වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

ඔයාගේ කෙල්ලගෙන් වගේ සැපක් ගන්න රූ 4000 UNMARRIED GIRL SUCKING - LIKING OK රු 4000/- අවු 26 කොට්ටාව පන්නිපිටිය ෆුල් සර්විස් කාමරය සමග ඇත්තම ෆොටෝ එක UNMARRIED GIRL කොන්ඩම් එක්ක සක් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 4000/- වයස අවුරුදු 26 නිකිණි 0717157209 KOTTAWA PANNIPITIYA NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED ඇත්තම ෆොටෝ එක 1 HOUR 1 SHOT 4000/- WITH ROOM •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ADVANCE PAYMENT REQUIRED •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITH CONDOM ANY POSITION OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
2K 180
Lanka ads Superad image

UNMARRIED AGE 26 NIKINI RS...

ඔයාගේ කෙල්ලගෙන් වගේ සැපක් ගන්න රූ 4000 UNMARRIED GIRL SUCKING - LIKING OK රු 4000/- අවු 26 කොට...

කොට්ටාව පන්නිපිටිය

Hi.. 💏I'm Ruwanthi and hot girl 💏 My Age 28 💯Audio verification free🎧&Video verification Rs.200/=🎥 ❤️‍🩹𝐌𝐘 𝐏𝐀𝐂𝐊𝐀𝐆𝐄𝐒💯 🍒10 min 1500/ Full body show,bo@bs play,pu$y finge use, Anl finger use, bad sound,hot sound 🍒15 min 2000/ Full body show,bo@bs show,pu$y Toy use, bad sound,hot sound, DANCING, DANCING 💃💃💃💃 🍒20 min 3000 Full body Show, b0@bs play, pu$$y finger, Toy use,Anl Toy , finger use, bad sounds,hot sounds, juice come out 🌻Whats app only📞 0753559433 🏷Payments method 🥰 Genuine Customer Call Me

Live Cam | 1 day ago
1K 870

කොහොමද සයිස් එක බලන්න බලන්න...

Hi.. 💏I'm Ruwanthi and hot girl 💏 My Age 28 💯Audio verification free🎧&Video verification R...

REAL VIDEO ATTACHED

Hey Guys I'm Aksha 🥰 ⭕මෙම සේවාවන් අවුරුදු 20ට වඩා අඩු පුද්ගලයන් හට ලබා දෙන්නේ නැත.එවැනි අය කතා කිරීමෙන් වලකින්න.❌ 💯 My Real Photos Attached 24 Years Old Young Girl I'm a Genuine girl.👉This service only for genuine customers.🙋‍♀️ 👉No Full service ❌ ❌ 100% GURENTED SERVICE VERIFIED ✅ 100 %ක් සහතික කර ඇත...❤️ ❤‍🔥 Normal Packages(Boobs Playing Pusy Fingering,Anal, Hard talks, Feelings Sounds) 🔘 5 Min Rs 500/= 🔘 10 Min Rs 1000/= 🔘 15 Min Rs 1500/= 🔘 20 Min Rs 2000/= 💛 My Hot & Sexy Special Packages 💛 ❣️ With Half Face Packages( Boobs Playing Pusy Fingering,Anal, Hard talks Feelings sounds ) 5 min 800/= 10 min 1300/= 15 min 1800/= 20 min 2300/= ❣️Hot Dancing With Hot feelings Sexy Dress 👗👙🩱 5 Mints 1000/= 10 Mints 1800/= 15 Mints 2800/= 20 Mints 3500/= With Half Face extra Add 300/= ❣️Roller Playing Or Femdom services 5 Mints 700/= 10 Mints 1200/= 15 Mints 1700/= 20 Mints 2200/= With Half Face Extra Add 300/= 💦 Juice come Out Fun💦 5 Mints 1000/= 10 Mints 1400/= 15 Mints 1900/= 20 Mints 2400/= With Half Face - Extra Add 200/= 💄🍆 Toys Play Fun 5 Mints 700/= 10 Mints 1200/= 15 Mints 1700/= 20 Mints 2200/= With Half Face Extra Add 300/= ❤️Sexy Saree Dancing With Half Face 🥰 5 Mints 1000/= 10 Mints 2000/= 15 Mints 3000/= 20 Mints 4000/= ❣Hot Bathing & Dancing Package 5 Min 1500/= 10 min 2200/= 15 min 3000/= 20 Mints 4000/= ❣️ All Session Fun Package With Half face ( මේ පැකේජ් එකේ ඔක්කොම තියෙනවා බබා. ඔයාට සුපිරිම ෆන් එකක් ගන්න පුලුවන් ) 5 Min 2000/= 10 Min 3000/= 15 Min 4000/= 20 Min 5000/= ❣️Audio Fun Packages 5 Mints 300/= 7 Mints 500/= 10 Mints 800/= 12 Mints 1000/= 15 Mints 1300/= 20 Mints 1800/= |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ✅✅✅ WhatsApp 💵 Payments Method 💵 🔴 Bank Transfer 🏧 💳 🔴 Ez cash 📳 💛 100% Gurented Service Real live cam show live cam show live cam |:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 👉No Full service ❌ No Photo Share🖐❌ 😠ෆුල් සර්විස් දෙනු නොලැබේ

