වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

🧚‍♀️I am Eshani 🕰️23 Years Old 🏠From Moratuwa 🔞No full service 🙏 1️⃣Rs 1000=10 minutes🍎B00bs and🍩pu$$y play 2️⃣Rs2000=20 minutes🍎🍩🦹‍♀️play With face 3️⃣Rs3000=30 minutes🍎🍩🦹‍♀️💃play with dance 📲Ez cash 0762601048 📲M cash 0711450651 🏧Bank transfer(Online/Deposits) Join WhatsApp Only 0762601048

Live Cam | 2 weeks ago
960 60
lanka add

🧜‍♀️Live👙Video🧚‍♀️Calls...

🧚‍♀️I am Eshani 🕰️23 Years Old 🏠From Moratuwa 🔞No full service 🙏 1️⃣Rs 1000=10 minutes🍎B0...

LIVE CAM SHOW

🔖ව්දින්න දන්න අයට මදි නො කියන්න සැප කෝටියයි 😋 My name Sherile 23 YEARS OLD 😜 Hot AND Sexy GIRL 👧 මගේ ඇඩි එක Verified කර ඇත කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත. (100%) ✅ 🔖 MY PACKAGES 🔖 --------------------------------------- 〽️3 mint R.500/= (Bobs Only show) 🌀 5 mint Rs.1000/= (Bobs play pusy Show) 〽️ 10 mint Rs.2000/= (Full body Bobs play pusy fing.ering show) 🌀 15 mint Rs 2500/= (Full boddy pusy fing.ering juse cme out sound) 🔺 hafe face🔺 〽️ 10 mint Rs.2000/= ( b.ra, pan ty changing show with pusy show 🔺 Hafe face 🔺 🌀 15 mint Rs.3000/= (full boddy & hot sound pusy play and anal show) 🔺 Hafe face 🔺 〽️ 10 mint Rs. 2000/= (Golden shower with pusy play show) 🌀 15min Rs.2000/= Sxx chat with girlfriend felling chat with 5 photo s 〽️ 10 mint Rs.2000/= ( Bathing Show Hot and sxy with full nude pusy fingerig ) 🌀 10 mint Rs.2500/= (Roll play ) ⭐ Mom ⭐techer ⭐sister ⭐anty ⭐Medam 〽️ 10 mint Rs.2500/= ( Slave packages ) with durty,talk 🎈 Video verification 300 විඩියෝ verification Free ඉල්ලා කරදර කරන්න එපා 🖐️Attached My reyal photo Clear camera 📸 No full service ☝ බොරු Slip එවීමෙන් වලකින්න ☝

Live Cam | 2 weeks ago
2K 210

නිව් කැම් ෂෝ ගර්ල් ❤️ New C...

🔖ව්දින්න දන්න අයට මදි නො කියන්න සැප කෝටියයි 😋 My name Sherile 23 YEARS OLD 😜 Hot AND Sexy GI...

REAL VIDEO ATTACHED

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න. ❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old. ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 2000/= ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 SUPER LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟬𝟯 𝗞𝗢𝗟𝗟𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜𝗬𝗔 📍කොලඹ 03 කොල්ලුපිටිය 075 89 89 89 6 ----------------------------------------------------------- 💝💖 FEELING MASSAGE 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 2 IN 1 MASSAGE 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ☎️ 075 89 89 89 6 ☎️ 📍 COLOMBO 03 #KOLLUPITIYA 📶 Real Escort Girls

Spa | 2 weeks ago
4K 720

LOVELY ♥️ FULL BODY MASSAGE...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠...

Colombo

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL THAI HAPPY ENDING ✅ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES HELLO GENTLEMEN'S 🪷🪷🪷 FULL BODY MASSAGE + HAPPY ENDING + REAL THAI GIRL'S ONLY 🎁 1.5 HOURS SPECIAL OFFER RS 10000/- FULL BODY MASSAGE ✔️ HAPPY ENDING ✔️ HEAD MASSAGE ✔️ FOOT MASSAGE ✔️ 🇹🇭 REAL THAI GIRLS 20 TO 25 YEARS OLD 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S PHOTO ATTACHED 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S SELECTION ☎️ PLEASE CALL FOR BOOKING 📞 0777171824 🇹🇭 THAI 🇱🇰 LANKA SPA 👉 BAMBALAPITIYA, COLOMBO 04 🚪Visit Bambalapitiya Thai Spa now for an experience you will never forget. ⛔ NO LOCAL GIRLS. THAILAND BEAUTIFUL GIRLS ONLY ✅

Spa | 2 weeks ago
2K 120

REAL THAI GIRL'S IN SRI LAN...

