මම පිරිමි කෙනෙක්. Sex වලට ආස කරන වයස 35 ට වැඩි කාන්තාවක් අවශ්‍ය කර තිබේ. අප දෙදෙනාගේ පෞද්ගලික ජීවිතය අදාල කර නොගෙන සිටිය යුතුයි. සියල්ලම ඉතාම රහසිගතව තිබිය යුතුයි. ඡායාරූප ගැනීම වීඩියෝ කිරීම නොකල යුතුයි. ඔබට අවශ්‍ය වින්දනය උපරිමයෙන් ලබා දෙමි. Sex වලදී මම ගොඩක් ආවේගශීලි නිසා කොන්දේ අමාරු සහ හෘද රෝග ඇති අය කතා කරන්න එපා 😁. Sex වලට දැඩි ආශාවක් ඇති කෙනෙක් සොයන නිසා මෙසේ දැන්වීමක් පලකරමි. වෙන අය කතා කිරීමෙන් වලකින්න. කරුණාකර ඡායාරූප ඉල්ලා සිටීමෙන් වලකින්න. ඔබ කැමති නම් පෙර හමුවීමක් සූදානම් කල හැක. ඔබ කැමති නම් පමණක් දන්වා සිටින්න. ස්තුතියි. நான் ஒரு ஆண். உடலுறவை விரும்பும் 35 வயதுக்கு மேற்பட்ட பெண் தேவை. எங்கள் இருவரின் தனிப்பட்ட வாழ்க்கை தொடர்புடையதாக இருக்கக்கூடாது. எல்லாம் கண்டிப்பாக ரகசியமாக இருக்க வேண்டும். புகைப்படம் அல்லது வீடியோ எடுக்க வேண்டாம். நீங்கள் விரும்பும் அதிகபட்ச மகிழ்ச்சியை நான் தருகிறேன். முதுகுவலி மற்றும் இதய பிரச்சனை உள்ளவர்கள் பேசக்கூடாது, ஏனென்றால் உடலுறவின் போது நான் மிகவும் உணர்ச்சிவசப்படுவேன். உடலுறவில் அதிக விருப்பம் உள்ள ஒருவரைத் தேடுவதால் நான் ஒரு விளம்பரத்தை வெளியிடுகிறேன். மற்றவர்களிடம் பேசுவதை தவிர்க்கவும். புகைப்படங்களைக் கேட்பதைத் தவிர்க்கவும். நீங்கள் விரும்பினால் சந்திப்பை ஏற்பாடு செய்யலாம். நீங்கள் விரும்பினால் மட்டும் சொல்லுங்கள். நன்றி.

Normal Ad
Boys | 1 day ago
360
post image

කාන්තාවක් අවශ්‍ය කර ඇත. ஒரு பெண் தேவை.

මම පිරිමි කෙනෙක්. Sex වලට ආස කරන වයස 35 ට වැඩි කාන්තාවක් අවශ්‍ය කර තිබේ. අප දෙදෙනාගේ පෞද්ගලික ජීවිතය අදාල කර නොගෙන සිටිය යුතුයි. සියල්ලම ඉතාම රහසිගතව...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

