වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

🫣.21 years old white skin sexy girl 🍑 Real photo 💯✅ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💥No full service 💥.no photo share 💥with out face only 💥.AUDIO verification free 💥.video verification Rs.200 pay It can be deducted from the package ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 𝘁𝗿𝘂𝗲 𝗱𝗲𝘁𝗮𝗶𝗹𝘀100%✅(ඇඩ් එක verify කරලා තියෙන්නේ.සේවාව නොලැබුනොත් මුදල් ආපසු ගැනීමට හැක.) 🥵එක පාරක් අරගෙනම බලන්න.💋ආයේත් ගන්න හිතේයි. ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 🔴.Bank payment only✅ 🔻.Boc Bank 🔻.commercial Bank only 💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋💋 💥My packages ❀.single package (girl ) ❀.couple package (girl ..21 and boy 24..) ➖➖➖➖➖➖➖➖ 💠 SINGLE PACKAGE (Half face add 2000/=) 🔹5 MIN - 600/= BOOB'S ONLY 👙 🔹 10 MIN - 1000/= BOOB'S AND PUSSY SHOW 👙 🔹 15 Min - 2000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) 🔹 20 MIN - 4000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) 🔹 min 30 - 5000/= BOOB'S PLAY , ANAL SHOW , PUSSY PLAY WITH FINGERINGS AND FEELING VOICE (🩳👗) ----------------------------------------------- 🤪 SPECIAL PACKGES ------------------------------------ 💠 BRA , PANTY , DRESS CHANGING PACKGE 🩳👗👙 🔸 5 MIN 1000/= 🔸10 MIN 2000/= 🔸15 MIN 3000/= 🔸 20 MIN 5000/= ----------------------------------------------- 💠 GOLDEN SHOWER PACKGE ( BATHING ) 🔹.10 MIN 2500/= 🔹 15 MIN 3000/= (FULL SHOW) 🔹 20 MIN 4000/=(FULL SHOW) 🔹 30 MIN 6000/= (FULL SHOW) 🧼 --------------------------------------------- 💠 DANCING SHOW WITH HOT FEELING 👙 🔹.5 MIN - 1000/= 🔹 10 MIN - 2000/= 🔹 15 MIN - 3000/= ------------------------------------------------ 💠 BATHING & DANCING SHOW 🔹 5 MIN - 1500/= 🔹10 MIN 3000/= 🔹15 Min 4500/= ♥️.20 Min 5500/= ------------------------------------------------ 🥵juice come out fun special package 💋👅 5min =1500 10min=2500 15min=3500 🥵ANAl SHOW 👅 5min =1000 10min =1600 15min 3000 (Anal show,B00Bs,PuSSy FINGERING ) 🛑Send the package you want for easy identification 💠 HOT LIVE COUPLE SEX 👩‍❤️‍👨 (ටික කාලයකට නවතා ඇත.) 💠 නිකරුනේ කෝල් ගැනීමෙන් වලකින්න. ( නිකරුනේ කෝල් කරන අය සහ නිකරුනේ ප්‍රශ්න අසන බොරු කරන අය BLOCK කරනු ලබයි) 💥.whatsapp only 0713646910 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ thank you 🫣💋 ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖

Live Cam | 2 weeks ago
2K 180
lanka add

🍑වෙනස් විදියේ සැපක් ගන්න ද...

🫣.21 years old white skin sexy girl 🍑 Real photo 💯✅ ➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖ 💥No full ser...

