සීතල වෙන්න කැමති කාන්තාවක් කතාකරන්න

Normal Ad

 
NEW
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


සීතල වෙන්න කැමති කාන්තාවක් කතාකරන්න🆒🍦
💯 රහසිගතභාවය සුරක්ෂිත කෙරේ
🚫 කිසිදු මුදල් අය කිරීමක් නොමැත 🚫
✅ දිගුකාලීන හෝ කෙටිකාලීන සම්බන්ධ තාවයකට විවෘතය✅

තනිකමෙන් පාළුවෙන් සිටින ඔබට සතුටක් දීමට මා සූදානම්.
විශ්වාසය ආරක්ෂා කරමි.
මා හා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න.
💯විශ්වාසවන්ත 💯පෞද්ගලිකත්වය 💯 ආරක්ෂා කරනු ඇත. whatsapp හරහා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගත හැක

Wayasa 28k wana kadawasam tharunayeki
මාගේ සැබෑම ජායාරෑපයක් පලකර ඇත
ඔනෑම තැනකට පැමිනිය හැක
නැතිනම් මගේ ස්ථානයට පැමිනිය හැක
ඔබට අවෂ්‍ය ඔනෑම දෙයක් මාගෙන් ලබාගත හැක
විනෝද වීමට කැමති කාන්තාවක් whatsapp හරහා සම්බන්ද වන්න