Live Cam | 1 day ago
1K 180

Hot LiveCam Show With Sexy...

Hey Guys I'm Aksha 🥰 ⭕මෙම සේවාවන් අවුරුදු 20ට වඩා අඩු පුද්ගලයන් හට ලබා දෙන්නේ නැත.එවැනි අය කතා කි...

NEW TO CAM SHOW

Madu & Nilu Full Service Age 24 - 30 4500/- (with room) Lip Kiss OK Sucking Ok Without Condom Boobs Suck Ok Pussy Licking Ok Any Possition Ok Night Ok 15000/- (with room) Call - Sameera 077 2207933

Full Service | 1 day ago
64K 4K
Lanka ads Superad image

TWO SINHALA GIRLS FULLSERVI...

Madu & Nilu Full Service Age 24 - 30 4500/- (with room) Lip Kiss OK Sucking Ok Without Condo...

Kandy,Matale

කුරුණෑගල වාරියපොළ ෆුල් සර්විස් රු 6000/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M ටානියා CUTE GIRL 27 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR RS 6000/- WITH HOTEL ROOM NIGHT WITH HOTEL ROOM RS 20000/- ••••••••••••••••••••••••••• KURUNEGALA WARIYAPOLA 0719058984 ••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 day ago
638 30
Lanka ads Superad image

Age 27 RS 6000 WITH HOTEL R...

කුරුණෑගල වාරියපොළ ෆුල් සර්විස් රු 6000/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M ටානියා CUTE GIRL 27 YEARS OLD V...

Kurunegala Wariyapola

ඔයාගේ මුළු ඇඟම දිවෙන් ෆීල් කරලා ඔයාට සුපිරිම සුපිරි කවදාවත් නොගත්ත ෆන් එකක් ගන්න දැන්ම එන්න. FULL SERVICE BODY TO BODY WITH SUCK TONGUE FEELING MASSAGE දිවෙන් ෆීලිංග් මසාඡ් SUCK OK PUNISHMENT FEELING OK LICKING WITH THE TONGUE FULL SERVICE RS 6500/- BODY TO BODY WITH SUCKING RS 8500/- FULL NIGHT 15000/- ❤ සදලික ප්‍රසාදනි මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක. ❤ වයස 35 යි. ❤ අද විශේෂ සේවාව කුරුණෑගල KURUNEGALE 0762094662 කරුණාකර බොරුවට කෝල් ගන්නා එපා, සේවාව අවශ්‍ය අය පමණක් කතා කරන්න මේවා හැමදාම නෑ, හැමතැනම නෑ

Full Service | 1 day ago
1K 60
Lanka ads Superad image

FULL SERVICE, FULL NIGHT &...

