වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

HI I'M MADU 28 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL AND CLEAN GIRL KATUNAYAKE කටුනායක 0743629837 FULL SERVICE WITH ROOM RS 5000/- ALL FEELING OK CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK NO ANAL NO VISIT

Normal Ad
Full Service | 4 weeks ago
2K 420
Lanka ads Normal ad image FULL SERVICE WITH ROOM RS 5000/-

FULL SERVICE WITH ROOM RS 5000/-

HI I'M MADU 28 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL AND CLEAN GIRL KATUNAYAKE කටුනායක 0743629837 FULL...

කටුනායක KATUNAYAKE

FULL SERVICE 1 HOUR 2 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 🌹සුදුයි 🌹පොඩියි 🌹ලස්සනම ලස්සනයි🌹💟 ❤️💟 BₑₐᵤₜᵢFᵤₗ BₒₒB'ₛ ❤️💟 ᵣₑD ₙᵢₚₚₗₑ'ₛ ----------------------------------------------------------- 🌹❣️FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 💟🌹FULL NIGHT RS 15000/= WITH ROOM 🌹❣️පැය 1 යි සොට් 1 ක් සදහා කාමර ගාස්තු සමග රු 5500/= 💟🌹සම්පූර්ණ රාත්‍රියක් සදහා රු 15000/= කාමර ගාස්තු සමග ----------------------------------------------------------- 🍭 SUCK OK WITHOUT CONDOM 💋 LIPS KISS OK 🌟 BOOB'S SUCK OK 👅 PUSSY LICKING OK 🧘 ANY POSITION OK ❌ NO VISIT ❌ NO ANAL ----------------------------------------------------------- 💟 DILINI 24 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL 💟 REAL PHOTO ATTACHED ----------------------------------------------------------- 📍𝐒𝐄𝐄𝐃𝐔𝐖𝐀 📍𝐊𝐀𝐓𝐔𝐍𝐀𝐘𝐀𝐊𝐄 ☎️ 0773742227 ----------------------------------------------------------- 🌹 දිලිනි අවු 24 ලස්සනම ලස්සන කෙල්ල 🌹 ඇත්තම ෆොටෝ එක ----------------------------------------------------------- 📍සීදුව 📍කටුනායක ☎️ 0773742227 ----------------------------------------------------------- 🛏️ CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🚘 HIDDEN CAR PARKING ❤️ BEAUTIFUL BOOB'S ❤️ RED NIPPLE'S ❤️‍🔥 HOT AND TIGHT PUSSY 👧 SLIM BODY TEEN GIRL ----------------------------------------------------------- 💗❤️ FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 💗❤️ FULL NIGHT RS 15000/= WITH ROOM 📍SEEDUWA 📍KATUNAYAKE -----------------------------------------------------------

Normal Ad
Full Service | 4 weeks ago
2K 390
Lanka ads Normal ad image NIGHT OK අවු 24 දිලිනි REAL ESCORT BEAUTIFUL GIRL

NIGHT OK අවු 24 දිලිනි REAL ESCORT...

FULL SERVICE 1 HOUR 2 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 🌹සුදුයි 🌹පොඩියි 🌹ලස්සනම ලස්සනයි🌹💟 ❤️💟 Bₑₐ...

SEEDUWA KATUNAYAKE සීදුව කටුනායක

❤️🌹Sansala🌹❤️Full service (shemel ) minuwangoda ,මිනුවන්ගොඩ , live .com ok. 0782002764🌹🌹 ❤️sansala 🌹Im මිනුවන්ගොඩ 🌹Im sansala 🌹I m 26 years old . 🌹Im shemel, lerdy boy. 🌸with out condom suck...ok 🌸 with condom A.N.A.L....ok 🌸lips kiss ..ok 🌸Bobb ..ok ( boobs size 34'') 🌹3500 / 1st. ( With out room ) 🌹5500 /2 st . ( With out room ) 🌹10000. / =Full nagit ( with out room ) ❤️Live com ok ❤️ 🌹Minuts 15 - 1500. 🌹minuts 20 - 2000. 🌹Minits 30 - 3000. 😍Minuwagoda, gampha, katunayaka 😍 🌹🌹Mama sansala .mama shemel kenk.100% 💯ෆොටෝ එකේ ඉන්නෙ මම නෙමේ නම් Service එක Free දෙනවා 💝Welcome Teens & Adults 🌹වේලාවක් වෙන් කර ගැනිමට පමණක් ඇමතුමක් ලබාදෙන්න 🌹සුහදශිලී විශ්වාසනිය සහ උපරිම වින්දනයක් ලබාදිම මාගේ අරමුණ වේ. ❤️watsp And call now 0782002764