GENUINE CAM SHOW

Rs 1000/- ඔයාගේ ගර්ල් ගෙන් ගන්නවා වගේ ෆ්‍රීලින් මසාඡ් එකක් ගන්න එන්න. හොර බොරු නෑ සේවාව 100% සහතිකයි. HAPPY ENDING MASSAGE FEELING MASSAGE RELAXING MASSAGE 1 HOUR FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 45 MINUTES FULL BODY MASSAGE RS 1300/- 30 MINUTES FULL BODY MASSAGE RS 1000/- AYURVEDIC MASSAGE HEAD MASSAGE FOOT MASSAGE කඩවත KADAWATHA 0777305908 WE ARE OPEN 24 HOURS GOVERNMENT REGISTERED SPA CLEAN AND SAFE SPA HIDDEN CAR PARKING

Spa | 2 weeks ago
4K 270
lanka add

20 TO 25 YEAR'S GIRLS SELEC...

Rs 1000/- ඔයාගේ ගර්ල් ගෙන් ගන්නවා වගේ ෆ්‍රීලින් මසාඡ් එකක් ගන්න එන්න. හොර බොරු නෑ සේවාව 100% සහති...

KADAWATHA කඩවත Rs 1000/-

🌻මම හංසි..කඩුවෙල කොතලාවල .. හොඳම සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න මා ලගට හොඳම .suck එකක් ගන්න ආසයි.නේද ..ඔයාලා..අමතක නොවන ..විදියට ..කරලා දෙනවා..බොරු කරන්නෙ නැහැ ..ඒ සැප දෙනවාමයි..කිසිම සැකයක් නැතුව.එන්න. ☀️with room 6200=one shot ..one ඕවර් ☀️with room 7200=tow shot .tow ඕවර් 🌻වයස 34 💋 🌻without condam suck 👍කොන්ඩම් නැතුව සුපිරි suck එක පැය බාගයක් .. 🌻boobs suck ok 🌻likin ok 🌻lipss kiss ok 🌻no.a/n/a/l.🚫 🌻no visit 🚫 🌻full body likin 👍 ok .එන්න සර්..බය නැතුව ..එනවා නම් විතරක් කතා කරන්න සර්.. 0719652892 .ශෝට් ලේඩී.

Full Service | 2 weeks ago
3K 120
lanka add

Kaduwela Kothalawala 💟 කඩු...

🌻මම හංසි..කඩුවෙල කොතලාවල .. හොඳම සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න මා ලගට හොඳම .suck එකක් ගන්න ආසයි.නේද ..ඔයාල...

Kaduwela කඩුවෙල නවගමුව

ආදරේ හිතෙන ලස්සන චුටී කෙල්ල අවුරුදු 20යි තාම Half face 🫦🫦🫦🫦🧖‍♀️ 𝗺𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼 (💯genuine ) 𝗠𝘆 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 📲 0765608523 💗 𝙄’𝙢 Sasha 💗 20 years old cute girl 😘 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐇𝐎𝐖 (𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑒) 💗Beautiful girl with wite skin & Big boobs. 💗Beautiful & Slim Girl 💗 ❤️ Norml package ❤ 💗 10 min Rs.1,000/=❤️🙈( Boobs play Pusy Fingering Anal show Sexy Sounds) 💗 15 min Rs.1,500/=❤️🙈 ( Boobs play Pusy fingering Anal Fingering Sexy Sounds hard talks) 💗 20 min Rs. 2,000/=❤️🙈 Boobs pusy finance anal fingering sexy sounds with hard talks) 💗😘 30 min Rs 3000/= 💋 Super session 💋 ( Boobs playing , pussy playing , ass playing , full nued , feeling sounds , hard talks , juice come out session ) 📌️ 5 min. 1500/= 📌️ 10 min. 3000/= 📌️ 15 min. 4000/= 📌️ 20 min. 5000/= 🛀 Bath show 🚿 📌️ 10 minutes 2000/= 📌️ 15 minutes 3000/= 📌️ 20 minutes 4000/= ( Bath & feeling , boobs plying , feeling sounds ) 💃 Sexy dancing with hot feelings / Saree dance with feelings ❤️❤️ 📌️ 5 min. 1500/= 📌️ 10 min. 2500/= 📌️ 15 min. 3500/= 💋💋 feeling sounds , hard talks , juice come out session 💋💋 📌️5 min. 1000/= 📌️ 10 min. 1500/= 😘😘 Roll play with ට් ෆ් , pussy playing 😘😘 📌️ 5 min. 1000/= 📌️ 10 min. 1500/= 💗💗 Toy fun ( full nued , feeling sounds & toy fun) 📌️05 min. 1000/= 📌️10 min. 2000/= 📌️15 min. 3000/= ❤️❤️ Voice fun❤️❤️ 📌️5 min. 500/= 📌️10 min. 1000/= 📌️ 15 min. 1500/= ⚤👉 Don't ask for full service 💰 Payment methods ➜➜bank transfer & Ez Cash Only 💗 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗮 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 - 0771229415💗 ☻ l'll give you nice & satisfied show. 🛑 බොරු Slip ( බොරු Receipt) එවීමෙන් වලකින්න. සියළුම Payments මා විසින් Check කරනු ලබයි. පහත 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 ලෙස පවතින කොල පැහැති බටන් එක මත ටච් කිරීමෙන් මා හා පහසුවෙන් සම්ඹන්ද විය හැක.

