වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

කාන්තා ඔබගේ 🌸ඇගේ හැඩය මදිද? 🌸උදරය ඉදිරියට නෙරා ඇවිත්ද? 🌸ඇගට තෙහෙට්ටුද? 🌸කෙට්ටු වැඩිද? 🌸පිටු පස සහ පියයුරු ප්‍රමානවත් නැතිද? 🌸විශාල පියයුරු කරදරයක්ද? මසාජ් පැකේජ් 🌼full body massage 🌼Head massage 🌼Oil or cream massage 🌼Foot massage 🌼Spacial massage 🌼Vip massage 🌼Body shape massage Contact - 0742884943 ඇතුලු ඔබට අවශ්‍ය ඕනෑම සේවාවක් 100% විශ්වාසයෙන් කරගන්න එකතු වන්න අප සමගම කාන්තා පාර්ෂවය සදහා පමණකි දීර්ඝකාලීනව එක් තෙරෙපි වරයෙක්ගෙන් පමනක් අවශ්‍ය සියලු සේවාවන් විශ්වාෂනීයව ලබාගැනීමට පුලුවන් එකම ආයතනය මෙයයි එන්න දැන්ම අප හා එක් වන්න. 📍Location - Panadura , Dehiwala , Piliyandala

Spa | 1 week ago
1K 30
Lanka ads Superad image

🏵️Happy Ending Visiting Spa🏵️...

කාන්තා ඔබගේ 🌸ඇගේ හැඩය මදිද? 🌸උදරය ඉදිරියට නෙරා ඇවිත්ද? 🌸ඇගට තෙහෙට්ටුද? 🌸කෙට්ටු වැඩිද? 🌸පිට...

Rathmalana | Panadura

හායී... මම නිමාෂි අවු 32 SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM 1 HOUR 1 SHOT RS 3700/- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0724503943 NITTABUWA නිට්ටඹුව •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 week ago
1K 90
Lanka ads Superad image

Rs 3700/- WITH ROOM FULL SERVI...

හායී... මම නිමාෂි අවු 32 SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S.....

NITTABUWA | නිට්ටඹුව

පිරිපුන් පියයුරු • පිරිපුන් කම්මුල් • පිරිපුන් සිරුරක් LIP KISS OK • NIGHT OK I AM NIPUNI 25 YEARS OLD BEAUTIFUL SEEXXYY GIRL REAL PHOTO ATTACHED RED NIPPLE WITH BIG BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT SLIM BODY WITH WHITE SKIN SEEXXY BACK SIDE FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/- CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING SEEDUWA KATUNAYAKE සීදූව කටුනායක 0718532962 LIP KISS OK SUCK OK WITHOUT CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK NO ANAL NO VISIT ANY POSITION OK HARD SEEX OK BEST AND GOOD SERVICE IN THE CITY PLEASE CALL GENUINE COUSTOMER

Full Service | 1 week ago
2K 90
Lanka ads Superad image

Rs 5500 නිපුණි අවු 25 FULL SER...

පිරිපුන් පියයුරු • පිරිපුන් කම්මුල් • පිරිපුන් සිරුරක් LIP KISS OK • NIGHT OK I AM NIPUNI 25 Y...

SEEDUWA KATUNAYAKE සීදුව කටුනා...

🤷🤷ජීවන වියදමත් සමග විඩාබර ගතට සාදාරන මුදලකට ෆන් එකක් ගන්න එන්න🤷🤷 ❣️Hi Dear 💯% My real picture 🔴Am chabi girl❤️ 🌷im සදිනි 🌷32 years girl👍 💞 Beautiful Girl 💛🤍 📱0715892393 💢I am doing full service 🕧Rs 3700/= 1 Hour 1 Time With Room 💢I have a very safety and very can place ❤ 💢Availab in car parking ❤ 🔲1ur 1 time Rs.3700 with room 🔲 🔷My Conditions 🔷 🌺 No Visit ..❌ 🌺No A.n.a.l 😜 🌺No Night 😌 📷මේ මගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක 🔴මම ටිකක් chabi girl කෙනෙක්❤️ 🚘මම ඉන්නේ මිනුවන්ගොඩ /ආඩිඅම්බලම/කටුනායක 📱0715892393 💝💖 Very Safe place & Car Park Availab .... 💖💝 IM Very Can /Freindly & Teen Girl .. 💝💖 Come and Enjoy With Fun .. 💖💝 Welcome Genuine Caustomer 🎀🎀 .. 💖💝 This One is 100% Real Profi , Dont Worry about t ( Pase Dont Time P )... 💖💝🏵️ Real Genuine Caustomer Pase Call Only