🌞මගෙ නම දිනේෂ් 👈 🌞මගෙ වසය .30👈 ෴🌞හෙඩි මසාජ් .oill මසාජ් .&full බොඩි මසාජ් 👈 ෴🌞කාන්තාවන් සඳහා..& කපල් 👈 මසාජ් කර ගැන්මට අවශ්‍ය නම් දැන්ම කතා කරන්න 🌞👈 ෴🌞 මම අවුරැදු 5 පල පුරැදු චිනයෙ cetificate ලද treatment කරන්නෙක් කිසිම විටක මසාජ් කරන්න නොදැන මෙ ඇඩි එක මම පල කරන්නෙ නැත ♥️👈 ෴🌞හෝම් විසිට්..hotel විසින්..වෙලාවක් වෙන්. කරවගෙන මට කතා කරන්න මම එතෙනට පැමින මගෙ.වුපරිම සෙවය ලබා දෙනවා 👈 ෴🌞 හොද මසාජ් එකක් සමග අවශ්‍ය නම් ඇග හිරි වැටෙන හෙදෙ ceiling එකක් මගෙන් ලාබා ගන්න පුලුවනි..මම ඉතාමත් පිරිසිදු කඩවසම් තරැනයෙක් ♥️👈 ෴🌞 කපල් මගෙ.සෙවය ලාබ ගන්නවනම් husband and wife දෙදෙනාම මට කතාකල යුතුවෙ 👈 ෴🌞 මෙම ඇඩි එක මම ටයිප් කරපු කිසිදු වචනයක් බොරැ දෙවල් ටයිප් කර නොමැත 👈 ෴🌞 කිසිම විටක ව්‍යාජ පොටො වලට වියාජ account වලට හසු නොවන්න 🙏👈 ෴🌞 ඔබගෙ සැමියාගේ හෝ husband ගෙන් ඔබට වුපරිම ලිංගික තෘප්තියක් ලැබෙන්නේ නැද්ද එන්න හොද මසාජ් එකක් සමග හොද full fillin එකක් මගෙන් ලබා ගන්න 🤟🌞👈 ෴🌞 මෙහෙ පල කර ඇති ජායාරූප මගෙ සත්‍ය ඡායාරූපයකි සැකනමි වටිසප් ම⁣ගින් පොටො ලබා ගන්න පුලුවන් 🤟👈 ෴🌞මගෙන් සෙවය ලබා ගන්න සියලුම දෙනාගෙ රහස්‍ය භාවය සුරක්ෂිතතාවය 100/100 මා ඉතා ඉහලින්.සුරකිමි 🙏👈 ෴🌞මම දිනේෂ් ලංකාවාසී දෙනාට තෙරැවන් සරණයි 🙏🌞♥...෴ ෴🌞කිසිම විටක නිකන් නිකරැනෙ මැසෙජ් coll කරන්න එපා ඔබගේත් මගෙත් කාලය අපරාදේ...මසාජ් එකක් අවශ්‍ය නම් විතරක් තකා කරන්න 🤟🌞👈 💚 0773663391

Normal Ad
Boys | 1 day ago
246
post image

💃හෙඩ් මසාජ්, යෝනි මසාජ්, පියයුරු මසාජ්,...

🌞මගෙ නම දිනේෂ් 👈 🌞මගෙ වසය .30👈 ෴🌞හෙඩි මසාජ් .oill මසාජ් .&full බොඩි මසාජ් 👈 ෴🌞කාන්තාවන් සඳහා..& කපල් 👈 මසාජ් කර ගැන්මට අවශ්‍ය නම් දැ...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

🌞මගෙ නම දිනේෂ් 👈 🌞මගෙ වසය .30👈 ෴🌞හෙඩි මසාජ් .oill මසාජ් .&full බොඩි මසාජ් 👈 ෴🌞කාන්තාවන් සඳහා..& කපල් 👈 මසාජ් කර ගැන්මට අවශ්‍ය නම් දැන්ම කතා කරන්න 🌞👈 ෴🌞 මම අවුරැදු 5 පල පුරැදු චිනයෙ cetificate ලද treatment කරන්නෙක් කිසිම විටක මසාජ් කරන්න නොදැන මෙ ඇඩි එක මම පල කරන්නෙ නැත ♥️👈 ෴🌞හෝම් විසිට්..hotel විසින්..වෙලාවක් වෙන්. කරවගෙන මට කතා කරන්න මම එතෙනට පැමින මගෙ.වුපරිම සෙවය ලබා දෙනවා 👈 ෴🌞 හොද මසාජ් එකක් සමග අවශ්‍ය නම් ඇග හිරි වැටෙන හෙදෙ ceiling එකක් මගෙන් ලාබා ගන්න පුලුවනි..මම ඉතාමත් පිරිසිදු කඩවසම් තරැනයෙක් ♥️👈 ෴🌞 කපල් මගෙ.සෙවය ලාබ ගන්නවනම් husband and wife දෙදෙනාම මට කතාකල යුතුවෙ 👈 ෴🌞 මෙම ඇඩි එක මම ටයිප් කරපු කිසිදු වචනයක් බොරැ දෙවල් ටයිප් කර නොමැත 👈 ෴🌞 කිසිම විටක ව්‍යාජ පොටො වලට වියාජ account වලට හසු නොවන්න 🙏👈 ෴🌞 ඔබගෙ සැමියාගේ හෝ husband ගෙන් ඔබට වුපරිම ලිංගික තෘප්තියක් ලැබෙන්නේ නැද්ද එන්න හොද මසාජ් එකක් සමග හොද full fillin එකක් මගෙන් ලබා ගන්න 🤟🌞👈 ෴🌞 මෙහෙ පල කර ඇති ජායාරූප මගෙ සත්‍ය ඡායාරූපයකි සැකනමි වටිසප් ම⁣ගින් පොටො ලබා ගන්න පුලුවන් 🤟👈 ෴🌞මගෙන් සෙවය ලබා ගන්න සියලුම දෙනාගෙ රහස්‍ය භාවය සුරක්ෂිතතාවය 100/100 මා ඉතා ඉහලින්.සුරකිමි 🙏👈 ෴🌞මම දිනේෂ් ලංකාවාසී දෙනාට තෙරැවන් සරණයි 🙏🌞♥...෴ ෴🌞කිසිම විටක නිකන් නිකරැනෙ මැසෙජ් coll කරන්න එපා ඔබගේත් මගෙත් කාලය අපරාදේ...මසාජ් එකක් අවශ්‍ය නම් විතරක් තකා කරන්න 🤟🌞👈 💚 0773663391