Live Cam | 2 weeks ago
2K 210
lanka add

ආදරේ හිතෙන ලස්සන චුටී කෙල්ල...

ආදරේ හිතෙන ලස්සන චුටී කෙල්ල අවුරුදු 20යි තාම Half face 🫦🫦🫦🫦🧖‍♀️ 𝗺𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼 (💯genuine...

REAL VIDEO ATTACHED

කොන්ඩම් නැතුව සක් ඕකේ ලිප් කිස් ඕකේ නයිට් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 5500/- WITH HOTEL ROOM නයිට් රු 15000/- හෝටල් කාමරය සමග සීදුව ලියනගේමුල්ල වයස අවුරුදු 25 මදූ 0762040768 SEEDUWA LIYANAGEMULLAW NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITHOUT CONDOM ANY POSITION OK LIPS KISS OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM

Full Service | 2 weeks ago
5K 390
lanka add

AGE 25 RS 5500 FULL SERVICE

කොන්ඩම් නැතුව සක් ඕකේ ලිප් කිස් ඕකේ නයිට් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැ...

SEEDUWA LIYANAGEMULLA

34male educated and decent. I am looking for a girl or a lady for a loving relationship. You can go on dates with me. Watch movies go to the beach and parks. I can give you massages too. අව්රුදු 34 ක මම ගැහැණු ළමයකු හෝ කාන්තාවක සොයමි. ආදරයෙන් අසුරු කිරීමට. ඔයාට මා එක්ක film බලන්න park යන්න එහෙම පුළුවන් කැමති නම්.

Personal Ads | 2 weeks ago
840 0
lanka add

Decent educated 34 male loo...

34male educated and decent. I am looking for a girl or a lady for a loving relationship. You can go...

නිදහසේ සතුටු වෙන්න ඔබත් වරක් ඇවිත් බලන්න. කිසිදු වංචාවක් නොමැත.මෙහි සදහන් සේවාවන් එලෙසින්ම ලබා දෙනු ඇත.සේවාව ලබා ගන්නේ නමි පමනක් කතා කරන්න. Iam Ashi 🌹🌹 26 Years Old ❤️❤️ PACKAGES💋💋 One Session Rs.6500.00 With Room Charges. Two Sessions Rs.9000.00 With Room Charges. Golden Shower with One Session Rs. 12000.00 CONDITIONS ❤️❤️❤️ 🧡 Suck with Condom Ok 💚 Boobs OK 🩷 Liking Ok 💙 Positions OK 👎 NO Visit 👎 NO Anal 👎 NO Lips kiss Genuine Custormers are welcome. 0704854556

Full Service | 2 weeks ago
6K 420
lanka add

FULL SERVICE AT KANDY

නිදහසේ සතුටු වෙන්න ඔබත් වරක් ඇවිත් බලන්න. කිසිදු වංචාවක් නොමැත.මෙහි සදහන් සේවාවන් එලෙසින්ම ලබා ද...

