGirl ❤️Missionary (Many more positions)
 ❤️69 Positions
 ❤️Bath Fun ❤️Chatting ❤️Casual relationship ❤️Boyfriend or Husband experience.😍
 ❤️Any kind of POSITION OK.
 ❤️Romantic hard feelings.😘 ❤️ Full service - I can fulfill your desires & many more up to your interest. I can visit ❤️Ladies when Husband abroad
 ❤️Widows
 ❤️Single or married ladies
Calling all of you who like a handsome man 👩🏻ONLY FOR LADIES AND COUPLES 
 Please don’t call any boys If you are interested, please don’t hesitate to whatsapp me on 0754454290🍑💦🍆

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
254 60
post image

Service For Ladies and Couples

තනිකමෙන් පාළුවෙන් සිටින ඔබට සතුටක් දීමට මා සූදානම්.විශ්වාසය ආරක්ෂා කරමි.මා හා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න.
💯විශ්වාසවන්ත 💯ප...

Colombo

🌹 වඩාගෙන උනත් කරන්න පුලුවන් 👌👅 අපි නැ බැ කියන්නේ නෑ.ඔයා කියන ඕනෙම දෙයක් අපි කරනවා 👅 😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වැඩේ කරන්න සුපිරි සැපක් ගන්න පුළුවන් එකම තැන💦 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ✅ Full service,Body massage one hour 5000/= with room ✅ Full body massage & B to B,Full sex,nude one hour one shot 6000/=😋 ✅ 2 hour 3 shots 14000/= ✅ Big Boobs 🍑 Sexy nipples 👅 ✅ Lips kiss ok ✔ ✅ Suck ok without condom ✔ ✅ Boob suck ok ✔ ✅ Pussy licking ok ✔ ✅ Doggy style ok✔ ✅️ 69 ✔ 📞 070 441 7110 📲 📞 071 123 0080 📲 📞 071 604 2410 📲 👉Apsara 👅 Suck ok without condom💦 🥀උදේ 9.30 සිට පසුවදා පාන්දර 2.30 වන තෙක් ඉන්නවා.🙏 👉 ඉතාම ආරක්ෂාකාරී නිදහස් ස්ථානයක පවත්වාගෙන යන SPA ආයතනයකි

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1806 210
post image

Juicy tight pussy🥀Full Service & F...

🌹 වඩාගෙන උනත් කරන්න පුලුවන් 👌👅 අපි නැ බැ කියන්නේ නෑ.ඔයා කියන ඕනෙම දෙයක් අපි කරනවා 👅 😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වැඩේ...

Kottawa කොට්ටාව

💞FULL SERVICE👉 Rs. 3500/= 0776316272 අලුතින් බැහැපු සුපිරි ලස්සන පොඩි කෙල්ලො දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඇවිත් බලන්න කොහොමද සැප කියලා😍😍😋😋👌👧 🌺We are doing everything for you💞💞 😍Hello Gentman💋💋💋 💉Everyone is vaccinated with a third dose💉 🌺We have a lot of young & beautiful girls💋💋 🌺Age between 22 & 28 years🥀🥀 💯24 Hours Open💯 (1).🌺Full Body massage with Happy ending Rs.3000/=👍👍👍 (2).🌺Full Service Rs.3500/=👌👌Special Offer,Only today👍👍 (3).🌺Body to Body massage with Full Service Rs. 5500/=👍👍 (4).Two in one massage 1500/= 🌺Available in👇👇 👉Boralasgamuwa, Papiliyana,Delkanda, Raththanapitiya 👈 🌺Welcome genuine customers💋💋 🌺Call us genuine customers ☎️0776316272 💞ෆුල් සර්විස්👉Rs 3500/=💞බොරලැස්ගමුව 💞 ☎️0776316272 🌺අපි ඔබ වෙනුවෙන් පැය 24ම සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු💞💞 😍ආයුබෝවන් මහත්මයානෙනි💋💋💋 💉සියලු දෙනාටම COVID-19තුන්වන මාත්‍රාව එන්නත් කර ඇත💉 🌺අපිට ගොඩක් තරුණ ලස්සන කෙල්ලො ඉන්නවා💋💋 💞වයස අවුරුදු 22 සහ 28 අතර🌹🌹 💯පැය 24 විවෘතයි💯 (1).🌺ෆුල් බොඩි මසාජ් හැපි එන්ඩින් එක සමග Rs 3000/=👍👍👍 (2).🔥ෆුල් සර්විස් රු.3500/=🔥විශේෂ දීමනාව.👍👍 (3).🌺බොඩි ටු බොඩි මසාජ් ෆුල් සර්විස් එක සමග රු.5500/=👍👍👍 (4). එකම මසාජ් එක දෙන්නෙක් ගෙන් 1500/= ❤️ ඔබගේ සේවාව,අපගේ පහත ශාකාවන් හීදී ලබාගත හැක❤️ 👉🚦 බොරලැස්ගමුව පැපිලියාන දෙල්කඳ රත්තනපිටිය🚦 💚සැබෑ පාරිභෝගිකයින් සාදරයෙන් පිළිගනිමු💋💋 💚සැබෑ පාරිභෝගිකයන් අපව අමතන්න ☎️0776316272

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
844 30
post image

BORALESGAMUWA 💞FULL SERVICE👉Rs. 3...

💞FULL SERVICE👉 Rs. 3500/= 0776316272 අලුතින් බැහැපු සුපිරි ලස්සන පොඩි කෙල්ලො දෙන්නෙක් ඉන්නවා ඇවිත් බලන්න කොහොමද සැප කියලා😍😍😋...

Boralasgamuwa Papiliyana Delkanda

🌹Hi imPiumi New unmarried VIP Modelling girl 🌹23 Years Old 🌺 white skin and slim girl 👉Vip service 👉 My place is 100% comfortable Hotel room Parking Available 🌹Doing full service rathmalane Boralesgamuwa Bellanwila Aththidiya 🌹Full service 👇👇👇 🖤1 hour 1 shot - 5000 /=💕💕 🖤3 hour unlimited shots - 15000 /=💕💕 🖤Full night ok... unlimited shots 🌹Suc.ki.ng ok 🌹Lip kiss ok 🌹B.o.o.bs suck ok 🌹Any possition ok 🌹Hotel rooms 🖤Visit Ok 👍 🖤Vip service 🚫 No A.nal ☑️ Cam show Packages👌 🖤 5 mints 1000 boobs 🖤10mints 1500 se.xy voice 🖤15mints 2000 Full open 🖤20mints 2500 with face full pakage ⭕Video Verification 500/= bank deposit 🏦 🌹Pls call genuine customers - 0762400929 ( Same Whatsapp Number ) 🌹You can have unbelievable fun and enjoy with more service

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
2998 480
post image

VIP FULL SERVICE PIUMI Rs.5000/= 💕

🌹Hi imPiumi New unmarried VIP Modelling girl 🌹23 Years Old 🌺 white skin and slim girl 👉Vip service 👉 My place is 100%...

