වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

නිට්ටඹුව ඒරියා ෆුල් සර්විස් රු 3700/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M SADALI සදලි 32 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND SMALL PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• ලොකේෂන් නිට්ටඹුව තිහාරිය අත්තනගල්ල පස්යාල වයස 32 නම සඳලි 0718963697 One hour 1 shots 3700 With room One hour 2 shots 7000 With room 2 hour 2 shots 9000 With room පැයට රූම් එකත් එක්ක 3700 පැයට ශොට් 2 රු 7000 පැය 2 ශොට් 2 රු 9000 ••••••••••••••••••••••••••• NITTABUWA THIHARIYA PASYALA 0718963697 ••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 3 weeks ago
2K 240
lanka add

RS 3700 WITH HOTEL ROOM FUL...

නිට්ටඹුව ඒරියා ෆුල් සර්විස් රු 3700/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M SADALI සදලි 32 YEARS OLD VERY BEAUT...

NITTABUWA THIHARIYA PASYALA

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED HI I AM NILU 32 YEARS OLD FULL SERVICE WITHOUT HOTEL ROOM 1 HOUR RS 5000/- DIGANA KENGALLA 0752289974 SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK NO ANAL NO VISIT ANY POSITION OK HARD SEEX OK BEST AND GOOD SERVICE IN THE CITY PLEASE CALL GENUINE CUSTOMER

Full Service | 3 weeks ago
1K 30
lanka add

RS 5000/- FULL SERVICE WITH...

RED NIPPLE WITH BEAUTIFUL BOOB'S HOT AND TIGHT PUSSYCAT REAL PHOTO ATTACHED HI I AM NILU 32 YE...

දිගන කෙන්ගල්ල

සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ නැහැ ඒත් ඔයා කියන විදිහට සතුටු කරන්න මට පුළුවන්. ලස්සන පැයක් ගත කරන්න එන්න මගේ ගාන රුපියල් Rs. 4000 ANAL නැතුව ඕනම දෙයක් කරනවා. මේ මගේ REAL ම ෆොටෝ එක. මේ මගේ REAL ෆොටෝ එක අලුත් කෙල්ල එක්ක අලුත්ම විදියේ නැවුම් වෙනසක් FIRST TIME IN THIS JOB HI I'M SADUNI 25 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM 1 HOUR 1 SHOT RS 4000/- 2 HOURS 2 SHOT'S RS 7000/- 3 HOUR'S 3 SHOT'S RS 8000/- LIP KISS OK 0772652319 8 a.m & 6 p.m time DIVULPITIYA MINUWANGODA ••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 3 weeks ago
3K 240
lanka add

AGE 25 RS 4000 REAL PHOTO

සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ නැහැ ඒත් ඔයා කියන විදිහට සතුටු කරන්න මට...

දිවුලපිටිය මිනුවන්ගොඩ

❤️මෙම සේවාව ආව්රුදු 21 වැඩි අය සදහා පමණයි 👨‍👨‍👧Treesome sex Rs 15000 with Room 🧛‍♂️Live Sex and Couple Show Rs 10000 🧝Full service Rs 12000 💒 Full night Rs25000 👩‍🏫👩‍🏫Lesbian service 🤦‍♀️No Anal ❤️ Suck with condom 👄No lips kiss 🏠Hotel visit ok 💥We are available 9 am to 8 pm 🇱🇰 Location Balummahara./Nittabuwa/ Mirigama 👍Please call Genuine customas only 078 8156565

Full Service | 3 weeks ago
2K 60
lanka add

👭We Are Genuine Married Co...

❤️මෙම සේවාව ආව්රුදු 21 වැඩි අය සදහා පමණයි 👨‍👨‍👧Treesome sex Rs 15000 with Room 🧛‍♂️Live S...

නිට්ටඹුව මීරිගම බැලුම්මහර

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL THAI HAPPY ENDING ✅ • BODY 2 BODY • FEELING • RELAXING • HAPPY ENDING • AND MORE AND MORE SERVICES HELLO GENTLEMEN'S 🪷🪷🪷 FULL BODY MASSAGE + HAPPY ENDING + REAL THAI GIRL'S ONLY 🎁 1.5 HOURS SPECIAL OFFER RS 10000/- FULL BODY MASSAGE ✔️ HAPPY ENDING ✔️ HEAD MASSAGE ✔️ FOOT MASSAGE ✔️ 🇹🇭 REAL THAI GIRLS 20 TO 25 YEARS OLD 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S PHOTO ATTACHED 🇹🇭 REAL THAI GIRL'S SELECTION ☎️ PLEASE CALL FOR BOOKING 📞 0777171824 🇹🇭 THAI 🇱🇰 LANKA SPA 👉 BAMBALAPITIYA, COLOMBO 04 🚪Visit Bambalapitiya Thai Spa now for an experience you will never forget. ⛔ NO LOCAL GIRLS. THAILAND BEAUTIFUL GIRLS ONLY ✅

Spa | 3 weeks ago
2K 180

REAL THAI GIRL'S IN SRI LAN...