Kandy

HIII I M PINKI AGE 25 SUCK OK WITH CONDOM FRIENDLY SERVICE RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 6000/= BODY TO BODY FULL SERVICE 8000/= •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK ANY POSITION OK •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 076 296 3777 KADAWATHA, KIRIBATHGODA, RAGAMA කඩවත, කිරිබත්ගොඩ, රාගම •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL 🚫 NO VISIT 🚫 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 2 weeks ago
2K 150
lanka add

💞 KADAWATHA💞 KIRIBATHGODA...

HIII I M PINKI AGE 25 SUCK OK WITH CONDOM FRIENDLY SERVICE RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S...

KADAWATHA, KIRIBATHGODA, RA...

𝑰 𝒂𝒎 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒉𝒊𝒈𝒉 𝒍𝒂𝒅𝒊𝒆𝒔- 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒚 𝑻𝒐𝒑 𝑵𝒐𝒕𝒄𝒉 ⚜️𝑽𝑰𝑷/ 𝑬𝑳𝑰𝑻𝑬 ⚜️ 𝑪𝑳𝑨𝑺𝑺 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑬 𝑨𝒏𝒅 𝑳𝑼𝑿𝑼𝑹𝑰𝑶𝑺 𝑪𝑶𝑴𝑷𝑨𝑵𝑰𝑶𝑵𝑺𝑯𝑰𝑷 🥂 ✿︎❣︎❣︎ NOT FOR MEN As a charismatic and athletic 28-year-old male model, I specialize in providing tailored and unforgettable experiences for women, catering to their desires and creating an oasis of sensuality. I'm. SPA CEYLON. 5. Years. Working. Expireance. Male. Terapist. Ward. Place. Branch. NVQ. Leval. 3. Sertificate. Done. Srilanka. Foundation. SLF. IM. Qualified. Male. Terapist. My. Service. Now. Doing. Actress.. Bissness. Women's. Your. Privercy. My. Property. 🙏🙏🙏🙏🙏🙏 ✔︎✔︎i guarantee 💯 you that, my service is ⚡100% safe ✔︎✔︎ ⚡100% privacy and 100% confidential ✔︎✔︎ ⚡100% satisfaction ✔︎✔︎✔︎ ⚡ genuine and 100% trusted ✔︎✔︎ ⚡works on clients requirements and interests ✔︎✔︎ 🙈8 inch with long lasting time❤️ Services I provided are listed below the massage types read all. 1. Seduction Massage: Indulge in the soothing strokes of a Swedish massage, combined with a touch of seduction, designed to release tension and awaken your senses. 2. Deep Connection Tension Release: Experience the art of deep tissue massage, expertly crafted to melt away stress and build a profound connection that transcends the physical. 