💖💖සුපිරිම BODY MASSAGE❤️ එකකට කොළඹ තියෙන සුපිරිම තැන 💖💖
( තිඹිරිගස්යාය )

🌹 Luxury Treatments ❤️❤️❤️
🌹 Full body massage 2000/= ( සම්පූර්ණ පැයක් පුරාවටම කිසිදා අත් නොවිදි herbal body massage එකක් සමග සුපිරිම feeling එකක් )
🌹 Best Feeling 🤩🤩🤩🤩
🌹 Happy Ending 🤗🤗🤗 💋 💋💋
🌹 Very cute, young girls👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩👩‍❤️‍👩
( කොළඹ අවට කිසිදු තැනක නැති,ඉතා සුන්දර යුවතියන් 07 දෙනෙක් )
🌹 Selection available
💁💁💁💁💁
🌹 ඉතා සුහදශීලී සහ විශ්වසනීය සේවයක් ❣️💘💘💘
🌹 එක් වරක් අපගේ සේවය ලබාගත්තොත් ඔබ පුදුම වේවි... එතරම් සුහදශීලී සේවාවක් අපට සැපයිය හැකි බවට අපට වගකිවහැක.💋💋💋💋
🌹 Luxury place💖🏩
( ඉතා පිරිසිදු සහ ඉතා වැදගත් ,නිස්කලංක ස්ථානයකි )
🌹 Very clean place 🏩🏩
🌹 Very clean towel & bedsheets 💗👍👍👍
🌹 Music Therapy ( Body massage එක අතරතුර ඔබගේ මනස relax කිරීම සදහා 🎶 )
🌹 Welcome drink 🥛🍵🍵☕☕🍹🍹🍹
🌹A/C rooms 👍👍👍
🌹 Hot water facilities
🌹 Separate rooms with attached bathrooms 😘😘😘😘
🌹 Hidden Car Parking available 🚗🚗🚗

🌹 රට තුල පවතින කොවිඩ් තත්ත්වය හමුවේ සියලුම ආරක්ෂිත ක්‍රියාමාර්ග අප සිදුකරන්නෙමු 👍👍👍
🌹 Very Respectable service 😘😍❤️❤️💋👄👄👄

( Sex නැත.කරුණාකර අනවශ්‍ය Call ගැනීමෙන් වැලකීසිටීමට කාරුණික වන්න 💝 )

Call us - 0117062415
තිඹිරිගස්යාය


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.