කඩුවෙල Kaduwela 💟 Full Service 6500/= With Out Condom Suck Ok 😍😍

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🌻මම හංසි.. කඩුවෙල . හොඳම සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න මා ලගට හොඳම .suck එකක් ගන්න ආසයි.නේද ..ඔයාලා..අමතක නොවන ..විදියට ..කරලා දෙනවා..බොරු කරන්නෙ නැහැ ..ඒ සැප දෙනවාමයි..කිසිම සැකයක් නැතුව.එන්න.

☀️with room 6500/=one shot one hour
☀️with room 8500/=tow shot two hour

🌻වයස 34 💋
🌻without condam suck 👍කොන්ඩම් නැතුව සුපිරි suck එක පැය බාගයක් ..

🌻boobs suck ok
🌻likin ok
🌻lipss kiss ok
🌻no.a/n/a/l.🚫
🌻no visit 🚫
🌻full body likin 👍 ok
.එන්න සර්..බය නැතුව ..එනවා නම් විතරක් කතා කරන්න සර්.. 0743676211 .ශෝට් ලේඩී.