3. Sensual Aromatherapy Delight: Engage your senses with a tantalizing aromatherapy massage, where exotic scents heighten the pleasure of every caress, leaving you in a state of blissful euphoria. Whether you prefer the comfort of your own space or the allure of a luxury hotel, my outcall services bring the ultimate relaxation to your doorstep. Day outings offer a chance to escape the routine, allowing us to explore the city together, creating memories beyond the massage table. For those seeking an intimate and personalized touch, home visits provide the perfect setting for an enchanting encounter. Allow me to transform your living space into a sanctuary of pleasure, where your desires are the only priority. 💥💦𝐒𝐄𝐑𝐕𝐈𝐂𝐄 𝐈 𝐏𝐑𝐎𝐕𝐈𝐃𝐄 :- ❣️ 𝐵𝑜𝑦 𝑓𝑟𝑖𝑒𝑛𝑑 / 𝐻𝑢𝑠𝑏𝑎𝑛𝑑 𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖𝑒𝑛𝑐𝑒 ❣️ 𝐹𝑢𝑙𝑙 𝐵𝑜𝑑𝑦 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎𝑔𝑒 ❣️ 𝑅𝑜𝑚𝑎𝑛𝑐𝑒 & 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 𝐶𝑜𝑛𝑣𝑒𝑟𝑠𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ❣️ 𝑆𝑒𝑛𝑠𝑢𝑎𝑙 & 𝐸𝑟𝑜𝑡𝑖𝑐 𝑇𝑜𝑢𝑐ℎ ❣︎ ❣️ 𝐷𝑒𝑒𝑝 𝑘𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 & 𝐹𝑟𝑒𝑛𝑐ℎ 𝐾𝑖𝑠𝑠𝑒𝑠 💋 ❣️ 𝐵𝑜𝑜𝑏𝑠 𝑝𝑟𝑒𝑠𝑠𝑖𝑛𝑔 / 𝑆𝑢𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝑁𝑖𝑝𝑝𝑙𝑒 𝑝𝑙𝑎𝑦 ❣️ 𝐿𝑖𝑐𝑘𝑖𝑛𝑔 𝑡ℎ𝑒 𝑝𝑢𝑠𝑠𝑦 ℎ𝑎𝑟𝑑 & 𝑑𝑒𝑒𝑝, 𝐂𝐥𝐢𝐭 💦 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 𝑤𝑖𝑡ℎ 𝑡𝑜𝑛𝑔𝑢𝑒 , 𝐹𝑖𝑛𝑔𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 𝑎𝑛𝑑 𝐆-𝐒𝐩𝐨𝐭💦 𝑠𝑡𝑖𝑚𝑢𝑙𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛 ❣️ 𝑃𝑎𝑠𝑠𝑖𝑜𝑛𝑎𝑡𝑒 & 𝑆𝑙𝑜𝑤 𝑝𝑒𝑛𝑒𝑡𝑟𝑎𝑖𝑜𝑛 𝒇𝒐𝒍𝒍𝒐𝒘𝒆𝒅 𝒃𝒚 𝐷𝑒𝑒𝑝& 𝐻𝑎𝑟𝑑 𝑓𝑢𝑐𝑘 ❣︎ ❣️𝑆𝑒𝑥 𝑖𝑛 𝑑𝑖𝑓𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑡 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠 𝑓𝑜𝑟 𝒍𝒐𝒏𝒈 𝒅𝒖𝒓𝒂𝒕𝒊𝒐𝒏𝒔 (69, 𝐃𝐨𝐠𝐠𝐲, 𝐂𝐨𝐰𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐌𝐢𝐬𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐫𝐲, 𝐑𝐞𝐯𝐞𝐫𝐬𝐞 𝐂𝐨𝐰𝐠𝐢𝐫𝐥, 𝐎𝐧 𝐭𝐡𝐞 𝐜𝐨𝐮𝐜𝐡 , 𝐒𝐭𝐚𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 & 𝐌𝐚𝐧𝐲 𝐦𝐨𝐫𝐞....) ❣️𝐶𝑢𝑚 𝑜𝑛 𝑓𝑎𝑐𝑒 & 𝐵𝑜𝑑𝑦 (𝑶𝒏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕 𝒐𝒏𝒍𝒚) ❣️𝑩𝑫𝑺𝑴 (𝑶𝒏 𝒓𝒆𝒒𝒖𝒆𝒔𝒕 𝒐𝒏𝒍𝒚) ❣️𝑭𝒐𝒓 𝒄𝒐𝒖𝒑𝒍𝒆𝒔 (𝐓𝐇𝐑𝐄𝐄𝐒𝐎𝐌𝐄 & 𝐂𝐔𝐂𝐊𝐎𝐋𝐃) ❣️ 𝐀𝐕𝐀𝐈𝐋𝐀𝐁𝐋𝐄 𝐅𝐎𝐑 𝐊𝐈𝐓𝐓𝐘 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐒 ✔︎✔︎𝐀𝐍𝐃 𝐇𝐎𝐔𝐒𝐄 𝐏𝐀𝐑𝐓𝐈𝐄𝐒 𝐀𝐒𝐖𝐄𝐋𝐋 Embrace a world of indulgence and connection with a male model who understands the art of seduction, leaving you yearning for more. Unveil a journey of sensuality and relaxation with my services, curated for the discerning tastes of women, girls, and ladies who crave the company of a 28 year-old athletic body

Full Service | 2 weeks ago
820 30
lanka add

Rayan. Bull. 7.5 cook. Har...

