ස්පා...ඔබත් පැමින වෙනස වටහා ගන්න..සුන්දර යුවතියන් සමග තෙරපි අත් විදින්න...

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


Location.: Kandy

Phone : 074-3583120
: 0751251655

SPA Kandy Katugasthota ( Mahawelirich Hotel ඉදිරි පිට )
Entrance 2000
Tip 2000

❤ Full body massage
❤Happy ending
❤Feeling massage
❤ Head massage
❤Foot massage
❤️ B2B massage

👩‍🦰👰 සුන්දර ගැහැනු ලමයි අතරින් ඔබ කැමතිම කෙනා තෝරා ගන්න...

👰👩‍🦰 Choose your favorite among many beautiful girls between ....

අවුරුදු 22 ත් 30ත් අතර සුන්දර යුවතියන් සිටී.....