📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

WITH FACE BEST VOICE AND VIDEO CALL FUN

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


සරාගී With Face Voice call and video call fun.😍
( With face )

කිසිදු වංචාවක් සිදු නොවන බවට තහවුරු කරගත් පසු මුදල් ගෙවීමේ හැකියාව ඇත.

වයස අවුරුදු 18 ට අඩු පුද්ගලයින් මෙම සේවාව ලබාගැනීමෙන් වලකින්න.

Hi gentlemen I'm Thilini
age 32
this is my real picture
audio verficotion free
video verficotion 200

BIG BOOBS 😍
AND SEXY FIGURE 😘

10 MIN RS 1500/- WITH FACE
SEXY VOICE CALL FUN - RS 700/=
20 MIN RS - RS 2000/=
ROLLPLAY OK

DRESS CHANGE / FRIENDLY GIRL


😘 මාත් එකක විඩියො ෆන් හෝ වොයිස් ෆන් එකක් ගන්න එතෙර මෙතෙර පාලුවෙන් ඉන්න අය කතා කරන්න.

😘 ජෙනුයින් සෙර්විස් එකක් දෙනවා මම අඩුම මිල ගනන් වලට ෆන් එකක් ගන්න කෝල් කරන්න මට.

😘දෙස් විදෙස් ඉන්න අයට ෆුල් සැපක් දෙනවා බොරු කරන්නෑ.🩷

WHATSAPP ME - 0773991292 😍