ෆුල් සර්විස් සදහා පැමිණෙන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


HI GENTLEMEN ❤️:-
රූමත් ලස්සන තරුණියන් 4. දෙනෙක්. සිලෙක්ෂන් ok
ආයතනයේ අයිතිකරු මගින් දුරකථනය අමතන බව කරුනාවෙන් සලකන්න !!
ෆුල් සර්විස් සදහා පැමිණෙන්න

විශ්වාසවන්ත තැනක්

අපේ කේල්ලන් මසාජ් කරල අතල් එකක් ගන්න කැමති නම් එකත් පුළුවන් .

📞0761264740

visit සඳහා පික්මී හයර් ඔබ ගානේ
🎈ONE HOUR - 8000/= 🏘️
🎈TWO HOUR - 16000/= 🏘️
🎈 FULL NIGHT - 35000/=
🎈Super hot girls❤️
🎊️100% real poto 🎈🎈
🎊️Friendly service 💏
🎊️ Girl friend service 💏
🎊️Annal liking Ok😋
🎊️Body liking Ok😋
🎊️ Lip kiss Ok😘
🎊️Boob suck Ok😋
🎊️ Ful sex one time 💏
🎊️අනල් ok👍
🎊️VISIT OK 🆗

🎈EXTRA SPECIAL SERVICES

📞0761264740
Location :- galkissa ratmalana dahiwala katubadda wallawatta kollupitiya bambalapitiya kolaba