Normal Ad
Boys | 1 week ago
656
post image

💃හෙඩ් මසාජ්, යෝනි මසාජ්, පියයුරු මසාජ්,...

🌞මගෙ නම දිනේෂ් 👈 🌞මගෙ වසය .30👈 ෴🌞හෙඩි මසාජ් .oill මසාජ් .&full බොඩි මසාජ් 👈 ෴🌞කාන්තාවන් සඳහා..& කපල් 👈 මසාජ් කර ගැන්මට අවශ්‍ය නම් දැ...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Free full service only for womens and girls. No age limit. You can have fun as you wish. I also love travel. Free transport. Just relax your mind.I have car, We can travel trips, or stay in a luxury hotel, Contact me via whatsapp I'm 27 years old I can spend you Please don’t msg boys.

Normal Ad
Boys | 1 week ago
350
post image

Full service for women and girls only

Free full service only for womens and girls. No age limit. You can have fun as you wish. I also love travel. Free transport. Just relax your mind.I ha...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Looking for Ladies and Couples only....... (Strictly no boys) I'm Lakshitha and I'm a 26 years old Genuine Healthy Boy working at a reputed company in Colombo 😇 This is my real picture. My Services only for ladies, Girls & Couples. ....Massage.... Full Body Massage Foot Massage Head Massage Full Service Cuckold Service Threesome Boyfriend & husband experience Any kind of licking & sucking experience Etc as you all wished. Home and Hotel Visit are fine. if you are virgin i can 100% satisfied you without damaging your virginity I assure 100 % to protect the PRIVACY both of us. For more information and bookings Feel free to call me , Massage me if not answered I will get back to ASAP. You can contact me via telegram or WhatsApp also +94774083652 ඔබට කැමති ආකරයට මා විසින් සෙවය ලබා දෙමි. ඔබගෙ ඉදිරිපස ජුස් එනතුරු ලෙවකමි.පිටුපස මා විසින් දිවෙන් ලෙවකමින් පිරිසිදු කරමි. ඔබගේ සියලුම රහසිගත ආශාවන් මා හට පවසන්න. මට එය ඉටු කර දිය හැකිය. ඔබගේ ස්වාමියට, පෙම්වතාට පැවසීමට නොහැකි සියලුම රහසිගත ආශාවන් මා හා මුදා හරින්න. 100% රහසිගත බාවය සුරකිමි. ඔබ කන්‍යාවක් නම් මට ඔබේ කන්‍යාභාවයට හානියක් නොවන පරිදි ඔබව 100%ක් තෘප්තිමත් කළ හැක මම වෙනත් රැකියාවක නිරත වන බැවින් දුරකථනය Answer නොකළහොත් SMS පණිවුඩයක් තබන්න ඔබට මා Telegram & WhatsApp ඔස්සේ ද සම්බන්ද වියහැක. +94774083652