ඔයාගේ මුළු ඇඟම දිවෙන් ෆීල් කරලා ඔයාට සුපිරිම සුපිරි කවදාවත් නොගත්ත ෆන් එකක් ගන්න දැන්ම එන්න. FULL...

Kurunegala කුරුණෑගල

Location: Phone: ♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ් එකත් සමග ෆුල් ස්ර්වීස් රෑම් එකත් සමග(3500)සොට් දෙකයි(4500)♥️ ♥️හායි♥️ ♥️මම මාලී(චබී)♥️ ♥️මගේ වයස 38♥️ ♥️මම මේ ෆොටෝ එකේ ඉන්නෙ මෙම ඇදුමේන් පැමිණ සේවය ලබා දිය හැක♥️ ♥️ෆුල් සර්විස් රූම් එකත් සමග පැයට(3500)සොට් දෙකට(4500)♥️ ♥️කෝල් එකක් දීලා එන්න සුපිරි සැපක් ගන්න මසාජ් සමග ෆුල් සර්විස් ඇත♥️ 🚫ඇනල් නැත🚫 🚫නයිට් නැත🚫 🚫විසිට් නැත🚫 🚘වහාන පාකීන් පහසුකම් ඇත🚘 🌳ආරක්ෂාකාරි නිස්ශලංක පරිසරයකි🌳 💢0710582060💢

Full Service | 1 day ago
1K 120
Lanka ads Superad image

♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/ KAD...

Location: Phone: ♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ් එකත් සමග ෆුල් ස්ර්වීස් රෑම් එකත් සමග(3500)සොට්...

කඩුවෙල

Hot and s.e.x. y Tamil /Sinhala / English speaking 100% Genuine sure service😍🙈 👍 Come to meet me real girl friend experience 👍 All Conditions Ok 👍 💋 Hello Gentlemans 🍓 100% genuine ads today 👍Staying Places : Bambalapitiya, Dehiwala Mount Lavanya,wellawatte, kollupitiya Galkisse all Colombo Area 👍Hot Young Girl Negombo area visit 👉 My charges 1 hour 15000 2 hours 20.000 3hours 25.000 Full night 40.000 Visit ok Negambo area 💋 Best 👉 💯 Fresh & Real Clean Girls ❤️ 💋 Real Beautiful Sleem Body 😍 Best 👌 💋Enjoy With My Nice Work ❤️ 💋👉 Arranged With Your Dream Fun 💋👌 👉 Enjoy With Best Romantic Feeling 👉 100% Guarantee.💋 Dont Worry👌 👍 Come to meet me real girl friend experience , 🙈100% Girlfriend Experience 🙈With Unlimited Feeling 🙈69 Position ok 🙈Any position ok 🙈Lip Kiss ok 🙈Bo.obs Suck Ok 💋 Best party type girl 🎀 Real Age Is 👉 26 years Old 👌 🎀 100% Original Images ❤️Come to meet me👉 ❤️Hotel, vjsit Ok✔️ Please call us gentlemens ❤️🙈 We are waiting for you gentlemens ❤️🙈 📞070 1365170 👍 அனைத்து நிபந்தனைகளும் சரி 👍 💋 வணக்கம் ஜென்டில்மேன்ஸ் 🍓 இன்று 100% உண்மையான விளம்பரங்கள் 👍சூடான இளம் பெண் 👍தங்கும் இடங்கள்: பம்பலப்பிட்டி, தெஹிவளை மவுண்ட் லாவண்யா, வெள்ளவத்தை, கொள்ளுப்பிட்டி கல்கிஸ்ஸே அனைத்து கொழும்பு பகுதி 👉 என் குற்றச்சாட்டுகள் 1 மணி நேரம் 15000 2 மணி 20,000 3 மணி 25,000 முழு இரவு 40,000 💋 சிறந்த 👉 💯 புதிய & உண்மையான சுத்தமான பெண்கள் ❤️ 💋 உண்மையான அழகான மெல்லிய உடல் 😍 சிறந்தது 👌 💋எனது நல்ல வேலையுடன் மகிழுங்கள் ❤️ 💋👉 உங்கள் கனவு வேடிக்கையுடன் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டுள்ளது 💋👌 👉 சிறந்த காதல் உணர்வுடன் மகிழுங்கள் 👉 100% உத்தரவாதம்.💋 கவலைப்பட வேண்டாம்👌 👍 என்னை சந்திக்க வாருங்கள் உண்மையான பெண் தோழி அனுபவம், 🙈100% காதலி அனுபவம் 🙈வரம்பற்ற உணர்வுடன் 🙈69 நிலை சரி 🙈எந்த நிலையாக இருந்தாலும் சரி 🙈லிப் கிஸ் ஓகே 🙈Bo.obs சக் ஓகே 💋 சிறந்த பார்ட்டி வகை பெண் 🎀 உண்மையான வயது 👉 27 வயது 👌 🎀 100% அசல் படங்கள் ❤️என்னை சந்திக்க வாருங்கள்👉 ❤️ஹோட்டல், vjsit சரி✔️ தயவுசெய்து எங்களை ஜென்டில்மென்ஸ் என்று அழைக்கவும் ❤️🙈 அன்பர்களே உங்களுக்காக காத்திருக்கிறோம் ❤️🙈 📞070 1365170