Rathmalana | Bellanwila | Attadiya

NIGHT OK • NURU MASSAGE OK • FULL NIGHT OK • FULL SERVICE OK • BODY TO BODY OK හායි 🖐️මම මදු... වෙහෙස කාරි ජිවිතයට සහනයක් ගන්න..😘😘 😍මගෙ ඇත්ත පොටො තමා තියෙන්නෙ.. 👉B to B massage 7500😍 👉Full service 6500 😍 👉Two shot 13000😍 👉Full service and B to B service 9500😍 👉Full night 19000😍 👉Fendom Tritmant 10000.😍 💋Feeling massage 🫦 💋Happy Ending👙 💋Lip kiss ok🫦 💋Boobs suck ok👌 💋GF Experience ok😍 💋Scuk ok with condom💦 * 0743010344 * 0711755353 * NEGOMBO මීගමුව நெகோம்போ 👉 මුදල් ගෙවා මගෙන් service එක ගන්න එන ඔයාට උපරිම sex.feeling එකක් දෙනවා.....🤗 👉 ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා fun එකෙක් දගලලා කරලා ඔයත් එක්ක පැය ඉවර වෙනකම්ම ඉන්නවා..😍 👉 මම ඇත්තටම funy girl කෙනෙක්.💋💋 👉 මලමිනියක් වගෙ ඔහෙ නිදාගෙන ඉදලා දුවන්න හදන 3rd class වැඩ නැහැ😘😘 👉පැමිණ කිසිදා නොවිදි අත්දැකිමක් විදින්න එන්න මා එක්ක..💋💋

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
3886 450
post image

රියල් සෙක් ස් ගර්ල් රියල් ෆන් ගර්ල්

NIGHT OK • NURU MASSAGE OK • FULL NIGHT OK • FULL SERVICE OK • BODY TO BODY OK හායි 🖐️මම මදු... වෙහෙස කාරි ජිවිතයට සහනයක්...

NEGOMBO මීගමුව நெகோம்போ

💘❣️INDEPENDENT ESCORT SERVICE BY SHIROMI 30 YEAR OLD 💞 HI I'M ශිරෝමි GIRL 💞 30 YEAR OLD BEAUTIFUL GIRL 💞 MY REAL PHOTO ATTACHED 💓 BROWN SKIN 💓 SWEET BOOB'S WITH RED NIPPLE'S 💓 HOT AND SPICY PUSSY 💟 FULL SERVICE WITH ROOM 💘 1 HOUR 1 SHOT RS 5000/- 💘💗💗 🩵 DANKOTUWA දංකොටුව 💗 CONTACT 0752974091 💘 SUCK OK WITH CONDOM 💘 KIS OK 💘 BOOB'S SUCK OK 💘 PUSSY LIKING OK 💘 DOGGY STYLE OK 💘 ANY POSITION OK ⛔ NO ANAL ⛔ NO VISIT ♥️ SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM ♥️ HIDDEN CAR PARKING

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
2922 420
post image

කැමති විදියට සෙක්ස් කරන්න මෙන්න නිය...

💘❣️INDEPENDENT ESCORT SERVICE BY SHIROMI 30 YEAR OLD 💞 HI I'M ශිරෝමි GIRL 💞 30 YEAR OLD BEAUTIFUL GIRL 💞 MY REAL PHOT...

DANKOTUWA දංකොටුව

Hi!! Gentleman’s! 🌺 im Sujani 🧜 🍃32 years old friendly, beautiful, cute & girls. 💯real picture .🍃New girls ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🍃Great quality service from pannipitiya kottawa 🌆 පන්නිපිටිය කොට්ටාව ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🌿I’m doing Full service 3️⃣5️⃣0️⃣0️⃣/=💦one hour one shot ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🍀Girl friend feelings 🍀Special feelings ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🚫no A.N.A.L 🍌Suck with condom 💃Any position 👅Licking 🦢Boobs suck 6️⃣9️⃣ 🚫no visit 🚘Parking available ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ ලස්සනට තියෙන පිරිසිදු තැනක්... එ වගෙම ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලෙක් සමග ඔබට සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න මගේ ගාවට (ආදරණීය සේවාවක් ලබා ආදරයෙන් බෙදා ගන්න)💐 කරුනාකර නිකරුනේ දුරකථන ඇමතුම් ගැනිමෙන් වලකින්න 📲My Contact Number : 0768023594

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
2202 120
post image

Full service🏙️ pannipitiya kottawa...

Hi!! Gentleman’s! 🌺 im Sujani 🧜 🍃32 years old friendly, beautiful, cute & girls. 💯real picture .🍃New girls ➖➖➖➖...

Pannipitiya පන්නිපිටිය kottawa කොට්ටාව

🌹 Hi im NADI Age 29 yrs 🌹 White skin and slim girl💝 💖 Today spcial srvics 🌹 Doing full srvic KANDY GANNORUWA PERADENIYA 🌹Full Service 👇👇👇 ♥️ 1 ur 1 st - 5000/=💕💕 🌹B.o.o.bs ok 🌹Any possition ok 🌹Pls call gnuin customrs - ජෙනුයින් කස්ටමස් පමනක් කතා කරන්න 🌹බොරුවට CALL අරන් ඔයාගෛයි මගෙයි වෙලාව නාස්ති කරන්න එපා❤️❤️ ☎ එනවනම් මගෙ මේ නම්බර් එකට CALL කරල එන්න 0712088150 🌹Not allowd drunkn & drink f prsons You can hav unblivab fun and njoy with r srvics

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
2728 330
post image

NADI 29 Y FULL SERVICE KANDY GANNOR...

🌹 Hi im NADI Age 29 yrs 🌹 White skin and slim girl💝 💖 Today spcial srvics 🌹 Doing full srvic KANDY GANNORUWA PERADENIYA...

මහනුවර ගන්නෝරුව පේරාදෙණිය

💕🌹Full service 3500 Nugegoda,Kohuwala,Papiliyana🌹🌹🌹 🤗Hello gentmen💋💋💋 🌺We have a lot of girls young and beautiful💋💋💋 🌺Age between 22 and 28 years🌹🌹 🌺Full body massage with happy ending 3000👍👍👍 🌺Two in one massage 1500💋💋💋 🌺Full service 3500🌹🌹🌹 🌺Body to body massage with full service 5500💋💋💋 🌺We are doing everything for you💕💕 🌺 Available Nugegoda ,Kohuwala,Papiliyana,Delkanda👍👍👍 🌺Well come genuine customers💋💋 🌺Call us Genuine customers 📞0764441277

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
636 60
post image

💞 Full service 3500 Nugegoda 💞 Ro...

💕🌹Full service 3500 Nugegoda,Kohuwala,Papiliyana🌹🌹🌹 🤗Hello gentmen💋💋💋 🌺We have a lot of girls young and beautifu...