Normal Ad
Boys | 1 week ago
430
post image

❤💯LADIES ONLY💯❤

Looking for Ladies and Couples only....... (Strictly no boys) I'm Lakshitha and I'm a 26 years old Genuine Healthy Boy working at a reputed company...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Hi, im 34 yrs good looking businessman. Im a romantic enjoyable person.Im in colombo. I feel lonely, so looking a secret relationship short or long term with clean, good looking ladies who below age 45, divorced, separated, widowed or anyone who interested. I can speak all 3 languages. I have car, We can travel foreign trips, local trips, or stay in a luxury hotel, enjoy life as u want, but this matter is very confidential, no photos or videos will be taken. Pls contact me on whatsapp. I will be flexible and negotiable person. வணக்கம், எனக்கு 34 வயது, நல்ல தோற்றமுடைய தொழிலதிபர். நான் ஒரு காதல் ரசிக்கக்கூடிய நபர். நான் கொலம்பில் இருக்கிறேன். நான் தனிமையாக உணர்கிறேன், அதனால் 45 வயதுக்குட்பட்ட, விவாகரத்து பெற்ற, பிரிந்த, விதவை அல்லது ஆர்வமுள்ள எவருடனும் சுத்தமான, அழகான பெண்களுடன் குறுகிய அல்லது நீண்ட கால ரகசிய உறவைப் பார்க்கிறேன். என்னால் 3 மொழிகளும் பேசத் தெரியும். என்னிடம் கார் உள்ளது, வெளிநாட்டு பயணங்கள், உள்ளூர் பயணங்கள், அல்லது சொகுசு ஹோட்டலில் தங்கலாம், நீங்கள் விரும்பியபடி வாழ்க்கையை அனுபவிக்கலாம், ஆனால் இந்த விஷயம் மிகவும் ரகசியமானது, புகைப்படங்கள் அல்லது வீடியோக்கள் எதுவும் எடுக்கப்படாது. தயவுசெய்து என்னை வாட்ஸ்அப்பில் தொடர்பு கொள்ளவும். நான் நெகிழ்வான மற்றும் பேச்சுவார்த்தைக்குட்பட்ட நபராக இருப்பேன். ආයුබෝවන්, මම අවුරුදු 34 ක හොඳ පෙනුමක් ඇති ව්‍යාපාරිකයෙක්. මම ප්‍රේමණීය විනෝදකාමී පුද්ගලයෙක්. මම කොළඹ. මට තනිකමක් දැනෙනවා, ඒ නිසා වයස අවුරුදු 45ට අඩු, දික්කසාද වූ, වෙන් වූ, වැන්දඹු හෝ උනන්දුවක් දක්වන පිරිසිදු, හොඳ පෙනුමක් ඇති කාන්තාවන් සමඟ කෙටි හෝ දිගු කාලීන රහසිගත සබඳතාවක් බලාපොරොත්තු වෙමි. මට භාෂා 3ම කතා කරන්න පුළුවන්. මා සතුව මෝටර් රථයක් තිබේ, අපට විදේශ සංචාර, දේශීය සංචාර, හෝ සුඛෝපභෝගී හෝටලයක නවාතැන් ගත හැකිය, ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ජීවිතය භුක්ති විඳිය හැකිය, නමුත් මෙම කාරණය ඉතා රහසිගත ය, ඡායාරූප හෝ වීඩියෝ කිසිවක් ගනු නොලැබේ. කරුණාකර මාව whatsapp හරහා සම්බන්ධ කරගන්න. මම නම්‍යශීලී සහ සාකච්ඡා කළ හැකි පුද්ගලයෙක් වන්නෙමි.

Normal Ad
Boys | 1 week ago
1214
post image

Need secret partner/රහස් සහකරු අවශ්‍යයි/...

Hi, im 34 yrs good looking businessman. Im a romantic enjoyable person.Im in colombo. I feel lonely, so looking a secret relationship short or long te...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

