වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

⭐ Vindaya CamShow ⭐ 500 /= වයස අවුරුදු 18 වැඩි අය පමණක් අමතන්න. 🌟 මම වින්දයා …. 🌟 වයස අවුරුදු 24 🌟 ☎️ Number WHATSAPP —– 0767897828 MY PACKAGES 🌼 5 MIN VIDEO CALL FUN Rs. 500/= ( Only Boobs show and full body ) 🌼 10 MIN VIDEO CALL FUN Rs. 1000/= ( Full body show and fingering.pusy ply ) 🌼 15 MIN VIDEO CALL FUN Rs. 1500/= ( Full body show and fingering.pusy ply ana.l ply ) 🌼 20 MIN VIDEO CALL FUN Rs. 2000/= ( Full body show and fingering , pusy ply ply ) This is my real picture. Don ask more pictures. Please do not call time wasters. Genuine customers call me.

Live Cam | 1 month ago
7K 510
Lanka ads Superad image

⭐Vindaya CamShow ⭐500 /=...

⭐ Vindaya CamShow ⭐ 500 /= වයස අවුරුදු 18 වැඩි අය පමණක් අමතන්න. 🌟 මම වින්දයා …. 🌟 වයස අව...

LIVE CAM SHOW

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Coustmer ✅ 100% Verified. ➡️ Hi Gentlements 🖐️ ☺ I"__ am dinu... 💚 This is 💯 My Reyal pic ✅ 👉 24 years old 🍬 👉 beautiful and Hot Girl 💖 📌 Clear Camera 📷 මගේ ඇඩි එක Verified ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷 💚 My packages 💚 1️⃣ 5 Minutes 500/= Boobs Show only 2️⃣ 10 Minutes 1000/= Full body Boobs pussy Show 3️⃣ 15 Minutes 2000/= Full Body and pussy fingering Show 4️⃣ 20 Minutes 3000/= Full body Boobs and pussy back Side anal show 5️⃣ 30 Minutes 4000/= Full body boobs and pussy play Hot sound Voice Back Side show 6️⃣ 35 Minutes 6000/= Toy play jus out with Hot sounds 7️⃣ 30 Minutes 5000/= Couple fuck 8️⃣ 10 Minutes 1000/= Voice sex fun 9️⃣10 Minutes 1500/= Goleden Shower with fingering play 🔟️ 10 Minutes 2000/= Bra panty change ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⭕Video Verification 300 ⭕ Audio Verifications Free 👉Whatapp Only 📱 0742352068 👉No Full service ❌ No Photo Shere 🖐❌ 🙄 නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා block කරනවා...👉 🙄 බොරු slip එවීමෙන් වලකින්න...👉 Diposit 💰🏧 📍 Bank & Ez cash only 📍 •••••••••••••••••••••••••••••••• Thank you 🖐

Live Cam | 1 month ago
2K 480
Lanka ads Superad image

ඔන්ලයින් සුපිරි සැපක් ගන්න...

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Cous...

REAL NUDE CAM SHOW HIGH PRO...

ඔබ සොයනා රස මදි නො කියන්න සැප කෝටියයි 🧚 Cash back Guarantee Verified Add ✅ 💋 Hy.... I"m Shani ⭕ 🫣 23 Years Old ♓ මගේ ඇඩි එක Verified කර ඇත කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත. (100%) ✅ 🔺 MY PACKAGES 🔺 --------------------------------------- 🍭 3 mint R.500/= (Boobs Only show) 🔷 5 mint Rs.1000/= (Boobs play pussy Show) 🍭 10 mint Rs.1500/= (Full body Boobs play pussy fingering show) 🔷 15 mint Rs 2500/= (Full boddy pussy fingering juse come out sound) 🍭 10 mint Rs.2000/= ( bra, panty changing show with pussy show) 🔷 15 mint Rs.3000/= (full boddy & hot sound toys play and anal fingering show) 🍭 10 mint Rs. 2000/= (Golden shower with pussy play show) 🔷 20 min Rs.2000/= Sex chat with girlfriend felling chat with 5 photo s 🍭 10 mint Rs.2000/= ( Bathing Show Hot and sexy with full nude hard talks pussy fingering 🔷 10 mint Rs.2500/= (Roll play ) 🔥 Mom 🔥techer 🔥sister 🔥anty 🔥Medam 🔥Silvester 🍭 10 mint Rs.2500/= ( Slave packages ) with durty,talk ⭕ Video verification 300 විඩියෝ verification Free ඉල්ලා කරදර කරන්න එපා My add Verified Add සහතික කර ඇඩි 🖐️ මෙම සේවාව නොලැබුනොත් මුදල් ආපසු ලැබේ...👍 🖐️Attached My reyal photo Clear camera 📸 No full service ☝ බොරු Slip එවීමෙන් වලකින්න ☝ (My whatapp Numbar ) 0756443120☎️ Payment Bank , Ez cash 🏧 Thanks you all 🙏 Please jenuin Coustmer ✅