Normal Ad
She Male | 4 weeks ago
3K 240
Lanka ads Normal ad image ❤️🌹Sansala🌹❤️Full service (shemel ) minuwangoda ,මිනුවන්ගොඩ , live .com ok. 0782002764🌹🌹

❤️🌹Sansala🌹❤️Full service (shemel...

❤️🌹Sansala🌹❤️Full service (shemel ) minuwangoda ,මිනුවන්ගොඩ , live .com ok. 0782002764🌹🌹 ❤️...

Minuwangoda මිනුවන්ගොඩ

මේ ෆොටෝ වල ඉන්න තායි ගර්ල්ස් ලා හිටියේ නැත්නම් සේවාව නොමිලේ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES -------------------------------------------------------- 🩷 REAL THAI GIRL 🩷 REAL THAI FUN 🩵 REAL THAI STYLE HAPPY ENDING 🩵 -------------------------------------------------------- 🇹🇭 රියල් තායි ගර්ල්ස් ඉන්න ❣️💟 🇹🇭 රියල් තායි ස්පා එක❣️💟 -------------------------------------------------------- ❤️ HOT AND SPICY BEAUTIFUL THAI GIRLS❣️💟 🇹🇭 REAL THAI THERAPIST GIRLS PHOTO ATTACHED 🇹🇭 -------------------------------------------------------- 💛 BODY TO BODY HAPPY ENDING 🧡 UNLIMITED FULL BODY MASSAGE SERVICE Rs 10000/= ONLY ❤️ -------------------------------------------------------- 🇹🇭 REAL THAILAND GIRLS ❤️ Full Body Massage 🧡 Body To Body Massage 💛 Happy Ending 💚 Feeling Massage 💙 Realaxing Massage 💜 Unlimited Fun -------------------------------------------------------- 🩵 REAL PHOTO ATTACHED 💛 🧡 THAI GIRLS SELECTION AVAILABLE 🧡 💜 OPEN NEW LUXURY SPA UNLIMITED SERVICE & QUALITY MASSAGE -------------------------------------------------------- 🇹🇭 THAI තරුනියන්ගෙන් ඉතාමත් සුහදශීලී B to B සේවයක් ලබා ගත හැක. -------------------------------------------------------- 💕 NEW THAI SPA COLOMBO 04 💕 📞 0777171824 ☎️ 0112551515 -------------------------------------------------------- ♥️ SEPARATE ROOMS WITH AC & ATTACHED BATHROOM 💗 HIDDEN PARKING 💗 CLEAN ENVIRONMENT 💗 100% SAFETY & TOURIST BOARD APPROVED SPA ----------------------------------------------------- 💗 ඔබගේ වෙහෙසකර මානසීක ආත්තියෙන් මොහොතකට හෝ මිදෙන්න දැන්ම පැමිනෙන්න💗💗💗 -------------------------------------------------------- 💘 GENUINE CUSTOMERS ONLY. ❌ BARGAIN HUNTERS WILL BE BLOCKED. -------------------------------------------------------- 📞 0777171824 ☎️ 0112551515 --------------------------------------------------------

Normal Ad
Spa | 4 weeks ago
2K 270
Lanka ads Normal ad image THAI GIRL'S ONLY B2B HAPPY ENDING SPA

THAI GIRL'S ONLY B2B HAPPY ENDING S...

මේ ෆොටෝ වල ඉන්න තායි ගර්ල්ස් ලා හිටියේ නැත්නම් සේවාව නොමිලේ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING...