🌞මගෙ නම දිනේෂ් 👈 🌞මගෙ වසය .30👈 ෴🌞හෙඩි මසාජ් .oill මසාජ් .&full බොඩි මසාජ් 👈 ෴🌞කාන්තාවන් සඳහා..& කපල් 👈 මසාජ් කර ගැන්මට අවශ්‍ය නම් දැන්ම කතා කරන්න 🌞👈 ෴🌞 මම අවුරැදු 5 පල පුරැදු චිනයෙ cetificate ලද treatment කරන්නෙක් කිසිම විටක මසාජ් කරන්න නොදැන මෙ ඇඩි එක මම පල කරන්නෙ නැත ♥️👈 ෴🌞හෝම් විසිට්..hotel විසින්..වෙලාවක් වෙන්. කරවගෙන මට කතා කරන්න මම එතෙනට පැමින මගෙ.වුපරිම සෙවය ලබා දෙනවා 👈 ෴🌞 හොද මසාජ් එකක් සමග අවශ්‍ය නම් ඇග හිරි වැටෙන හෙදෙ ceiling එකක් මගෙන් ලාබා ගන්න පුලුවනි..මම ඉතාමත් පිරිසිදු කඩවසම් තරැනයෙක් ♥️👈 ෴🌞 කපල් මගෙ.සෙවය ලාබ ගන්නවනම් husband and wife දෙදෙනාම මට කතාකල යුතුවෙ 👈 ෴🌞 මෙම ඇඩි එක මම ටයිප් කරපු කිසිදු වචනයක් බොරැ දෙවල් ටයිප් කර නොමැත 👈 ෴🌞 කිසිම විටක ව්‍යාජ පොටො වලට වියාජ account වලට හසු නොවන්න 🙏👈 ෴🌞 ඔබගෙ සැමියාගේ හෝ husband ගෙන් ඔබට වුපරිම ලිංගික තෘප්තියක් ලැබෙන්නේ නැද්ද එන්න හොද මසාජ් එකක් සමග හොද full fillin එකක් මගෙන් ලබා ගන්න 🤟🌞👈 ෴🌞 මෙහෙ පල කර ඇති ජායාරූප මගෙ සත්‍ය ඡායාරූපයකි සැකනමි වටිසප් ම⁣ගින් පොටො ලබා ගන්න පුලුවන් 🤟👈 ෴🌞මගෙන් සෙවය ලබා ගන්න සියලුම දෙනාගෙ රහස්‍ය භාවය සුරක්ෂිතතාවය 100/100 මා ඉතා ඉහලින්.සුරකිමි 🙏👈 ෴🌞මම දිනේෂ් ලංකාවාසී දෙනාට තෙරැවන් සරණයි 🙏🌞♥...෴ ෴🌞කිසිම විටක නිකන් නිකරැනෙ මැසෙජ් coll කරන්න එපා ඔබගේත් මගෙත් කාලය අපරාදේ...මසාජ් එකක් අවශ්‍ය නම් විතරක් තකා කරන්න 🤟🌞👈 💚 0773663391

Normal Ad
Boys | 1 week ago
372
post image

💃හෙඩ් මසාජ්, යෝනි මසාජ්, පියයුරු මසාජ්,...

🌞මගෙ නම දිනේෂ් 👈 🌞මගෙ වසය .30👈 ෴🌞හෙඩි මසාජ් .oill මසාජ් .&full බොඩි මසාජ් 👈 ෴🌞කාන්තාවන් සඳහා..& කපල් 👈 මසාජ් කර ගැන්මට අවශ්‍ය නම් දැ...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