🇹🇭 REAL THAI GIRL'S ✅ IN SRI LANKA 🇱🇰 REAL THAI SPA ✅ REAL THAI MESSAGE EXPERIENCES ✅ REAL TH...

Colombo BAMBALAPITIYA

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 💟🌹𝗙𝗘𝗘𝗟𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝟮 𝗜𝗡 𝟭 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗛𝗘𝗔𝗗 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗙𝗢𝗢𝗧 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗥𝗘𝗟𝗔𝗫𝗜𝗡𝗚 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 💟🌹𝗢𝗜𝗟 & 𝗟𝗢𝗧𝗜𝗢𝗡 𝗠𝗔𝗦𝗦𝗔𝗚𝗘 ----------------------------------------------------------- ❣️💟 අවුරුදු 19 ත් 25 ත් අතර වයසැති සුන්දර ගැහැණු ළමුන් රාශියක් අතරින් ඔයා කැමති ම කෙනා තෝරාගන්න. ❣️💟 Choose your favorite among many beautiful girls between 19 and 25 years old. ----------------------------------------------------------- ❤️‍🔥 FULL BODY MASSAGE RS 2000/= ----------------------------------------------------------- 💗 BEAUTIFUL GIRLS SELECTION 💗 NEW CUTE YOUNG THERAPIST GIRLS 💗 CLEAN & SAFE PLACES 💗 SUPER LUXURY SPA 💗 HIDDEN CAR PARKING ----------------------------------------------------------- 📍𝗖𝗢𝗟𝗢𝗠𝗕𝗢 𝟬𝟯 𝗞𝗢𝗟𝗟𝗨𝗣𝗜𝗧𝗜𝗬𝗔 📍කොලඹ 03 කොල්ලුපිටිය 075 89 89 89 6 ----------------------------------------------------------- 💝💖 FEELING MASSAGE 💝💖 FULL BODY MASSAGE 💝💖 HAPPY ENDING 💝💖 2 IN 1 MASSAGE 💝💖 HEAD MASSAGE 💝💖 FOOT MASSAGE 💝💖 RELAXING MASSAGE 💝💖 OIL & LOTION MASSAGE ☎️ 075 89 89 89 6 ☎️ 📍 COLOMBO 03 #KOLLUPITIYA 📶 Real Escort Girls

Spa | 3 weeks ago
4K 660

LOVELY ♥️ FULL BODY MASSAGE...

* 19 TO 25 YEAR'S OLD GIRL'S ONLY • 24 HOURS OPEN NEW SPA FULL BODY MASSAGE 💟🌹𝗙𝗨𝗟𝗟 𝗕𝗢𝗗𝗬 𝗠...

Colombo

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL VIDEO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 1500/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ RATMALANA රත්මලාන ☎️ 0787547499 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 3 weeks ago
4K 360
lanka add

SUPER FEELING HAPPY ENDING...

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SP...

රත්මලාන RATMALANA NEW SPA

කුරුණෑගල වාරියපොළ ෆුල් සර්විස් රු 6000/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M ටානියා CUTE GIRL 27 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR RS 6000/- WITH HOTEL ROOM NIGHT WITH HOTEL ROOM RS 20000/- ••••••••••••••••••••••••••• KURUNEGALA WARIYAPOLA 0719058984 ••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 3 weeks ago
2K 120
lanka add

Age 27 RS 6000 WITH HOTEL R...

කුරුණෑගල වාරියපොළ ෆුල් සර්විස් රු 6000/- හොටල් කාමරය සමග HI I'M ටානියා CUTE GIRL 27 YEARS OLD V...