Full Service | 1 week ago
2K 150
Lanka ads Superad image

Rs 3700 WITH HOTEL ROOM FULL S...

🤷🤷ජීවන වියදමත් සමග විඩාබර ගතට සාදාරන මුදලකට ෆන් එකක් ගන්න එන්න🤷🤷 ❣️Hi Dear 💯% My real picture...

MINUWANGODA , ADIAMBALAMA , KA...

FULL SERVICE 1 HOUR 2 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 🌹සුදුයි 🌹පොඩියි 🌹ලස්සනම ලස්සනයි🌹💟 ❤️💟 BₑₐᵤₜᵢFᵤₗ BₒₒB'ₛ ❤️💟 ᵣₑD ₙᵢₚₚₗₑ'ₛ ----------------------------------------------------------- 🌹❣️FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 💟🌹FULL NIGHT RS 15000/= WITH ROOM 🌹❣️පැය 1 යි සොට් 1 ක් සදහා කාමර ගාස්තු සමග රු 5500/= 💟🌹සම්පූර්ණ රාත්‍රියක් සදහා රු 15000/= කාමර ගාස්තු සමග ----------------------------------------------------------- 🍭 SUCK OK WITHOUT CONDOM 💋 LIPS KISS OK 🌟 BOOB'S SUCK OK 👅 PUSSY LICKING OK 🧘 ANY POSITION OK ❌ NO VISIT ❌ NO ANAL ----------------------------------------------------------- 💟 DILINI 24 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL 💟 REAL PHOTO ATTACHED ----------------------------------------------------------- 📍𝐒𝐄𝐄𝐃𝐔𝐖𝐀 📍𝐊𝐀𝐓𝐔𝐍𝐀𝐘𝐀𝐊𝐄 ☎️ 0773742227 ----------------------------------------------------------- 🌹 දිලිනි අවු 24 ලස්සනම ලස්සන කෙල්ල 🌹 ඇත්තම ෆොටෝ එක ----------------------------------------------------------- 📍සීදුව 📍කටුනායක ☎️ 0773742227 ----------------------------------------------------------- 🛏️ CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🚘 HIDDEN CAR PARKING ❤️ BEAUTIFUL BOOB'S ❤️ RED NIPPLE'S ❤️‍🔥 HOT AND TIGHT PUSSY 👧 SLIM BODY TEEN GIRL ----------------------------------------------------------- 💗❤️ FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 💗❤️ FULL NIGHT RS 15000/= WITH ROOM 📍SEEDUWA 📍KATUNAYAKE -----------------------------------------------------------

Full Service | 1 week ago
1K 90
Lanka ads Superad image

AGE 24 FULL SERVICE RS 5500/-...

FULL SERVICE 1 HOUR 2 SHOT RS 5500/= WITH ROOM 🌹සුදුයි 🌹පොඩියි 🌹ලස්සනම ලස්සනයි🌹💟 ❤️💟 Bₑₐ...

SEEDUWA KATUNAYAKE සීදුව කටුනා...