Nugegoda Kohuwala Papiliyana Delkanda

🙏💜We are doing everything for you💞💞 ☯️Hello Gentman💋💋💋 💉Everyone is vaccinated with a third dose💉 ☯️We have a lot of young & beautiful girls💋💋 ☯️Age between 21 & 28 years🥀🥀 🏪🏪24 Hours Open🏪🏪 (1) Full Body massage with Happy ending Rs 3000/= (2) Full Service Rs 3500/= Special Offer Only today (3) Body to Body massage with Full Service Rs 5500/= (4) Two in one massage 1500/= ➡️Available in👇👇 ➡️ Weliwita Kaduwela Malabe Hanwella Thalahena Athurugiriya 👈 🔘 Welcome genuine customers💋💋 🔘 Call us genuine customers ☎️ 0769097424 💜🖤ෆුල් සර්විස්👉Rs 3500/= ☯️ වැලිවිට කඩුවෙල මාලඹේ හංවැල්ල තලාහේන අතුරුගිරිය ☯️ ☎️ 0769097424 ☯️අපි ඔබ වෙනුවෙන් පැය 24ම සැදී පැහැදී සිටින්නෙමු💞💞 🙏 ආයුබෝවන් මහත්මයානෙනි 🙏 💉සියලු දෙනාටම COVID-19තුන්වන මාත්‍රාව එන්නත් කර ඇත💉 ☯️ අපිට ගොඩක් තරුණ ලස්සන කෙල්ලො ඉන්නවා💋💋 ☯️ වයස අවුරුදු 21 සහ 28 අතර🌹🌹 🏪🏪පැය 24 විවෘතයි🏪🏪 (1) ෆුල් බොඩි මසාජ් හැපි එන්ඩින් එක සමග Rs 3000/= (2) ෆුල් සර්විස් රු 3500/= විශේෂ දීමනාව (3) බොඩි ටු බොඩි මසාජ් ෆුල් සර්විස් එක සමග රු 5500/= (4) එකම මසාජ් එක දෙන්නෙක් ගෙන් 1500/= ➡️ ඔබගේ සේවාව,අපගේ පහත ශාකාවන් හීදී ලබාගත හැක❤️ ➡️ වැලිවිට කඩුවෙල මාලඹේ හංවැල්ල තලාහේන අතුරුගිරිය 🚦 🔘සැබෑ පාරිභෝගිකයින් සාදරයෙන් පිළිගනිමු💋💋 🔘සැබෑ පාරිභෝගිකයන් අපව අමතන්න ☎️0769097424

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
648 60
post image

KADUWELA 💞FULL SERVICE👉Rs 3500/=...

🙏💜We are doing everything for you💞💞 ☯️Hello Gentman💋💋💋 💉Everyone is vaccinated with a third dose💉 ☯️We have a lot...

Weliwita Kaduwela Malabe Hanwella Thalah...

🌹Hi Im Nethu 28 | Amila 35 Years Old 🌹Lovely Girlfriend Experience 🌺Full Service Price With Room 💕 ⭕1 hour -1 shot. 5500/= ⭕2 hour - 2 shot. 8500/= ⭕Full Night unlimited 17,000/= ☑️ Location - Kaluthara | කලුතර ☎ Please Call Genuine Customers

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
850 120
post image

Full Service Rs.5500/= With Room Ka...

🌹Hi Im Nethu 28 | Amila 35 Years Old 🌹Lovely Girlfriend Experience 🌺Full Service Price With Room 💕 ⭕1 hour -1 shot. 55...

Kaluthara | කලුතර

📱0755205217 ❤️ Full service PERADENIYA NUWARA Beauti ful girl❤️🔹🔹 🔥Hi Dear 🔥neme anoja 💯% My real picture📷 ♦️Beautiful girl ♦️Am in peradeniya ♦️age 31 ♦️Very Comfortab ♦️I am doing full service ♦️ Rs 5000 📱755205217 🔥🔥Rs 5000/= 1 Hour 1 Time I have a very safety and very can plac🔥🔥 🔵My Conditions 🔵 🌸 No Visit . 🌸No A.n.a.l . 💗මම අනොජා 💗වයස 31 📷මේ මගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක 💗මම හරිම ෆනී Friendly Girl කෙනෙක්❤️ 🚘මම ඉන්නේ පෙරාදේනියේ PERADENIYA 📱755205217 💗ෆුල් සර්විස් Rs 5000/= 1 hour 1 💛💛එන්න ට්‍යිම් එක අරගෙන නිදහසේ ඉන්න පුලුවන් හොද පිරිසිදු ආරක්ෂාකාරී Room එකක මම ඉන්නනෙ💛💛🔹 ❤️ Welcome Genuine VVIP Caustomer❤️

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1878 270
post image

FUll SERVICESE PERADENIYA NUWARA නු...

📱0755205217 ❤️ Full service PERADENIYA NUWARA Beauti ful girl❤️🔹🔹 🔥Hi Dear 🔥neme anoja 💯% My real picture📷 ♦️Be...

PERADENIYA පේරාදෙණිය

🧩 NISHA RS 4000/= CHUBBY SEXY BEAUTIFUL GIRL 🧩 💦 this is my riyal pic 💙💙💙 💦one hour one time.💋💋 💦4000/= with Hotel Room💋💋 🌼HI I'M NISHA නිශා My age 30 y old🧚 💦 Suck with condom 💞 💦 no a.na.l no visit 💦💚parking available 💦💚location 🌼Panadura Wadduwa Moratuwa area ❤️💋 ☎️please call 👉me 0715705338

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
2858 240
post image

BEAUTIFUL NISHA CHUBBY GIRL

🧩 NISHA RS 4000/= CHUBBY SEXY BEAUTIFUL GIRL 🧩 💦 this is my riyal pic 💙💙💙 💦one hour one time.💋💋 💦4000/= with Hotel...

පානදුර වාද්දුව මොරටුව

💋Hi!! Gentman’s 💋I’m chapa 💋30 years old friendly,chubby , beautiful, cute & can girl. 💋New girl 💋Great quality service from pannipitiya Area 💋Safety hidden parking availab 💋I’m doing full service 1 ur 1 time 3500/= 2 urs 2 times 5000/= 👉👉About full services😘😘 😍no visit 😍No Anal 😍s ok 😍 with condom 😍Girl friend feelings 😍Special feelings 💝 full night ok 😚😚ඔයත් වැඩ රාජකාරි නිසා හෙම්බත් වෙලා ඉන්න කෙනෙක්ද?….😚😚 ඉතින් තවත් හිත හිතා ඉන්නේ නැතුව එන්න මගේ ළගට…. නිස්කලංක ආරක්ෂාකාරී පරිසරයක ජීවිතයේ අමතක නොවන ආයෙමත් එන්න හිතෙන මිහිරිතම අත්දැකීමක් විදගන්න මාත් එක්ක….😍😍 My Contact Number: ☎️071 549 9149

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
628 90
post image

🧜full service at pannipitiya💝 350...