𝑰 𝒂𝒎 𝒉𝒆𝒓𝒆 𝒕𝒐 𝒔𝒆𝒓𝒗𝒆 𝒃𝒆𝒂𝒖𝒕𝒊𝒇𝒖𝒍𝒍 𝒉𝒊𝒈𝒉 𝒍𝒂𝒅𝒊𝒆𝒔- 𝒘𝒊𝒕𝒉 𝒎𝒚 𝑻𝒐𝒑 𝑵𝒐𝒕𝒄𝒉 ⚜️𝑽𝑰𝑷/ 𝑬𝑳𝑰𝑻𝑬 ⚜️ 𝑪𝑳𝑨𝑺𝑺 𝑺𝑬𝑹𝑽𝑰𝑪𝑬 𝑨𝒏𝒅 𝑳𝑼𝑿𝑼...

Colombo , Gampaha , Negombo

Hi!! 🌺 welcome sir 🍒24 and young beautiful, cute & Clean .💯real picture .🍒 Lover girl ........................................... 🍒Great quality service from KADUWELA / කඩුවෙල ............................................. 🍒 Full service 5000 /= 🧚 ............................................. 🍒Special FULL SERVICE ........................................... 🍒 boobs ok 🍒 Lip kiss no 🍒 Suck ok 🍒 Any position ok 🍒 Licking ok 🍒 69 potion ok 🍒 A.n.l no 🍒 Parking available 🍒 best Hotel Room 🍒 doggy style ok 🍒 visit no ........................................... Location =malabe,මාලඹේ,baththaramulla,thalawathugoda ලස්සනට තියෙන පිරිසිදු තැනක්... ආදරණීය සේවාවක් 🍒 📲My Contact Number 0763845578

Full Service | 2 weeks ago
3K 630
lanka add

🧚Full Service 🧚Kaduwela🧚...

Hi!! 🌺 welcome sir 🍒24 and young beautiful, cute & Clean .💯real picture .🍒 Lover girl ........

කඩුවෙල මාලබේ බත්තරමුල්ල තලව...

I AM WIJITHA 52 YEARS VERY CLEAN AND HANDSOM MASSAGE FOR LADIES ෆුල් බොඩි මසාජ් HEAD MASSAGE FOOT MASSAGE FEELING MASSAGE FULL-SERVICE ෆුල් බොඩි මසාජ් ෆීලින්ග් මසාජ් සතුටු අවසානයක් හුදෙකලා වි සිටින කාන්තාවන් සදහා විශේෂ සේවාවක් ලබා දෙනු ලබෙි HOTEL OR HOME VISIT OK නිවසට හෝ ඔබ සිටින ස්ථානය ට පැමිණ සේවාව ලබා දෙනු ලැබේ . ONLY FOR LADIES කාන්තාවන්ට පමණයි VIP LADIES MASSAGE OR ANY SERVICE ALL KIND OF SERVICES FOR LADIES IN SRI LANKAN LADIES (වයස ප්‍රශ්නයක් නැත) AGE NO PROBLEM FULL SERVICE PUNISHMENT BEST SERVICE FOR VIP LADIES, MADAM AUNTY DIRRECT CALL 702623430 HAPPY ENDING

Personal Ads | 2 weeks ago
644 30
lanka add

VIP LADIES MASSAGE OR ANY S...

I AM WIJITHA 52 YEARS VERY CLEAN AND HANDSOM MASSAGE FOR LADIES ෆුල් බොඩි මසාජ් HEAD MASSAGE...

Kelaniye Kiribathgoda, Sapu...

𝙄'𝙈 𝙈𝘼𝙇𝙆𝙄💜මම මල්කි 𝙇𝙐𝙓𝙐𝙍𝙔 𝙎𝙋𝘼💜𝘾𝘼𝙇𝙈 & 𝙍𝙀𝘼𝙇𝙇𝙔 𝙂𝙀𝙉𝙐𝙄𝙉𝙀 𝙋𝙇𝘼𝘾𝙀. රිලැක්ස් වෙන්න නිදහස් තැනක්💜 💛 𝘽𝙊𝘿𝙔 𝙏𝙊 𝘽𝙊𝘿𝙔 𝙃𝘼𝙇𝙁 🧡 𝙃𝘼𝙋𝙋𝙔 𝙀𝙉𝘿𝙄𝙉𝙂 💛 𝙁𝙀𝙀𝙇𝙄𝙉𝙂 𝙈𝘼𝙎𝙎𝘼𝙂𝙀 🤎 𝙏𝙊𝙐𝘾𝙃 𝙊𝙆 💝26 𝘼𝙂𝙀 🔥𝙇𝙐𝙓𝙐𝙍𝙔 𝙎𝙋𝘼 𝙆𝘼𝙉𝘿𝙔 🔴𝘼𝙘 𝙎𝙞𝙣𝙜𝙡𝙚 𝙧𝙤𝙤𝙢 & 𝙖𝙩𝙩𝙖𝙘𝙝𝙚𝙙 𝙗𝙖𝙩𝙝𝙧𝙤𝙤𝙢 🔴𝙃𝙤𝙩 𝙬𝙖𝙩𝙚𝙧 🔴𝙥𝙖𝙧𝙠𝙞𝙣𝙜 𝙨𝙥𝙖𝙘𝙚 ♨️𝙃𝙄𝙂𝙃 𝙌𝙐𝘼𝙇𝙄𝙏𝙔 & 𝙑𝙄𝙋 𝙂𝙀𝙉𝙐𝙄𝙉𝙀 𝙋𝙇𝘼𝘾𝙀 𝙒𝙀𝙇𝘾𝙊𝙈𝙀 𝙏𝙊 𝙇𝙊𝘾𝘼𝙇 & 𝙁𝙊𝙍𝙄𝙉𝙂𝙉𝙀𝙍𝙎 NO FULL SERVICE ❌ NO SEX ❌ ☎️ 0715649209 𝙠𝙖𝙣𝙙𝙮

Spa | 2 weeks ago
1K 390
lanka add

𝙀𝙉𝙅𝙊𝙔 𝙒𝙀𝙀𝙆𝙀𝙉𝘿🍆💦𝘽𝙏𝘽💛𝙏𝙊𝙐𝘾𝙃...

𝙄'𝙈 𝙈𝘼𝙇𝙆𝙄💜මම මල්කි 𝙇𝙐𝙓𝙐𝙍𝙔 𝙎𝙋𝘼💜𝘾𝘼𝙇𝙈 & 𝙍𝙀𝘼𝙇𝙇𝙔 𝙂𝙀𝙉𝙐𝙄𝙉𝙀 𝙋𝙇𝘼𝘾𝙀. රිලැක්ස් වෙන්න නිදහස් තැනක්💜 💛 𝘽...

Kandy මහනුවර

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 💐🔥❤️💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 0769720175 🥰Hello Gentleman 🥰Have a Nice Day🥰🥰 ...... 🔥 මම සිත්මි Sithmi ✨ 🔥 24 Years Old 👉 වෙන්නප්පුව ඉනනෙ 🔥This One is 100% My Real Picture Dont ask More Picture✔ 👉අමතර ගාස්තු කිසිවක් නැ🔥No (ANY OTHER CHARGES)💯 🔥Full Service 🔥 6000 ONE SHOT (With Place) 🥰My Condition 👉Licking ok😜 👉 lip kis OK 💋 👉 69 posison ok✔️ 👉Doggye Style ok✔️ 👉 any posison ok✔️ 👉 Girl Friend Experience ok✔️ 👉 big boobs 🍅 👉 suck ok with condom👌 👉 (Enjoy with Safety with condom )💯 ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 👍💐🔥💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 🧡 REAL Photo Attached ❤️ HIDDEN CAR PARKING WhatsApp 0769720175 💐💐💐💐💐💐💐💐💐💐

