ඔබගෙ දැන්විම් පළ කිරිමට අපට කථා කරන්න

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🖤අඩුම මිලට සුපිරි දැන්විමක් අපෙන්


🖤 ඔබගේ දැන්වීම ඉක්මනින්ම හා පහසුවෙන් පලකරගැනීමට අපට කථා කරන්න

🖤 කොච්චර ඇඩ් දැම්මත් වැඩ නැද්ද, එහෙනම් දාල බලමු අපෙන්


🖤 24 hour service, පැය 24 පුරාම සේවය

🖤 ඔබට අවශ්‍ය සෑම සියලු වෙබ් අඩවි වල දැන්වීම් පල කරගත හැක .
🖤දින පථා දැන්විම් පළ කිරිමෙදි විශේෂ වට්ටම්

🖤 BANK PAYMENT සහ EZY CASH මගින් ගෙවීම් කිරීමේ පහසුව

🖤අදාල දැන්විම සහ ඡායාරූපය 077 199 2432 යන අංකයට WHATSAPP කර අදල දැන්විම් පළකර ගත හැක

🖤Full service, Spa, Boys, Cam, ඔය ඕන දැන්විමක් අපෙන් සුපිරියට