COLOMBO 4 REAL THAI SPA

FULL SERVICE WITH ROOM 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/- ❤️ BIG BOOB'S 🧡 SLIM BODY 🩷 💘 HOT AND TIGHT SMALL PUSSY 🧡 HI... I'M MALSHA 24 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL 💘 REAL PHOTO ATTACHED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💟 FULL SERVICE WITH ROOM 💗 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/- ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💙 NEGOMBO KURANA 💙 මීගමුව කුරණ 💜☎️ ☎️0776107829 ☎️☎️ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💘 SUCK OK WITH CONDOM 💘 BOOB'S SUCK OK 💘 PUSSY LIKING OK 💘 DOGGY STYLE OK 💘 ANY POSITION OK 💘 ALL FEELING OK ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ♥️❣️I'M BEAUTIFUL AND FRIENDLY GIRL 💞 LONG HAIR 💞 BEAUTIFUL BOOBS 💞 RED NIPPLE'S 💞 HOT AND TIGHT PUSSY ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⛔ NO ANAL ⛔ NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💙 SAFE AND CLEAN ROOM 💙 HIDDEN CAR PARKING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Normal Ad
Full Service | 4 weeks ago
1K 60
Lanka ads Normal ad image ආදරෙන් මත් වී උණුසුමට තුරුළු වන්න දැන්ම එන්න

ආදරෙන් මත් වී උණුසුමට තුරුළු වන්න ද...

FULL SERVICE WITH ROOM 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/- ❤️ BIG BOOB'S 🧡 SLIM BODY 🩷 💘 HOT AND TIGHT S...

Rs 5500/- NEGOMBO KURANA

HI I AM MISHEL REAL PHOTO ATTACHED 🌻 WHITE SKIN 🌻 SLIM BODY 🌻 BEAUTIFUL BOOBS 🌻 RED NIPPLE'S 🌻 SMALL PUSSY 💖 I AM VERY CLEAN AND FRIENDLY 30 YEARS OLD GIRL 🧩 FULL SERVICE WITH ROOM RS 6000/= ONE HOUR 🌷 LOCATION: #DANKOTUWA දන්කොටුව ☎️ CONTACT: 0774101635 Morning 9 to Evening 4 🌼 BOOB'S SUCK OK 🌼 PUSSY LICKING OK 🌼 DOGGY STYLE OK 🌼 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🌼 HIDDEN CAR PARKING 🔥 REAL SEX REAL FUN 🔥 GIRLFRIEND EXPERIENCE 💜 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 💙 HIDDEN CAR PARKING

Normal Ad
Full Service | 4 weeks ago
4K 480
Lanka ads Normal ad image NEW GIRL මිෂෙල් ESCORT SERVICE

NEW GIRL මිෂෙල් ESCORT SERVICE

HI I AM MISHEL REAL PHOTO ATTACHED 🌻 WHITE SKIN 🌻 SLIM BODY 🌻 BEAUTIFUL BOOBS 🌻 RED NIPPL...

දන්කොටුව DANKOTUWA

PERSONAL TRAINING AND MASSAGE SERVICE FOR LADIES AND COUPLES Genuine Massage Service for Ladies ( any other service your wisH) Home and hotel wisiy I am nice and handsome well-educated, and disciplined male currently serving as a Professional Massage Therapy in Colombo as part time Sri Lanka. 100% privacy guaranteed service Please call me only educated undestanding ladies Do not call other time wasters. Usually I am doing, Escort Massage, Full Body Massage, Relaxation Massage, Head Massage, Breast Massage, Legs Massage, Sensual Massage, Nauru Massage, Oil Massage, Pussy Massage, Bikini Serving Massage, Body Licking, Pussy Licking, BDSM, Fingering, Back Massage/Licking, Face sitting and any type of massages. (as per your demand only). Any other services as your wish However, Home visits, Residence visits, Hotel visits, and any other visits are possible. You can pick me from Colombo any time. I have a wide variety of sexual feelings, hence I came to this field for my personal satisfaction and your satisfaction. , I am a bearded handsome looking smart person with a good figure and a perfect tool. Actually if you demand any session to do.. sure can be done perfectly. You can sit my face and any activities, especially your pussy juice testes licking, drinking etc., wonderful happy ending to give you in my very best and it will be a fantastic time for your life. I can send you my latest photos or can see me through a webcam also. I am 100% cleaned and healthy. I do concern about your and my safety with privacy and will do my best to protect them. I have fully completed all vaccine. I will be available in Colombo or out of Colombo. No age limits as I feel age just numbers and not relevant to enjoy life. Service is offered to female only. First, you have to call me a make an appointment. Then we can discuss and decide the limits of your customize the session. We will start from Head to tows for full body massage, Genuine treatments only Contact WhatsApp, or Direct Dial. 0761853382

