කාන්තාවන් සදහා වින්දනයක් සමගින් ෆුල් බොඩි මසාජ් එකක් මගෙන් 😍

100% විශ්වාස හා ආරක්ෂාකාරී ආදරනීය ,සතුටක් , 🥀
😋 කාන්තාවන් සදහා පමනයි. වසරක ස්පා පළපුරුද්දක් තිබේ.

💃.හෙඩ් මසාජ්..යෝනි මසාජ්..පියයුරු මසාජ්...&ෆුල් බොඩි මසාජ්...♥️👈

💃..හෝම් විසිට්...hotel .. විසිටි..ඔබ කියන ඕනෑම තැනකට මා පැමිණ මගෙ සේවය ලබාදෙනවා

෴. married, unmarried, couple , lesbian group.. අය කතා කරන්න.

෴ මගෙන් හොද මසාජ් එකක් ,සමග සතුටක් ගන්න දැන්ම කතා කරන්න 👈

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ආදරනීයව  සතුටක් දීමට මා සූදානම්.විශ්වාසය ආරක්ෂා කරමි.මා හා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න.

ජුස් යනකන් හොඳට උරන්න පුලුවන්  සතුටක් ලබන්න

💯විශ්වාසවන්ත 💯 ⁣පෞද්ගලිකත්වය 💯 ආරක්ෂා කරනු ඇත. Whatsapp  0701265224 හරහා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගත හැක.❤️

👉 i Am saji
👉 27 years old
👉 penis diga 6 inch
👉 friendly and careful
👉 full feeling service for girls, leadies any age
👉 clombo, Negambo, Gampaha, Kandy

👉 Full Body kissing
👉 Lip kissing
👉 Pussy Licking
👉 Boobs Suck
👍 sucking pussy
👍 Body To Body massage

Welcome🙏🙏 for genuine Ladies.come and enjoy with me.im your best boy in the site 😘😘😍😍
trust me as a good friend. 100% Privacy. I will do what everything for your satisfaction.

Contact Whatsapp  ☎️ :- 0774083652

👉 සාකච්චා කර ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සතුටු වීමට හැකිය.......


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.