Full Service | 1 day ago
33K 1K
Lanka ads Superad image

REAL HOT Girl Full Service...

Hot and s.e.x. y Tamil /Sinhala / English speaking 100% Genuine sure service😍🙈 👍 Come...

Colombo

18+ ONLY මේ මගේම PHOTO එකක් BIG BOOBS CAM SHOW I'm SHENU Age 28 Boobs size 38 I'm a Genuine girl.👉This service only for genuine customers.🙋‍♀️ 👉No Full service ❌ 📸 CLEAR CAMERA පැහැදිලි කැමරා 😘 HOT AND SEXY GIRL හොට් සෙක්සි කෙල්ල...👅 REAL PHOTO Don't asking photos sharing photos👆🏻 🔥full genuine service 👌💯💯cheat messages or calls blocked.⚠️📵🙏 මගේ ඇඩි එක VERIFIED ඇඩි එකක් කිසිදු වන්චාවක් සිදු වන්නේ නැත...🤷 ⭕ Video Verification 400/= ⭕ Audio Verifications Free 💝🌹💖 #Cam Show Package 💟💝 🔘 5 Min Rs 1000/= 🔘 10 Min Rs 1400/= 🔘 15 Min Rs 1800/= 🔘 20 Min Rs 2500/= 🔳 Verification Rs 400/= 🍁🍁Special Package 🍁🍁 💋 Only Voice Fun Rs 1000/= (10 min) 💬 Only Sex Chat 10 Min Rs 1000/= ( with 5 photos) 🛀 Golden Shower Show Rs 3500/= (10min) 🍆Vegetable fun Rs 4500 (20 min ) 👉 මුදල් දැමූ සැනින් සේවය ලබා දේ ✅✅✅ +94760532346 WhatsApp 💵 Payments Method 💵 🔴 Bank Transfer 🏧 💳 🔴 Ez cash 📳 Real live cam show live cam show live cam 👉No Full service ❌ No Photo Shere 🖐❌

Live Cam | 1 day ago
1K 90
Lanka ads Superad image

CAM SHOW BIG BOOB'S අලුත්ම...

18+ ONLY මේ මගේම PHOTO එකක් BIG BOOBS CAM SHOW I'm SHENU Age 28 Boobs size 38 I'm a Ge...

