කැලනිය කඩුවෙල අවට සුව පහසු සැපක් ගැනිම සදහා පට්ට්විලට පැම්නෙන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S
HOT AND TIGHT PUSSYCAT

REAL PHOTO ATTACHED
HI I AM THARU 28 YEARS OLD

FULL SERVICE WITHOUT HOTEL ROOM

1 HOUR RS 5000/-

KALANIYA , PATTIWALA
0760398365

SUCK OK WITH CONDOM
BOOB'S SUCK OK
PUSSYCAT LIKING OK

NO ANAL NO VISIT
ANY POSITION OK
HARD SEEX OK

BEST AND GOOD SERVICE IN THE CITY PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER