වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

LIP KISS OK - 69 OK NIGHT OK BOOB'S SUCK OK SUCK OK WITHOUT CONDOM PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK ------------------------------ SITHARA 28 YEAR OLD BEAUTIFUL GIRL REAL PHOTO ATTACHED NO VISIT NO ANAL ------------------------------ FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/- WITH HOTEL ROOM ------------------------------ KATUNAYAKE SEEDUWA කටුනායක සීදුව ------------------------------ 0771587232 ------------------------------ CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ------------------------------

Full Service | 1 day ago
994 180
Lanka ads Superad image

28 Y FULL SERVICE Rs.5500/- WI...

LIP KISS OK - 69 OK NIGHT OK BOOB'S SUCK OK SUCK OK WITHOUT CONDOM PUSSY LIKING OK ANY POSITION...

KATUNAYAKE SEEDUWA කටුනායක සීද...

VERY FUNNY & HAPPY THAI GIRL'S මේ ඉන්න තායි ගර්ල්ස් ලා හිටියේ නැත්නම් සේවාව නොමිලේ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES -------------------------------------------------------- 🩷 REAL THAI GIRL 🩷 REAL THAI FUN 🩵 REAL THAI STYLE HAPPY ENDING 🩵 -------------------------------------------------------- 🇹🇭 රියල් තායි ගර්ල්ස් ඉන්න ❣️💟 🇹🇭 රියල් තායි ස්පා එක❣️💟 -------------------------------------------------------- ❤️ HOT AND SPICY BEAUTIFUL THAI GIRLS❣️💟 🇹🇭 REAL THAI THERAPIST GIRLS PHOTO ATTACHED 🇹🇭 -------------------------------------------------------- 💛 BODY TO BODY HAPPY ENDING 🧡 UNLIMITED FULL BODY MASSAGE SERVICE Rs 10000/= ONLY ❤️ -------------------------------------------------------- 🇹🇭 REAL THAILAND GIRLS ❤️ Full Body Massage 🧡 Body To Body Massage 💛 Happy Ending 💚 Feeling Massage 💙 Realaxing Massage 💜 Unlimited Fun -------------------------------------------------------- 🩵 REAL PHOTO ATTACHED 💛 🧡 THAI GIRLS SELECTION AVAILABLE 🧡 💜 OPEN NEW LUXURY SPA UNLIMITED SERVICE & QUALITY MASSAGE -------------------------------------------------------- 🇹🇭 THAI තරුනියන්ගෙන් ඉතාමත් සුහදශීලී B to B සේවයක් ලබා ගත හැක. -------------------------------------------------------- 💕 NEW THAI SPA COLOMBO 04 💕 📞 0777171824 ☎️ 0112551515 -------------------------------------------------------- ♥️ SEPARATE ROOMS WITH AC & ATTACHED BATHROOM 💗 HIDDEN PARKING 💗 CLEAN ENVIRONMENT 💗 100% SAFETY & TOURIST BOARD APPROVED SPA ----------------------------------------------------- 💗 ඔබගේ වෙහෙසකර මානසීක ආත්තියෙන් මොහොතකට හෝ මිදෙන්න දැන්ම පැමිනෙන්න💗💗💗 -------------------------------------------------------- 💘 GENUINE CUSTOMERS ONLY. ❌ BARGAIN HUNTERS WILL BE BLOCKED. -------------------------------------------------------- 📞 0777171824 ☎️ 0112551515 --------------------------------------------------------

Spa | 1 day ago
2K 150

THAI GIRLS IN SRI LANKA COLOMB...

VERY FUNNY & HAPPY THAI GIRL'S මේ ඉන්න තායි ගර්ල්ස් ලා හිටියේ නැත්නම් සේවාව නොමිලේ • BODY 2 B...