100% REAL VIDEO VERIFIED

හලෝ සර් මම අංජු😍 Lovly ...frendly ...cute♥️ and verry cline ෆිල්ඩ් එකට අලුත් 27 ක ගෑනු ළමයෙක් 🧚🧚 හෝමාගම අවට මේ දවස් ටිකේ ඉන්නවා ..ඔයාගේ ගල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වාගේ ඔයාට උපරිම ෆන් එක දෙනවා 😷🙄 ඉක්මනින් call කරන්න මට ෆුල් සර්විස් එක සමග හෙඩ් ඇන්ඩ් බොඩ් මසාජ් එකක් 9000/=(පැයක්) ෆුල් සර්විස් පමනක් 7000/=(පැයක්) මා සමග රෝමැන්ට්ක් රාත්‍රියක් ගත කිරිමට කැමති නම් 25000/=( රූම් එක සමග) ( ෂොට් 5) 20000/=(රූම් එක සමග (ශොට් 3) ගල්ෆ්‍රෙන්ඩ් ෆිලින් එක සමග ෆුල් සර්විස් 👉 Bob suck 👉 Suck with condom 👉 Fuck with condom 👉 No ANL 👉 No Hart sex If you are clean can consider some things but there are charges....👊👊👊 Please call me genuine customer.

Full Service | 1 day ago
1K 60
Lanka ads Superad image

💋 AGE 25 UNMARRIED GIRL RS...

හලෝ සර් මම අංජු😍 Lovly ...frendly ...cute♥️ and verry cline ෆිල්ඩ් එකට අලුත් 27 ක ගෑනු ළමයෙක් 🧚...

HOMAGAMA | හෝමාගම

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න. ❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old. ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 2000/= ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 SUPER LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟬𝟯 𝗞𝗢𝗟𝗟𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜𝗬𝗔 📍කොලඹ 03 කොල්ලුපිටිය 075 89 89 89 6 ----------------------------------------------------------- 💝💖 FEELING MASSAGE 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 2 IN 1 MASSAGE 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ☎️ 075 89 89 89 6 ☎️ 📍 COLOMBO 03 #KOLLUPITIYA 📶 Real Escort Girls

Spa | 1 day ago
2K 240

LOVELY ♥️ FULL BODY MASSAGE...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠...

Colombo

FEELING - HAPPY ENDING - RELAXING එකවර ලස්සන තරුණියන් දෙදෙනෙක් වුවද ලබාගත හැකිය. වයස අවුරුදු 19 / 23 අතර ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලො අටක් අද ඉන්නවා. කිරිබත්ගොඩ ඉන්න ලස්සනම කෙල්ලො ටික දැන් LILY SPA එකේ. පැය 24 ම විවෘතයි. වාහන නැවතීමේ පහසුකම් එනම් ප්‍රධාන පාරෙන් ඇතුළත,ස්පා එක ඉදිරිපිටම නැවතිය හැක. වාහන නැවතීමේ පහසුකම් එනම් ප්‍රධාන පාරෙන් ඇතුළත,ස්පා එක ඉදිරිපිටම නැවතිය හැක. 070 253 6797 KIRIBATHGODA HAPPY ENDING MASSAGE FEELING MASSAGE RELAXING MASSAGE 2 IN 1 MASSAGE CLEAN AND SAFE SPA AC AND HOT WATER SEPARATE ROOM HIDDEN CAR PARKING හැඟීම් වලට ඉඩ දෙන්න... අදම අප වෙත පැමිණෙන්න.

Spa | 1 day ago
3K 300

කිරිබත්ගොඩ ඉන්න ලස්සනම කෙල්...

FEELING - HAPPY ENDING - RELAXING එකවර ලස්සන තරුණියන් දෙදෙනෙක් වුවද ලබාගත හැකිය. වයස අවුරුදු 1...

KIRIBATHGODA | කිරිබත්ගොඩ

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL THAI HAPPY ENDING ✅ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES HELLO GENTLEMEN'S 🪷🪷🪷 FULL BODY MASSAGE + HAPPY ENDING + REAL THAI GIRL'S ONLY 🎁 1.5 HOURS SPECIAL OFFER RS 10000/- FULL BODY MASSAGE ✔️ HAPPY ENDING ✔️ HEAD MASSAGE ✔️ FOOT MASSAGE ✔️ 🇹🇭 REAL THAI GIRLS 20 TO 25 YEARS OLD 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S PHOTO ATTACHED 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S SELECTION ☎️ PLEASE CALL FOR BOOKING 📞 0777171824 🇹🇭 THAI 🇱🇰 LANKA SPA 👉 BAMBALAPITIYA, COLOMBO 04 🚪Visit Bambalapitiya Thai Spa now for an experience you will never forget. ⛔ NO LOCAL GIRLS. THAILAND BEAUTIFUL GIRLS ONLY ✅

Spa | 1 day ago
2K 240

REAL THAI GIRL'S IN SRI LAN...