Kurunegala Wariyapola

Hello my darling i am sonali I'm 35 years old😘 my My really pictures screens is white colour😙 my location is kadawatha/kiribathgoda wattala❤ full body massage & full service 🤲 my condition 🥰 💖One shot 5500 💖Two shot 7500 💖Full body massage and service 7500 💖Lip kiss ok 💖Body Kiss ok 💖Boob suck ok 💖Suck is ok 💖Night is ok 15000 💖My contact number 🆗0761006854

Full Service | 3 weeks ago
2K 150
lanka add

SONALI FULL SERVICE & FULL...

Hello my darling i am sonali I'm 35 years old😘 my My really pictures screens is white colour😙...

KIRIBATHGODA WATTALA KADAWA...

ෆුල් සර්විස් රු 2500/- සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ ලස්සන පැයක් ගත කරන්න එන්න මගේ ගාන රුපියල් Rs. 2500 ANAL නැතුව ඕනම දෙයක් කරනවා. මේ මගේ REAL ම ෆොටෝ එක. අලුත් කෙල්ල එක්ක අලුත්ම විදියේ නැවුම් වෙනසක් මීගමුව පළඟ තුරේ පෝරු තොට FIRST TIME IN THIS JOB HI I'M SADALI 29 YEARS OLD VERY BEAUTIFUL GIRL ••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY WITH BROWN SKIN ••••••••••••••••••••••••••• MY REAL PHOTO ATTACHED SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK VERY TIGHT AND JUICY PUSSYCAT ••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR 1 SHOT RS 2500/- WITHOUT ROOM LIP KISS OK 0710202413 NEGOMBO PALAGATHURE PORUTHORTA ••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING ••••••••••••••••••••••••••• NO ANAL NO VISIT ••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... හැමදාම නෑ... හැම තැනම නෑ... ••••••••••••••••••••••••••• I'M REALLY FRIENDLY CLEAN AND FRESH GIRL PLEASE CONTACT GENUINE CUSTOMER FOR REAL FUN ••••••••••••••••••••••••••• IT IS MY PLEASURE TO MAKE YOU HAPPY. 😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊😊 •••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 3 weeks ago
2K 150
lanka add

රු 2500 FULL SERVICE ඇත්තම...

ෆුල් සර්විස් රු 2500/- සර් මම ෆීල්ඩ් එකට අලුත්. මම මේ ෆිල්ඩ් එකේ ගොඩක් දේවල් දන්නේ ලස්සන පැයක්...

මීගමුව පළඟ තුරේ පෝරු තොට |...

ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාට ආසා විදිහට හොදම සේවාවක් Age 27👍 තරූණ පොඩි කෙල්ලක්🙏 👍සුදූ පැහපත් ලස්සන පීරීසිදූ කෙල්ලක් නුගේගොඩ කිරැලපන නාරාහෙන්පිට මාලබේ තලවතුගොඩ පන්නිපිටිය අවට ඉන්නවා👍 🕰️උදේ 8.00 සීට රාත්‍රි 12.00 දක්වා පමණක් ඔයාලට එන්න පුළුවන්⏲️ 🏦My Package🏦 🕰️1Hour 1 Shot 7000/=( With Room)⏲️ 🕰️1 Hour 2 Shot 10000/=( With Room)⏲️ 🕰️2 Hour 2 Shot 12000/=( With Room)⏲️ 👍My Condition 👍 👄Suck Ok With Condom💋 👄Boobs Suck Ok 💋 👄Lip Kiss Ok 💋 👄Liking Ok💋 😍Any Position😍 🤩No Anal 🤩 😍No Visit 😍 😘my number 0757172692

Full Service | 3 weeks ago
5K 180
lanka add

ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාට ආසා...

ඔයාට කැමති විදිහට ඔයාට ආසා විදිහට හොදම සේවාවක් Age 27👍 තරූණ පොඩි කෙල්ලක්🙏 👍සුදූ පැහපත් ලස්සන...

නුගේගොඩ කිරැලපන නාරාහෙන්පි...

Professional Swedish massage only Please schedule an appointment at least 2 hours in advance. Stickily Professional Swedish massage only; no other kind of service is provided ❌❌❌ Naturopathic medicine is a system that uses natural remedies to help the body heal itself. It embraces many therapies, including herbs, massage, acupuncture, exercises, and nutritional counseling. Professional Swedish massage includes naturopathic medicine Benefits of Swedish massage: May treat neck pain May treat shoulder pain May treat back pain May treat headache May treat anxiety May lower blood pressure May treat fibromyalgia May improve sleep quality May treat premenstrual syndrome (PMS) May treat symptoms of depression May treat cancer symptoms relief May improve circulation

Massage | 3 weeks ago
1K 60
lanka add

Professional Swedish Massag...

