✅ 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗 𝗖𝗔𝗠 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත. ✅ LIVE CAM සදහා මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න. LIVE CAM දැන්වීම් වල "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීම සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත. වංචා කරුවන් විශාල වශයෙන් සිටින බැවින් අප ආයතනය මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. අපගේ ගනුදෙනු කරුවන් අප ආරක්ෂා කිරීම අපගේ යුතුකම වේ. "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීමක් මගින් ඔබ යම්කිසි වංචාවලට හසුවුවහොත් අප ආයතනය මගින් ඔබට ඔබගේ මුදල නැවත ලබා ගත හැකිය. ස්තුති, ලංකා ඇඩ්ස් පැමිණිලි WhatsApp +16469270927 කොන්දේසි අදාල වේ සහතික කරන ලද දැන්වීමකින් ඔබට යම් කිසි වංචාවක් සිදු වුවහොත් පැමිණිලි කරන ආකාරය 1 . AD SCREEN SHOT - අත්‍යවශ්‍යයි 2 . BANK TRANSFER DETAILS - අත්‍යවශ්‍යයි 3 . CHAT HISTORY DETAILS - අත්‍යවශ්‍යයි 4 . VOICE RECORDING - අත්‍යවශ්‍ය නැත ✅ Our company will be responsible for VERIFIED CAM SERVICE ✅ Those who get LIVE CAM service, read this carefully. Our agency will be responsible for the ad named "Service Guaranteed" in LIVE CAM ads. Since there are a lot of fraudsters, our organization has implemented this measure. It is our duty to protect our customers. If you are caught in any scams through an ad named 'Service Guaranteed', we can help you get your money back. Thanks, Lanka Ads Complaints WhatsApp +16469270927 Conditions Apply How to complain if you've been scammed by a certified ad 1 . AD SCREEN SHOT - It is essential 2 . BANK TRANSFER DETAILS - It is essential 3 . CHAT HISTORY DETAILS - It is essential 4 . VOICE RECORDING - Not essential ✅ சரிபார்க்கப்பட்ட கேம் சேவைக்கு எங்கள் நிறுவனம் பொறுப்பாகும் LIVE CAM சேவை பெறுபவர்கள் இதை கவனமாக படிக்கவும். லைவ் கேம் விளம்பரங்களில் "சேவை உத்தரவாதம்" என்ற விளம்பரத்திற்கு எங்கள் ஏஜென்சி பொறுப்பாகும். மோசடி செய்பவர்கள் அதிகம் என்பதால், எங்கள் அமைப்பு இந்த நடவடிக்கையை அமல்படுத்தியுள்ளது. வாடிக்கையாளர்களைப் பாதுகாப்பது நமது கடமை. 'சேவை உத்தரவாதம்' என்ற விளம்பரத்தின் மூலம் நீங்கள் ஏதேனும் மோசடிகளில் சிக்கினால், உங்கள் பணத்தைத் திரும்பப் பெற நாங்கள் உங்களுக்கு உதவுவோம். நன்றி, லங்கா விளம்பரங்கள் புகார்கள் WhatsApp +16469270927 நிபந்தனைகள் பொருந்தும் சான்றளிக்கப்பட்ட விளம்பரம் மூலம் நீங்கள் ஏமாற்றப்பட்டிருந்தால் எப்படி புகார் செய்வது 1 . AD ஸ்கிரீன் ஷாட் - இது அவசியம் 2 . வங்கி பரிமாற்ற விவரங்கள் - இது அவசியம் 3 . அரட்டை வரலாறு விவரங்கள் - இது அவசியம் 4 . குரல் பதிவு - அவசியமில்லை

Normal Ad
Verified
Other | 21 hours ago
8934
post image

⚠️ 𝗟𝗜𝗩𝗘 𝗖𝗔𝗠 𝗦𝗖𝗔𝗠 𝗔𝗟𝗘𝗥𝗧𝗦 ⚠️

✅ 𝗩𝗘𝗥𝗜𝗙𝗜𝗘𝗗 𝗖𝗔𝗠 𝗦𝗘𝗥𝗩𝗜𝗖𝗘 සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත. ✅ LIVE CAM සදහා මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න. LIVE CAM දැන්වීම් වල...

මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න

We are a couple. Looking for a couple for a relationship. Age 27 and 28. Lives in the Colombo area. We can meet and enjoy life. This is only for fun. Please contact genuine couple age below 35. Don't call a single male or woman. Colombo and Gampaha areas are better. අපි යුවළක්. සම්බන්ධතාවයක් සඳහා යුවළක් සොයමින්. වයස අවුරුදු 27 සහ 28. කොළඹ ප්‍රදේශයේ පදිංචි. අපිට මුණගැහිලා ජීවිතය විඳින්න පුළුවන්. මෙය විනෝදය සඳහා පමණි. කරුණාකර වයස අවුරුදු 35ට අඩු අව්‍යාජ යුවලක් සම්බන්ධ කර ගන්න. තනි පිරිමියෙකු හෝ කාන්තාවක් අමතන්න එපා. කොළඹ සහ ගම්පහ ප්‍රදේශ වඩා හොඳයි.

Normal Ad
Other | 1 week ago
728
post image

Couple looking for genuine couple

We are a couple. Looking for a couple for a relationship. Age 27 and 28. Lives in the Colombo area. We can meet and enjoy life. Th...

Colombo

✅ VERIFIED CAM SERVICE සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත. ✅ LIVE CAM සදහා මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න. LIVE CAM දැන්වීම් වල "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීම සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත. වංචා කරුවන් විශාල වශයෙන් සිටින බැවින් අප ආයතනය මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. අපගේ ගනුදෙනු කරුවන් අප ආරක්ෂා කිරීම අපගේ යුතුකම වේ. "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීමක් මගින් ඔබ යම්කිසි වංචාවලට හසුවුවහොත් අප ආයතනය මගින් ඔබට ඔබගේ මුදල නැවත ලබා ගත හැකිය. ස්තුති, ලංකා ඇඩ්ස් පැමිණිලි WhatsApp +16469270927 කොන්දේසි අදාල වේ සහතික කරන ලද දැන්වීමකින් ඔබට යම් කිසි වංචාවක් සිදු වුවහොත් පැමිණිලි කරන ආකාරය 1 . AD SCREEN SHOT - අත්‍යවශ්‍යයි 2 . BANK TRANSFER DETAILS - අත්‍යවශ්‍යයි 3 . CHAT HISTORY DETAILS - අත්‍යවශ්‍යයි 4 . VOICE RECORDING - අත්‍යවශ්‍ය නැත ✅ Our company will be responsible for VERIFIED CAM SERVICE ✅ Those who get LIVE CAM service, read this carefully. Our agency will be responsible for the ad named "Service Guaranteed" in LIVE CAM ads. Since there are a lot of fraudsters, our organization has implemented this measure. It is our duty to protect our customers. If you are caught in any scams through an ad named 'Service Guaranteed', we can help you get your money back. Thanks, Lanka Ads Complaints WhatsApp +16469270927 Conditions Apply How to complain if you've been scammed by a certified ad 1 . AD SCREEN SHOT - It is essential 2 . BANK TRANSFER DETAILS - It is essential 3 . CHAT HISTORY DETAILS - It is essential 4 . VOICE RECORDING - Not essential

Normal Ad
Verified
Other | 1 month ago
4502
post image

⚠️ LIVE CAM SCAM ALERT⚠️

✅ VERIFIED CAM SERVICE සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත. ✅ LIVE CAM සදහා මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න. LIVE CAM දැන්වීම් වල...

🛟මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න🛟

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Verified
Other | 1 month ago
348
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