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL TH...

Colombo BAMBALAPITIYA

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL VIDEO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0787547499 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 2 weeks ago
4K 240
lanka add

SUPER FEELING HAPPY ENDING...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SP...

රත්මලාන RATMALANA NEW SPA

🖐️Hi Friend🖐️ 👰මම Nishu🧛 👭මම ඉන්නවා 👭 🧛Chubby කෙල්ලක් එක්ක සූපීරී FUN එකක් ගන්න එන්න🧛 🙏මගේ ඇත්තම වයස 29🙏 🙏බොරු වයස දාලා නෑ🙏 🙏Photo ඉල්ලලා VIDEO Call Verification ඉල්ලලා කරදර කරන්න ඒපා🙏 🖐️ඔයාලට හොඳ FULL SERVICE එකක් කරගන්න පුළුවන්🖐️Im වැල්ලවත්ත ,mount lavinia ,dehiwala , බම්බලපිටිය ,කොල්ලුපිටිය අවට location walata enna පුළුවන් but 🚕 charge pay karann oni 😍MY PACKAGE😍 ❤️Visit charge❤️ 1 Hour 6000 ❤️ (VISIT LOCATION ) 💋💋MY LOCATION ❤️❤️ 🕰️1 HOUR 1 SHOT 6500/=(WITH ROOM )⏲️ 🕰️1 HOUR 2 SHOT 8000/= (WITH ROOM )⏲️ 🕰️2 HOUR 1 SHOT 8000/= ( WITH ROOM )⏲️ 🕰️2 HOUR 2 SHOT 12000/= ( WITH ROOM ) 🙏MY CONDITION🙏 💋LIP KISS OK💋 👄SUCK OK WITH CONDOM👄 💋BOOBS SUCK OK 💋 👭ANY POTIONS👭 🌙NO NIGHT 🌙 🙏NO ANAL🙏 🛢️MY PLACE 🛢️ 🚘PARKING AVAILABLE 🚘 🖐️ඉතාමත් පීරීසිදූ හොඳ හොටොල් ROOM එකක් තියෙනවා 🖐️ 👍ඔයාල බය නෑතූව එන්න ආරක්ෂාව පීරීසිදූකම හොදටම තියෙනවා👍. 🖐️ඔයාල වෙන තැන් වලට ගිහීන් අපහසුතාවට පත් උනාදා 🙏බය නෑතූව එන්න මගෙත් එක්ක හොඳ Fun ඒකක් ගන්න 🙏0727558083

Full Service | 2 weeks ago
4K 150
lanka add

AGE 29 RS 4000 FULL SERVICE...

🖐️Hi Friend🖐️ 👰මම Nishu🧛 👭මම ඉන්නවා 👭 🧛Chubby කෙල්ලක් එක්ක සූපීරී FUN එකක් ගන්න එන්න🧛 🙏මග...

Dehiwela-Mount Lavinia Well...

❤️0762679255❤️ Sandu💃 25 years old.🥰 White skin & Slim body👩💜 100% real picture 📸 ❤️0762679255❤️ ✊му ¢ση∂ιтιση 👇 🖤Special girl friend experience OK 🔸 Lipp kiss OK (Depend by Girls) 🔸Boobs Suck OK 🔸Sucking (WITH OR WITHOUT) OK 🔸Any Position OK Blow Job (until/not)Cum(Depend by Girl) 🔸 Bathing OK 🔸 B TO B Massage OK (added 2,000/=) 🔸 69 Position OK 🔸 Licking OK 🔸 Full body Licking OK ❤️0762679255❤️ 👊му ρα¢кєgє ∂єтαιℓѕ👇 😍 One hour one shot with room 8000/= 😍 Two hour two shot with room 12000/= 😍 five hours unlimited shot (HALF NIGHT) with room 17000/= 😍 Ten hours unlimited shot (FULL NIGHT) with room 25000/=

Full Service | 2 weeks ago
3K 150
lanka add

WATTALA KIRIBATHGODA HIGH Q...

❤️0762679255❤️ Sandu💃 25 years old.🥰 White skin & Slim body👩💜 100% real picture 📸 ❤️076267...

WATTALA වත්තල , KIRIBATHGOD...