🌞මගෙ නම දිනේෂ් 👈 🌞මගෙ වසය .30👈 ෴🌞හෙඩි මසාජ් .oill මසාජ් .&full බොඩි මසාජ් 👈 ෴🌞කාන්තාවන් සඳහා..& කපල් 👈 මසාජ් කර ගැන්මට අවශ්‍ය නම් දැන්ම කතා කරන්න 🌞👈 ෴🌞 මම අවුරැදු 5 පල පුරැදු චිනයෙ cetificate ලද treatment කරන්නෙක් කිසිම විටක මසාජ් කරන්න නොදැන මෙ ඇඩි එක මම පල කරන්නෙ නැත ♥️👈 ෴🌞හෝම් විසිට්..hotel විසින්..වෙලාවක් වෙන්. කරවගෙන මට කතා කරන්න මම එතෙනට පැමින මගෙ.වුපරිම සෙවය ලබා දෙනවා 👈 ෴🌞 හොද මසාජ් එකක් සමග අවශ්‍ය නම් ඇග හිරි වැටෙන හෙදෙ ceiling එකක් මගෙන් ලාබා ගන්න පුලුවනි..මම ඉතාමත් පිරිසිදු කඩවසම් තරැනයෙක් ♥️👈 ෴🌞 කපල් මගෙ.සෙවය ලාබ ගන්නවනම් husband and wife දෙදෙනාම මට කතාකල යුතුවෙ 👈 ෴🌞 මෙම ඇඩි එක මම ටයිප් කරපු කිසිදු වචනයක් බොරැ දෙවල් ටයිප් කර නොමැත 👈 ෴🌞 කිසිම විටක ව්‍යාජ පොටො වලට වියාජ account වලට හසු නොවන්න 🙏👈 ෴🌞 ඔබගෙ සැමියාගේ හෝ husband ගෙන් ඔබට වුපරිම ලිංගික තෘප්තියක් ලැබෙන්නේ නැද්ද එන්න හොද මසාජ් එකක් සමග හොද full fillin එකක් මගෙන් ලබා ගන්න 🤟🌞👈 ෴🌞 මෙහෙ පල කර ඇති ජායාරූප මගෙ සත්‍ය ඡායාරූපයකි සැකනමි වටිසප් ම⁣ගින් පොටො ලබා ගන්න පුලුවන් 🤟👈 ෴🌞මගෙන් සෙවය ලබා ගන්න සියලුම දෙනාගෙ රහස්‍ය භාවය සුරක්ෂිතතාවය 100/100 මා ඉතා ඉහලින්.සුරකිමි 🙏👈 ෴🌞මම දිනේෂ් ලංකාවාසී දෙනාට තෙරැවන් සරණයි 🙏🌞♥...෴ ෴🌞කිසිම විටක නිකන් නිකරැනෙ මැසෙජ් coll කරන්න එපා ඔබගේත් මගෙත් කාලය අපරාදේ...මසාජ් එකක් අවශ්‍ය නම් විතරක් තකා කරන්න 🤟🌞👈 💚 0773663391

Normal Ad
Boys | 2 weeks ago
658
post image

💃හෙඩ් මසාජ්, යෝනි මසාජ්, පියයුරු මසාජ්,...

🌞මගෙ නම දිනේෂ් 👈 🌞මගෙ වසය .30👈 ෴🌞හෙඩි මසාජ් .oill මසාජ් .&full බොඩි මසාජ් 👈 ෴🌞කාන්තාවන් සඳහා..& කපල් 👈 මසාජ් කර ගැන්මට අවශ්‍ය නම් දැ...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

වයස අවුරුදු 25 තරුණ ජවය හෙබි මා ලිංගික සතුට බලා පොරොත්තු වන ඔබ සදහා උපරිම සතුට වයස් බේදයකින් තොරව ඔබට අවශ්‍ය පරිදි 100% විශ්වාසවන්තව ලබා දීමට මම සූදානම්

Normal Ad
Boys | 2 weeks ago
304
post image

ලින්ගික ආශාවන් සහිත කාන්තාවන් සදහා පමනි

වයස අවුරුදු 25 තරුණ ජවය හෙබි මා ලිංගික සතුට බලා පොරොත්තු වන ඔබ සදහා උපරිම සතුට වයස් බේදයකින් තොරව ඔබට අවශ්‍ය පරිදි 100% විශ්වාසවන්තව ලබා දීමට මම සූදාන...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Looking for Ladies and Couples only....... (Strictly no boys) I'm sachith and i'm a 28 years old Genuine Healthy Boy working at a reputed company in Colombo 😇 This is my real picture. My Services only for ladies, Girls & Couples. Full Service Cuckold Service Threesome Boyfriend & husband experience Anykind of licking & sucking experience Etc as you all wished. Home and Hotel Visit are fine. if you are virgin i can 100% satisfied you without damaging your virginity I assure 100 % to protect the PRIVACY both of us. For more information and bookings Feel free to call me , Massage me if not answered I will get back to ASAP. You can contact me via telegram also My Telegram ID - https://t.me/SIGMATD14 ඔබට කැමති ආකරයට මා විසින් සෙවය ලබා දෙමි. ඔබගෙ ඉදිරිපස ජුස් එනතුරු ලෙවකමි.පිටුපස මා විසින් දිවෙන් ලෙවකමින් පිරිසිදු කරමි. ඔබගේ සියලුම රහසිගත ආශාවන් මා හට පවසන්න. මට එය ඉටු කර දිය හැකිය. ඔබගේ පිටුපස ගුද මාර්ගය ඇතුලට දිව ඇතුල් කොට ඔබට ජුස් ගලන තුරු වින්දනය ලබා දීමට මා හට හැකිය. ඔබගේ ස්වාමියට, පෙමවතාට පැවසීමට නොහැකි සියලුම රහසිගත ආශාවන් මා හා මුදා හරින්න. 100% රහසිගත බාවය සුරකිමි. ඔබ කන්‍යාවක් නම් මට ඔබේ කන්‍යාභාවයට හානියක් නොවන පරිදි ඔබව 100%ක් තෘප්තිමත් කළ හැක මම වෙනත් රැකියාවක නිරත වන බැවින් දුරකථනය Answer නොකළහොත් SMS පණිවුඩයක් තබන්න ඔබට මා telegram ඔස්සේ ද සම්බන්ද වියහැක. My Telegram ID - https://t.me/SIGMATD14

