ලස්සන ගෑනු ලමයි 2 ගෙන් සුපිරි සැපක් ගන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


අශී & නිශී
REAL PHOTOS ATTACHED
වයස අවුරුදු 22 & 27
ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලො 2ක්

FULL SERVICE
B2B Rs 8000/-

පැයකට රු 5000
1 HOUR Rs 5000

MAWANELLA මාවනැල්ල

0750586240

CLEAN AND SAFE SPA
SEPARATE ROOM
HIDDEN CAR PARKING
WITH ATTACHED BATHROOMS

හැඟීම් වලට ඉඩ දෙන්න... අදම අප වෙත පැමිණෙන්න.

පැය 24 ම විවෘතව පවතී.