Live Cam | 1 month ago
11K 1K
Lanka ads Superad image

" Live Cam Girl__ සැප කෝටි...

ඔබ සොයනා රස මදි නො කියන්න සැප කෝටියයි 🧚 Cash back Guarantee Verified Add ✅ 💋 Hy.... I...

LIVE CAM SHOW WITH BEAUTIFU...

😍 Lest have a live cam show 😍             ලයිව් කැම් ෂෝ 💓 ONLY CAM SERVISE 💋 Voice vefy free  💋 Vidio verfy 300rs  💓 100% GUARANTEED SERVICE 💓  HI im Sherine 💋 26 years ■PACKAGES ■  💦 5 min 1000 Rs ( Boobs and pussy show) 💦10 min 2000 Rs (Boobs and pussy ply with  hard talk)  sexy dance 💃 💦15 min  3000 Rs boobs pussy ply with hard talk, sexy dancing  .( 💦 Dildo fun 💦) 💦 Bra  panty show 2000 Rs 💦 Gf xxx fun 2000 rs.  10 min Like GF experience💓 👙 Femdom  show  ( punishment) 2000 rs 10 min 💦. Voice fun 10 min 1500 Rs               Role ply ( any role ply) 💦Sex Cht 15 min 1500  with 3  pic 15MIN 🌺 Feet show 2000rs 🌺 Dress remove show 2000 rs

Live Cam | 1 month ago
1K 180

DILDO එකෙන් JUICY බේරෙන CAM...

😍 Lest have a live cam show 😍             ලයිව් කැම් ෂෝ 💓 ONLY CAM SERVISE 💋 Voice vefy...

REAL VIDEO 100% VERIFIED

කාන්තාවන් සදහා පමණයි....මම සංක(music boy.)..30 year boy.පිස්සුවෙන් වගේ සෙක්ස් වලින් ඔබව සනසවන්නම්..විශ්වාසයෙන් හා රහසිගත ඇසුරකට කතාකරන්න.කාන්තා ඔබට කිසිදා නොවිදි ලෙන්ගතු ඇසුරකට ආරාධනා ...0759927206

Boys | 1 month ago
892 120
Lanka ads Superad image

කාන්තාවන් සදහා පමණයි

කාන්තාවන් සදහා පමණයි....මම සංක(music boy.)..30 year boy.පිස්සුවෙන් වගේ සෙක්ස් වලින් ඔබව සනසවන්නම්..ව...

Colombo, Matara

🌈 20 years Very Beautiful Sexy Student 🚺 මගේ වයස අවුරුදු 20 යි 📲WhatsApp 0762021492 මම bachelor's degree එක කරනවා. ඉගන ගන්න ගොඩක් සල්ලි ඕන නිසා Video Cam fun Service එක කරන්න හිතුවා. Very Beautiful Pretty Sexy Girl කෙනෙක් මම l ike SEX Soooo much..! ♥️ 🟢 My pskeges 🔸10 minutes Rs 2500 With Voice 🔸20 minutes Rs 4000 With Voice 🔸30 minutes Rs 5000 With Voice 🔸15 minutes Rs 6000 With Face 🔸30 minutes Rs 10000 With Face 👉Voice verification free 👉Video verification Rs 600.00 ❤ මගේ ඉගන ගන්න වැඩ වලට උදව් කරන්න පුළුවන් වැදගත් උගත් මට වඩා වයස අවුරුදු 10 කින් 15 කින් වැඩිමල් හොඳ කෙනෙක් දීර්ගකාලීනව අඳුරගන ආශ්‍රය කරන්න කැමතියි. විදේශ ගත කෙනෙක් නම් ගොඩක් හොඳයි. 📲 WhatsApp 0762021492 ❌බොරුවට Call අරන් කරදර කරන්න එපා. මම පාඩම් කරන්න කෙනෙක්. 📖 I am 20 year old Very Beautiful Pretty Sexy Girl Doing my bachelor's degree I need more money to do my studies 💧 I have no choice 💧 I dicide to do vedio cam fun service to earn my expenses. If someone who is very decent genuine and matured gentleman like to help me for my studies I like to build a long term relationship with him. 🟤 I am not meeting any person other than that. I like SEX Soooo much..! ❤ 📲 WhatsApp 0762021492

Live Cam | 1 month ago
10K 90
Lanka ads Superad image

20 years Very Beautiful Sex...