Professional Swedish massage only Please schedule an appointment at least 2 hours in advance. S...

Thalawathugoda

🌹05 min Rs.500/= 👅Full body show/Boobs/ 🌹10 min Rs.1000/= 👅Full body show/Boobs/ playing/Fingering .👙 🌹15 min Rs.1500/= 👅Full body show/Boobs/ playing/Fingering/Hot talk.💋 🌹20 min Rs 2000/= 👅Full body show/Boobs/ playing/Fingering/ 🌹30 min Rs.3000/= 👅Contains the above mentioned packages/ fun talk/Juice come out.💋 〽️ Video verification 200/=

Live Cam | 3 weeks ago
1K 0
lanka add

Live Cam Show 😍 Chubby ♥️...

🌹05 min Rs.500/= 👅Full body show/Boobs/ 🌹10 min Rs.1000/= 👅Full body show/Boobs/ playing/Fi...

Verified Live Cam

❤️0762679255❤️ IM NOT SHEMALE DONT ASK THAT 😡 ԋყ,👋gentlemen 🧔 💘 i"m ѕαη∂υ💃 💘 25 уєαяѕ σℓ∂ my real age 💘 ωнιтє ѕкιη & ѕℓιм вσ∂у👩 💘beautiful and verry clean girl 💘100% this is my real picture 📸 don't ask more picture 😌 ❤️ 0762679255 ❤️ ✊му ¢ση∂ιтιση 👇 🖤Special girl friend experience OK ❶ Lipp kiss OK (Depend by Girls) ❷ Boobs Suck OK ❸ Sucking (WITH OR WITHOUT) OK ❹Any Position OK Blow Job (until/not)Cum(Depend by Girl) ❺ Bathing OK ❻ B TO B Massage OK (added 2,000/=) ➐ 69 Position OK ➑ Panishment Treatment OK ➒ Licking OK ➓ Full body Licking OK ➓❶ Couple to Couple or Single OK ➓❷ Visit OK 👊му ρα¢кєgє ∂єтαιℓѕ👇 😍 One hour one shot with room 7500/= 😍 Two hour two shot with room 12000/= 😍 five hours unlimited shot (HALF NIGHT) with room 17000/= 😍 Ten hours unlimited shot (FULL NIGHT) with room 25000/= Don't waste our time by making idle calls📵🔞 Now I am ready to give your pleasure🫦

Full Service | 3 weeks ago
5K 210
lanka add

KIRIBATHGODA WATTALA HIGH Q...

❤️0762679255❤️ IM NOT SHEMALE DONT ASK THAT 😡 ԋყ,👋gentlemen 🧔 💘 i"m ѕαη∂υ💃 💘 2...

KIRIBATHGODA කිරිබත්ගොඩ , W...

💖 Im Nethu ♥️ hot and s e x y😍 girl❣️ 🧏🏻‍ Lets take a fun 💦❣️28 years old❣️ *Video Packege* 👉 05 min Rs 500/= Boobs + voice Show 👉 10 min Rs 1000/= Boobs ass + voice Show 👉 15 min Rs 1500/= Boobs ass + Hard talk Show 👉 20 min Rs 2000/= Boobbs ass + Hard talk Voice Show 👉 30 min Rs 3000/= Boobbs ass + Hard talk fingerling Show ⭐Roll play package ⭐ 👉05 min - 1000/= 👉10 min - 1500/= 👉15 min - 2000/= 👉20 min - 2500/= *Audio Pakege* 👉 07 MIN = Rs 500/= 👉 15 MIN = Rs 1000/= 👉 25 MIN = Rs 1500/= 👉 If you need Live video verification, i will charge.Rs.200/= 🙏🏻 Rs.200 ක් වැනි සුළු මුදලක් ගෙවා vedio verification ලබා ගැනීමට කාරුණික වන්න. නිකරුනේ video verification ඉල්ලා ඔබගේත් මගෙත් කාලය අපතේ නොයවන්න. 👉 Audio verification free. 📱0769624717

Live Cam | 3 weeks ago
1K 90
lanka add

Live Cam Show 💟❤️🖤💟❤️🖤

💖 Im Nethu ♥️ hot and s e x y😍 girl❣️ 🧏🏻‍ Lets take a fun 💦❣️28 years old❣️ *Video Packege*...

Genuine Cam Service