Colombo

KIMY AGE 22 BEAUTIFUL BOOB'S WITH RED NIPPLE'S SEXXY AND SLIM BODY TIGHT ASS HOLE NICE COCK • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES -------------------------------------------------------- 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 REAL THAI LADY BOY VERY YOUNG AND CUTE REAL THAI FUN REAL THAI STYLE HAPPY ENDING 🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭🇹🇭 -------------------------------------------------------- HOT AND SPICY BEAUTIFUL THAI LADY BOY REAL THAI LADY BOY PHOTO ATTACHED -------------------------------------------------------- BODY TO BODY HAPPY ENDING UNLIMITED FULL BODY MASSAGE Rs 10000/= ONLY -------------------------------------------------------- REAL THAILAND LADY BOY FULL BODY MASSAGE BODY TO BODY MASSAGE HAPPY ENDING FEELING MASSAGE RELAXING MASSAGE UNLIMITED FUN -------------------------------------------------------- OPEN NEW LUXURY SPA UNLIMITED SERVICE & QUALITY MASSAGE -------------------------------------------------------- THAI LADY BOY ගෙන් ඉතාමත් සුහදශීලී B to B සේවයක් ලබා ගත හැක. -------------------------------------------------------- NEW THAI SPA COLOMBO 04 BAMBALAPITYA 📞 0777171824 ☎️ 0112551515 -------------------------------------------------------- SEPARATE ROOMS WITH AC & ATTACHED BATHROOM HIDDEN PARKING CLEAN ENVIRONMENT 100% SAFETY & TOURIST BOARD APPROVED SPA ----------------------------------------------------- ඔබගේ වෙහෙසකර මානසීක ආත්තියෙන් මොහොතකට හෝ මිදෙන්න දැන්ම පැමිනෙන්න -------------------------------------------------------- GENUINE CUSTOMERS ONLY. BARGAIN HUNTERS WILL BE BLOCKED. -------------------------------------------------------- 📞 0777171824 ☎️ 0112551515 --------------------------------------------------------

Spa | 1 day ago
1K 0

THAI LADY BOY IN SRI LANKA REA...

KIMY AGE 22 BEAUTIFUL BOOB'S WITH RED NIPPLE'S SEXXY AND SLIM BODY TIGHT ASS HOLE NICE COCK...

Colombo 04 බම්බලපිටිය

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න. ❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old. ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 2000/= ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 SUPER LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟬𝟯 𝗞𝗢𝗟𝗟𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜𝗬𝗔 📍කොලඹ 03 කොල්ලුපිටිය 075 89 89 89 6 ----------------------------------------------------------- 💝💖 FEELING MASSAGE 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 2 IN 1 MASSAGE 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ☎️ 075 89 89 89 6 ☎️ 📍 COLOMBO 03 #KOLLUPITIYA 📶 Real Escort Girls

Spa | 1 day ago
1K 180

FULL BODY MASSAGE GIRLS SELECT...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠...

Colombo

Spa කොපමණ තිබුණත් අපගේ Spa එකට වරක් පැමිණ බලන්න. HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE WITH RELAXING FEELING 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL VIDEO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0760984098 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 1 day ago
1K 270

හැපී එකේ එන්න හැපී එකේ යන්න

Spa කොපමණ තිබුණත් අපගේ Spa එකට වරක් පැමිණ බලන්න. HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE WITH RELAXING FEELI...

රත්මලාන RATMALANA

වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL VIDEO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0750165532 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 1 day ago
1K 420

RELAXING • FEELING • HAPPY END...

වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL VID...

RATMALANA රත්මලාන NEW SPA

Slim body Beautiful boobs Age 24 - 34 Full Service Ok Boobs suck ok Sucking Ok Lip kiss ok Licking ok Any position ok One hour one shot 3500/- (With Room) Night Ok - 13000/- (Unlimited Shot) Matale / Kandy Call - Sameera 077 2207933

Full Service | 1 day ago
26K 2K
Lanka ads Superad image

MUSLIM AND SINHALA GIRLS FULLS...

Slim body Beautiful boobs Age 24 - 34 Full Service Ok Boobs suck ok Sucking Ok Lip kiss ok...

MATHALE, KANDY

❤️.My neme Nethuu ❤️.AGE 25 .❤️IM I GIRL ❤️.THIS IS MY REAL PHOTO ❤️PACKAGES WITH FACE ❤️ ❤️.10mint = 1000/= 💋 full body show.boobs play.,fingering, hot sound ❤️.15mint = 1500/= 💋full body fingering,&boobs play,juse out &hot sound ❤️.20mint = 2000/= 💋full body open, pussy play anel pay &fingering , hot sounds, vegetable fun 🍆🍆 ❤️30mint = 3000/= 💋full body open,boobs play ,pussy play,anal play bathing show 📞Audio verification free 🎥. Vedio verification සදහා 200ක මුදලක් අය කෙර්,(පසුව එය පැකේජයෙන් අඩු කෙරේ) 📸NO PHOTO SHERE 📞.AUDIO PACKAGE 1️⃣05min= 700/= 2️⃣10min=1000/= 3️⃣15min=1300/=

Live Cam | 1 day ago
1K 120
Lanka ads Superad image

HOT LIVE CAM SHOW

❤️.My neme Nethuu ❤️.AGE 25 .❤️IM I GIRL ❤️.THIS IS MY REAL PHOTO ❤️PACKAGES WITH FACE ❤️...