✅VERIFIED CAM SERVICE සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත.✅ LIVE CAM සදහා මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න. LIVE CAM දැන්වීම් වල "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීම සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත. වංචා කරුවන් විශාල වශයෙන් සිටින බැවින් අප ආයතනය මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. අපගේ ගනුදෙනු කරුවන් අප ආරක්ෂා කිරීම අපගේ යුතුකම වේ. "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීමක් මගින් ඔබ යම්කිසි වංචාවලට හසුවුවහොත් අප ආයතනය මගින් ඔබට ඔබගේ මුදල නැවත ලබා ගත හැකිය. ස්තුති, ලංකා ඇඩ්ස් පැමිණිලි WhatsApp +16469270927 කොන්දේසි අදාල වේ Those who get LIVE CAM service, read this carefully. Our agency will be responsible for the ad named "Service Guaranteed" in LIVE CAM ads. Since there are a lot of fraudsters, our organization has implemented this measure. It is our duty to protect our customers. If you are caught in any scams through an ad named 'Service Guaranteed', we can help you get your money back. Thanks, Lanka Ads Complaints WhatsApp +16469270927 Conditions Apply

Normal Ad
Verified
Other | 1 month ago
8570
post image

⚠️ LIVE CAM SCAM ALERT⚠️

✅VERIFIED CAM SERVICE සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත.✅ LIVE CAM සදහා මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න. LIVE CAM දැන්වීම් වල "ස...

LANKA ADS NOTICE

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Verified
Other | 1 month ago
412
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

✅VERIFIED CAM SERVICE සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත.✅ LIVE CAM සදහා මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න. LIVE CAM දැන්වීම් වල "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීම සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත. වංචා කරුවන් විශාල වශයෙන් සිටින බැවින් අප ආයතනය මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. අපගේ ගනුදෙනු කරුවන් අප ආරක්ෂා කිරීම අපගේ යුතුකම වේ. "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීමක් මගින් ඔබ යම්කිසි වංචාවලට හසුවුවහොත් අප ආයතනය මගින් ඔබට ඔබගේ මුදල නැවත ලබා ගත හැකිය. ස්තුති, ලංකා ඇඩ්ස් පැමිණිලි WhatsApp +16469270927 කොන්දේසි අදාල වේ Those who get LIVE CAM service, read this carefully. Our agency will be responsible for the ad named "Service Guaranteed" in LIVE CAM ads. Since there are a lot of fraudsters, our organization has implemented this measure. It is our duty to protect our customers. If you are caught in any scams through an ad named 'Service Guaranteed', we can help you get your money back. Thanks, Lanka Ads Complaints WhatsApp +16469270927 Conditions Apply

Normal Ad
Verified
Other | 1 month ago
2662
post image

⚠️ LIVE CAM SCAM ALERT⚠️

✅VERIFIED CAM SERVICE සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත.✅ LIVE CAM සදහා මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න. LIVE CAM දැන්වීම් වල "ස...

LANKA ADS NOTICE

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Verified
Other | 1 month ago
590
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

LIVE CAM සදහා මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න. LIVE CAM දැන්වීම් වල "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීම සදහා අප ආයතනය වගකියනු ඇත. වංචා කරුවන් විශාල වශයෙන් සිටින බැවින් අප ආයතනය මෙම ක්‍රියාමාර්ගය ක්‍රියාත්මක කර ඇත. අපගේ ගනුදෙනු කරුවන් අප ආරක්ෂා කිරීම අපගේ යුතුකම වේ. "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීමක් මගින් ඔබ යම්කිසි වංචාවලට හසුවුවහොත් අප ආයතනය මගින් ඔබට ඔබගේ මුදල නැවත ලබා ගත හැකිය. ස්තුති, ලංකා ඇඩ්ස් පැමිණිලි WhatsApp +16469270927 කොන්දේසි අදාල වේ Those who get LIVE CAM service, read this carefully. Our agency will be responsible for the ad named "Service Guaranteed" in LIVE CAM ads. Since there are a lot of fraudsters, our organization has implemented this measure. It is our duty to protect our customers. If you are caught in any scams through an ad named 'Service Guaranteed', we can help you get your money back. Thanks, Lanka Ads Complaints WhatsApp +16469270927 Conditions Apply

Normal Ad
Verified
Other | 1 month ago
1078
post image

⚠️ LIVE CAM SCAM ALERT⚠️

LIVE CAM සදහා මුදල් ගෙවීමට පෙර මෙය හොදින් කියවන්න. LIVE CAM දැන්වීම් වල "සේවාව සහතික කර ඇත" ලෙස නම්කර ඇති දැන්වීම සදහා අප ආයතනය...

