📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

NETHU KADUWELA COUPLE SERVICE AND FULSERVICE

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


හායි මම නෙතූ 💋කඩුවෙල /බන්ඩාර වත්ත.0715846106❤️
👄මම full Service කරනවා🌼
පැයට 6000(room එකට ඔයාලා දෙන්න ඕන)
👄වයස30 පිරිසිදු විනෝද කාමී💃
👄අරක්කු සිගරට් බීලා.🥃🍻🚬 විනෝදෙන් ඉන්නෙ.
💋වෙනසක් අත්විඳින්නට ආසා cupel ඵකක්ද.අපිට කතාකරන්න. අපි දෙන්නම් නොමැකෙන මතකයක්.
🥰තනිවුන කාන්තාවන්ට.ආදරනීය පිරිමි පහසක්.0786623074 WhatsApp.
නිකරුනේ ඇමතීමෙන් වළකින්න.

Hi am nethu
Kaduwela full service