PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🩷 අවු 20 ට වැඩි කාන්තාවන් හා කපල් සදහා විශ්මිත සම්භාහන සත්කාරය

💛 FULL BODY MASSAGE
🧡 HEAD MASSAGE
💙 FOOT MASSAGE
🩵 OIL MASSAGE
💚 LOTION MASSAGE
🩷 RELAXING MASSAGE
💜 AND MORE AND MORE SERVICE'S

❤️ KALUTHARA WADDUWA
❤️ කළුතර වාද්දුව
☎️ 0740833420