𐂃𝙄’𝙢 dilini 💑 🧜🧜 𝑰’𝒎 20 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒐𝒍𝒅 𝑺𝒆𝒙𝒚 𝑮𝒊𝒓𝒍 🧚🏻My ad is video verified 🧚🏻My actual videos are posted 🌺 Hello am DILINI 🧚🏻 💑 𝑰’𝒍𝒍 𝒅𝒐 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐇𝐎𝐖(𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑒 )❤️‍🔥❤️‍🔥 Wite skin Big boobs Slim Girl 💑 01. Norml packages 🧚 🧚 10 min Rs.1,000/=💑🙈( Boobs play Pusy Fingering Anal show Sexy Sounds) 🧚 15 min Rs.1,500/=💑🧜 ( Boobs play Pusy fingering Anal Fingering Sexy Sounds hard talks) 🧚 20 min Rs. 2,000/=💑🧜 Boobs pusy finance anal fingering sexy sounds with hard talks) 30min Rs 3000/= Boobs &pussy🖕fingering Show.play and Hard talk voice (With Face ) 💖15 min Rs 1500/= Boobs & pussy fingering and Vegitable Use🖕Shows and Hard talk voice show juse savise ( With Face ) Didlo toys use 💖20 min Rs 2000/= Boobbs ass show and pussy fingerling and Vegitable Use🖕Hard talk Voice Show and juse savise 😋 ( With Face ) Didlo toys use 💖30 min Rs 4000/= Boobbs ass fingerling🖕 show and pussy fingering,Vegitable Show.Hard talk voice show and juse savise 😋(With Face ) Didlo toys use 💖60 min Rs 5000/= Boobbs and fussy ,ass fingerling and Vegitable Use👌Hard talk Voice And Full Fun and cuple show😋 (With Face ) Didlo toys use 02. Super session 💃💃 ( Boobs playing , pussy playing , ass playing , full nued , feeling sounds , hard talks , juice come out session ) 💘 5 min. 1500/= 💘 10 min. 3000/= 💘 15 min. 4000/= 💘 20 min. 5000/= 03. Bath show 💘 10 minutes 2500/= 💘 15 minutes 3000/= 💘 20 minutes 4000/= ( Bath & feeling , boobs plying , feeling sounds )💃 04. Sexy dancing with hot feelings / Saree dance with feelings 💘 5 min. 2000/= 💘 10 min. 2500/= 💘 15 min. 3500/= 05. feeling sounds , hard talks , juice come out session🧚 💘 5 min. 1000/= 💘 10 min. 1500/= 06. Roll play with boos playing , pussy playing 💘 5 min. 1500/= 💘 10 min. 2000/= 07. Toy fun ( full nued , feeling sounds & toy fun)💃 💘 05 min. 1000/= 💘 10 min. 2000/= 💘 15 min. 3000/= 08. Voice fun 💘 5 min. 700/= 💘 10 min. 1500/= 💘 15 min. 2000/= 😡😡 ⚤☞︎ ℕ𝕠 𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕊𝕖𝕣𝕧𝕚𝕤𝕖 ❌ 💘Payment methods ➜➜bank transfer & Ez Cash ☻︎☻︎ 𝓲’𝓵𝓵 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓼𝓮𝓻𝓿𝓲𝓬𝓮 👌 ⚠️Special Note - බොරු Slip ( බොරු Receipt 🧾) එවීමෙන් වලකින්න. සියළුම Payments මා විසින් Check කරනු ලබයි. පහත 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 ලෙස පවතින කොල පැහැති බටන් එක මත ටච් කිරීමෙන් මා හා පහසුවෙන් සම්ඹන්ද විය හැක.

Live Cam | 2 weeks ago
3K 360

WITH FACE VERIFIED LIVE CAM...

𐂃𝙄’𝙢 dilini 💑 🧜🧜 𝑰’𝒎 20 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒐𝒍𝒅 𝑺𝒆𝒙𝒚 𝑮𝒊𝒓𝒍 🧚🏻My ad is video verified 🧚🏻My actual videos...

GENUINE LIVE CAM

💟LADIES ONLY💟 Galle,Matara,Hambanthota,Colombo | Boys Tel.........076 2616137....... Lanka ads Superad image Like Me. ( Baby making help in okay ) PLEASE LIKE & SHARE ME 👍 I'm Rumeh from Galle. 27 years old. Looking for girls and aunties. 100% secure and trustworthy. Any kind of service and special feelings. Contact through WhatsApp message only. [ +94 76 261 6137 ] This my first time ✌️ I'm doing full service (1h unlimited shot) 4000. [ Negotiable] ( Only pussy licking boobs suck fingering dick rubbing pussy 1h ) 2000/=. [ Negotiable] BIG sike 6''🍆 ( Home visit and hotel visit only ). Hotel visit included room charge. The whole week10.00 AM to 4.00PM. ( Clean and handsome sexy boy ) My conditions Full body kissing Hot kissing Pussy cat licking👅( hard licking 👅) Boobs suck (nippel lick) Hard fuck Anal fuck ok Any possison ok Special feelings and you like fun ok With condam or normal. You can do whatever you want 100% geranty awesome fun Age 22 to 35. Chat on WhatsApp girls and hot aunties. WhatsApp no :- 076 261 6137.