🌈 20 years Very Beautiful Sexy Student 🚺 මගේ වයස අවුරුදු 20 යි 📲WhatsApp 0762021...

Visit (OK) ( 07 666 202 33 ) Calls answering 💫 Taridu 💫 🧾 0719329086📞 ANAL Ok. FULL SERVICE OK. B.O.B.S SUCK OK. . ♋ POSITION OK. DOGY STYLE OK. LIK😋ING OK. ANY POSITION OK. SUC.KNG OK (wit🥰condom) GIRL FRIEND 🥰EXPERIENCE OK LIP KISS OK. LESBIAN SERVICE OK. But BODY 2 BODY SERVICE COUPLE SERVICE OK. BOYS SERVICE OK. VISIT OK COLOMBO✨ AREA ❤️.RS 15.000/ 1 HOURS ( 1 ) shot 😘RS.20.000/( 2 HOURS { 2 } shot 😘RS. 27.000 /(3 HOURS ( 4 ) shot 😘RS.35.000/08 HOURS Hi 😘 40.000/= 12 HOURS ( unlimited ( Shot. 24.HOURS (65.000 )

Full Service | 1 month ago
3K 90
Lanka ads Superad image

UNMARRIED BEAUTIFUL GIRLS R...

Visit (OK) ( 07 666 202 33 ) Calls answering 💫 Taridu 💫 🧾 0719329086📞 ANAL Ok....

COLOMBO

මෙම සේවාව කාන්තාවන් සදහා පමණි. 🛑 NOTE 🛑 - SERVICE FOR 18+GIRLS, LADIES AND COUPLES 🍃. WHATSAPP හරහා සම්බන්ධ වීමට කාරුණික වන්න. 🤗 10+ services done ✅ Photo sharing ok via whatsapp 🌼 (Without face ) 26 YEARS FRIENDLY ONE 🌸 FULL SERVICE AVAILABLE MEET UP OK AT HOTEL ROOM OR YOUR PLACE. 🛑 BF EXPERIENCE 🍃HARDCORE,SOFTCORE 👍🌻 🛑THREESOME,FOURSOME OK 🌚 ( 2 GIRLS 👭 1 BOY🧍‍♂️, 3 GIRLS🧎‍♀️🧎‍♀️🧎‍♀️ 1 BOY 🧍‍♂️ ) 🛑 IF YOU ARE HEALTHY, LIP KISSING,FACE SITTING,PUSSY LICKING AND DRINKING SQUIRTING OK. 🌚 🛑 BETTER WITH WEEKENDS 🌼 🛑FULL NIGHT CAN ARRANGE 🌼 FULL SERVICE - 5000 + (NEGOTIABLE) 2 SHOT MAXIMUM, 😌. Relax with me as you want 🌼 Inbox for details . Thank you 🌼. . WHATSAPP plz. 0713232208

Personal Ads | 1 month ago
942 30
Lanka ads Superad image

Full service

මෙම සේවාව කාන්තාවන් සදහා පමණි. 🛑 NOTE 🛑 - SERVICE FOR 18+GIRLS, LADIES AND COUPLES 🍃....

Colombo,Sri Jayewardenepura...

⚕️ HI I'M SANJANA ⚕️ AGE 30 YEARS OLD ⚕️ WHITE SKIN ⚕️100% REAL PHOTO ATTACHED ☯️ Kurana කුරණ Negombo මීගමුව ⭕Full service Price⭕ 💠1 hour 1 shot - 5000/= With Room 🌹Hotel Room 🌹Suc.ki.ng with condom 🌹B.o.o.bs suck ok 🌹69 ok 🌹Lic.king ok 🚫 No A.nal 🚫 No Visit 🌹Pls call genuine customers - ජෙනුයින් කස්ටමස් පමනක් කතා කරන්න 🙏 ☎ Contact Me - 0719325206 🌹You can have unbelievable fun and enjoy with more service

Full Service | 1 month ago
1K 0
Lanka ads Superad image

AGE 30 FULL SERVICE Rs 5000...

