සුවලිය SPA Kurunagala Rs.1500/= 😍

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


🌿Super Massage එකක් දාගන්න එන්න කුරුණෑගලට වයස 20-24 ඉඳන් ලස්සන කෙල්ලො ගොඩක් එක්ක සුපිරි ෆන් එකක් ගන්න ඔයාට කැමති ඕනම කෙල්ලෙක් තෝරගන්න.

🌺 Very Clean and Safety Place &Attached bathrooms
🌺 Hot and Young Cute Girls
🌺 Full Body scrub with Massage
🌺 Head $ face Massage
🌺 Foot Massage
🌺 Full body massage
🌺 Happy ending

🌹 සුහදශීලී අවංක තෙරපිවරියන්
🌸 ඔබ ගෙවන මුදලට උපරිම සේවය

🍃Entrance Fees Rs 1500/=

SUWALIYA SPA
YANTHANPALAWA
KURUNAGALA