📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

❤️Real couple show and single show👨‍❤️‍💋‍👨

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Real couple show and single show👨‍❤️‍💋‍👨

👋 Hi everyone 👋
👍100% verify add
👉 We are anusha and nisal
👍age 27/28
👉 we are GENUINE couple.
👉 This is my 100% real photo 🖼️දාල තියෙන පින්තූර අපේ ඇත්තම පින්තූර වේ, එම ඇදුම් වලින් වෙරිෆිකේෂන් දෙනු ලැබේ.
⌚We are available 8.00 pm to 2.00 am

🚫No photo shere
🚫No full service
🚫No meet
🚫No Anal fu ck
🚫No face

Single show package (girl) 👩‍🦰
💜️4 min 500
💜️5 min 700
💜️7 min 1000
💜️10 min 1500
💜️15 min 2000
(Full body show, b00bs show, pu$sy play fingering , play and fingering ,a n a l show, pu$sy inside show, with vibrations tool, with voice, Full nude)


Couple show package (boy&girl) 💑
💜️5 min 1500 full $ex
💜️10 min 2000 full $ex
💜️15 min 2500 full $ex
💜️ 20 min 3500 full $ex
(F u ck, su ck, lick, Full body show, b00bs show, pu$sy play fingering , play and fingering ,a n a l show, pu$sy inside show, with vibrations tool, cum out pu$sy, with voice, Full nude


💜️ Vedio VERIFICATION 200 Rs. Not Free
💜 Voice Call (audio)Verification FREE🆓


❌වංචාකරුවන් බොරුවට කතා කිරීමෙන් වලකින්න.ඔවුන් අවහිර කරනු ලැබේ
❌ බොරැ deposit slip එවීමෙන් වලකින්න
👍ෆොටෝ වල ඇති ඇදුම් වලින් සේවාව ලබා දිය හැක,

ez cash 0774070938
Bank payment ok. Boc and commercial