මම වයස 29ක බෝයි කෙනෙක්. මම තනිකඩ කෙනෙක්. මම ඉන්නෙ කොළඹ. මම කැමති හොද කක්කෝල්ඩ් කපල් එකක් අදුන ගන්න. දීර්ගකාලිනවනම් ගොඩක් හොදයි. තනිකඩව ඉන්න ලේඩි කෙනෙක් උනත් අදුන ගන්න කැමති.. මම තලෙලු ස්ලිම් ඇගක් තියන කෙනෙක්. ඇවිදින්න යන්න කාල බීල විනෝදෙන් ජීවිතේ විදින්න කැමති කපල් එකක් හෝ තනිකඩ ලේඩි කෙනෙක් ඉන්නවනම් මට කෝල් කරන්න. Whtsapp. මැසේජ් කරන්න. ආතල් එකට ෆන් එකටනම් කෝලරගන්න එපා. වැදගත් කපල් එකක් හෝ ලේඩි කෙනෙක් සාදරයෙන් පිලිගන්නව.❤❤ 074 320 47 61


Lanka Ads අප විසින් සහතික කර ඇති සේවා සදහා අප ආයතනය වග කියන අතර අනෙකුත් ඕනෑම සේවාවක් සදහා හමු වීමට පෙර හෝ හමු වී ඔබ විසින් කරන ලද ගනුදෙනු සදහා අප ආයතනය වග කියන්නේ නැත Our company is responsible for the services we guarantee and our company is not responsible for the transactions made by you before or after meeting for any other services.