වංචනිකයන් ට හසු වීමට පෙර මෙය කියවන්න
READ THIS BEFORE YOU FALL FOR SCAMMERS

Lanka ads...More...

💝කිරි පාට කෙල්ලගෙන් හුරතලෙන් විදින්න 🌺 මේ වගේ ඒවා තව නෑ ❤ ඉල්ලන විදියට සැපට ඇති පදමට💃 22 years old 💑 Hi Gentelments 🌺 ❤ 𝗧𝗵𝗶𝘀 𝗶𝘀 𝗺𝘆 𝗿𝗲𝗮𝗹 𝗽𝗵𝗼𝘁𝗼𝘀 (💯Guaranteed ) 𝗠𝘆 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 𝗡𝘂𝗺𝗯𝗲𝗿 +94 077 8042545 ☎️ 𐂃𝙄’𝙢 Shenuki 💑 🧜🧜 𝑰’𝒎 22 𝒚𝒆𝒂𝒓𝒔 𝒐𝒍𝒅 𝑺𝒆𝒙𝒚 𝑮𝒊𝒓𝒍 💑 𝑰’𝒍𝒍 𝒅𝒐 𝐋𝐈𝐕𝐄 𝐂𝐀𝐌 𝐒𝐇𝐎𝐖(𝑤𝑖𝑡ℎ𝑜𝑢𝑡 𝑓𝑎𝑐𝑒 )❤️‍🔥❤️‍🔥 Wite skin Big boobs Slim Girl 💑 01. Norml packages 🧚 🧚 10 min Rs.1,000/=💑🙈( Boobs play Pusy Fingering Anal show Sexy Sounds) 🧚 15 min Rs.1,500/=💑🧜 ( Boobs play Pusy fingering Anal Fingering Sexy Sounds hard talks) 🧚 20 min Rs. 2,000/=💑🧜 Boobs pusy finance anal fingering sexy sounds with hard talks) 🧚 30 min Rs 3000/= 02. Super session 💃💃 ( Boobs playing , pussy playing , ass playing , full nued , feeling sounds , hard talks , juice come out session ) 💘 5 min. 1500/= 💘 10 min. 3000/= 💘 15 min. 4000/= 💘 20 min. 5000/= 03. Bath show 💘 10 minutes 2500/= 💘 15 minutes 3000/= 💘 20 minutes 4000/= ( Bath & feeling , boobs plying , feeling sounds )💃 04. Sexy dancing with hot feelings / Saree dance with feelings 💘 5 min. 2000/= 💘 10 min. 2500/= 💘 15 min. 3500/= 05. feeling sounds , hard talks , juice come out session🧚 💘 5 min. 1000/= 💘 10 min. 1500/= 06. Roll play with boos playing , pussy playing 💘 5 min. 1500/= 💘 10 min. 2000/= 07. Toy fun ( full nued , feeling sounds & toy fun)💃 💘 05 min. 1000/= 💘 10 min. 2000/= 💘 15 min. 3000/= 08. Voice fun 💘 5 min. 700/= 💘 10 min. 1500/= 💘 15 min. 2000/= 😡😡 ⚤☞︎ ℕ𝕠 𝔽𝕦𝕝𝕝 𝕊𝕖𝕣𝕧𝕚𝕤𝕖 ❌ 💘Payment methods ➜➜bank transfer & Ez Cash ☎️ 𝗖𝗮𝗹𝗹 𝗺𝗲 𝗩𝗶𝗮 𝗪𝗵𝗮𝘁𝘀𝗮𝗽𝗽 - + 94 077 8042545 ☎️ ☻︎☻︎ 𝓲’𝓵𝓵 𝓰𝓲𝓿𝓮 𝔂𝓸𝓾 𝓪 𝓯𝓻𝓲𝓮𝓷𝓭𝓵𝔂 𝓪𝓷𝓭 𝓫𝓮𝓼𝓽 𝓼𝓮𝓻𝓿𝓲𝓬𝓮 👌 ⚠️Special Note - බොරු Slip ( බොරු Receipt 🧾) එවීමෙන් වලකින්න. සියළුම Payments මා විසින් Check කරනු ලබයි. පහත 𝐂𝐚𝐥𝐥 𝐖𝐡𝐚𝐭𝐬𝐚𝐩𝐩 ලෙස පවතින කොල පැහැති බටන් එක මත ටච් කිරීමෙන් මා හා පහසුවෙන් සම්ඹන්ද විය හැක.