💋Hi!! Gentman’s 💋I’m chapa 💋30 years old friendly,chubby , beautiful, cute & can girl. 💋New girl 💋Great quality service...

Pannipitiya

1 HOURS 2 SHOTS RS 5500/- WITH ROOM NIGHT OK FULL EROTIC FUN INDEPENDENT ESCORT SERVICE BY 25 SONALI ↪️ HI SIR I AM SONALI සොනාලි. 🩵 25 YEAR OLD WHITE SKIN GIRL ↪️ I AM DOING FULL SERVICE. ↘️ PARKING AVAILABLE HOTEL ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🩵 BOOB'S SUCK OK 🩵 PUASY LIKING OK 🩵 ANY POSITION OK •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💙 BEAUTIFUL BOOB'S 💙 RED NIPPLE'S 💙 HOT TIGHT PUSSY PUSSY •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💠 No ANAAL 💠 NO VISIT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔃 සීදූව කටුනායක ⏺️ SEEDUWA KATUNAYAKE •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⏺️ FULL SERVICE 2 HOURS 2 SHOTS RS 5500/- ▶️ WITH HOTEL ROOM ⏺️ FULL NIGHT RS 15000/- WITH HOTEL ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⏺️ THIS IS MY REAL PHOTO 📲 THIS IS MY NUMBER 📶 0740413883 📶 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
3036 270
post image

ෆුල් සෙක්ස් සැපක් ගන්න කියාපු කෙල්ල

1 HOURS 2 SHOTS RS 5500/- WITH ROOM NIGHT OK FULL EROTIC FUN INDEPENDENT ESCORT SERVICE BY 25 SONALI ↪️ HI SIR I AM SONA...

සීදූව කටුනායක SEEDUWA KATUNAYAKE

මම රශ්මි ..🌻without condam Suck ok..කඩුවෙල full services හොඳම suck එකක් ගන්න එන්න මගේ ලගට ෆුල් සර්විස් 5000=one shot රූම් 1200=/ ෆුල් සර්විස් 6000=/ tow shot රූම් 1200=/ Boobs suck ok Suck without condam Lips 💋 ok Likin ok No visit No.a/n/a/l. කිසිම කලබල යක් නැහැ ..බය නැතුව එන්න .0743027347

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1994 240
post image

මම රශ්මි ..🌻without condam Suck ok...

මම රශ්මි ..🌻without condam Suck ok..කඩුවෙල full services හොඳම suck එකක් ගන්න එන්න මගේ ලගට ෆුල් සර්විස් 5000=one shot රූම් 12...

Kaduwela කඩුවෙල

Hi Welcome Genuine Customers only 🙏🏻 Beautiful Modeling Girl Anju 💃💃💃💃 👉❤️ අලුතෙන් ආපු පුංචි කෙල්ල අංජු 🥰🥰 අවුරුදු 19😍💋 හැඩකාරයි🫦 😍 Slim sexy body 👄 Small cute boobs🫦 ✅ Full body massage & B to B,Full sex,nude one hour one shot 10000/=😋 ✅ Small Boobs 🍑 Sexy nipples 👅 ✅ Lips kiss ok ✔ ✅ Suck ok with condom ✔ ✅ Boob suck ok ✔ ✅ Pussy licking ok ✔ ✅ Doggy style ok✔ ✅️ 69 ✔ 📞 0761243374 📲 🥀උදේ 11.00සිට රත්‍රි 10.30 වන තෙක් ඉන්නවා.🙏 👉 ඉතාම ආරක්ෂාකාරී නිදහස් ස්ථානයකි

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1578 150
post image

Beautiful Female model Anju Full Se...

Hi Welcome Genuine Customers only 🙏🏻 Beautiful Modeling Girl Anju 💃💃💃💃 👉❤️ අලුතෙන් ආපු පුංචි කෙල්ල අංජු 🥰🥰 අවුර...

Kottawa කොට්ටාව

RS 7000/- ESCORT FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM * ඔයාගේ හිතේ හැටියට ෆුල් සර්විස් එකක් දෙන්නම් රු 6000/- හෝටල් කාමරය සමග •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• • HI SIR I AM MALKI මල්කි • REAL PHOTO ATTACHED • I AM DOING FULL SERVICE. • 26 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ° BROWN SKIN ° BIG AND BEAUTIFUL BOOB'S ° HOT AND TIGHT PUSSYCAT ° ROUND ASSS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ✓ BOOB'S SUCK OK ✓ PUSSY LIKING OK ✓ SUCK OK WITH CONDOM ✓ ALL FEELING WITH HAPPY ENDING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• × NO ANL × NO VISIT × NO KISSING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• @ THIS IS MY REAL PHOTO @ REAL ESCORT GIRL @ THIS IS MY NUMBER 0713472760 මහරගම නුගේගොඩ MAHARAGAMA NUGEGODA ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1664 30
post image

BROWN CREAMY BEAUTIFUL ESCORT GIRL

RS 7000/- ESCORT FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM * ඔයාගේ හිතේ හැටියට ෆුල් සර්විස් එකක් දෙන්නම් රු 6000/- හෝටල් කාමරය සමග •••••••...

මහරගම නුගේගොඩ

🌹 වඩාගෙන නිදාගෙන වාඩිවෙලා ඕනෙම විදියකට කරන්න ආසද 👌👅 අපි නැ බැ කියන්නේ නෑ.ඔයා කියන ඕනෙම දෙයක් අපි කරනවා 👅 😋ඕනේ ඕනේ විදියකට ආස ආස විදියට වැඩේ කරන්න සුපිරි සැපක් ගන්න පුළුවන් එකම තැන💦 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 ✅ Full service,Body massage one hour 5000/= with room ✅ Full body massage & B to B,Full sex,nude one hour one shot 6000/=😋 ✅ 2 hour 3 shots 14000/= ✅ Big Boobs 🍑 Sexy nipples 👅 ✅ Lips kiss ok ✔ ✅ Suck ok without condom ✔ ✅ Boob suck ok ✔ ✅ Pussy licking ok ✔ ✅ Doggy style ok✔ ✅️ 69 ✔ 📞 070 441 7110 📲 📞 071 123 0080 📲 📞 071 604 2410 📲 👉Apsara 👅 Suck ok without condom💦 🥀උදේ 9.30 සිට පසුවදා පාන්දර 2.30 වන තෙක් ඉන්නවා.🙏 👉 ඉතාම ආරක්ෂාකාරී නිදහස් ස්ථානයක පවත්වාගෙන යන SPA ආයතනයකි

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1554 180
post image

Juicy tight pussy🥀Full Service & F...

🌹 වඩාගෙන නිදාගෙන වාඩිවෙලා ඕනෙම විදියකට කරන්න ආසද 👌👅 අපි නැ බැ කියන්නේ නෑ.ඔයා කියන ඕනෙම දෙයක් අපි කරනවා 👅 😋ඕනේ ඕනේ විද...

