ලස්සනම ලස්සන කෙල්ලො 2 ගෙන් සුපිරි සැපක් ගන්න දැන්ම එන්න

Normal Ad

 
lanka add

ලංකා ඇඩ්ස් හරහා ඔබ මෙම දැන්වීම දුටු බව පවසා විශේෂ දීමනා ලබා ගන්න.
Say you saw this ad through Lanka Ads and get special offers.

PLEASE LIKE & SHARE ME 👍


හිරුනි & රිතූ
වයස 22, 26


ඇත්තම ෆොටෝ දාලා තියෙන්නේ

ගර්ල්ෆ්‍රෙන්ඩ් වගෙ කෙනෙක්ගෙන් එක්ස්පිරියන්ස් එකක් ගන්න දැන්ම එන්න

ෆුල් සෙර්විස් පැයකට රු 5500

❣️ FULL SERVICE OK
❣️ GIRL FRIEND EXPERIENCE
❣️ BOOB'S SUCK OK
❣️ PUSSY LIKING OK
❣️ ANY POSITION OK
❣️ WITH CONDOM SUCK OK

HIRUNI
🔅NO ANAL 🔅NO NIGHT 🔅NO VISIT

RITHU
🔅NO NIGHT 🔅NO ANAL 🔅NO VISIT

0724503936 හිරුනි
0775839952 රිතූ

PASYALA ATTANAGALLA NITTABUWA
පස්යාල අත්තනගල්ල නිට්ටබුව

GENUINE CUSTOMERS ONLY !

*******************************************