Live Cam | 3 weeks ago
1K 180
lanka add

🏵️Live cam single and Lesby...

💝කිරි පාට කෙල්ලගෙන් හුරතලෙන් විදින්න 🌺 මේ වගේ ඒවා තව නෑ ❤ ඉල්ලන විදියට සැපට ඇති පදමට💃 22 years o...

International

☑️ My age is 30 years ☑️ Real photo attached ✪ Rs. 3500/= with room ✪ One hour, One time ☑️ Hotel room only ☑️ Suck with condom 🚫 No anal 🚫 No visit 🚫 No night ☑️ Parking available 📱Please call - 0715705338

Personal Ads | 3 weeks ago
2K 180
lanka add

✪ පානදුර, වාද්දුව, මොරටුව...

☑️ My age is 30 years ☑️ Real photo attached ✪ Rs. 3500/= with room ✪ One hour, One time ☑️...

Panadura

I am 40 years old well established guy, looking for a girl or lady who like to do kind of kinky things like femdom, face sitting, role-playing, panty jobs, dry humping etc. Sex is not an essential part. Can be discussed accordingly. First we can meet in a restaurant, get to know each other and then can enter the game. Please WhatsApp or telegram. 074 327 6942 Only girls, ladies and real shemales can be considered.

Personal Ads | 3 weeks ago
1K 0
lanka add

Hello kinky Girls & Ladies,

I am 40 years old well established guy, looking for a girl or lady who like to do kind of kinky thin...

ANY CITY

HI I AM ROSHEN 30 YEAR'S OLD HOT & SEXY REAL PHOTO ATTACHED 🌻 WHITE SKIN 🌻 SLIM BODY 🌻 BEAUTIFUL BOOBS 🌻 RED NIPPLE'S 🌻 SMALL PUSSY 💖 I AM VERY CLEAN AND FRIENDLY 30 YEARS OLD GIRL 🧩 FULL SERVICE WITH ROOM RS 5000/= ONE HOUR 🌷 LOCATION: DANKOTUWA දන්කොටුව ☎️ CONTACT: 0774101635 🩵 Morning 8.30 to Evening 5.30 🌼 BOOB'S SUCK OK AGE 30 🌼 PUSSY LICKING OK 🌼 DOGGY STYLE OK 🌼 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 🌼 HIDDEN CAR PARKING 🔥 REAL SEX REAL FUN 🔥 GIRLFRIEND EXPERIENCE 💜 CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM 💙 HIDDEN CAR PARKING

Full Service | 3 weeks ago
2K 120
lanka add

Rs 5000 WITH HOTEL ROOM

HI I AM ROSHEN 30 YEAR'S OLD HOT & SEXY REAL PHOTO ATTACHED 🌻 WHITE SKIN 🌻 SLIM BODY 🌻 BEAU...

දන්කොටුව DANKOTUWA

❤️...HI l AM Hiru ❣️👍.Age 27 ..Hot n y Girl 💋💋 ❤️👍👍Real picture Attached📸 ❤️y Beauty with Better service For Your satisfaction❤️ 💋👍..Today special services ...💋 ❤️.Doing Full service ( pannipitiya .kottawa .maharagama , Thalawathugoda)🔥🔥 ❤️👍 Full service 6500/= 1 HOUR 1 SHOT WITH ROOM❣️ ❤️ Good Hotel room 👍 ❤️ Good car parking 👍 ❤️ Bo.obsuck.ing ok 👍 ❤️ Lip kiss ok 👍 ❤️ suck.ing ok / with condom 👍 ❤️ pu.ssy Lic.king ok 😜 ❤️ 69 position ok 👍 ❤️ Any position ok 👍 ❌No Anal ❌No night ❌No visit ❤️ Plz Call genuine customerss 😘📞 My Cantact Number 0787150027 ❤️බොරුවට කෝල් අරන් ඔයාගෙයි මගෙයි වෙලාව නාස්ති කරන්න එපා ❤️ 📞📞එනවනම් මගේ මේ නම්බර් එකට කෝල් කරන්න 0787150027

Full Service | 3 weeks ago
2K 120
lanka add

🔥 Full service Hiru (6500)...