Personal Ads | 2 weeks ago
834 0
lanka add

Massage Home and Hotels vis...

💟LADIES ONLY💟 Galle,Matara,Hambanthota,Colombo | Boys Tel.........076 2616137....... La...

Galle,Hambantota,Matara,Rat...

Hi my dr..Im 29 year. 💯% genuine verify ad. Super quality camera 📷 Video verification only. 300/= වයස අවුරුදු 18ට අඩු පුද්ගලයින් මෙම සේවාව ලබාගැනීමෙන් වලකින්න 🕒10Min = Rs 1000/= Boobs play fingering 🕑15Min= Rs 1500/= Boobs play & play & y sound 🕐20Min = Rs 2000/= Boobs play & play & y sound & drity talk 🕛30Min = 3000/= Boobs play & play & y sound & drity talk & Juice come out 👸Vegetabale fun 10 min - 2000 20 min - 3000 30 min - 4000 👸Roll play or Dress change(Bra & panty ) Girl friend / Ex girl friend /Teacher / Nurse and Other.... 5 min - 1000/=,10 min - 1500/=,15 min - 2000/=, 20 min - 2500/= 👸Peeing show 700/= 👸Shave video 2000/= 👸Bathing show 5000/=

Live Cam | 2 weeks ago
2K 210
lanka add

❣️💗 චූටි කෙල්ලගේ LIVE CAM❣...

Hi my dr..Im 29 year. 💯% genuine verify ad. Super quality camera 📷 Video verification only. 30...

Genuine Cam Service

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED REAL PHOTO ATTACHED HI I SADU 30 YEARS OLD FULL SERVICE 1 HOUR RS 5000/- THALAWATHUGODA | තලවතුගොඩ 0766465081 SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK NO ANAL NO LIPS KISS ANY POSITION OK HARD SEX OK BEST AND GOOD SERVICE IN THE CITY PARKING AVAILABLE PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER

Full Service | 2 weeks ago
2K 30
lanka add

FULL SERVICE IN තලවතුගොඩ

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED REAL PHOTO ATTAC...

THALAWATHUGODA

🔴 වයස අවුරුදු18 අඩු අයට සේවාව ලබා දෙන්නේ නැත.🔴 😍📽️සුපිරි කදක්👄CAM SHOW😍😍🔞 💖 Im chubby♥️ and s.exy😍 girl❣️ ❣️❣️26 years old❣️ *කිසිදු වංචාවක් සිදු නොවන බවට නොමිලේම තහවුරු කරගත් පසු මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ඇත. අතේ ඇති මුදලට හොදම සේවාවක් ලබාගත හැක.( 500 සිට ඉහලට )* 💖 Im chubby♥️ and S.exy😍 girl❣️ ❣️❣️26 years old❣️ ❤Rs 500/=05min Boobs play ♥️Rs 1000/=05min fingering show only ❤Rs 1500/=15min bathroom show with fingering ♥️Rs 2000/=15min_ fingering hot sound, playing,juice come out urine fun and dance ❤Rs 2000/=10mi_Famdom service very dirty talk ♥️Rs1500 /=20min_,full body playing show,hot sound .juice come out ❤ Bath show 20 min 3000/=a 🤟 VIDEO VERIFICATION 100/= ✉️ Chat Package 💬 10Min With 3 Photos = Rs 500/= 💬 20Min With 7 Photos = Rs 1000/= 💬 30Min With 15 Photos = Rs 1500/= Audio Package 👉 07 MIN = Rs 500/= 👉 15 MIN = Rs 1000/= 👉 25 MIN = Rs 1500/= 💰 Bank Details Read More 💰 Bank Transfer or ez cash only නිකරුනේ video verification ඉල්ලා ඔබගේත් මගෙත් කාලය අපතේ නොයවන්න. 💰 Audio verification free 💰 Bank Transfer or ez cash only 👉 මුදල් ගෙවා රිසිට් පත එවිය යුතුයි. 👉 Remarks හි ඔබ කැමැති සටහනක් තබන්න මතක තබාගන්න 👉 ඔන්ලයින් පරික්ෂා කිරීමෙ හැකියාව ඇති බැවින් බොරු රිසිට් පත් එවීමෙන් වලකින්න

Live Cam | 2 weeks ago
6K 390
lanka add

Today special dildo play Pa...