⚕️ HI I'M SANJANA ⚕️ AGE 30 YEARS OLD ⚕️ WHITE SKIN ⚕️100% REAL PHOTO ATTACHED ☯️ Kurana කු...

Negombo Kurana

⚕️ HI I'M JAYANI ⚕️ AGE 25 YEARS OLD ⚕️ WHITE SKIN ⚕️100% REAL PHOTO ATTACHED ☯️ Kurana කුරණ Negombo මීගමුව ⭕Full service Price⭕ 💠1 hour 1 shot - 5500/= With Room 🌹Hotel Room 🌹Suc.ki.ng with condom 🌹B.o.o.bs suck ok 🌹69 ok 🌹Lic.king ok 🚫 No A.nal 🚫 No Visit 🌹Pls call genuine customers - ජෙනුයින් කස්ටමස් පමනක් කතා කරන්න 🙏 ☎ Contact Me - 0742237274 🌹You can have unbelievable fun and enjoy with more service

Full Service | 1 month ago
1K 30
Lanka ads Superad image

AGE 25 FULL SERVICE Rs 5500...

⚕️ HI I'M JAYANI ⚕️ AGE 25 YEARS OLD ⚕️ WHITE SKIN ⚕️100% REAL PHOTO ATTACHED ☯️ Kurana කුර...

Negombo Kurana

අලුතෙන්ම ආපු ගර්ල්ස් ලා 5 දෙනෙක්ම අද ඉන්නවා බොරලැස්ගමුව එරියා 👉 ෆුල් සර්විස් & බොඩ් ටු බොඩ් හැපි ඉන්ඩින් ❤️‍🔥 30 MIN FULL SERVICE ONLY RS 3500/- 💗 BODY TO BODY & FULL SERVICE RS 7000/- 💞 FULL BODY MASSAGE & FULL SERVICE RS 5000/- 💖 FULL BODY MASSAGE ONLY RS 1500/- GIRLS AGE'S 💋 20 රිතූ 👄 25 සදුණි 🫦 26 ජානු REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK WITH CONDOM ✔️ BOOBS SUCKS OK ✔️ PUSSY LIKING OK ✔️ ANY POSITION OK ✔️ SERVICES AVAILABLE HAPPY ENDING TREATMENT ✅ BODY TO BODY ✅ FULL SERVICE ✅ FULL BODY MASSAGE ✅ HEAD MASSAGE ✅ RELAXING MASSAGE ✅ FOOT MASSAGE ➡️ බොරලැස්ගමුව BORALEAGAMUWA ➡️ 0743794120 ❎ NO VISIT ❎ NO ANAL 💟 SAFE AND CLEAN PLACE 💟 HIDDEN CAR PARKING 🚺 YOUNG AND CUTE FRIENDLY GIRLS ONLY PLEASURE TO SERVE YOU VERY WELL.

Full Service | 1 month ago
2K 150
Lanka ads Superad image

රු 3500 AGE 20 , 25 , 26 FU...

අලුතෙන්ම ආපු ගර්ල්ස් ලා 5 දෙනෙක්ම අද ඉන්නවා බොරලැස්ගමුව එරියා 👉 ෆුල් සර්විස් & බොඩ් ටු බොඩ් හැපි...

බොරලැස්ගමුව BORALEAGAMUW

ෆුල් සර්විස් රු 6000/- LIVE CAM SHOW OK HI I'M නිලූ CHUBBY GIRL 25 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR RS 6000/- WITH HOTEL ROOM ••••••••••••••••••••••••••• HOMAGAMA PITIPANA KOTTAWA 0763135779 ••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 month ago
2K 180
Lanka ads Superad image

Age 25 FULL SERVICE WITH HO...

ෆුල් සර්විස් රු 6000/- LIVE CAM SHOW OK HI I'M නිලූ CHUBBY GIRL 25 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIR...