❤️...HI l AM Hiru ❣️👍.Age 27 ..Hot n y Girl 💋💋 ❤️👍👍Real picture Attached📸 ❤️y Beauty with B...

පන්නිපිටිය කොට්ටාව මහරගම

ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ලබා ගත හැක අද දින ඔබ සමට විශේෂ දීමනා රැසක්❣️❤️ 🍁 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐄𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐞𝐞𝐥𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💚 𝐇𝐞𝐚𝐝 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💙 𝐅𝐨𝐨𝐭 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💜 𝐎𝐢𝐥 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 ❤️ 𝐋𝐨𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 💛 𝐑𝐞𝐥𝐚𝐱𝐢𝐧𝐠 𝐌𝐚𝐬𝐬𝐚𝐠𝐞 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❤️ ලස්සනම ලස්සන Girls ලා දෙදෙනෙක් ගෙන් එකවර Full Body Massage එකක් දා ගන්න එන්න නුගගොඩ ට •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟢 𝗙𝘂𝗹𝗹 𝗕𝗼𝗱𝘆 𝗠𝗮𝘀𝘀𝗮𝗴𝗲 👉 𝗛𝗔𝗣𝗣𝗬 𝗘𝗡𝗗𝗜𝗡𝗚 🟡 𝗡𝘂𝗴𝗲𝗴𝗼𝗱𝗮 🫴 𝗘𝗡𝗧𝗥𝗔𝗡𝗖𝗘 𝗥𝘀 𝟭5𝟬𝟬/= FOR 2 GIRLS 💥 Tip's Rs 1000/- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🔴 Special Offer for 3 Day's 🟥 දවස් 3 ක් සදහා විශේෂ දීමනාවක් 🟢 වැඩි විස්තර සදහා අමතන්න ☎️ 0769471110 / 0771898809 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🌈 අවු 20 සිට ඉහළට ලස්සනම ලස්සන හුරබුහුටි දඟකාර කෙල්ලෝ රාශියක් සිටිනවා •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟣 There are a lot of beautiful cutie girls from 20 years up and up 🌈 ඔයාට කැමති Girl කෙනෙක් තෝරාගන්න පුළුවන් •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👉 ඇතුල්වීමේ ගාස්තුව රුපියල් 1500/= 🟢 You can choose girls for Rs. 1000/= •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🧡 Full Body Massage ENTRANCE Rs 1500/= 🍁 Happy Ending Feeling Massage 💚 Head Massage 💙 Foot Massage 💜 Oil Massage ❤️ Lotion Massage 💛 Relaxing Massage 🔴 Clean and Safety Place 🟢 Friendly Girls ⚫ Hidden Car Parking •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🟥 විශේෂ දීමනාව අපෙන්ම පමණි 🟥 🔴 This special offer is from us only 🔴 •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 💚 ඇතුලත්වීමේ ගාස්තුව රුපියල් 1500 ක් පමණි 💚 එකවර ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් ලබා ගත හැක ☎️ 0769471110 / 0771898809 🟡 Nugegoda 🫴 ENTRANCE Rs 1500/= 🫴 FOR GIRL RS 1000/= •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Spa Nugegoda massages Nugegoda full body massage Nugegoda නුගේගොඩ

Spa | 3 weeks ago
3K 30
lanka add

RS 1500 HAPPY ENDING FULL B...

ගැහැණු ළමුන් දෙදෙනෙක් එකවර ලබා ගත හැක අද දින ඔබ සමට විශේෂ දීමනා රැසක්❣️❤️ 🍁 𝐇𝐚𝐩𝐩𝐲 𝐄𝐧𝐝𝐢𝐧𝐠 𝐅𝐞𝐞𝐥...