Normal Ad
Boys | 3 weeks ago
342
post image

❤💯LADIES ONLY💯❤

Looking for Ladies and Couples only....... (Strictly no boys) I'm sachith and i'm a 28 years old Genuine Healthy Boy working at a reputed company in...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Visit ok ,Kandy,Colombo, Kurunagala Kanthawan sadaha siyaluma body massage. Old kind of girls and mature women. Call me 0763229216 Home visit,hotel visit ok Oba kamathi onima thanakadi oba kamathi onima massage ekak..

Normal Ad
Boys | 1 month ago
732
post image

Kanthawan sadaha siyaluma body massage.

Visit ok ,Kandy,Colombo, Kurunagala Kanthawan sadaha siyaluma body massage. Old kind of girls and mature women. Call me 0763229216 Home visit...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්ත ඇසුරු කිරීමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ 40 ට අඩු කාන්තාවක්.රහස්‍ය භාවය ආරක්ෂා කරමි. ඒකාකාරී ජීවිතයෙන් මිදී සතුටක් ලබා ගැනීමට අවශ්‍යද? 💯විශ්වාසවන්ත 💯රහසිගත👌👫 දිගුකාලීන හෝ 👫 කෙටි කාලීන ඇසුරක් සොයන ගැහැණු ළමයෙක්ට හෝ කාන්තාවකට. 👩 ✅💯 පෞද්ගලිකත්වය 💯 ආරක්ෂා කරනු ඇත. ✅whatsapp හරහා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගත හැක ❤Hotel Visit Only ❤ I am Shane (Malabe) Hi There! I’m a university student in malabe area. Very clean, young and good looking 24 years old boy. If you looking for someone who’s trustworthy i’m the guy. Feel free to contact me through whatsapp. 💯 Secured and confidential.. Don’t worry about your privacy 💯 secured!. 👩🌾 Only ladies/ women/ girls 😁 Not interested in Gents. I like to enjoy like with someone who like enjoy freely. if you’re good looking and clean can consider the long term relationships too. Hotel visits only because i’m not doing this as my job and for my safety. I do like to spend my leisure time with someone. Also only 1 appointment per day. 👩🌾 If you’re clean and young i’m your man 🥰 Feel free to contact me through whatsapp only 📱📱0718699419

Normal Ad
Boys | 1 month ago
748
post image

24 Years old Young good looking universi...

කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්ත ඇසුරු කිරීමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ 40 ට අඩු කාන්තාවක්.රහස්‍ය භාවය ආරක්ෂා කරමි. ඒකාකාරී ජීවිතයෙන් මිදී සතුටක් ලබා ගැනීමට...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Smart boy only for ladies Hi dear girl, ladies and aunties, i m 32yrs well energetic boy from Colombo with well experiences in ladies services with a hard tool, i m doing full body,B2B and 3some also,if u want a service please preserve your time,just give me a call 0769077133 Don't call boys/gents

Normal Ad
Boys | 2 months ago
588
post image

Smart boy only for ladies

Smart boy only for ladies Hi dear girl, ladies and aunties, i m 32yrs well energetic boy from Colombo with well experiences in ladies services wit...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

