📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

🤵ONLY FOR LADIES 
🚫Please don't call any boys,gay peoples or shemales 🏗️ colombo kurunagala wenna

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🤵ONLY FOR LADIES 
🚫Please don't call any boys,gay peoples or shemales 🏗️ colombo kurunagala wennappuwa kandy

✅කාන්තාවන් සදහා පමණයි. ✅
💯පලපුරුදු ආරක්ෂාකාරී විස්වාසනීය සේවාවක් 👍


Special for young girls and aunty s
 age Between 18 and 50 years women
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🚩LOCATION :- COLOMBO KURUNAGALA WENNAPPUWA KANDY AREA 🚩
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
👦im CHATHURANGA ,34 years old, HANDSOME & CLEAN boy
😍 I'm frendly educated handsome boy
💯My real picture 👶 💙
♥️ 

100% SECRET & FULL PRIVACY. DON'T WORRY ABOUT THAT AND ALSO DON'T HESITATE To CALL TO ME. GET YOUR CHANCE AND ENJOY THE BEAUTIFUL LIFE.
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤

තනිකමෙන් පාළුවෙන් සිටින ඔබට සතුටක් දීමට මා සූදානම්.
විශ්වාසය ආරක්ෂා කරමි.
මා හා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න.
💯විශ්වාසවන්ත 💯පෞද්ගලිකත්වය 💯 ආරක්ෂා කරනු ඇත. whatsapp හරහා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගත හැක.

➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
❤️‍🔥සැමියා විදේශ ගත හෝ,
❤️‍🔥දික්කසද වැන්දඹු හෝ
❤️‍🔥අවිවාහක හෝ විවාහක,
කඩවසම් පිරිමි පහසකට කැමති ඔබ සැමට ආරාධනා ......🙏
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
🏖️️I can provide you
message service
🏖️️Full service
🏖️️Any feeling for ladies➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💟I'm very clean boy.🧏‍♂️

💟Very friendly good looking.❤

💟Boyfriend or Husband experience.😍


💟 BODY TO BODY MASSAGE
💟 FOOT LICKING
💟Any kind of positions ok.

💟Romantic hard feelings.😘

💟Body kissing.💋
💟Lips kiss.💋

💟Hard kissing.💋

💟Boobs sucking.

💟Body Licking.

💟Full service.

💟Massage 💆‍♀️
💟All service free😍
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
💙Special licking service for virgins
➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖➖
📲after you contact with in whatsapp I will send some photos . 📷

📲0762424708