Kottawa කොට්ටාව

FULL SERVICE WITH ROOM 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/- ❤️ BIG BOOB'S 🧡 SLIM BODY 🩷 💘 HOT AND TIGHT SMALL PUSSY 🧡 HI... I'M MALSHA 24 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL 💘 REAL PHOTO ATTACHED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💟 FULL SERVICE WITH ROOM 💗 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💙 NEGOMBO KURANA 💙 මීගමුව කුරණ 💜☎️ 0776107829 ☎️☎️☎️ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💘 SUCK OK WITH CONDOM 💘 BOOB'S SUCK OK 💘 PUSSY LIKING OK 💘 DOGGY STYLE OK 💘 ANY POSITION OK 💘 ALL FEELING OK ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ♥️❣️I'M BEAUTIFUL AND FRIENDLY GIRL 💞 LONG HAIR 💞 BEAUTIFUL BOOBS 💞 RED NIPPLE'S 💞 HOT AND TIGHT PUSSY ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⛔ NO ANAL ⛔ NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💙 SAFE AND CLEAN ROOM 💙 HIDDEN CAR PARKING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
894 30
post image

FULL SERVICE WITH BEAUTIFUL NAKED E...

FULL SERVICE WITH ROOM 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/- ❤️ BIG BOOB'S 🧡 SLIM BODY 🩷 💘 HOT AND TIGHT SMALL PUSSY 🧡 HI... I'M MAL...

Rs 5500/- NEGOMBO KURANA

SUCK OK WITHOUT CONDOM NIGHT OK HI, GENTLEMAN'S I'M SITHU , 26 YEARS OLD. FRIENDLY, BEAUTIFUL, CUTE & GIRL. REAL PICTURE °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🍃 GREAT QUALITY SERVICE FROM KURUNEGALE WARIYAPOLA කුරුණෑගල වාරියපොල °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🌿 FULL SERVICE 6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣/=💦 ONE HOUR ONE SHOT WITH OUT ROOM 6000 🌙 FULL Night's 1️⃣6️⃣0️⃣0️⃣0️⃣/=💦 16000 °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🍀 GIRL FRIEND FEELINGS 🍀 SPECIAL FEELINGS °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° 🚫 NO A.N.A.L 🍌 SUCK WITHOUT CONDOM 💃 ANY POSITION 👅 LOCKING 🦢 BOOB'S SUCK 6️⃣9️⃣ 🚫 NO VISIT 🚘 PARKING AVAILABLE 🏙️ HOTEL ROOM °°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°°° ලස්සනට තියෙන පිරිසිදු තැනක්... එ වගෙම ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලෙක් .... මග ඔබට සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න මගේ ගාවට (ආදරණීය සේවාවක් ලබා ආදරයෙන් බෙදා ගන්න)💐 කරුනාකර නිකරුනේ දුරකථන ඇමතුම් ගැනිමෙන් වලකින්න 📲My Contact Number :0711032535

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1790 390
post image

අවු 26 සිතූ ලස්සනම ලස්සන පුංචි කෙල්...

SUCK OK WITHOUT CONDOM NIGHT OK HI, GENTLEMAN'S I'M SITHU , 26 YEARS OLD. FRIENDLY, BEAUTIFUL, CUTE & GIRL. REAL PICTURE...

කුරුණෑගල වාරියපොල

🌻 CHABI GARl 🌼 🌻 FULLSERVICE Rs 4000/= 🌻PERADENIYA 🌼 🌻 NUWARA🌼 🌻 HI DEAR 🌼 🌻 AM NILUKA🌼 🌻 MY AGE 30🌼 🌻 FULL SERVICE 🌼 🌻 Rs 4000/= 🌼 🌻 1 HOUR 1 TIME 🌼 ➡️ MY REALL PICTURE📷 ➡️ AM BEAUTIFUL GIRL🌼 ➡️ FULL SERVICE 4000/=🌼 ➡️ PLEASE SEFTY CAR🌼 PARK WITH VERY SEFTY & CLEAN PLEASE🚘👍😊 📲 0758560507 🌼 🌼 100% REALL PICTURE 🌻 🌼 මම නීලුකා මම ඉන්නේ පෙරාදෙනිය නුවර 🚘 මේ මගේඇත්ත PHOTO එක📷 ඔයාට නිදහසේ ඔයාගෙ වෙලව අරගෙන යන්න පුලුවන් Rs 4000/= 1ur 1 time ඇගට සහ මනසට සුවයක් ලබාගන්න එන්න Rs 4000/= 📲 0758560507 📲 🔴 ඔබට කැමති විදිහකට ඔබට සේවාව ලබාදීමට හැකී✔️ 🌻🌻 නිකරුනේ ඇමතුමි ලබාදීමෙන් වලකින්න එය ඔබේ කාලය නාස්ති කරගැනීමක් ❌🌟🌟 KANDY PERADENIYA

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1980 240
post image

Chubby Girl Peradeniya Kandy

🌻 CHABI GARl 🌼 🌻 FULLSERVICE Rs 4000/= 🌻PERADENIYA 🌼 🌻 NUWARA🌼 🌻 HI DEAR 🌼 🌻 AM NILUKA🌼 🌻 MY AGE 30🌼 🌻 FULL...

මහනුවර පේරාදෙණිය

FULL SERVICE WITH ROOM 2 HOUR 2 SHOTS RS 5500/- FULL NIGHT WITH ROOM RS 15000/- • RENU 24 YEAR OLD • REAL PHOTO ATTACHED • SLIM BODY • NICE BOOB'S • SWEET PUSSYCAT © 0712188777 ✓ BOOB'S SUCK OK ✓ PUSSYCAT LIKING OK ✓ SUCK OK WITH CONDOM ✓ ANY POSITION OK ✓ ALL FEELING WITH HAPPY ENDING ✓ REAL ESCORT GIRL IN LIYANAGEMULLA SEEDUWA KATUNAYAKE ලියනගෙමුල්ල සීදුව කටුනායක ° CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM ° HIDDEN CAR PARKING × NO VISIT × NO ANAAAL ×

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
2412 210
post image

රේණු බබා අවුරුදු 24 හොදම වයස

FULL SERVICE WITH ROOM 2 HOUR 2 SHOTS RS 5500/- FULL NIGHT WITH ROOM RS 15000/- • RENU 24 YEAR OLD • REAL PHOTO ATTACHED •...