HOMAGAMA PITIPANA KOTTAWA

SHORT TIME රු 5000 අවු 24 & 25 ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලෝ දෙන්නෙක් ••••••••••••••••••••••••••••••••• HI I AM RITHU 24 YEAR OLD HI I AM NETHU 25 YEAR OLD ••••••••••••••••••••••••••••••••• OUR REAL PHOTO ATTACHED ••••••••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE PACKAGE WITH ROOM FOR 1 GIRL FOR 1 GIRL RS 5000 WITH ROOM 1 HOUR FOR 1 GIRL RS 10000 WITH ROOM 2 HOURS FOR 1 GIRL RS 15000 WITH ROOM 3 HOURS ••••••••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK ANY POSITION OK ••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••••••••• 0758910597 ••••••••••••••••••••••••••••••••• KADAWATA MAHARA කඩවත මහර ••••••••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••••••••• PLEASE CALL GENUINE CUSTOMERS •••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 month ago
3K 150
Lanka ads Superad image

AGE 24 & 25 TWO GIRLS FULL...

SHORT TIME රු 5000 අවු 24 & 25 ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලෝ දෙන්නෙක් •••••••••••••••••••••••••••••••••...

KADAWATA MAHARA කඩවත මහර

DANCING GIRLS • OFFICE WORKING GIRLS • WELL EDUCATES YOUNGER GIRLS • 21 TO 26 AGE SOOO BEAUTIFUL UNMARRIED GIRLS 📞 CALL TO Ashi Fernando 0740006553 Whatsapp 0772865541 ♥ ANAL Ok. ♥ FULL SERVICE OK. ♥ B.O.B.S SUCK OK. ♥ ♋ POSITION OK. ♥ DOGY STYLE OK. ♥ LIK😋ING OK. ♥ ANY POSITION OK. ♥ SUC.KNG OK (with condom) ♥ GIRL FRIEND EXPERIENCE OK ♥ LIP KISS OK. ♥ LESBIAN SERVICE OK. ♥ BODY 2 BODY SERVICE ♥ COUPLE SERVICE OK. ♥ BOYS SERVICE OK. 🔥 VISIT OK COLOMBO AREAS ◽ DANCING GIRLS ◽ OFFICE WORKING GIRLS ◽ WELL EDUCATED YOUNG GIRLS PLEASE DONT MAKE TIME VASTE CALL LOOKING FOR REAL CUSTOMERS OUR PACKAGE 1 hours 15000 2 hours 25000 3 hours 30000 Full night 55000 FULL NIGHT RS 45000/- 15,000 - 40 $ 25,000 - 65 $ 30,000 - 100 $ 55,000 - 180 $ Very first time in Sri Lanka *New Introduced Pakage :* OUR TWO HOUR ROMANTIC EiCk.... _Including_ 01. A Wine bottle serve in the room. 02. Fruits and Flowers in the Room. 03.Snaks and Refreshments. *HOLY FOUR HOUR HIDDEN MOON* _including_ 01. SIMPLY WARM A HOUR SPA IN DREM. 02.A Wine bottle serve in the room. 03. Fruits and Flowers in the Room. 04.Snaks and Refreshments. We accept any currency and bank transfer . GIRLFRIEND FRIEND EXPERIENCE LOCATION - MT.LAVINIA / DEHIWALA/WALLAWATHTHA / BAMBALAPITIYA / KOLLUPITIYA / KIRULUPANA / NUGEGODA / BATHTHARAMULLA / RAJAGIRIYA / BORALLA / WATHTHALA / PALAWATHTHA

Full Service | 1 month ago
9K 330
Lanka ads Superad image

Dehiwala Full Service

DANCING GIRLS • OFFICE WORKING GIRLS • WELL EDUCATES YOUNGER GIRLS • 21 TO 26 AGE SOOO BEAUTIFU...

Colombo,Dehiwela-Mount Lavi...

නිරූපන ශිල්පිනියන් හා වැදගත් රැකියාවන්ගේ නියුතු කාන්තාවන්ගේ සේවය ලබාගැනීමට අමතන්න 💠 Full Body Massage 💠 Full Service ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් ලබාගත හැකි අතර ඉතා ලස්සන නිරූපන ශිල්පිනියන් සහ කාර්‍යාල සේවයේ නියුතු තරුණියන් ඇත. වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න 0742673719

Full Service | 1 month ago
3K 240
Lanka ads Superad image

Full Service With Modaling...

නිරූපන ශිල්පිනියන් හා වැදගත් රැකියාවන්ගේ නියුතු කාන්තාවන්ගේ සේවය ලබාගැනීමට අමතන්න 💠 Full Body Ma...

Sri Lanka