📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

❤️🌸NEW GIRL GENUINE CAM SHOW ❤️🌸

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


CAM SERVICE
0774011498
Audio verify free
Video verify RS500/=
ආතල් එකට කෝල් ගන්න අය වැඩි නිසා ෆ්‍රි විඩියෝ වෙරිෆිකේශන් දෙනු නොලැබේ

🩸SINGLE SHOW🩸

❤️‍🩹10mint-: body show 2000/

🧡15mint -: body show voice filing & fingering 3000/=❣️

🧡20mint -: Body show figuring out of juce duty interpreter & role play 5000/=

🧡30mints -: with face mask & any request accepted 8000/= ❣️

❤️One hors-:fendom saree dresing & any request 15000/=❤️💩👩‍🏫💦👠🦶