මම Riham අවුරුදු 30ක මිත්‍රශීලී රැකියාවක නිරතවන තරුණයෙකි.💥

කෙටි කාලීන හෝ දිගුකාලීන ඇසුරකට කාන්තාවන් හා කපල් සදහා ඇරයුම් කරමි.
වැදගත් විශ්වාසය රැකිය හැකි අය හදුනා ගැනීමට කැමතියි.
රහස්‍යභාවය හා පුද්ගලිකත්වය ආරක්ෂා කරමි.💯
ඔබගේ අවශ්‍යතාවය මත පමණක් සියල්ල සිදුවේ.

❤️‍🩹Body Kissing & Licking
❤️‍🩹Pussy Liking
❤️‍🩹Feet Licking
❤️‍🩹Romantic Feelings
❤️‍🩹Threesome Service
❤️‍🩹Body Massaging

ඔබට විශ්වාසයෙන් යුතුව සියලු සේවාවන් ලබාදේ.
ඇමතුමක් හෝ කෙටි පණිවිඩයක් හරහා සම්බන්ද වී විශ්වාසය තහවුරු කර ගන්න.

Location: Kandy,Kurunegala,Matale, colombo.

Phone: 0726772279

Sampoornama kiyawanna.
Mama boru kiyanna. Im genuine boy.
Meetwenna kemathi girls innawanam whatsapp messege keranna.man massage service ehama keranawa.
Wayasa /Pata awlak ne

Tamil muslim pengal pana nerukkadi irunthal awasaramaka whatsapp il mesg pannavum.

என்னுடன் ரகசிய தொடர்பு வைக்க விரும்பும் பெண்கள் whatsapp மூலம் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்
நான் முஸ்லிம் வாலிபன் எனக்கு முஸ்லிம் தமிழ் பெண்களுடன் உறவு வைய்துகொள்ள ஆசை இருக்கின்றது. பண ரீதியாக உதவி செய்யவும் முடியும். முழுமையாக இரகசியம் பாதுகாக்கப்படும்.
வயது நிறம் எனக்கு அவசியமில்லை. நீங்கள் எவ்வாறு இருந்தாலும் பரவாயில்லை

Phone: 0726772279
Whatspp 0726772279

Nice looking muslim boy
Kandy/matale/Kurunegala and all island.
Phone: 0726772279
WhatsApp 0726772279

This message only for girls
I can help financially

Hi. Im Handsome muslim boy
Im 28 years old
I whould like to meet sinhala/muslim girls and tamil girls.
I can help you financial.
0726772279 this is my whatsapp and mobile number.
I can visit your choice place. Specially kandy kurunegala and matale area.

நான் முஸ்லிம் வாலிபன்.முஸ்லிம் /தமிழ் பெண்கள் என்னுடன் பழக விரும்பினால் என்னை தொடர்பு கொள்ளவும். பண ரீதியாக உங்களுக்கு உதவிகள் செய்ய முடியும்.

எனக்கு சந்தோசம் தரக்கூடிய ஒரு பெண்ணை நீண்ட நாட்களுக்கு நண்பியாக வைத்துக்கொள்ள ஆசை படுகிறேன்.
100% உங்களுடைய ரகசியம் பாதுகாக்கப்படும். திருமணம் செய்து வாழும் பெண்களும் உங்களுடைய ஆசை போல் என்னுடன் பழக முடியும்.

0726772279 என்ற எண்ணுக்கு whatsapp மூலம் அல்லது நேரடியாக தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

கண்டி குருநாகளை மாதளை போன்ற பகுதிகளில் உள்ள பெண்கள் விரும்பத்தக்கது, ஏனைய பகுதிகளில் உள்ள பெண்களும் என்னுடன் பழக விரும்பினால் என்னை தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.

வெள்ளைநிரம் /பொது நிறம் /அல்லது கருப்பு நிற பெண்களும் தொடர்பு கொள்ளுங்கள்.


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.