Normal Ad
Full Service | 4 weeks ago
646 60
Lanka ads Normal ad image PERSONAL TRAINING AND MASSAGE SERVICE FOR LADIES AND COUPLES

PERSONAL TRAINING AND MASSAGE SERVI...

PERSONAL TRAINING AND MASSAGE SERVICE FOR LADIES AND COUPLES...

Any Area

•BOB'S SHOW •PUSSY SHOW •ANAL SHOW •FULL BODY SHOW මගේ ඇඩ් එක වෙරිෆයි කර ඇත. (කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත.)100% ------------------------------------------------------------------ 🔹 HI.. I'M SITHUMI 🔹20 YEARS OLD WHITE SKIN SEXY GIRL ( THIS IS A MY REAL PICTURE ) ------------------------------------------------------------------ 🔘 NO FULL SERVICE 🔴 WITH OUT FACE ONLY 🔸 AUDIO VERIFICATION FREE ------------------------------------------------------------------ ✺ VIDEO VERIFICATION RS 300 PAY IT CAN BE DEDUCTED FROM THE PACKAGE ------------------------------------------------------------------ ✺ NO PHOTO SHARE ------------------------------------------------------------------ 😍 MY PACKAGES ----------------------------- 💠 SINGLE PACKAGE 🔹5 MIN - 600/= BOOB'S ONLY 👙 🔹 10 MIN - 1000/= BOOB'S AND PUSSY SHOW 👙 🔹 15 Min - 2000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) 🔹 20 MIN - 3000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) 🔹 min 30 - 4000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) ------------------------------------------------------------------ 🤪 SPECIAL PACKGES ------------------------------------ 💠 BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🩳👗👙 🔸 5 MIN 1000/= 🔸10 MIN 2000/= 🔸15 MIN 3000/= 🔸 20 MIN 3500/= ------------------------------------------------------------------ 💠 GOLDEN SHOWER PACKGE ( BATHING ) 🔹.10 MIN 2000/= 🔹 15 MIN 3000/= (FULL SHOW) 🔹 20 MIN 4000/=(FULL SHOW) 🔹 30 MIN 5000/= (FULL SHOW) 🧼 ------------------------------------------------------------------ 💠 DANCING SHOW WITH HOT FEELING 👙 🔹.5 MIN - 1000/= 🔹 10 MIN - 2000/= 🔹 15 MIN - 3000/= ------------------------------------------------------------------ 💠 BATHING & DANCING SHOW 🔹 5 MIN - 1500/= 🔹10 MIN 2500/= 🔹15 Min 3500/= ------------------------------------------------------------------ 💠 HOT LIVE COUPLE SEX 👩‍❤️‍👨 ------------------------------------------------ 🔸.5 MIN - 1000/= SUCKING 🔸 5 MIN - 1000/= LICKINGS 🔹10 MIN - 2500/= SUCKING , BOOB'S KISS , FUCKING , HOT SOUND 🔹15 MIN - 3500/= LICKINGS , SUCKING , BOOB'S KISS , FUCKING , HOT SOUND 🔘30 MIN - 5000/= LICKINGS , SUCKING , BOOB'S KISS , HOT SOUND , ANAL SHOW 🔹(YOU CAN DO IT ANY WAY YOU LIKE) ------------------------------------------------------------------ 💠 BANK PACKAGE ONLY ------------------------------------------------------------------ 👉 බොරු SLIP එවීමෙන් වළකින්න.ඔබ විසින් එවන SLIP මා ONLINE හරහා පරීක්ෂා කරන බැව්න් නිකරුණේ කාලය බොරු SLIP එවීම සදහා වැය නොකරන්න..☑ 💠 නිකරුනේ කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න. ( නිකරුනේ කෝල් කරන අය සහ නිකරුනේ ප්‍රශ්න අසන බොරු කරන අය BLOCK කරනු ලබයි) 💫 WHATSAPP පමණක් සම්බන්ධ වන්න..❦❦❦ 0713646910

