📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Lihini 🦋 Shemale Live Cam & Full service 🥰

Super Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi ,Lihini 🥰 xxx shemale
😍Vip stomers only
😍my riyal shemale my pothos 100/100 suwar
🥰my age 24 yes old

Number= 0768034662
(Whatsapp / Normal)❤

😍 CAM SHO PRIZ (VERIFY 300)
😍5min 1000/=
🥰10min1500 /=
😍15min 2500/=
😍20min 3000/=
🥰30min 4000/=

🥰BUDDS SHOW ,FIGARE ,WOIS FUN ,CAMINE MOUTH ,BACSIDE ,BATH SHOW ALL ONLY ME

🥰FULL SERVISE PRIZE
🥰 1 hours 6500/=
🥰 2 hours 7500/=
🥰 full night 15000/=
🥰TOOP & BOTTOM OK

😍kising ok
😍budds suck ok
😍 ok
😍lip kiss
😍body masaging ok
😍full fun ok
😍smoking ok
😍drinkds ok

🥰සෙවිස් එකක් ගන්න ඔනිනම් විතරක් කොල් ගන්න බොරුවට තමන්ගෙ හැගින් සංසිද ගන්න ඇමතුම් ගන්න එපා මොකද ඇඩ් දලා තියෙන්නෙ නිකන් සෙවිස් දෙන්න නිමි යලුවනෙ ... එන අයට හොද ෆන් එකක් දිලා අයෙ එන බවට පත් කරනවා යලුවනෙ .......👍👍👍👍👍👍