📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

TRANSGENDER cam service

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


👩
👉Age 26young
👉Im full TRANSGENDER

👉REAL P.U.S.S.Y 🔞👩


👉 මම සංක්‍රාන්ති ලිංගික ශීමේල් කාන්තාවකි.මා විසින් ශල්‍යකර්මයක් සිදු කර කාන්තා ලිංගේන්ද්‍රය සකසා ඇත.

📍My service💦
🍆💦


🌹📽️Cam Sw Fun📽️ 🌹
🌷5 min B.oobs sw (Rs.500)
🌷10 min P.ussy Sw ( Rs.1000)
🌷20 min P.ussy Sw (Rs.2000)
, P.ussy Sw , Full Body Sw ( Rs.1500)

💞 මම #Transgender (වෙනස් උන) කෙනෙක්.

📍මෙම දැන්වීම හොදින් කියවීමෙන් පසු අමතන්න📞
බොරුවට කෝල් අරන් කරදර කරනන එපා මේ ෆීලිං එකට කැමති අය විතරක් කතා කරන්න...😠