100% විශ්වාස හා ආරක්ෂාකාරී ආදරනීය ,සතුටක් , ලින්ගික ඇසුරකට🥀😋 කාන්තාවන් සදහා පමනයි. වසරක ස්පා පළපුරුද්දක් තිබේ.

💃.හෙඩ් මසාජ්..යෝනි මසාජ්..පියයුරු මසාජ්...&ෆුල් බොඩි මසාජ්...♥️👈

💃..හෝම් විසිට්...hotel .. විසිටි..ඔබ කියන ඕනෑම තැනකට මා පැමිණ මගෙ සේවය ලබාදෙනවා

෴. married, unmarried, couple , lesbian group.. අය කතා කරන්න.

෴ මගෙන් හොද මසාජ් එකක් ,සමග සතුටක් ගන්න දැන්ම කතා කරන්න 👈

ඔබට අවශ්‍ය පරිදි ආදරනීයව  සතුටක් දීමට මා සූදානම්.විශ්වාසය ආරක්ෂා කරමි.මා හා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගන්න.

ජුස් යනකන් හොඳට උරන්න, hiriwetenkan සතුටක් ලබන්න

💯විශ්වාසවන්ත 💯 ⁣පෞද්ගලිකත්වය 💯 ආරක්ෂා කරනු ඇත. Whatsapp  0791265224 හරහා සම්බන්ධ වී විශ්වාසය තහවුරු කරගත හැක.❤️

👉 i Am saji
👉 27 years old
👉 penis diga 6 inch
👉 friendly and careful
👉 full feeling service for girls, leadies any age
👉 clombo, Negambo, Gampaha, Kandy

👉 Full Body kissing
👉 Lip kissing
👉 Pussy Licking
👉 Boobs Suck
👍 sucking pussy
👍 Body To Body massage

Welcome🙏🙏 for genuine Ladies.come and enjoy with me.im your best boy in the site 😘😘😍😍
trust me as a good friend. 100% Privacy. I will do what everything for your satisfaction.

( u want to get an appoinment send me a massage or phone call…🙏🙏🙏)
Contact Whatsapp  ☎️ :- 0701264224
මා හට ඇමතුමක් ලබාදී දිනයක් වෙන්
කරවා ගන්න.

👉 ඔබගේ විශ්වාසනිය බාවය හා රහස්‍ය
බාවය 100%ක් මා විසින් සුරකී.
👉 සාකච්චා කර ඔබට අවශ්‍ය පරිදි සතුටු වීමට හැකිය.......


මෙමෙ දැන්වීම Lanka Ads වෙබ් අඩවිය සතු දැන්වීමකි. අනවසරයෙන් උපුටා ගැනීම හෝ වෙනත් වෙබ් අඩවියක පළකිරීම තහනම් බව කරුණාවෙන් සලකන්න