⭕ සම්බාහනය කාන්තාවන් සදහා TERAPI AND RELAXING FOR LADIES GIRLS AND WOMAN

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


⭕ සම්බාහනය සහා RELAXING ප්‍රතිකාර කාන්තාවන් සහා COUPLES සදහා පමනයි

⭕ මම සම්බාහනය සදහා ප්‍රයෝගිකව හාදාරා පුහුනුව ලත් අයෙක්

⭕ ඔබගේ සියලුම වේදනාවන් අපහසුකම් මෙම තෙරපි ක්‍රම මගින් සුවකරගතහැකී

🔴 TREATMENT ARE ONLY FOR LADIES

🔴FULL SERVICE AND BODY MASSAGE

😍MY AGE 43

🚘HOME AND HOTEL VISIT COLOMBO AREA ONLY

❌DONT CALL BOYS MAN AND GAY

✔️IF YOU NEED ENYTHING I CAN GIVE EVRYTHING ....

📱 0771669370 PRIYANTHA

🔜INCLUDING SERVICE

🔴RELAX MASSAGE

🔴OIL OR CREAM MASSAGE

🔴FOOT MASSAGE

🔴HEAD MASSAGE

🔴VIP MASSAGE✔️ALL ARE SAFE AND 100 💯 SECURE AS YOU REQUEST

🔜 EXTRA PACKAGES FOR GIRLS

🔴BODY SUCCKING

🔴PUSSY LI.CCING

🔴LIP KISS

🔴NECK KISSING AND LICKING

🔴GIRLS BELLI FUN

🔴FEET LICKING AND KISSING

🔴FULL BODY KISSING AND LIKING

🔴 FRONT AND ANAL SERVICE

🔴 CUOPAL SERVICE

✔️ONLY FOR LADIES WOMAN LESBIAN AND GIRLS

❌DONT CALL BOYS MAN AND GAY

👍SINHALA ENGLISH AND TAMIL SPEKING

🔴හිතේ හැටියට සම්බාහනයක් ලබාගන්න කාන්තා ඔබටයි මේ ආරාධනය අවතාව
📱0771669370

👍ගන්න මට කෝල් එකක් කොළඹ අවට ඉන්න ඔයාගේම ඕනෑම තැනකට මට එන්න පුලුවන්
පුද්ගලිකයි රහසිගතයි💯

👍ඉහත සදහන් සියලුමදේ සියලුම සේවාවන් ලබාගන්න පුලුවන්

🚘COME RELAX AND ENJOY
🌸HAVE A NICE DAY