LANKA ADS NOTICE

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Verified
Other | 1 month ago
698
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Verified
Other | 1 month ago
828
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Verified
Other | 1 month ago
874
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Other | 1 month ago
946
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

ඔබගේ ආතතිය පීඩාව විඩාව කාන්සිය සියල්ල මගහරවා ආශ්වාදයේ උපරිම තලයකට ඔබව රැගෙන යාම සඳහා ඔබ පිවිසිය යුතුම ස්ථානය😘 💆 ගෙදර ඉන්න වෙලාවේ Clean,Sexy කොල්ලෙක් ඔයාගෙ Pussy එක Lick කරද්දි,ඔයාට Fuck කරද්දි කොහොම සනීපයක් තියෙයිද??😍😉💪👅 ජීවිතේ විදින්න ආස ජෙනුවින් කාන්තාවන් සඳහා පමණි.👯 (සියල්ල නොමිලේ) මම අවුරුදු 24ක මිත්‍රශීලී රැකියාවක නිරතවන Handsom තරුණයෙකි. වැදගත් විශ්වාසය රැකිය හැකි අය හදුනා ගැනීමට කැමතියි. (වයස් බේදයක් නොමැත!) ඔයාගේ Privacy එක ගැන100%ක් මම වග කියනවා.❤️👌 ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මත පමණක් සියල්ල සිදුවේ. ඔබ කැමති, ආස කරන දේ මට කියන්න.ඔබට සිතැගි පරිදි මා සමඟ සතුටු විය හැක.💏 SEX වලට ගොඩක් ආස කරන.පිස්සුවෙන් වගේ SEX කරන්න ආස කාන්තාවන්ට ඔයාලා ආසම විදිහට ඔයාලට ඇති වෙනකල් SEX කරලා ජීවිතේ විදලා සතුටු වෙන්න ආසද? 😍 ඔබට මෙතෙක් නොලැබුනු හා වෙනත් කිසිදු පුද්ගලයෙකු ගෙන් ලබාගත නොහැකි සුපිරි UNLIMITED FUN එකක් 1000% රහසිගතව මෙන්න ආරක්ෂාකාරීව ඔබට සිතැගි පරිදි ආදරණීය ලෙස මගෙන් ලබා ගත හැක. 😘👅 ඔබ අවශ්‍ය කෙටි කාලීන ඇසුරක් හෝ දිගු කාලීන ඇසුරක්ද? ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ලබාගත හැක.😘😘 ලැජ්ජ නැතුව Contact කරන්න..එහෙනම් Bed එකේදි හම්බෙමු!!😘😘😘❤️ My whatsApp & nomal number 0728409120

Normal Ad
Other | 1 month ago
720
post image

කෙල්ලන්ට සහ ඇන්ටිලාට පමණයි

ඔබගේ ආතතිය පීඩාව විඩාව කාන්සිය සියල්ල මගහරවා ආශ්වාදයේ උපරිම තලයකට ඔබව රැගෙන යාම සඳහා ඔබ පිවිසිය යුතුම ස්ථානය😘 💆 ගෙදර ඉන්න වෙලා...

Colombo

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Other | 1 month ago
1040
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Other | 1 month ago
1130
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Other | 1 month ago
1220
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

මගේ වයස් 26. මම හොරණ ඉන්නේ 24ට අඩු ලස්සන සිහින් තරුණියක සොයමි. අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන කෙනෙක් විශේෂයි. උපකාර කල හැක Text or voice

Normal Ad
Other | 1 month ago
492
post image

ඇසුරු කරන්න කාන්තාවක් හොයමි..

මගේ වයස් 26. මම හොරණ ඉන්නේ 24ට අඩු ලස්සන සිහින් තරුණියක සොයමි. අධ්‍යාපන කටයුතු කරගෙන යන කෙනෙක් විශේෂයි. උපකාර කල හැක Tex...

Panadura

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද ??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි 🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක් 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Other | 1 month ago
1870
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් ..... air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු ..................... 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්...

