බෝයි කෙනෙක් එක්ක සතුටින් දවසක් පුරාවට ඉන්න කැමති ගල් කෙනෙක් ලේඩි කෙනෙක් එන්න මගෙත් එක්ක නිදහසේ අපි කැමතිම තැනකට ගිහින් අපි දෙන්නම සතුටුවෙන්න.ඔයා ආස විදිහටම නොනවතින සතුටක්. බෝයි ෆ්‍රෙන්ඩ් එක්ස්පීරියන්ස්ම කෑමත් මාත් එක්කම ගන්න විශ්වාසවන්ත බව හා රහස්‍ය බාවය ආරක්ශා කරමි. හොදම පහසුකම් වලින් යුතු ගෙස්ට් හවුස් වලටම කොවිඩ් 3මාත්‍රාව ඇත. චාමර කොලබ 25යි රූපයේම කඩවසම් ස්වරූපයෙන්ම.


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.