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL TH...

Colombo BAMBALAPITIYA

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED HI I AM SITHUMI 28 YEARS OLD FULL SERVICE WITHOUT HOTEL ROOM 1 HOUR RS 5000/- MALABE 0760398365 SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK NO ANAL NO VISIT ANY POSITION OK HARD SEEX OK BEST AND GOOD SERVICE IN THE CITY PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER

Full Service | 1 day ago
850 60
Lanka ads Superad image

AGE 28 FULL SERVICE 5000/-

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED HI I AM SITHUMI 28...

Malabe | මාලබේ

SHOWER SHOW කතා PANTY SHOW 🤩 ONLY CAM SERVICE 🤩 🔴 WITH FACE ( WITH FACE MASK) FULL OPEN VIDEO CALL LIVE CAM SHOW 100% GUARANTEED 💟❣️ HI DEAR CUSTOMERS! 👋 💟🌹IM දිල්කි බබා 🧖‍♀️♀️ Age 28 📲 0715236532 👉 LIVE CAM ONLY ⛔ NO FULL SERVICE ⛔ REAL LIVE CAM SHOW (WITHOUT FACE)📷🤳🎦 CLEAR CAMERA 📷 VEGETABLE FUN RS 2500/- MIN 20 💟 5 MINUTES 1000 / ( FINGARING FULL BODY BOOS SHOW) 🕑 10 MIN 1500/= 💰 ( FINGARING FULL BODY BOOS SHOW) 🕑 20 MIN 3000/= 💰 (B00BS – ( FINGARING FULL BODY BOOS SHOW VOICE SHOW ) 🕑 30 MIN 4500/= 💰 (B00BS – ( FINGARING FULL BODY BOOS SHOW VOICE SHOW VEGETABLE SHOW BOOBS MASSAGE SHOW 💙 LOVE Y CHAT 10 MIN RS 800/= ❤️ PANTS SHOW 15 MIN RS 1600/- 💘 FEMDOM SHOW 20 MIN RS 3000/- 🧡 SHOWER RS 4000/- 🧡 OPEN FACE SHOW WITH FACE MASK RS 4500/- COUPLE SEX SHOW 15 MIN RS 5000/- IF YOU NEED VIDEO VARIFICATION Rs.400 /= AFTER VARIFICATION REDUCE IT FROM PACKAGE.. විඩියෝ ඇම්තුම් මගින් තහවුරු කිරීම් සදහා 400 ක මුදලක් අයකරන අතර.. එම මුදල පසුව සේවා ගාස්තුවෙන් අඩු කරනු ලබයි. 👉 මුදල් දැමූ සැනින් සේවය ලබා දේ 💵 PAYMENTS METHOD 💵 🔴 BANK TRANSFER 🏧 💳 🔴 EZ CASH 👉 බොරු BANK රිසිට් එවීමෙන් වළකින්න. 👉 සේවාව අවශ්‍ය අය පමනක් CALL කරන්න. 👉බොරු කරන අය සහ නිකරුණේ ප්‍රශ්න අහන අය Block කරනු ලැබේ.. 👉 විශ්වාසදායක සේවාව. 👉 CALL ME ONLY GENUINE CLIENTS, don’t CALL TIME WASTERS 📲 0715236532 📲 NUMBER VERY RELIABLE SERVICE 👍& LOVELY 💕 SERVICE THANK YOU 🙏 HAVE a NICE DAY

Live Cam | 1 day ago
1K 180
Lanka ads Superad image

දිල්කි බබා MIN 20 VEGETABLE...

SHOWER SHOW කතා PANTY SHOW 🤩 ONLY CAM SERVICE 🤩 🔴 WITH FACE ( WITH FACE MASK) FULL OPEN VI...

වෙනස්ම විදියේ ෂෝ එකක්