📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Live Cam Show

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


👋Hi..

😊 i’m “_Thilini


🤹️_Age 25

👉ඇත්තම ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ

👉_No full service, 🤝Cam show only


🎧_Verification free audio only

🎥_Video verification rs.200/=මුදලක් දමා තහවුරු කරගැනීමට කාරැණික වන්න,🙏.ඔබ මුදල් දැමු විට සර්විස් නොදි බ්ලොක් කරන fake ඇඩ් වලට නොරැවටි එන්න මාත් ඒකක් හොද fun ඒකක් අරගෙන..ඔබගේ මනස නිදහස් කරගෙන මිත්‍රශිලි සේවාවක් ලබාගන්න.

😊


❤️*My Packages👇🏻


💜,,500/= 5min (boobs show only )
💜Rs 1000/=5min(boobs,pussy show)
💜,Rs1500=10min{ boobs,pussy, playing}
💜Rs 2000/=10min{boobs, pussy, anal Show}
💜Rs 2500/=15min{boobs, pussy,fingering 
only

💜 RS3000/=15 Min{ boobs, pussy, playing with toys }
💜Rs 4000/=20min{full body, Anal show, toys playing}
💜Rs 5000/=30min{ Full body, Anal Show, toys playing with voices bra panty removal} (without face)
*අනවශ්‍ය Call Msg දැම්මොත් බ්ලොක් කරනු ලැබේ.🚫 නිකරුණේ කරදකරදරකාරි විදියට කොල් මැසෙජ් දාන්න එපා,
📲What’sapp 

(072 925 3079)*Commercial*


💰_💳 BANK DEPOSIT ෴ කර මගේ ගිනුමට ඔබේ මුදල් පැමිණි සැනින් සේවාව ලබා දෙමි෴(රිසිට් පත් දැමිම අනිවාර්ය වේ)🤴🏼Well come to my Add.❤️🙏( Have A NiCe Day )