Sri lanka

👍 ❤Job vacancies❤ 👍 🔴මාලදිවයින ස්පා 🔴මාලදිවයින ස්පා තෙරපිවරියන් සදහා රැකියාවන් ඇත. 🔴වයස 18 වැඩි කන්තා ඔබට 🔴මාලදියින ස්පා සදහා විදේශ ගත විමට කැමති ඔබට අනගි අවස්ථාවක්. 🔴අදම අමතන්න 0775319943 / 0776985122 🔴ඩුබායි ස්පා රැකියා ඇබෑර්තු ජනවාරි මස ලැබිමට නියමිතය. 0775319943/0776985122

Normal Ad
Other | 1 month ago
710
post image

Moldius Spa Job Vacancies

👍 ❤Job vacancies❤ 👍 🔴මාලදිවයින ස්පා 🔴මාලදිවයින ස්පා තෙරපිවරියන් සදහා රැකියාවන් ඇත. 🔴වයස 18 වැඩි කන්තා ඔබට 🔴මාලද...

Colombo

0743602622 ❤දසුන් ❤ 🚗 ඕනම පළාතකින් 💲 මුදල් අය කිරීමක් නැත. 😍හුදකලාවේ සිටින මා හට අවංකව ඇසුරු කිරීමට සුන්දර කාන්තාවකට ආදරණීය ඇරයුමක් රහස්‍යභාවය ‍ඉහළින් සුරකිනු ලැබේ. 😍හමුවීමේ දී මොබයිල් පෝන් භාවිතා නොකරයි (මොන ම අවශ්‍යතාවකවත්) අදම අමතන්න 0743602622

Normal Ad
Other | 1 month ago
532
post image

Full Service For Girl And Auntys

0743602622 ❤දසුන් ❤ 🚗 ඕනම පළාතකින් 💲 මුදල් අය කිරීමක් නැත. 😍හුදකලාවේ සිටින මා හට අවංකව ඇසුරු කිරීමට සුන්දර කාන...

Other location

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු.. 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි.🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක්. 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක. 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Other | 2 months ago
748
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු.. 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.??? 🛑 ආකර්ෂණීය ල...

Sri lanka

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු.. 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි.🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක්. 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක. 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Other | 2 months ago
914
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු.. 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.??? 🛑 ආකර්ෂණීය ල...

Sri lanka

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු.. 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි.🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක්. 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක. 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Other | 2 months ago
918
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු.. 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.??? 🛑 ආකර්ෂණීය ල...

Sri lanka

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු.. 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.??? 🛑 ආකර්ෂණීය ලෙස එය පලකරගැනීමට Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න. 🎇 ඔබට ලැබෙන වාසි.🎇 1️⃣ ආකර්ෂණීය වෙලඳ දැන්වීමක්. 2️⃣ පැය 24 පුරා ඔබට ඕනෑම වේලාවක දැන්වීමක් පලකරගැනීමට හැක. 3️⃣ paypal බාවිතා නොකර පහසු ගෙවීම් ක්‍රම. 4️⃣ඔබට අවශ්‍ය වේලාවට දැන්වීම පලකිරීම. 💵මුදල් ගෙවීම💵 🛑 බැංකු ගිනුමට / EZ cash ඔබට පහසු ආකාරයකට. 🛑 දැන්වීම පලකිරීමට අප වෙත එවිය යුත්තේ 1️⃣අදාල චායාරූපයක් 2️⃣දැන්වීම් විස්තරය 3️⃣දුරකථන අංකය 🛑 පැය 24 පුරා ඔබට සේවාව ලබාදේ Whatsapp හරහා සම්බන්ධ වන්න 0778464636 🛑ඔබගේ ඕනෑම දැන්වීමක් අප වෙබ් අඩවියේ පලකල හැකි අතර ඔබ පලකරන දැන්වීමේ කිසිදු වගකීමක් අප විසින් නොගන්න බව දන්වා සිටිමු.🛑

Normal Ad
Other | 2 months ago
990
post image

නිර්මාණයශිලිව කඩිනමින් ඔබගෙ දැන්විම...

අයුබොවන් air ads ඔබව සාදරයෙන් පිලිගනිමු.. 🛑 ඔබේ දැන්වීම www.lankaads.com හි පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අවශ්‍යද.??? 🛑 ආකර්ෂණීය ල...

Sri lanka