📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

CAM SHOW & VOICE FUN

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Hi...sir / madam

මම මේ site එකේ පලවෙනි පාරට මේ add එක දාන්නෙ.
මම sherin අවුරුදු 23
Real image 💯
මම ලොකු මුදල් ප්‍රස්නෙක ඉන්න නිසා මේ add එක දාන්නෙ.

මම whatsapp cam show කරනව. Bank එකට සල්ලි දාන්න පුලුවන්.
ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නව නම් කතා කරන්න.
No vedio verification ❌❌


විනාඩි 10 ට 1000
විනාඩි 20 ට 2000
Without Face 🚫🚫

බොරුවට සල්ලි නොදා කතා කරන්න එපා pls🙏🙏🙏🙏
සල්ලි දාන්න කලින් වීඩීයෝ කෝල් ගන්නෙත් නෑ. Cam show ගන්නව නම් විතරක් කතා කරන්න.
මීට් වෙන්නෙ නෑ.❌❌❌
අවුරුදු 18 ට අඩු අයට සේවය සපයනු නොලැබේ.

Whatsapp 0758702050