Personal Ads | 2 weeks ago
2K 150
lanka add

24 Supper Sexy Girl මාරවිල...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් 💐🔥❤️💯 වරක් පැමිණ බලන්න. 0769720175 🥰Hello Ge...

Maravila වෙන්නප්පුව

WE ARE OPEN 24 HOURS 2 IN 1 SERVICE AVAILABLE ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL PHOTO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 2000/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ HOTEL RD MOUNT LAVINIA ගල්කිස්ස GALKISSA ☎️ 0114277276 💜 ATTACHED BATHROOM WITH CLEAN ROOMS 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 2 weeks ago
3K 270
lanka add

GIRL FRIEND EXPERIENCE HAPP...

WE ARE OPEN 24 HOURS 2 IN 1 SERVICE AVAILABLE ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අ...

Dehiwela-Mount Lavinia

ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ලබා ගත හැක අද දින ඔබ සමට විශේෂ දීමනා රැසක්❣️❤️ 🍁 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐄𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💚 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💙 𝐅𝐨𝐨𝐭 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💜 𝐎𝐢𝐥 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 ❤️ 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💛 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐱𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❤️ ලස්සනම ලස්සන Girls ලා දෙදෙනෙක් ගෙන් එකවර Full Body Massage එකක් දා ගන්න එන්න නුගගොඩ ට •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟢 𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗕𝗼𝗱𝘆 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 👉 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 🟡 𝗡𝘂𝗴𝗲𝗴𝗼𝗱𝗮 🫴 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗥𝘀 𝟭5𝟬𝟬/= FOR 2 GIRLS 💥 Tip's Rs 1000/- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔴 Special Offer for 3 Day's 🟥 දවස් 3 ක් සදහා විශේෂ දීමනාවක් 🟢 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න ☎️ 0769471110 / 0771898809 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🌈 අවු 20 සිට ඉහළට ලස්සනම ලස්සන හුරබුහුටි දඟකාර කෙල්ලෝ රාශියක් සිටිනවා •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟣 There are a lot of beautiful cutie girls from 20 years up and up 🌈 ඔයාට කැමති Girl කෙනෙක් තෝරාගන්න පුළුවන් •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👉 ඇතුල්වීමේ ගාස්තුව රුපියල් 1500/= 🟢 You can choose girls for Rs. 1000/= •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🧡 Full Body Massage ENTRANCE Rs 1500/= 🍁 Happy Ending Feeling Massage 💚 Head Massage 💙 Foot Massage 💜 Oil Massage ❤️ Lotion Massage 💛 Relaxing Massage 🔴 Clean and Safety Place 🟢 Friendly Girls ⚫ Hidden Car Parking •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟥 විශේෂ දීමනාව අපෙන්ම පමණි 🟥 🔴 This special offer is from us only 🔴 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💚 ඇතුලත්වීමේ ගාස්තුව රුපියල් 1500 ක් පමණි 💚 එකවර ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් ලබා ගත හැක ☎️ 0769471110 / 0771898809 🟡 Nugegoda 🫴 ENTRANCE Rs 1500/= 🫴 FOR GIRL RS 1000/= •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Spa Nugegoda massages Nugegoda full body massage Nugegoda නුගේගොඩ

Spa | 2 weeks ago
3K 180
lanka add

RS 1500 HAPPY ENDING FULL B...

ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ලබා ගත හැක අද දින ඔබ සමට විශේෂ දීමනා රැසක්❣️❤️ 🍁 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐄𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐞𝐞𝐥...

NUGEGODA නුගේගොඩ