INTERNATIONAL

I'm Akash 27 years old handsome, Educated and very clean unmarried Boy 🥰 ❤️ can do any thing if you want ❤️ -sinhala tamil Muslims any - Full Service and Body Massages. - If you need anything I can give everything. - Threesome or with your friends. - Boyfriend experience, Husbands experience, or any experience. - Hotel rooms, Your place or vehicle. - I can visit ( 3000/= ) Call & Whatsapp me 🥰 718686854 Young girls (You want feelings I can protect your Virginity), Aunties, Couples or Group of girls this is for you. All are safe and 100% secure as your request. Pls contac - 0783154266 Only ladies pls don't call boys

Boys | 1 day ago
462 1K
Lanka ads Superad image

Only Ladies and Girls

I'm Akash 27 years old handsome, Educated and very clean unmarried Boy 🥰 ❤️ can do any thing if...

International,Ampara,Anuradhap...

🍀Hello#🌼 Half fave Live cam සැපක් ගන්න එකතු වෙන්න , ඕනිම විදියට සැපක් දෙනවා... 👉This Add My Real photo✅ ❣️Am Rangi මම රංගි ❣️Age 23 වයස 23 🌼5 Minit : 💚boobs pusy full open 1000 🌼10 Minit : 💚 boobs pussy full open pusy fingering 1500 🌼15 Minit : 💚Tool play jus out full body open 2500 🌼20 Minit : 💚full boddy open Tool use with hartalk , hot sounds Jus out 3500 🌼10 Minit: 💚 panty bra change 2000 🌼10 Minit: 💚Bath wash 2000 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 🌼 SLAVE : 💚15 MINIT 3000 WITH DURTY TALKS 👈 ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ♈️Video verified :300 Thanks 🙏

Live Cam | 1 day ago
1K 120
Lanka ads Superad image

HALF FACE එක්ක ආසම විදියට LIVE...

🍀Hello#🌼 Half fave Live cam සැපක් ගන්න එකතු වෙන්න , ඕනිම විදියට සැපක් දෙනවා... 👉This...

⭐ VVIP LIVE CAM SHOW ⭐

👉 Hi Guys! Do you Like to meet or have Cam Show With y petite girl? 👉 This is Sofiya here💋 just 22 years old 👉 This is My Real Pic Whatsapp Me 0729797391 I am fit and y. Im a 21 year old y girl. I am half indian A very young , beautiful and professional girl with a perfect body. . 💋REAL MEET SERVICE💋 👉 6000 for 1.5hour 👉 8000 for 3 hours 👉 11000 for 5 hours 👉 Full night for 15,000 ✔️ Camshow with face 👉1200 for 10 min 👉1600 for 20 min 👉2200 for 30 min I do all requests you ask I like to be in the center of attention. My body is also so attractive. What do you want to do together? You can choose everything you want. I would like to lick and kiss your body. You can do the same. I can show you striptease. Do you like it? Also we can take shower 🚿 together. I can be the most sensual and mischievous girlfriend you have ever dreamed of. Choosing me will be the best vacation choice you have ever had in your life. I like to spend time and give the best pleasure, I like to see that the person in my company feels like a king.Can do without condom also if you are clean ✔️ My services all I provide 👉 BJ 👉 Anal 👉 LICKING BODY 👉 RIM 👉 DEEP THROAT 👉 GFE 👉 Couple services 👉 Lesbian services with cuckold 👉 Shower together 👉 And many more. prices negotiable since i cater only to high class clients who have a class. I will be communicating about the location on chat. Can also visit any place if genuine. If you are ready to get this experience, just write to my WhatsApp. Im waiting for your massage love.💋💋 Whatsapp Me 0729797391 Available locations 👉 Colombo 👉 Kandy 👉 Matara 👉 Hikkaduwa 👉 Galle 👉 Malabe 👉 Kurunegala 👉 Katunayake

Full Service | 2 days ago
704 30
Lanka ads Superad image

Young girl 6000 colombo kandy...

👉 Hi Guys! Do you Like to meet or have Cam Show With y petite girl? 👉 This is Sofiya here💋 jus...