HAPPY ENDING FEELING RELAXING FULL BODY MASSAGE WITH BEAUTIFUL GIRL'S SELECTION 💥 රු 1500 ට ගැහැණු ළමුන් දෙන්නෙක්ම 💥 🛑 කටුබැද්ද 👉 ඔබට සුවිශේෂී දීමනාවක් 🛑 🌗 රුපියල් 1500 ගැහැණු ළමුන් දෙන්නෙක් ගෙන් එකවර Full Body Massage එකක් 🌈 අවු 20 සිට ඉහළට ලස්සනම ලස්සන හුරබුහුටි දඟකාර කෙල්ලෝ රාශියක් සිටිනවා 🌈 ඔයාට කැමති කෙල්ලෝ දෙන්නෙක් තෝරාගන්න පුළුවන් රුපියල් 1500 ට 🌗 Full Body Massage Rs 1500/= for 2 Girls 🌗 Head Massage 🌗 Foot Massage 🌗 Oil Massage 🌗 Lotion Massage 🌗 Relaxing Massage 👉 Clean and Safety Place 👉 Friendly Girls 👉 Hidden Car Parking 💋 විශේෂ දීමනාව අපෙන්ම පමණි 💋 🛑 ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ගන්න සම්පූර්ණ මුදල රුපියල් 1500 ක් පමණි 🛑 🌗🛑📞 0771314834 / 0779244834 👉 Katubadda

Spa | 1 week ago
1K 30
Lanka ads Superad image

RS 1500 ගැහැණු ළමුන් දෙන්නෙක්...

HAPPY ENDING FEELING RELAXING FULL BODY MASSAGE WITH BEAUTIFUL GIRL'S SELECTION 💥 රු 1500 ට ගැහ...

Katubadda | කටුබැද්ද

සුපිරි සැපක් දෙන අවුරුදු 25 චබී හොට් කෙල්ල NILU 28 YEARS BEAUTIFUL GIRL REAL PHOTO ♥️ HI... I'M NILU 25 YEARS OLD BEAUTIFUL GIRL ♥️ BIG BOOB'S CHUBBY GIRL ♥️ HOT AND TIGHT SMALL PUSSY ♥️ 100% REAL PHOTO ATTACHED ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔰🔰 FULL SERVICE WITH ROOM 🔰🔰 ♥️💛 1 HOUR RS 6000/- 💛♥️ ♥️💛 FULL NIGHT 20000/-♥️💛 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🩷 HOMAGAMA හෝමාගම | PANAGODA පනාගොඩ | ATHURUGIRIYA අතුරුගිරිය 🩷 ☎️ ☎️ 0763135779 ☎️☎️ ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💛 SUCK OK WITH CONDOM 💛 BOOB'S SUCK OK 💛 PUSSY LIKING OK 💛 DOGGY STYLE OK 💛 ANY POSITION OK 💛 ALL FEELING OK ••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❌ NO VISIT ❌ •••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 1 week ago
2K 0
Lanka ads Superad image

වයිෆ් ගෙන් නැති සැපක් ගන්න එන්...

සුපිරි සැපක් දෙන අවුරුදු 25 චබී හොට් කෙල්ල NILU 28 YEARS BEAUTIFUL GIRL REAL PHOTO ♥️ HI... I...

HOMAGAMA හෝමාගම | PANAGODA පනා...

🔥ඔබ සිටින අවටින්ම විශ්වාසවන්තව රහසිගතව "සෙක්ස්" කරන්න ධනවත් විනෝදකාමී මිතුරියක් හදුනගන්න කැමතිද ? 🔥අප ආයතනය හරහා වගකීමක් සහිතව මිතුරියක් සම්බන්ධ කරගෙන දැන්ම සෙක්ස් වලින් මීට් වෙන්න. 🚫අප ආයතනය හරහා සම්බන්ධ කරන මිතුරියන් සදහා කිසිදු අවස්ථාවක කිසිදු මුදලක් ගෙවීමට අවශ්‍ය නැත.🚫 🔥මිතුරු සේවයට ජොයින් වෙන්න දැන්ම වට්ස්ඇප් මැසේජ් එකක් දාන්න. 0740671029 (whatsapp only) 🔥100% ක් රහසිගත විශ්වාසවන්ත සේවයකි. (දැනට අවුරුදු 15 ක් විශ්වාසයෙන් සේවය සපයන එකම මිතුරු සේවය) කරුණාකර වැදගත් අය පමණක් සම්බන්ධ වෙන්න. ❤️🔥අවුරැදු 20ට වැඩි අය සදහා පමණි. කරැණාකර වැදගත් අය පමණක් සම්බන්ධ වන්න.🔥❤️ 🔥🔥Only tse above 20 years of age join🔥🔥රුණාකර වැදගත් අය පමණක් සම්බන්ධ වෙන්න. ❤️🔥අවුරැදු 20ට වැඩි අය සදහා පමණි. කරැණාකර වැදගත් අය පමණක් සම්බන්ධ වන්න.🔥❤️ 🔥🔥Only tse above 20 years of age join🔥🔥

