😍 සුපිරිම ෆුල් බොඩි මසාජ් එකක් ගන්න එන්න නාවල SUN SPA එකට පැය 24ම අපි ඉන්නවා ඇවිත්ම බලන්න වෙනස්ම සේවාවක් අපෙන් 🥰

❤️‍🔥Body To Body Massage
💐Feeling Massage
🍀Realax Massage
🌵Happy Ending
😊 24 Hours Open

❤️ ලස්සනම ලසසන Girls ලාගෙන් ගෙන් සුපිරි Full Body Massage එකක් රු 2000/=
🟢 Full Body Massage 🟡 Nawala Only Rs 2000/=

🌈 අවු 20ත් 30ත් අතර ලස්සනම ලස්සන හුරබුහුටි දඟකාර කෙල්ලෝ ගොඩක් ඉන්නවා
🟣There are a lot of beautiful cutie girls from 20 to 30 years up and up

🔴 Clean and Safety Place
🟢 Friendly Girls
⚫ Hidden Car Parking
😊 වැඩි දුර විස්තර සදහා අමතන්න
☎️ 0717596589


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.