ඇගට දැනෙන මසාජ් එකක් දාගන්න දැන්ම එන්න අපේ ස්පා එකට

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


FEELING • HAPPY ENDING • RELAXING

මුදලත්, කාලයත් නාස්ති නොකරගෙන 🆂🅿🅰 අත්දැකීම හරියටම විදගන්න දැන්ම මා වෙත පැමිණ වෙනස වටහා ගන්න.

24 HOURS OPEN CUTE AND YOUNG GIRL

ඔයාට ඕන විදියට ඔයාට ආස විදියට හොදම සේවාවක් අපෙන්.

ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලො 4ක් ඉන්නවා අද

වරක් පැමිණ බලන්න.

100% CUSTOMER SATISFIED SPA

🩷 HAPPY RELAXING BEST SERVICE
💛 FULL BODY MASSAGE ENTRANCE RS 2000/-
❤️ COUPLE MASSAGE

💘 FULL BODY MASSAGE
💘 HEAD MASSAGE
💜 HAPPY ENDING
💙 TONIC OIL MASSAGE
💛 ALMOND OIL MASSAGE

❤️ HANTHANA RD KANDY
නුවර නගරයේ සිට 1KM හන්තාන දෙසට

0771324270

🚫NO FULL SERVICE 🚫NO B2B SERVICES

💜 CLEAN AND SAFE SPA
❤️ HIDDEN CAR PARKING