📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Full Service And Cam Service For Shemale Lovers 😋

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


😇 HI Dear
👩🏼Hi I’m Hiru (Hot Shemale )
🌹24 Years Old
🏡I’m in Rajagiriya | රාජගිරිය
🌹 24 Hour Available

😍 Doing Full service Rs.5000/= ( My Own Place )
🙂 Full Body Massage Rs.3000/=

🍆 මගෙ ලගට ඇවිල්ල නෑ නේද.. ඇවිල්ල බලන්න ආස හිතෙයි 🥰 හිරු කිව්වොත් සැපම තමා❤

😋 24 Hour Available
🤗 I will do service in my private place
👱🏻‍♀️Real Photo
🚫 No Visit

👅Suck
🙊Anal fun
👄Body Liking
💋Kissing
💞Rimming
😋Nipple play
😛Ball ing
😮Cum in mouth
😍Cum in face
🤗Cum in body💯

📸 Live Cam Service Ok

💠10 Min - 1000
💠20 Min - 2000

💠Video Verification - 500

❌ Don’t call Time wasters / Phone seekers And drunkers
✔ Only genuine meet