📢 මෙම සේවාව සහතික කර හෝ තහවුරු කර නොමැත. පැමිණිලි පිළිගනු නොලැබේ. 📢

📢 This service is not guaranteed or verified. Complaints are not accepted.📢

මෙම සේවාව ලබාගැනීමට ඔබ කැමතිද ?

CAM SERVICE කැම් සේවාව SINGLE GIRL REALL PICTURE 💯 WITH ROMANTIC SERVICE 🔴

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Kandy jaffa tamil castremo special services doing
නෙතූ CAM SERVICE කැම් සේවාව SINGLE GIRL REALL PICTURE 💯 WITH ROMANTIC SERVICE 1500/= 🔴

📷 ahinsha CAM SERVICE කැම් සේවාව SINGLE GIRL REALL PICTURE 💯 WITH ROMANTIC SERVICE 🔴

🌻 Im ahinsha
🌻 Age 25
🌻 Clear Video Call
✔️voice verification free
✔️Video Verification 300

නිකරුනේ බොරුවට ඉල්ලන්න එපා ❌ මගේන් සේවාව අවශ්‍ය අය පමණක් ඉල්ලන්න

🕧Bank Transfer🌼 ezicash

🌚බොරු ස්ලිප් එවීමෙන් වලකින්න ඔන්ලයින් හරහා චෙක් කිරීමට පුළුවන් ඔබේත් මගේත් කාලය අපරාදේ 🌝

📱 0779810652whatsApp

🥀My Package ⤵️

➡💥Without Face Packeges👇

🎥15 min 🔜 Boos & Play hot y sound Rs 1500/=

🎥25 min 🔜 Boos & Anal Fingering Rs 2000/=

🎥30 min 🔜 Boos Play Play Anal Fingering ,JuIcE out By hot y sound Rs 3000/=

🕧 45 min 🔜 Rs 4000/=
Boos Play Play Anal Fingering ,JuIcE out By hot y sound

🌻 FRIENDLY SERVICE 🌻
🔜වයස අවු: 18 අඩු අය සදහා මෙම සේවාව ලබාදෙන්නේ නැත❌
🔜Below 18 Not Provide This Service❌

🔜Genuine Gentleman only Contact me Please ✔️

🔴 Ez CASH
🔴 BANK PAYMENT OK
✔️ Genuine Service


✔️This is My Orginal Photo 📷 💯
Full service pekaj

1 h. 10000
2 h. 12000
3h. 17000
Full night 25000