NUGEGODA නුගේගොඩ

කාන්තාවන් පමනක් සම්බන්ද වන්න. Hi madam🖤 Im kasun Im 23 yers. ❤️ මම පිරිසිදු,ඩීසන් කෙනෙක්. අවිවාහක හො විවාහක,දික්කසාද,වැන්දබු,සැමියා විදේශ ගත තනිකමින් පාලුවෙන් සිටින කාන්තා ඔබට සතුටක් ලබා දීමට මම සූදානම්.මම ඔයාගෙ රහස්‍ය බාවය 100% රකිනවා. ❤️විස්වාසෙන් කාන්තාවන් හට ඇරයුම් කරමි 🖤 අනුරාදපුර ,පුත්තලම ,කුරුනැගල විශෙශයි 🖤 0717733368 වට්සැප් ❤️

Personal Ads | 3 weeks ago
734 0
lanka add

PLEASE CONTACT LADIES ONLY

කාන්තාවන් පමනක් සම්බන්ද වන්න. Hi madam🖤 Im kasun Im 23 yers. ❤️ මම පිරිසිදු,ඩීසන් කෙනෙක්....

Anuradhapura,Kurunegala,Put...

සර් මම වසර 10ක පලපුරුද්දක් ඇති තෙරපිවරියෙකි. ඇගට දැනෙන ඔනෑම ආකාරයේ මසාජ් එකක් ගැනීමා දැන්ම මා හමුවන්න මගේ නම අනුශි ඉන්නේ දෙහිවල සර් ෆුල් බොඩ් මසාඡ් කරනවා ෆුල් සෙර්විස් කරනවා බොඩි ටු බොඩි මසාජ් කරනවා නූර් මාසාජ් කරනවා මාසාජ් එකක් රු4000/- ( පැය 1ක් ) ෆුල් සෙර්විස් රුම් එකත් එක්ක රු5000/- උදේ 9 සිට රාත්‍රි 7 දක්වා ඉන්නවා සර් දෙහිවල කතාකරන්න 0776186251 , 0710528242 SAFE & CLEAN HOTEL ROOM SAFE PARKING ***************************************** Sir I am a therapist with 10 years of experience. Come see me now for any kind of massage you feel like My name is Anushi From Dehiwala sir Full body massage Full service Body to body massage Noor massage Normal massage Rs.4000/- (1 hour) Full service with room Rs.5000/- Available from 9 am to 7 pm Dehiwala Call 0776186251 , 0710528242 SAFE & CLEAN HOTEL ROOM SAFE PARKING

Full Service | 3 weeks ago
3K 90
lanka add

ANUSHI DEHIWALA FULL SERVIC...

සර් මම වසර 10ක පලපුරුද්දක් ඇති තෙරපිවරියෙකි. ඇගට දැනෙන ඔනෑම ආකාරයේ මසාජ් එකක් ගැනීමා දැන්ම මා හමුවන්...

DEHIWALA දෙහිවල

WE ARE OPEN 24 HOURS 2 IN 1 SERVICE AVAILABLE ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්. වරක් පැමිණ බලන්න. 100% CUSTOMER SATISFIED SPA FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING 🧡 REAL PHOTO ATTACHED 🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE 💛 FULL BODY MASSAGE RS 2000/- 💘 FULL BODY MASSAGE 💘 HEAD MASSAGE 💘 FOOT MASSAGE 💘 LOTION OR OIL MASSAGE 💜 HAPPY ENDING ❤️ HOTEL RD MOUNT LAVINIA ගල්කිස්ස GALKISSA ☎️ 0114277276 💜 ATTACHED BATHROOM WITH CLEAN ROOMS 💜 CLEAN AND SAFE SPA ❤️ HIDDEN CAR PARKING

Spa | 3 weeks ago
3K 120
lanka add

GIRL FRIEND EXPERIENCE HAPP...

WE ARE OPEN 24 HOURS 2 IN 1 SERVICE AVAILABLE ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අ...

Dehiwela-Mount Lavinia

හායී... මම හංසි අවු 25 WHITE SKIN RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT S...E...X...Y BODY UNMARRIED GIRL •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• FULL SERVICE 1 HOUR 1 TIME RS 6000/- •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• SUCK OK WITH CONDOM BOOB'S SUCH OK PUSSY LIKING OK ANY POSITION OK •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 0755582344 NITTABUWA නිට්ටඹුව •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• CLEAN AND SAFE HOTEL ROOM HIDDEN CAR PARKING •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• NO VISIT NO ANAL NO LIPS KISS •••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• වෙනසක් හොයන ඔබට ... ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Full Service | 3 weeks ago
4K 210
lanka add

AGE 25 UNMARRIED GIRL FULL...