🔴 වයස අවුරුදු18 අඩු අයට සේවාව ලබා දෙන්නේ නැත.🔴 😍📽️සුපිරි කදක්👄CAM SHOW😍😍🔞 💖 Im chubb...

Genuine Cam Service

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Coustmer ✅ 100% Verified. ➡️ Hi Gentlements 🖐️ ☺ I"__ am dinu... 💚 This is 💯 My Reyal pic ✅ 👉 24 years old 🍬 👉 beautiful and Hot Girl 💖 📌 Clear Camera 📷 මගේ ඇඩි එක Verified ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷 💚 My packages 💚 1️⃣5 Mint 1000/=Full body show sound and fingering 2️⃣ 10 Minutes 1500/= Full body Boobs pussy Show 3️⃣10Minutes 2000/=Full body show fingering sound 4️⃣ 15 Minutes 3000/= Full Body and pussy fingering Show 5️⃣ 20 Minutes 4000/= Full body Boobs and pussy back Side anal show fingering 6️⃣ 30 Minutes 5000/= Full body boobs and pussy play Hot sound Voice Back Side show 7️⃣ 35 Minutes 6000/= Toy play jus out with Hot sounds 8️⃣ 30 Minutes 5000/= Couple fuck 9️⃣ 10 Minutes 1000/= Voice sex fun 1️⃣0️⃣10 Minutes 1500/= Goleden Shower with fingering play 1️⃣1️⃣ 10 Minutes 2000/= Bra panty change ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ⭕Video Verification 300 ⭕ Audio Verifications Free 👉Whatapp Only 📱 👉No Full service ❌ No Photo Shere 🖐❌ 🙄 නිකරුනේ මැසේජ් කරන්න එපා block කරනවා...👉 🙄 බොරු slip එවීමෙන් වලකින්න...👉 Diposit 💰🏧 📍 Bank & Ez cash only 📍 •••••••••••••••••••••••••••••••• Thank you 🖐

Live Cam | 2 weeks ago
1K 60
lanka add

ඔන්ලයින් සුපිරි සැපක් ගන්න...

Welcome 🙏 🍬 Real Live Cam Show 🍬 I am a Genuine girl 👉This Service only for Genuine Cous...

REAL NUDE CAM SHOW HIGH PRO...

Hi🤝I'm.{ ටයිෂිනා} 🖼️ මගේ ඇත්ත ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ 💯💫👍 {22} years old slim in qeutta 👧 girls lokk genuine Shemale.⭐👍🫅🏻 💠.Im in a ( Wellwata)(Nugegoda) 💠.Contact( 0769780641) 💠.Ihave a real bo.obs(32) 💠.Fair Skin Colour 💠.Full Shaved. 💠.Interested in 🚹& 🚺 have a fully functional di.ck{ 8.5} inch when hard💦😋 💠.In call {6000} 💠.Outcall {25000} 💠3sam Savis (12000) 💠.Cam session also available 🙋‍♀️🎥 whatsapp 🎬🎥40.mit {5000} {Plz contact me🤴🏻 genuine coustmr only }😇 🤝Thanks you 😘❤ 🤞(0769780641) Contact WhatsApp (ටයිෂිනා ) 👸

She Male | 2 weeks ago
3K 330
lanka add

✨🌎Sexy & cut🎀 shemale...

Hi🤝I'm.{ ටයිෂිනා} 🖼️ මගේ ඇත්ත ෆොටෝ එකක් දාලා තියෙන්නේ 💯💫👍 {22} years old slim in qeutta 👧...

Nugegoda නුගේගොඩ Wellawatta...

Im Nisha.... Age 30... This is a my real picture Clear camera oi Witut face Audio verification free My Packages 10 minute Rs.1000/= (full body show B.oobs playing) 15 minute Rs.1500/= (full body show B.oobs & playing) 20 minute Rs.2000/= (full body show B.oobs & playing with hot voice) 30 minute Rs.3000/= (full body show B.oobs & playing with hot voice) NO pto sharing X Video verification Rs.200/= Whats amomly 0741175567 Payments meto on Bank

Live Cam | 2 weeks ago
2K 0
lanka add

NEW GIRL CAM SHOW

Im Nisha.... Age 30... This is a my real picture Clear camera oi Witut face Audio ver...

REAL NUDE CAM SHOW