Colombo Kandy

🍄Hello guys... 😛 Live cam with jenuin Dunara°°°👻 දුනාරා...😘 👩සැප ගන්න ඇති තරම් එන්න එකතු වෙන්න, හොර බොරු නෑ මුදල් ලැබුනු සැනින් සේවය... 💯 GURENTED SERVICE...👇 🤦‍♀️22 YEARS OLD 🧏‍♀️වයස 22°°° 🧚 Details 🍄 ✅5 Minit: 1000 ❌boobs pussy show ✅10: Minit :2000 ❌Full Body Show with pussy Fingering play ✅15 Minit: 3000 ❌Full Body show & Toy play Pussy ✅20 Minit: 4000 ❌Toy play pussy jus out & fingering with hot sounds ✅10 Mint : 2500 ❌Panty bra show ✅10 Minit : 2000 ❌Golden shower with pussy fingering show ✅10 Minit 2500 ❌Bath Show 〽️ VIDEO VERIFIED 300 〽️free voice clip verification only Bye...✡️

Live Cam | 2 days ago
2K 90
Lanka ads Superad image

ඇති තරම් සැප HALF FACE CAM SHO...

🍄Hello guys... 😛 Live cam with jenuin Dunara°°°👻 දුනාරා...😘 👩සැප ගන්න ඇති තරම්...

💋 HOT LIVE CAM SHOW 💋

NO PHOTO SHEARING 5 MINUTES = Rs 700 pussy and boos show boobs play🌹 10 MINUTES = 1000 full body show and barth show🌹 15 MINUTES = 1500 full body show and pussy paly with voice feeling🌹 20 MINUTES = 2000 finger play pussy and anel boobs play🌹 25 MINUTES = 2500 pussy play barth show and panty show🌹 30 MINUTES = 3000 wambatu play or finger play pussy🌹 40 MINUTES = finger play and wambatu play and barth show🌹 1 HOUR =5000 pussy and anel play ( wambatu use ) barth show and panty show🌹🌹🐥 🟢🟢 WhatsApp 0712623583 Video verifycation 200 charges 🌹free verifycation illanna epa Voice call verifycation free MY REAL PHOTO ATTACHED

Live Cam | 2 days ago
35K 4K
Lanka ads Superad image

REAL LIVE CAM SHOW NO PHOTO SH...

NO PHOTO SHEARING 5 MINUTES = Rs 700 pussy and boos show boobs play🌹 10 MINUTES = 1000 full...

5 MIN RS 700/- 10 MIN RS 1000/...

💃🏼GIRLS ONLY CALL ME💃🏼 🙎‍♂️Hi I'm Asheef 🔹Muslim Handsome young boy 🔹Slim very nice body 🔹Age 26 🔹 Language, Tamil, Sinhala, English 🔹I'm Office boy, This is my short time enjoy life 🔹Cam show free Available 📷📷📷📷📷📷 🔹Very clear camera 🔹Full service, ♦️♦️♦️♦️ 🔹Full Body massage very nice enjoy 🔹No Drinking🍷❌ 🔹No smoking🚬❌ 🔹No Anal 🔹Lip kiss you choose💋 🔹With condom 🏭VIP Room, very clean and very sefity Room 🪀WhatsApp 0760736837

Boys | 2 days ago
488 30
Lanka ads Superad image

🙎‍♂️NEW MUSLIM VERY NICE BOY...

💃🏼GIRLS ONLY CALL ME💃🏼 🙎‍♂️Hi I'm Asheef 🔹Muslim Handsome young boy 🔹Slim very nice...

Ampara,Anuradhapura,Balangoda,...

HI...SIR.... NEW GIRLS SELECTION ගමෙන් අද අාපු ලස්සනම ලස්සන ගැහැනු ලමයි set ඉන්නවා ඉන්නවා සිතට ගතය දැනෙන සුපිරිම මසාජි එකක් නමි මෙන්න හරිම තැන 🔴 FULL BODY MASSAGE 🔹🔹🔹Rs2000/= 🔴 STEAM BATH 🔹🔹🔹 Rs3000/= 🔴 Full BODY SCRUB 🔹🔹🔹 Rs3500/= 🔴 SPORT THERAPY🔹🔹🔹 Rs2500/= 🔴ලස්සන කෙල්ලෙක් SELECT කරගෙන FUN එකක් ගන්න එන්න 🔥🔥🔥HAPPY ENDING 🔥🔥🔥 PANAGODA ☎️ 0769875116 0705831225 .

Spa | 2 days ago
75K 5K
Lanka ads Superad image

NEW GIRLS SELECTION. ලස්සනම ල...

HI...SIR.... NEW GIRLS SELECTION ගමෙන් අද අාපු ලස්සනම ලස්සන ගැහැනු ලමයි set...

PANAGODA