මම 30 years boy කෙනෙක්.

ජීවිතයේ උපරිම ආස්වාදය තවමත් ඔබට ලැබී නැද්ද ?

Have you ever squit? 🚿
Im an expert of making ladies squit.
මහලු වියේදී එම සතුට ලැබිය නොහැක.

ඇයි තවමත් සිතමින් තැවෙන්නෙ?

Sensual Moroccan Massage 😵‍💫

Boobs sucking 😋
Pussy n Clit licking 👅
69 😛
Soft fck in various positions 💦
Hard fck in various positions 💦
Rough fck 💥💥⚡🌩️

As per your need.

home and hotel visits

( දකුණු පස පහලින් ඇත්තේ මාගේම රූපයකි).

අලුත්ම අත්දැකීම් සමග ජීවිතයේ උපරිම මිහිර විදීමට කැමති කාන්තාවන්ට සහ කපල් සදහා. (Colombo & Gampaha ).


(උපරිම රහස්‍ය භාවය)

Call and whatsapp හරහා සම්බන්ද විය හැක.
075-9761140

බොරුවට massge කරලා massge fun ගන්න එන්න එපා.
ජෙනුයින් අය පමනක් කතා කරන්න.
thank you


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න