Normal Ad

Live Cam | 4 weeks ago
1K 360
Lanka ads Normal ad image LIVE CAM SINGLE • GOLDEN SHOWERS • PANTY SHOW • COUPLE S.E..X

LIVE CAM SINGLE • GOLDEN SHOWERS •...

•BOB'S SHOW •PUSSY SHOW •ANAL SHOW •FULL BODY SHOW මගේ ඇඩ් එක වෙරිෆයි කර ඇත. (කිසිදු වන්චාවක් ස...

5 MIN 600/- 10 MIN 1000/- 15 MIN 1200/-

ඔයාට කැමති විදියට ඔයා කැමති කෙනෙක් තෝරාගන්න FULL BODY MASSAGE WITH HAPPY ENDING 🧡 REAL PHOTO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0717629181 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Normal Ad
Spa | 4 weeks ago
1K 60
Lanka ads Normal ad image BEAUTIFUL GIRLS SELECTION FEELING HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE

BEAUTIFUL GIRLS SELECTION FEELING H...

ඔයාට කැමති විදියට ඔයා කැමති කෙනෙක් තෝරාගන්න FULL BODY MASSAGE WITH HAPPY ENDING 🧡 REAL PHOT...

RATMALANA රත්මලාන

WINDI වින්ඩ් 26 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL 💗 ඇඟට ටච් එකක් දැම්මට අවුලක් නෑ 😁😁😁♥️ මම ඔයාලට සුපිරිම සර්විස් එකක් සහ සුපිරිම ෆීලින්ග් එකක් දෙනවා💛 💛 BODY TO BODY MASSAGE 🧡 HAPPY ENDING MASSAGE 🩵 FEELING MASSAGE 💜 RELAXING MASSAGE 💚 FULL BODY MASSAGE 🤎 TOUCH OK ❤️ HARD MASSAGE 📍 KANDY PERADENIYA KIRIBATHKUBURA 📍 නුවර පේරාදෙණිය කිරිබත්කුඹුර ❌ NO VISIT ❌ 💟 CUTE YOUNG BEAUTIFUL GIRL 👉 ENTRANCE RS 1500/= 🙏 WELCOME LOCAL AND FOREIGNERS 🙏 🩶 CLEAN AND SAFE PLACE ♥️ FRIENDLY AND BEST SERVICE 💝 REAL PHOTO ATTACHED 🚘 HIDDEN CAR PARKING 🩵 ATTACHED BATHROOM ℹ️ FOR MORE INFO ☎️ 0783375508 💙 නිදහස් හා ආරක්ෂාකාරී වටපිටාවක පිහිටා ඇත 🐬 සුහදශීලී සේවය 🙏 ඔබට විශිෂ්ට සේවාවක් ලබා දීම මාගේ එකම අරමුණයි 🙏

Normal Ad
Spa | 4 weeks ago
2K 210
Lanka ads Normal ad image PLEASE TOUCH ME • B T B HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE

PLEASE TOUCH ME • B T B HAPPY ENDIN...

WINDI වින්ඩ් 26 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL 💗 ඇඟට ටච් එකක් දැම්මට අවුලක් නෑ 😁😁😁♥️ මම ඔයාලට...

KANDY පේරාදෙණිය කිරිබත්කුඹුර

# hai මම හේරත් වයස 35 # Tool එක 7 inch 😋😋😋 # උස අඩි 6 # ඉතින් තනිකමෙන් පාලුවෙන් ඉන්න ඇන්ටිලා අක්කලා හා SXS වලට කැමති gril ලා කතාකරන්න මට .. #100% ක් විස්වාසය රකිනවා .. # බයනම් යාලුවත් එක්ක එන්න .. # මට ඔන දේ නොව ඔබට ඔන දේ මට කියලා කර ගන්න .. # ඔන තැනකට එන්න පුලුවන් .. # හැබැයි පිලිවෙලට පිරිසිදුව ඉන්න අය විතරයි .. # සල්ලි එපා මතක හිටින ආදරනීය අත්දැකිමක් ගන්න කතාකරන්න .. # call only 0767670597 whasapp තියනවා ... # කොල්ලො නම් කතාකරන්න එපා ...