ලියනගෙමුල්ල සීදුව කටුනායක

0784321902 👉 HI Gentmen 💝 Im Sanju 🙋‍♀️ 💝 Im 27 years old Hot & y Girl 💝 Very Can friendly Girl🙋 💝 This picture is 100% real. 💝 I do Full Service in kandy 💝 I have safe & Can place💯 💝 Parking availab 👇FULL SERVICES 🍆💦 ❤ONE HOUR 1 SHOT Rs 7000/= WITH ROOM 💯 🌹night ok 👉A N A L OK🔞 👉LIP KISS OK💕 👉NO VISIT❎ 👉GF EXPERIENCE OK❤️ 👉SU.CK OK🍆 🔥මුදල් ගෙවා මගෙන් Service එක ගන්න එන ඔයාට උපරිම Se.x Feeling එකක් දෙනවා. 🔥ඔයා බලාපොරොත්තු වෙනවට වඩා FUN එක දගලල කරල පැය ඉවර වෙනකන්ම ඔයාත් එක්ක ඉන්නවා. මම ඇත්තටම Funny Girl කෙනෙක් 🔥මලමිනියක් වගේ ඔහේ නිදාගෙන ඉදලා දුවන්න බලාගෙන ඇවිත් 3.rd Cl වැඩ නැහැ 🔥පැමිණ කිසිදා අත්නොවිදි උපරිම වින්දනයක් ලබාගන්න... 💝 Call genuine client 🙎 Sanju💋 💝 Don call time wasters ☎️0717587264

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1984 450
post image

🧜Full service at Kandy💕💕

0784321902 👉 HI Gentmen 💝 Im Sanju 🙋‍♀️ 💝 Im 27 years old Hot & y Girl 💝 Very Can friendly Girl🙋 💝 This picture is 1...

Kandy මහනුවර

NIGHT OK 🏠 🌼 FULL SERVICE🌼 🌼 🌼💃 VIP 💢💢 🌸🌺Hi Gentlemehns 👩‍🦰I'm Krisha Age 25 Years ❤️ 5.4ft height...❤️ I am Very Friendly Girl and White Skin Colour Beauty Finger 🌸🌺sexy beauty better serviced for your full 🌸🌺Today special services 🌸🌺Full service - 1 hour 1 shot - 6500/- WITH ROOM 🌸🌺Full service - 2 hour 2 shot - 13000/ WITH ROOM - 🌸🌺 Full Night ok - 20000/- WITH ROOM 💋💋69 ok 💋💋Pussy licking ok 🌺Any possition ok 🌺suck ok 🌺Hotel rooms 🌺Boob Suck ok 🌺Lip kiss ok 🌺Visit ok ❌❌No Anal ❌❌ My bank diposit 🌺Pls call genuine VIP customers - ජෙනුයින් කස්ටමස් පමනක් කතා කරන්න ❌❌🚫බොරුවට CALL අරන් ඔයාගෛයි මගෙයි වෙලාව නාස්ති කරන්න එපා❌❌🚫 එනවනම් මගෙ මේ නම්බර් එකට CALL කරල එන්න ❌❌Not allowed drunken & drink for persons ❌❌ 💋💋💋💋💋💋You can have unbelievable fun and enjoy with more 💋💋💋💋 📞📞 Contact 📞📞0756538677 KURUNEGALE HETTIPOLA

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
826 120
post image

VIP GIRL ESCORT SERVICE WITH ALL FE...

NIGHT OK 🏠 🌼 FULL SERVICE🌼 🌼 🌼💃 VIP 💢💢 🌸🌺Hi Gentlemehns 👩‍🦰I'm Krisha Age 25 Years ❤️ 5.4ft height...❤️ I a...

KURUNEGALA | HETTIPOLA

මම rithu 💢මට වයස අවුරුදු 32 💥🔥💢මගේ සත්‍ය චායාරූපයකි💢එක් වරක් පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න 💥 Hi 💞 Im rithu 🙋 Age of 32 🏠Im doing Full Service 👉 Rs. 4500/- with room පැය 1 ම්නිත්තු 30 ට shot 2ක් 1.30houwer tow shot (2) ok😍 📞 0786765427 🏠 Safety Place ජාඇල💐 Parking Space 🅿️ 💥Boob Suck Ok 👍 👍 lip kiss ok ❌️no Anal 🔥Genuine Customers are mostly Welcome 🙏 📞Call me for more Details 0786765427

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
1120 240
post image

👉ඔබ ගෙවන මුදලට උපරිම වින්දනයක් ලබා...

මම rithu 💢මට වයස අවුරුදු 32 💥🔥💢මගේ සත්‍ය චායාරූපයකි💢එක් වරක් පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න 💥 Hi 💞 Im rithu 🙋 Age of 32 🏠Im d...

Ja eala

• FULL SERVICE OK • B.O.B.S SUCK OK • SUCKK OK ( WITH CONDOM ) • BEAUTIFUL BOOB'S • BIG ASSS • WHITE SKIN • SLIM BODY • REAL PHOTO × NO VISIT × NO ANAL × Name: Nisansala Age: 30 Location: Minuwangoda Adiambalama Katunayaka Seeduwa 1 Shot Rs 4000/- With Room 2 Shot Rs 7000/- With Room ☎ 0711317533

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
2970 420
post image

FULL SERVICE BROWN SKIN CHUBBY GIRL

• FULL SERVICE OK • B.O.B.S SUCK OK • SUCKK OK ( WITH CONDOM ) • BEAUTIFUL BOOB'S • BIG ASSS • WHITE SKIN • SLIM BODY • R...

මිනුවන්ගොඩ කටුනායක සීදූව

• FULL SERVICE OK • B.O.B.S SUCK OK • SUCKK OK ( WITH CONDOM ) • BEAUTIFUL BOOB'S • BIG ASSS • WHITE SKIN • SLIM BODY • 36 YEAR OLD • REAL PHOTO × NO LIP KISS × NO VISIT ✓ FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT WITH HOTEL ROOM RS 7000/- # 0767751416 ✓ CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM ✓ HIDDEN CAR PARKING ✓ KANDY මහනුවර

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
2214 300
post image

REAL MUSLIM ESCORT GIRL FULL SERVIC...

• FULL SERVICE OK • B.O.B.S SUCK OK • SUCKK OK ( WITH CONDOM ) • BEAUTIFUL BOOB'S • BIG ASSS • WHITE SKIN • SLIM BODY •...

KANDY මහනුවර

★✩★ Hi..Rashmi and Nadini ★✩★ 21 and 24 years young 2 girls ★✩★Lasbion service ok ★✩★ location Colombo ★✩★ one ur one st Rs12000 ( one Girl) ★✩★ 3 ur two st Rs25000 ( one girl ) ★✩★ Full Night Rs 35000 ( one girl ) ★✩★ This 100% real my pictures ★✩★ Full safety pvt place have ★✩★ parking availab ★✩★ ● Lips kiss ok ● Bobs ok ● No ● VISIT OK COLOMBO NEAR HOTEL ● witut condom ok ★✩★ pase call VIP customers only ★✩ ★✩★ my number 0701415947★✩ ★✩★ pase call comform with come ★✩★ Tnx★✩★

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
538 90
post image

FULL SERVICE COLOMBO Rs.12000 《Vis...

★✩★ Hi..Rashmi and Nadini ★✩★ 21 and 24 years young 2 girls ★✩★Lasbion service ok ★✩★ location Colombo ★✩★ one ur one st Rs1200...

