අද දිනයේ ඔබට ගල්කිස්සේ ප්‍රදේශයේ ඇති අපගේ Dilmin Spa අායතනයේ පහත සඳහන් සේවාවන් ලබා ගතහැක.FullBodyTreatments (Head /Foot/Face)1500/- Foot Massage 1000 / Body to Body Massage / 2in1 Massage 3000 /Ladies Massage 1200/ වයස අවුරුදු 23 සිට අවුරුදු 45 දක්වා ලස්සන රූමත් කාන්තාවන්ගෙන් ඔබට අපගේ සේවාව ලබා ගත හැක.appoinments හා වැඩි විස්තර සඳහා අමතන්න - 072 85 85 85 2 / 0776 119 870
අපගේ සම්බාහන මධ්‍යස්ථානය පිහිටා තිබෙන්නේ ගල්කිස්ස නගරයේ Rathmalana Sampath Bank ලග සිට ගාලු පාරේ මිටර්200m පමණ එනවිට See Sid (Dilmin Spa) සේවාවන් රුපියල් 1500 සිට ඉහළට Gall Road, Rathmalana. Tel:077611 98 70
plz call me
072 85 85 85 2
for more details,price and for appointments.
THANKS.(නිකරුනේ දුරකථන ඇමතුම් ගැනීමෙන් වලකින්න. සේවාව අවශ්‍ය අය පමණක් මාව සම්බන්ධ කර ගන්න.)


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.