Normal Ad
Full Service | 4 weeks ago
934 180
Lanka ads Normal ad image Full service - kurunegala

Full service - kurunegala

# hai මම හේරත් වයස 35 # Tool එක 7 inch 😋😋😋 # උස අඩි 6 # ඉතින් තනිකමෙන් පාලුවෙන් ඉන්න ඇන්ටිල...

Kurunegala

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Coustmer ✅ 100% Verified. ➡️ Hi Gentlements 🖐️ ☺ I"__ am hiru 💚 This is 💯 My Reyal pic ✅ 👉 24 years old 🍬 👉 beautiful and Hot Girl 💖 📌 Clear Camera 📷 මගේ ඇඩි එක Verified ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷 💚 My packages 💚 🍌5 mints bobbs 500 📍 10 Minutes 1000/= Full body Boobs pussy Show 📍 15 Minutes 2000/= Full Body and pussy fingering Show 📍 20 Minutes 3000/= Full body Boobs and pussy back Side anal show 📍25 Minutes 3500/= Full body boobs and pussy play Hot sound Voice Back Side show _30 minit 4000 full body boobs and pussy play hot sound voice back side show __________________________ 📍💚 10 Minutes 1000/= Voice sex fun ✅ 📍💚 1500 Goleden Shower ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⭕Video Verification 300 ⭕ Audio Verifications Free 👉Whatapp Only 📱 👉No Full service ❌ No Photo Shere 🖐❌ 🙄 නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා block කරනවා...👉 🙄 බොරු slip එවීමෙන් වලකින්න...👉 Diposit 💰🏧 📍 Bank & Ez cash only 📍 •••••••••••••••••••••••••••••••• Thank you 🖐 0713274119

Normal Ad

Live Cam | 4 weeks ago
1K 360
Lanka ads Normal ad image LIVE CAM FUN WITH VERY BEAUTIFUL GIRL

LIVE CAM FUN WITH VERY BEAUTIFUL GI...

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Coustm...

EROTIC SHOW WITH BEAUTIFUL GIRL

I’m Drarshi Age. 21 I’m Genuine give this service only for genuine customer Full genuine service 100/% verified attached my real photo I can give unforgivable and full satisfaction service Hot and sexy. 21 years old My package 5 min. Pussy and verification 500 10 min pussy and bombs. 1000 10 min. Pussy and voice. 2000 15 min full body and pussy bom. 3000

Normal Ad
Not Verified
Live Cam | 4 weeks ago
1K 390
Lanka ads Normal ad image Webcam

Webcam

I’m Drarshi Age. 21 I’m Genuine give this service only for genuine customer Full genuine serv...

Rathmalana

කාන්තාවන් පමණක් සම්බන්දවන්න. මම වයස 26ක් වෙන කොල්ලෙක්. ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙක්. මනා සිරුරක් ඇත කෙටිකාලීන හෝ දිගුකාලීන විශ්වාසවන්තව ඇසුරු කිරිමට ගැහැණු ළමයෙකුට හෝ කාන්තාවකට ඇරයුම් කරමි. (වයස 18 - 28) මුදලින් උපකාර කළ හැක (එක් වරක් හෝ හමුවීමෙන් පසු) Whatsapp හරහා පමණක් සම්බන්ධවීමට කාරුණික වන්න. 0720723478

Normal Ad
Full Service | 4 weeks ago
732 30
Lanka ads Normal ad image කාන්තාවන් සදහා පමණයි.  Ladies only

කාන්තාවන් සදහා පමණයි. Ladies only

කාන්තාවන් පමණක් සම්බන්දවන්න. මම වයස 26ක් වෙන කොල්ලෙක්. ව්‍යාපාර හිමිකරුවෙක්. මනා සිරුරක් ඇත කෙ...

HORANA හොරණ