📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

〽️ Hot cam with face big boobs 〽️

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🚫මෙම සේවාව අවුරුදු 20 ට වැඩි අය සදහා පමණයි 🚫

🙂WITH FACE AVAILABLE🙂

💐Cam servise only💐
📌️Hi im Gayesha ❤️‼️
📌️26 years‼️
📌️White and chubby girl❤️‼️
📌️වීඩියො වෙරිෆිකේශන් 200/=‼
❌❌🔉no photo shearing ❌❌❌
💗Vedio verfication 200 /=🎦🎦‼️

💗Girlfriend experience✳️✳️✳️✳️

💗Friendly servise ✳️✳️✳️

⭕✔️100% Real photos💯💯

(WIthout face packges price )

😍Audio calls 10 minits 800/=🔉🔉

😍10 minits 1000/=( boobs and show without face🎦)

😍15 minits 1500/= (boobs and show and fingering Without face)🎦✴️✴️

😍20 minits 2000/= (boobs and pusy ,fingaring without face )⭕🎦🎦💯

😍15 minits 2500/=masturbation ,full naked , paly,hot talks,vegetable ing without face 😍)

💗Only HNB bank transfer

👑Genuine cousterms are mostly welcome 👑📌️වීඩියෝ වෙරිෆිකේශන් 200/= ක් ගෙවල ගන්න ෆ්‍ර්‍ර්‍ර් ඉල්ල ඉල්ල වද දෙනවට වැඩිය එහෙම ජෙනුයින් විදිහට ගන්න..
📌️මගෙ ඇඩ් එක වෙරිෆයිඩ් අන්ඩ් ගැරන්ටීඩ් ඇඩ් එකක්.
📌️💯 ඇත්තම මගේ ෆොටෝ එකක් තමයි ඇඩ් එකට දාල තියෙන්නේ ෆොටෝ ශෙයර් කරන්නෙ නෑ..