NRA | 1 week ago
1K 90
Lanka ads Superad image

2023 අලුත් කෙනෙක් එක්ක අලුතින...

🔥ඔබ සිටින අවටින්ම විශ්වාසවන්තව රහසිගතව "සෙක්ස්" කරන්න ධනවත් විනෝදකාමී මිතුරියක් හදුනගන්න කැමතිද ?...

Any

🫶 SEXY NILU REAL LIVE CAM REAL SEXY LIVE SHOW 🫶 🌻 Hi I Am NILU 🌻 I Do Very Hot Live Cam Show 🧩 My Package 🍁 10 Min Rs 600/= 🍁 20 Min Rs 1300/= 🍁 25 Min Rs 1600/= 💚 WhatsApp number 0743361458 ❤️‍🔥 Real Photo Attached ❤️‍🔥 Payment Ez Cash 0743361458 WhatsApp

Live Cam | 1 week ago
820 30
Lanka ads Superad image

LIVE SHOW WITH BEAUTIFUL NUDE...

🫶 SEXY NILU REAL LIVE CAM REAL SEXY LIVE SHOW 🫶 🌻 Hi I Am NILU 🌻 I Do Very Hot Live Cam Show...

REAL PHOTO ATTACHED

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න. ❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old. ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 2000/= ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 SUPER LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟬𝟯 𝗞𝗢𝗟𝗟𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜𝗬𝗔 📍කොලඹ 03 කොල්ලුපිටිය 075 89 89 89 6 ----------------------------------------------------------- 💝💖 FEELING MASSAGE 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 2 IN 1 MASSAGE 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ☎️ 075 89 89 89 6 ☎️ 📍 COLOMBO 03 #KOLLUPITIYA 📶 Real Escort Girls

Spa | 1 week ago
3K 390

FULL BODY MASSAGE GIRLS SELECT...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠...

Colombo

VERY FUNNY & HAPPY THAI GIRL'S මේ ඉන්න තායි ගර්ල්ස් ලා හිටියේ නැත්නම් සේවාව නොමිලේ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES -------------------------------------------------------- 🩷 REAL THAI GIRL 🩷 REAL THAI FUN 🩵 REAL THAI STYLE HAPPY ENDING 🩵 -------------------------------------------------------- 🇹🇭 රියල් තායි ගර්ල්ස් ඉන්න ❣️💟 🇹🇭 රියල් තායි ස්පා එක❣️💟 -------------------------------------------------------- ❤️ HOT AND SPICY BEAUTIFUL THAI GIRLS❣️💟 🇹🇭 REAL THAI THERAPIST GIRLS PHOTO ATTACHED 🇹🇭 -------------------------------------------------------- 💛 BODY TO BODY HAPPY ENDING 🧡 UNLIMITED FULL BODY MASSAGE SERVICE Rs 10000/= ONLY ❤️ -------------------------------------------------------- 🇹🇭 REAL THAILAND GIRLS ❤️ Full Body Massage 🧡 Body To Body Massage 💛 Happy Ending 💚 Feeling Massage 💙 Realaxing Massage 💜 Unlimited Fun -------------------------------------------------------- 🩵 REAL PHOTO ATTACHED 💛 🧡 THAI GIRLS SELECTION AVAILABLE 🧡 💜 OPEN NEW LUXURY SPA UNLIMITED SERVICE & QUALITY MASSAGE -------------------------------------------------------- 🇹🇭 THAI තරුනියන්ගෙන් ඉතාමත් සුහදශීලී B to B සේවයක් ලබා ගත හැක. -------------------------------------------------------- 💕 NEW THAI SPA COLOMBO 04 💕 📞 0777171824 ☎️ 0112551515 -------------------------------------------------------- ♥️ SEPARATE ROOMS WITH AC & ATTACHED BATHROOM 💗 HIDDEN PARKING 💗 CLEAN ENVIRONMENT 💗 100% SAFETY & TOURIST BOARD APPROVED SPA ----------------------------------------------------- 💗 ඔබගේ වෙහෙසකර මානසීක ආත්තියෙන් මොහොතකට හෝ මිදෙන්න දැන්ම පැමිනෙන්න💗💗💗 -------------------------------------------------------- 💘 GENUINE CUSTOMERS ONLY. ❌ BARGAIN HUNTERS WILL BE BLOCKED. -------------------------------------------------------- 📞 0777171824 ☎️ 0112551515 --------------------------------------------------------