හායී... මම හංසි අවු 25 WHITE SKIN RED NIPPLE'S WITH BEAUTIFUL BOOB'S TIGHT AND SMALL PUSSYCAT...

NITTABUWA නිට්ටඹුව

♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ් එකත් සමග ෆුල් සර්වීස් එක රූම් එකත් සමග පැයට(3500)පැය දෙකට(5000)♥️ ♥️හායි මම මාලී♥️ ♥️මට වයස(38)♥️ ♥️මම මේ ෆොටෝ එකෙ ඉන්නෙ කෝල් එකක් දීලා එන්න සුපිරි සැපක් ගන්න එන්න♥️ ♥️මසාජ් එකත් සමග ෆුල් සර්වීස් රූම් එකත් සමග පැයට(3500)පැය දෙකට(5000)♥️ 🚘වහාන පාකීන් පහසුකම් ඇත🚘 🚫විසිට් නැත🚫 🚫නයිට් නැත🚫 🚫ඇනල් නැත🚫 🌳ආරක්ෂාකාරී නිස්ශලංක පරිසරයකි🌳 💢0710582060💢

Full Service | 3 weeks ago
1K 120
lanka add

♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ...

♥️කඩූවෙල/බියගම/දෙල්ගොඩ/මසාජ් එකත් සමග ෆුල් සර්වීස් එක රූම් එකත් සමග පැයට(3500)පැය දෙකට(5000)♥️ ♥️...

Kaduwela

කොන්ඩම් නැතුව සක් ඕකේ ලිප් කිස් ඕකේ නයිට් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්... වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර් මගේ ගාන සර් පැයකට රු 5500/- WITH HOTEL ROOM නයිට් රු 15000/- හෝටල් කාමරය සමග සීදුව ලියනගේමුල්ල වයස අවුරුදු 25 මදූ 0762040768 SEEDUWA LIYANAGEMULLAW NO VISIT NO ANAL REAL PHOTO ATTACHED BOOB'S SUCK OK PUSSY LIKING OK SUCK OK WITHOUT CONDOM ANY POSITION OK LIPS KISS OK HIDDEN CAR PARKING SAFE AND CLEAN HOTEL ROOM

Full Service | 3 weeks ago
5K 270
lanka add

AGE 25 RS 5500 FULL SERVICE

කොන්ඩම් නැතුව සක් ඕකේ ලිප් කිස් ඕකේ නයිට් ඕකේ මාගේ ඇත්තම ෆොටෝ එක මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැ...

SEEDUWA LIYANAGEMULLA

ඔබ වශි වන රුවකින් මා ඔබ තුරුලට. මම ශලනි REAL PHOTO ATTACHED 1.5 HOURS SHOTS 2 FULL SERVICE WITH HOTEL ROOM RS 4500/- LIP KISS OK BOOB'S SUCK OK PUSSYCAT LIKING OK ANY POSITION OK NO NIGHT NO VISIT NO ANAL HI DEAR GENTLEMAN'S I AM SHALANI AGE 34 THIS IS MY MY REAL PIC GOOD HOTEL ROOM & VEHICLE PARKING AVAILABLE JA-ELA ජාඇල EKALA ඒකල 0764771214 SUCK OK WITH CONDOM LIP KISS OK LICking OK ok ANY POSITIONS OK ---------------------------------------------- 1.05 HOURS 2 SHOTS RS 4500/= WITH COMFORTABLE HOTEL ROOM SLIM BODY WITH WHITE SKIN BEAUTIFUL BOOBS WITH RED NIPPLE'S HOT AND TIGHT SWEET PUSSYCAT 🚫🚫 NO ANAL 🚫🚫 NO VISIT හොඳ සර්විස් එකක් ලබා දෙන නිසා ගාන අඩු කරන්න කියන්න එපා මුදලට සීමා නොවු වින්දනයක් ROMANTIC / LOVELY / FRIENDLY GIRL ඔබට උපරිම සේවාවක් ලබා ගැණීමට මා හමුවන්න

Full Service | 3 weeks ago
15K 1K
lanka add

ඔබ වශි වන රුවකින් මා ඔබ තුර...

