📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

Dear Vip Customer Call only vip customer❤️

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Dear Vip Customer
Call only vip customer❤️

Mama Nethu lovly girl and girl friend expirince.😘😘😘.
28 year chubby girl🌸🌸
full Service 6000 with out room
Cupel to cupel servise
party 5000 per houre cuple and single
drink and smoke🚬🥃🚬🥃
3some servise 8000 without room
cupel servise visite
lasibian call women
fucking to women call only women
visit ok kaduwela biyagama
cam show
single and cuple

0715846106
නිකරැනේ ඇමති්මෙන් වලකින්න.
හායි මම නෙතූ .
ඵ්කාකාරි ජීවිතේන් මිදි වෙනසක් අත්විඳින්නට
සැහැල්ලුවෙන් girl friend ලග ඉන්නවා වගේ ලගින් ඉන්න.
ඔබගේ wifewa සතුටු කරන්න.
කාල බීල නටන්න..
කතා කරන්න.