📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🚘 VISIT OK COLOMBO AREA REALL DETAILS 📷

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


✔️ VISIT OK COLOMBO AREA
✔️ විසිට් OK කොල්ලුපිටිය වැල්ලවත්ත බම්බලපිටිය රත්මලාන ගල්කිස්ස දෙහිවල 🚘

📱 PHONE ANSWER PETUM

🌹HI DEAR
🌹WE HAVE YOUR CHOICE GIRLS
🌹AGE BETWEEN 26 27 28
📱0742547043
📱 0770129573 whatsapp

🚘AM IN COLOMBO AREA
BAMBALAPITIYA WELLAWATHTHA KOLLUPITIYA DEHIWALA RATHMALANA MOUNTLAVINIYA ( GALKISSA )

✔️ VISIT OK
✔️ CELECTIONS OK

🌹 VERY FRIENDLY CLEN BEAUTIFUL GIRLS
🌹COME ENJOY WITH ME

🔜MA PAKEGE

✔️FULL SERVICE

🕧1 HOUR 1 TIME RS 15000/=

🕧2 HOUR 2 TIME RS 25000/=

🕧FULL NIGHT RS 40000/=
👍( UNLIMITED FUN )

🔜MY SERVICE
AM DOING FULL SERVICE WITH SEFTY 👍

✔️ VISIT OK

✔️ Lip kis ok

✔️ Lesabian ok

✔️ Couple service ok

✔️ Dogy style ok

✔️ Liking ok

✔️ Showr ok Together

✔️ Any position oo

✔️ You want girlfriend experience ok

📷 Camshow ok

🕧 10 mints 1500

🕧 20minits 2000

🕧 30 mints 3000

❌ NO ANAL

📱PHONE ANSWER BY PETUM
📱0742547043

🌹 HAVE A NICE DAY