ලස්සන ගෑනු ලමයෙක් ගෙන් සුපිරි සැපක් ගන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


සිතූ
වයස අවුරුදු 22
ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලෙක්

🔵 FULL SERVICE
🔵 SUCK OK WITH CONDOM
🔵 BOOBS SUCK OK
🔵 LIPS KISS

🚫 NO ANAL
🚫 NO VISIT
🚫 NO NIGHT

FULL SERVICE පැයකට රු 5500

MARAWILA , WENNAPPUWA, MADAMPE
මාරවිල , වෙන්නප්පුව, මාදම්පේ

0769807305

CLEAN AND SAFE SPA
SEPARATE ROOM
HIDDEN CAR PARKING
WITH ATTACHED BATHROOMS

හැඟීම් වලට ඉඩ දෙන්න... අදම අප වෙත පැමිණෙන්න.