💟 COLOMBO AREA VISIT OK 💟

කාන්තාවන් සහ Couple සදහා පමණයි. Ladies Or Couples Only If you are a couple who try to spice things up, give me a call or message via whatsapp 💞100% confidential and privacy (රහස්‍යභාවය 100% ආරක්ෂා කරම් ) 💞100% protection and healthy මම වයස 26ක් වෙන කොල්ලෙක්. ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙක්. I'm 26 year old business owner. දිනපතා workout කරනවා, හොද aesthetic body එකක් maintain කරනවා. Photo එකේ ආකාරයේ body එකක් ඇත. I workout daily and maintain an aesthetic body. 💞 Hi dear ladies & Girls 💞ඔබ මානසික සුවය සොයන කාන්තාවක් ද ? තනිව ඉන්න ඔබට ජිවිතේ වෙනසක් අත්විදිමට කැමතිද ? ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කෙරේ…. ඔබට පහසු ස්ථානයක් වෙන්කර ගැනීමේ හැකියාවද ඇත. කාන්තා ඔබගේ ඒකාකාරී ජීවිතයට නව අත්දැකීමක් සහ සැබෑ වෙනසක් ලබා ගන්න තනිකම්න් පාලුවෙන් සිටින කාන්තාවනි , ජිවිතයේ වෙනසක් විදින්න අමතන්න (ඔබගේ ගෙදරට, අපාර්ට්මන්ට් එකට මම එනවා) Would you like to experience a change in life if you are alone? Your privacy is protected…. You also have the option of booking a convenient location. Ladies get a new experience and real change in your monotonous life Lonely and lonely women, call for a change in life (I can come to your house, apartment) හොරන, ඉංගිරිය අවට විශේෂයි.. Ingiriya, Horana 💞කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්තව ඇසුරු කිරිමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ කාන්තාවකට ඇරයුම් කරමි. I invite a girl or woman for a short-term or long-term faithful relationship. වයස 18 - 30 අතර කාන්තාවන් සදහා විශේශයි. Special for women between the ages of 18-30. ආර්ථික දුෂ්කරතා සඳහා මුදලින් උපකාර කළ හැක (එක් වරක් හෝ හමුවීමෙන් පසු) Financial assistance may be provided for financial hardship (one time or after appointment) 💞 විශ්වාසවන්ත ලෙස විනෝදයක් හා ආදරයක් ලබා ගන්න. ඔබව තෘප්තිමත් වෙන පරිදි විනෝදයක් ලබාගෙන නිදහසේ විනෝද වෙන්න. Have fun and love faithfully. Have fun to your heart's content and enjoy yourself freely. Whatsapp හරහා පමණක් සම්බන්ධවීමට කාරුණික වන්න. 0720723478

Normal Ad
Full Service | 1 day ago
532 0
post image

කාන්තාවන් සදහා පමණයි. Ladies only

කාන්තාවන් සහ Couple සදහා පමණයි. Ladies Or Couples Only If you are a couple who try to spice things up, give me a call or messa...

Horana

🌟 කාන්තාවන් සදහා පමණක් වෙන්වූ සේවාව. 🌟විසවාසදායි සුහදශීලී ලෙස ඔබ සමග කාලය ගත කරමි. 🌟 සම්බාහන සේවාව ඇතුලු සියලු දේ.. VIP Ladies & girls Only ❤ Hotel visit ❤ Home visit ❌ව්‍යාජ පුද්ගලයන් / GAY පිරිමි ළමුන් ඇමතීමෙන් වලකින්න 👍🏻Divorced ,Widow,Single girl,VIP ladie Locations: Colombo Ares. ♥️If you need anything I can give everything.. ♥️ ♠️වැඩි විනෝදයක් හා ආදරයක් ලබා ගන්න ඔබව තෘප්තිමත් වෙන පරිදි විනෝදය ලබා දීමට කැමති කෙනෙක් එක්ක නිදහසේ විනෝද වෙන්න..ආදරෙන් ඉන්න අමතන්න. ♠️රහස්‍ය භාවය 💯 ආරක්ෂා කරමි. 👉පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරමි.පෞද්ගලික තොරතුරු කිසිවකුට ලබා දීමක් නොකරනු ඇත. ❤️MASSAGE FOR GIRLS LADIES WOMAN LESBIAN AND COUPLES PROFESSIONAL TERAPY ❤️Full body oil treetment ❤ Body kissing ❤ Long time licking ❤ Anal licking ❤ Feet licking ❤ Romantic feelings (only for girls & ladies) ❤️Head and shoulder massage❤️Foot massage❤️Full body massage❤️ Full Day or full night OK (Unlimited Fun) 👉ඔබගේ අවශ්‍යතාවයන් මත සේවාවන් ලබාදිය හැක.( With or Without Full service) 👉අන්‍යෝන්‍ය විශ්වාසය මත service ලබා දෙමි.Feel free to talk with me, Directly as genuine persons, Im friendly guy Whtsapp - 0785488867 මම වයස 25 ක තරුණයකි.. උස 5.4 දුඹුරු පැහති සම.. සියලු දේ රහසිගත අයුරින් සිදු කර ගැනීමට Whtsapp පණිවිඩයක් යොමු කරන්න.. සිංහල සහ ඉංග්‍රීසි යන භාෂාවන් දෙකෙන්ම තොරතුරු ලබාගත හැකිය..

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
514 30
post image

Full service - Girls Only

🌟 කාන්තාවන් සදහා පමණක් වෙන්වූ සේවාව. 🌟විසවාසදායි සුහදශීලී ලෙස ඔබ සමග කාලය ගත කරමි. 🌟 සම්බාහන සේවාව ඇතුලු සියලු දේ.. VIP Ladi...

Colombo Area Special ..🌟

Hey this is Shero ❤️ Malay girl 🥰 25 years old. Very clean and young one of model in Colombo. ❤️Hot and sexy figure ❤️Looking sexy and pretty ❤️ Giving a friendly service ❤️Real photo added ⚫ Hotel visit only.... 💌 Colombo area 💌 Kollupitiya 💌 Bambalapitiya 💌 Dehiwala 💌 Mount lavania 💌 Battharmulla ⚫ Packages :- 1 hour 1 shot = 15000/= 2 hours 2 shots = 20000/= 4 hours 3 shots = 25000/= My conditions 🙈🤗💋 🥰 No lip kiss 🙈 🥰 No anal 😉 🥰 Sex with condom 😘 💥If u want more details plz ...text in WhatsApp or call the phone📱 number below👇 ☎️ 0775156190 💥Don't waste my time making unnecessary phone calls then I'll block u 💋😘...

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
2626 420
post image

Malay Erotic Girl Visit Ok 25 YEARS...

Hey this is Shero ❤️ Malay girl 🥰 25 years old. Very clean and young one of model in Colombo. ❤️Hot and sexy figure...