Read full... ✅I’m 34 years old Genuine Clean and friendly tamil, person, doing business have a car. ✅I’m doing Full body Massage for girl, mature lady, feeling, and interested in intimate relationship, secret relationship ✅100% confidential and privacy ✅100% protection and healthy ✅100% trust and secret #Special massage for your requirement #Full body massages using olive oil and body lotion , baby cream & baby oil 🧴 #Full body massage with happy ending (enhance Sensual feelings) #Your satisfaction is my satisfaction! #Your privacy is 100% guaranteed! and I do expect the same! #Your wish is my command I am a pleaser. I love to pleasure women and help them achieve maximum pleasure. My time with you will have no limit I won’t leave till you are satisfied. 💎My services 💎 ✅ Full Body Massage ✅ Head Massage ✅ Leg Massage ✅ soft & hard Body Massage ✅ Special Oil Massage ✅ Feeling Massage Home and hotel visit massage for ladies.100% confidential and good service assured. My service will offer to release your stress, tension and motivate your whole body. ✅තරුණ තෙරපිවරයෙකු වන මම විසින් සේවාව ලබා දෙන අතර ඔබගේ පෞද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කෙරේ…. ✅කාන්තා ඔබගේ ඒකාකාරී ජීවිතයට නව අත්දැකීමක් සහ සැබෑ වෙනසක් ලබා ගන්න நான் 32 வயது சுத்தமான ஆண். உங்களுக்கு முழு உடல் மசாஜ் செய்வேன். உணர்வு, நெருக்கமான உறவுக், இரகசிய உறவு ✅ Full Body Massage ✅ Head Massage ✅ Leg Massage ✅ soft & hard Body Massage ✅ Special Oil Massage ✅ Feeling Massage உங்களின் வீடு அல்லது ஹோட்டல் ரூம் அல்லது நீங்கள் விரும்பும் இடத்திற்கே வந்து மசாஜ் மற்றும் உங்களின் விருப்பம் போல் அணைத்தும் செய்வேன். வயது 20-45 விரும்பிய பெண்கள் இப்போதே தொடர்பு கொள்ளவும். ✅MY VISITING LOCATIONS – COLOMBO, WATTALA, GAMPAHA, NEGOMBO( HOME VISIT & HOTEL VISIT AVAILABLE)

Normal Ad
Boys | 2 months ago
422
post image

For ladies only/பெண்களுக்கு மட்டும்/කාන්...

Read full... ✅I’m 34 years old Genuine Clean and friendly tamil, person, doing business have a car. ✅I’m doing Full body Massage for girl, mat...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්ත ඇසුරු කිරීමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ කාන්තාවක්ට ඇරයුම් කරමි. රහසය භාවය ආරක්ෂා කරමි. තනිකමෙන් පාළුවෙන් සිටින ඔබට සතුටක් දීමට මා සූදානම්. විශ්වාසය ආරක්ෂා කරමි කරමි. මා හා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න. 💯 විශ්වාසවන්ත 💯රහසිගත දිගුකාලීන වූ කෙටි කාලීන අවංක ඇසුරක් සඳහා ගෑනු ළමයෙක් හෝ කාන්තාවකට ඇරයුම් කරමි.💯 පෞද්ගලිකත්වය 💯 ආරක්ෂා කරනු ඇත.whatsapp හරහා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගත හැක. Whatsapp 0768042222

Normal Ad
Boys | 2 months ago
524
post image

කාන්තාවන් පමණක් කතා කරන්න 0768042222

කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්ත ඇසුරු කිරීමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ කාන්තාවක්ට ඇරයුම් කරමි. රහසය භාවය ආරක්ෂා කරමි. තනිකමෙන් පාළුවෙන් සිටින ඔබට සතුටක් ද...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.

ONLY for VIP ladies(colombo gampaha) If u want an any kind of service with unforgettable experience (full service, B2B,threesome)just give me a call,0769077133, i'm sashen ,32yrs,from colombo. Don't call boys/gents please.

Normal Ad
Boys | 2 months ago
910
post image

ONLY for VIP ladies(colombo gampaha)

ONLY for VIP ladies(colombo gampaha) If u want an any kind of service with unforgettable experience (full service, B2B,threesome)just give me a cal...මෙය Lanka ads සතු දැන්වීමකි. අවසරයකින් තොරව උපුටා ගැනීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න.