සීදුව කටුනායක FULL SERVICE 5500

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


හායි සර් මම නෙතූ
වයස අවුරුදු 26
මම ෆුල් සෙර්විස් කරනවා සර්

මම අලුත් ගෑණු ළමයෙක් හොඳම පැයක් ගත කරන්න අදම එන්න ටික දවසයි ඉන්නේ සර්...

CUTE SEXY BODY
FULL CLEAN & LOVELY GIRL

BOOBS SUCK OK
LICKING OK
SUCK OK
LIP KISS OK

FULL SERVICE 1 SHOT RS 5500
FULL SERVICE 2 SHOT RS 7000
FULL NIGHT RS 15000

NO ANAL
NO NIGHT
NO VISIT

වැඩි විස්තර සඳහා කතා කරන්න සර්

0773286885

SEEDUWA KATUNAYAKA
සීදුව කටුනායක

FULL SERVICE

REAL PHOTO ATTACHED