Colombo

FULL SERVICE OK • ALL FEELING OK CUTE AND BEAUTIFUL GIRLS SELECTION ❤️ 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ❤️ 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 ❤️ 𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ❤️ 𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ❤️ 𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ❤️ 𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ❤️ 𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 ENTRANCE 👉 RS 1500/= ░2░4░ ░H░O░U░R░S░ ░O░P░E░N░ ░S░P░A░ ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 20 TO 30 YEAR OLD MOST BEAUTIFUL GIRLS ❤️ REAL PHOTO ATTACHED 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍 KURUNEGALA PUTTALAMA RD 📍 කුරුණෑගල පුත්තලම පාර ☎️ 0771206163 ☎️ 🔜 24 HOURS OPEN SPA 🔜 ---------------------------------------------------------- 💗 FULL BODY MASSAGE 💗 HAPPY ENDING 💗 2 IN 1 MASSAGE 💗 HEAD MASSAGE 💗 FOOT MASSAGE 💗 RELAXING MASSAGE 💗 OIL & LOTION MASSAGE

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
2314 360
post image

FULL SERVICE & 2 IN 1 HAPPY ENDING...

FULL SERVICE OK • ALL FEELING OK CUTE AND BEAUTIFUL GIRLS SELECTION ❤️ 𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ❤️ 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 ❤️ 𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘...

KURUNEGALA PUTTALAMA RD

FULL SERVICE thalawathugoda 5000 full service 0763910768 FULL SERVICE 💞💞 thalawathugoda 0763910768 🌹🌹I am..madu 💯% My real picture 🌷im madu 🌹 Working times 6 pm to 6 am 💢I am doing full service with safety (with condom) 💢I have a very safety and very clean place ❤ 💢Available in car parking hide location 🔷Full service Charges 🔲1hour 1 time Rs5000 🌺 Bo.obs Suck Ok ✔️ ... 🌺 Suck Ok ✔️ with condom ... 🌺 Lip Kiss ✔️ ... 🌺 69 Position Ok ✔️ .... 🌺 Lik🤪ing Ok ✔️ ... 🌺 Any Position Ok ✔️ ... 🌺 No Visit .. 🌺No A.n.a.l 😜❌❌ IM Very Clean /Freindly & Teen Girl .. 💝💖 Come and Enjoy With Unlimited Fun .. Welcome Genuine VIP Caustomer 🎀🎀 .. Today is My Special Service Package For Gentleman This One is 100% Real Profile , Dont Worry about that ( Please Dont Time Pass )... 🏵️ VIP Real Genuine Caustomer Please Call Only🏵️ Thanks ...... 0763910768

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
2148 240
post image

මධු මල වගේ මධු ඇත්තටම ලස්සනයි

FULL SERVICE thalawathugoda 5000 full service 0763910768 FULL SERVICE 💞💞 thalawathugoda 0763910768 🌹🌹I am..madu...

තලවතුගොඩ TALATHUGODA

FULL SERVICE 💞💞 TALATHUGODA 🌹❤BODY 2 BODY MASSAGE OK❤🌹 3 Dome Ok 0716902933 Chat on WhatsApp Special offer 5000 full service 0716902933 FULL SERVICE 💞💞 තලවතුගොඩ 🌹❤BODY 2 BODY MASSAGE OK❤🌹 0716902933 🌹🌹I am...... Anu 🌹🌹 💯% My real picture 🌷im Anu sy chabby girl 🌷27years hot & y girl👍 🌷white skin 💛🤍 🌷High 5 4👍 🌷Today stay at..... TALATHUGODA 🌹 Working times 6 pm to 6 am 💢I am doing full service with safety (with condom) 💢I have a very safety and very clean place ❤ 💢Available in car parking hide location ❤ 🌹🌹❤BODY TO BODY MASSAGE OK.....🌹🌹 🔷Full service Charges 🔷 🔲1hour 1 time Rs5000 🔲 🔲1 hour 2time Rs.7500 🥰🥰 🌺 Bo.obs Suck Ok ✔️ ... 🌺 Suck Ok ✔️ with condom ... 🌺 Lip Kiss ✔️ ... 🌺 69 Position Ok ✔️ .... 🌺 Lik🤪ing Ok ✔️ ... 🌺 Any Position Ok ✔️ ... 🌺 No Visit .. 🌺No A.n.a.l 😜❌❌ 💖💝 IM Very Clean /Freindly & Teen Girl .. 💝💖 Come and Enjoy With Unlimited Fun .. 💖💝 Welcome Genuine VIP Caustomer 🎀🎀 .. 💝💖 Today is My Special Service Package For Gentleman 💖💝 This One is 100% Real Profile , Dont Worry about that ( Please Dont Time Pass )... 💖💝🏵️ VIP Real Genuine Caustomer Please Call Only 💝💖🏵️ Thanks ...... 📲 0716902933

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
1982 360
post image

3 SOME OK BEAUTIFUL EROTIC GIRL

FULL SERVICE 💞💞 TALATHUGODA 🌹❤BODY 2 BODY MASSAGE OK❤🌹 3 Dome Ok 0716902933 Chat on WhatsApp Special offer 500...

TALATHUGODA තලවතුගොඩ

21 to 26 age SOOO BEAUTIFUL UNMARRIED GIRLS DEHIWALA & BAMABALPITI ,WELLAWATTHA BORELLA VISIT OK COLOMBO  🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 📞 CALL TO DILSHAN 0763673316 HI…...🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 22,23,24,25,26 YEARS UNMARRIED, VERY CLEAN AND BEAUTIFUL GIRLS ARE AVAILABLE 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 ♥ ANAL Ok.  ♥ FULL SERVICE OK.  ♥ B.O.B.S SUCK OK.  ♥ ♋ POSITION OK.  ♥ DOGY STYLE OK.  ♥ LIK😋ING OK.  ♥ ANY POSITION OK.  ♥ SUC.KNG OK (with condom)  ♥ GIRL FRIEND EXPERIENCE OK  ♥ LIP KISS OK.  ♥ LESBIAN SERVICE OK.  ♥ BODY 2 BODY SERVICE  ♥ COUPLE SERVICE OK.  ♥ BOYS SERVICE OK.  🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 🔥 VISIT ok ( DEHIWALA,  🔥 MOUNTLAVENIYA,  🔥 BAMBALAPITIA , 🔥 WELLAWATTHA.  & DEHIWALA AREA) 🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 ◽ DANCING GIRLS ◽ OFFICE WORKING GIRLS ◽ WELL EDUCATED YOUNG GIRLS  🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹 PLEASE DONT MAKE TIME VASTE CALL LOOKING FOR REAL CUSTOMERS OUR PACKAGE ⏩⏩ 1 hawar 15000 2 hawar 25000 4 hawar 35000 Pul nait 45000 GIRLFRIEND EXPEIRIANC

Normal Ad
Full Service | 2 days ago
16022 2K
post image

FULL SERVICE 21 TO 26 YEARS UNMARRI...

21 to 26 age SOOO BEAUTIFUL UNMARRIED GIRLS DEHIWALA & BAMABALPITI ,WELLAWATTHA BORELLA VISIT OK COLOMBO  🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸🔹🔸...

BAMBALAPITIYA බම්බලපිටිය