ඔබ වශි වන රුවකින් මා ඔබ තුරුලට. මම ශලනි REAL PHOTO ATTACHED 1.5 HOURS SHOTS 2 FULL SERVICE WIT...

JA-ELA ජාඇල EKALA ඒකල

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු එකම මිලට වෙබ් අඩවි 4 ක දැන්වීම පලකර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න දැන් ලංකා ඇඩ්ස් වෙබ් අඩවියේ පලකරන සියලුම දැන්වීම් එස් එල් හා නාස්ට් ලංකා වෙබ් අඩවියේ නොමිලේ පළවන බව සතුටින් දන්වා සිටිමු Lankaads.com Lanka-ad.com Sladds.com Nastilanka.com Verified AD AGENT 0778464636 0740322658 ✅ 100% GUARANTEED SERVICE. IF THIS SERVICE IS NOT RECEIVED, MONEY BACK GUARANTEED ✅ සේවාව සහතික කර ඇත. මෙම සේවාව නෙලැබුණහොත්, මුදල් ආපසු ගෙවීම සහතික කෙරේ 🔴සහනදායි මුදලකට ඔබගෙ දැන්විම කඩිනමින් පලකරිමට අවශ්‍යද??? 🛑 ඔබේ දැන්වීම Lankaads.com Lanka-ad.com Sladds.com Nastilanka.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636

Ad Agent | 3 weeks ago
3K 1K
lanka add

FREE ADS

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු එකම මිලට වෙබ් අඩවි 4 ක දැන්වීම පලකර ගැනීමට දැන්ම අමතන්න...

♥️ HI EVERYONE, ♥️ WE ARE REAL LESBIAN COUPLE 💗 SANDRA AND 💗 TEENA 🫶 AGE 28 AND 🫶 30 YEARS OLD ♥️ THIS IS OUR REAL PICTURE ❤5 min Package 👭Full Body Show ❤10 min Package 👭Full Body Show 👭Boobs Sucking 👭 Licking 👭 to ❤15 min Package 👭Fully Body Show 👭Boobs Sucking 👭 Licking 👭Fingering 👭 to ❤20 min Package 👭Full Body Show 👭Boobs Sucking 👭 Licking 👭Fingering 👭Ass Show 👭 to ❤30 min Package 👭With Face 👭Full Body Show 👭Lip Kiss 👭Boobs Sucking 👭 Licking 👭Fingering 👭Ass show 👭 to 👭69 Position 👭Happy End ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👩‍❤️‍👩 OUR SERVICE 👩‍❤️‍👩 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👩‍❤️‍👩 FULL BODDY SHOW 👩‍❤️‍👩 BODY FEELING ♥️ LIP KISSING 🫶 BOOBS SHOW 🫶 BOOBS PLAYING 🫶 BOOBS LIKING 🫶 BOOBS SUCKING 👅 SHOW 👅 FINGERING 👅 LIKING ♥️ ASS SHOWING 👅 ASS LIKING 👩‍❤️‍👩 BODDY TO BODY 👩‍❤️‍👩 69 POSITION 👩‍❤️‍👩 HAPPY END ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👩‍❤️‍👩 OUR CHARGERS 👩‍❤️‍👩 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 🍭10 MIN 2000/- 🍭15 MIN 2500/- 🍭30 MIN 5000/- 👧VIDEO VERIFICATION 300/- 👧AUDIO VERIFICATION FREE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 👩‍❤️‍👩 OUR RULES AND CONDITIONS 👩‍❤️‍👩 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• ❌NO FULL SERVICE ❌NO MEET ❌NO PHOTO SHARE ❌NO FREE VIDEO VERIFICATION ❌NO VOICE MASSAGE ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 📞WHATSAPP💚 0714335678 🙏🙏🙏THANK YOU 🙏🙏🙏 ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• Real lesbian live cam real live cam lesbian cam lesbian live real live cam live cam lesbian

Live Cam | 3 weeks ago
2K 60
lanka add

REAL LESBIAN LIVE CAM SHOW

♥️ HI EVERYONE, ♥️ WE ARE REAL LESBIAN COUPLE 💗 SANDRA AND 💗 TEENA 🫶 AGE 28 AND 🫶 30 YEARS OL...

REAL LESBIAN NUDE CAM SHOW