වැඩි විනෝදයක් හා ආදරයක් ලබා ගන්න ඔබව තෘප්තිමත් වෙන පරිදි විනෝදය ලබා නිදහසේ විනෝද වෙන්න.. 0743126450(රශ්)
❤️I'm ruhi
❤️Age= 22 .
❤️slim and clean beuty girl
❤️today in dehiwala aria
❤️one shot=10000(with room)
❤️two shot=15000(with room)
❤️night=30000(with room)
❤️dehiwala aria visit night=35000%
❤️My real picture 100%
💚I have a very safety and very clean hotel room ❤🏪
💚Available 24 hours
🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜🧜
🙋MY CONDITION🙋
Lip kiss ok✅
Full body kiss ok✅
Suck with condom ✅
Any position ok✅
Liking ok✅
Anal no
💝💝💝💞💞💞💞💞

✅speecial feeling

✅i give you friendly & happy service & happy end

✅🔥ඉහත සඳහන් කළ මුදලට අමතරව කිසිදු මුදලක් අය නොකරමි

✅මම ඉන්න ස්ථානය ඉතාමත් නිස්කලංකව සහ ආරක්ෂාකාරීව උපරිම ඇත

✅ඔබ පැමිණීමට පෙර දාල තියෙන පෝස්ට් එක හොදින් කියවන්න එය තේරුම්ගත් පසු පමණක් ඔබ එන්න පැයකට කලින් කෝල් කරන්න

Contact =074-3126450( rash)mohuta amatha velawak ven karaganna


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න