Spa | 1 week ago
2K 210

THAI GIRLS IN SRI LANKA COLOMB...

VERY FUNNY & HAPPY THAI GIRL'S මේ ඉන්න තායි ගර්ල්ස් ලා හිටියේ නැත්නම් සේවාව නොමිලේ • BODY 2 B...

Colombo

Spa කොපමණ තිබුණත් අපගේ Spa එකට වරක් පැමිණ බලන්න. HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE WITH RELAXING FEELING 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL VIDEO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0760984098 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 1 week ago
3K 150

හැපී එකේ එන්න හැපී එකේ යන්න

Spa කොපමණ තිබුණත් අපගේ Spa එකට වරක් පැමිණ බලන්න. HAPPY ENDING FULL BODY MASSAGE WITH RELAXING FEELI...

රත්මලාන RATMALANA

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL VIDEO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0787547499 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 1 week ago
3K 360

GIRL FRIEND EXPERIENCE BODY MA...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SP...

රත්මලාන RATMALANA NEW SPA

LIP KISS OK - 69 OK NIGHT OK BOOB'S SUCK OK SUCK OK WITHOUT CONDOM PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK ------------------------------ SITHARA 28 YEAR OLD BEAUTIFUL GIRL REAL PHOTO ATTACHED NO VISIT NO ANAL ------------------------------ FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 5500/- WITH HOTEL ROOM ------------------------------ KATUNAYAKE SEEDUWA කටුනායක සීදුව ------------------------------ 0771587232 ------------------------------ CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ------------------------------

Full Service | 1 week ago
1K 120
Lanka ads Superad image

28 Y FULL SERVICE Rs.5500/- WI...

LIP KISS OK - 69 OK NIGHT OK BOOB'S SUCK OK SUCK OK WITHOUT CONDOM PUSSY LIKING OK ANY POSITION...

KATUNAYAKE SEEDUWA කටුනායක සීද...

කාන්තා ඔබට ඕනෑම සේවාවක් සපයමි මට අවුරුදු 25ඉ රහසිගත බව ආරක්ෂාව 100/100 වගකියමි ලිංගික ජිවිතේ තෘප්තිමත් නැතිනම් අමතන්න සම්භාහ කටයුතු ද සිදුකරේ කාන්තාවන් සඳහා Boyfriend or Husband experience.😍 💟Any kind of positions ok.❤ 💟Softcore/Hardcore. 💟Romantic feelings.😘 💟Body kissing.💋 💟Lips kiss.💋 💟Boobs sucking.😘 💟Body Licking 😋❤ 💟Licking.😋 💙 Special licking service for virgins 💟Pussy Fingering 💟Full body massage💆‍ ❤Body to body massage ❤Head massage ❤Back massage ❤Foot massage 🌸Special yoni and Breast massage. 💟Full service.

Full Service | 1 week ago
672 180
Lanka ads Superad image

(only for Girls Ladies And Wom...

කාන්තා ඔබට ඕනෑම සේවාවක් සපයමි මට අවුරුදු 25ඉ රහසිගත බව ආරක්ෂාව 100/100 වගකියමි ලිංගික ජිවිතේ තෘප්තිම...

International,Ampara,Anuradhap...